facebook twitter

Avainsana: vesihuolto laajasti

 • Vesilaitosyhdistys

  4.10.2017

 • Mitä vesihuolto on?

  13.10.2017

  Voisitko kuvitella päivän jona puhdasta juomavettä ei enää tulisikaan hanasta? Tai päivän jona jätevesi ei katoaisikaan viemäriin?

 • Tunnuslukuraportti 2016

  11.10.2017

  Tuoreen tunnuslukuraportin voivat varsinaiset jäsenet ladata maksutta VVY:n jäsensivuilta. Hinta 0 € itse jäsensivuilta ladattuna. Sen sijaan tilattu ja sähköpostilla toimitettu pdf-versio varsinaiset jäsenet ja yhteistoimintajäsenet 30 €/ Muut 50 €.

 • Maakuntauudistus erityislait/VM

  19.6.0107

  Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsää-dännöksi

 • Vesihuollon tukemista koskeva kannanotto

  17.10.2011

 • Monialatoimija kannanotto

  17.10.2011

  Vesilaitosyhdistystä (VVY) ja laitoskenttää on puhuttanut vesihuoltopalvelujen sekä vesihuollon osaamisen, resurssien ja vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen monitoimialaisissa organisaatioissa, joita maassamme on viime aikoina syntynyt lisää ja uusia on valmisteilla.

 • Toimintakertomus

  20.10.2017

 • Kansainvälinen yhteistyö

  20.10.2017

  Vesilaitosyhdistys toimii aktiivisesti EU-, EFTA- ja ETA-maiden vesihuoltolaitosjärjestöjen yhteisjärjestössä, EurEau:ssa. EurEau:n tehtävänä on vaikuttaa yhteiseurooppalaisen säännöstön, mm. direktiivien kehittämiseen. Päätöksenteossaan EurEau pyrkii konsensukseen ja kaikilla jäsenmailla on päätöksenteossa yksi ääni.

 • Edunvalvontatyö

  20.10.2017

  Vesilaitosyhdistys VVY osallistuu aktiivisesti vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiin vaikuttavien asioiden valmisteluun sekä EU:ssa että Suomessa. EU-tason edunvalvontatyö EurEau:n puitteissa on tullut jatkuvasti tärkeämmäksi.

 • Varautumiskoulutukset 2016

  20.10.2017

  Vesihuoltopooli ja sosiaali- ja terveysministeriö järjestivät keväällä 2016 koulutustilaisuuksia vesihuoltolaitoksen riskienhallinnasta (WSP- ja SSP-työkalut) ja häiriötilanteisiin varautumisesta. Tilaisuudet oli tarkoitettu vesihuoltolaitoksille ja niiden kanssa yhteistyötä tekeville kuntien terveydensuojelu-, ympäristönsuojelu- ja pelastusviranomaisille sekä ELY-keskusten ja AVIen edustajille.

 • Vesihuoltotilastojulkaisut 1970-2000

  13.11.2017

  Suomen ympäristökeskus on julkaissut vesihuoltotilastojulkaisut vuosilta 1970-2000.

 • Joulutarjouksena kaksi alan keskeistä tietoteosta yhteishintaan

  22.11.2017

  Hanki joulutarjouksena dosentti Tapio S. Katkon kirjoittamat teokset yhteishintaan 99 €. Nyt on oiva tilaisuus hankkia teokset laitoksen käyttöön tai vaikkapa uusille johtokuntien jäsenille. Laitoksen kannattaa levittää tärkeää tietoa vesihuollosta yleisölle esimerkiksi hankkimalla teokset oman paikkakunnan kirjastoon.

 • Aqua Strategy lehdessä Suomen vesihuollon tilasta ja VVY:stä

  12.1.2017

  Uudehko englantilainen vesialan aikakausilehti Aqua Strategy teki joulukuun 2016 numeroonsa artikkelin Suomen vesihuollosta. Se perustui päätoimittaja Keith Hayward’in joulukuun alussa tekemään haastatteluun Vesilaitosyhdistyksen toimitusjohtajan Osmo Seppälän kanssa.

 • Vesihuolto esillä Kauppalehden erillisliitteessä

  12.1.2017

  Joulukuussa ilmestyneen Kauppalehden välissä olleessa erillisliitteessä oli useita mielenkiintoisia vesihuoltoon liittyviä artikkeleita.

 • Vuosi 2016 vesihuoltoalalla

  25.1.2017

  Katsaus päättyvän vuoden tapahtumiin vesihuoltoalalla. Kirjoitusta voivat jäsenlaitokset hyödyntää soveltuvin osin omissa vuosiraporteissaan.

 • VEETI: Vesihuollon tunnusluvut 2015

  16.1.2017

  Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) ovat julkistaneet vesihuollon tietojärjestelmään (VEETI) syötettyjen tietojen pohjalta lasketut tunnusluvut.

 • Maailman vesipäivä - World Water Day 22.3.2017

  7.3.2017

  Maailman vesipäivää (World Water Day) vietetään 22. maaliskuuta teemana jätevedet. Suositun www.pytty.fi sivuston sisältö on uusittu viime syksynä, joten kannustammekin kaikkia kertomaan Pytty-kampanjan ajankohtaista viestiä.

 • Valtion vuoden 2018 talousarvioesitys/Eduskunta

  2.10.2017

  Lausunto valtion vuoden 2018 talousarvioesityksestä (HE 106/2017 vp).

 • SYKE Policy Brief: Mikromuovit riski ympäristölle

  27.4.2017

  SYKE Policy Brief on päättäjille ja asiantuntijoille suunnattu kannanotto, jossa esitetään tiiviissä ja hyvin perustellussa muodossa SYKEn näkemys jostain ajankohtaisesta kysymyksestä.

 • VVY ja kumppanit järjestävät paneelin SuomiAreenalla 11.7.

  21.11.2017

  Keskustelijoina Kaj Kunnas, Pekka Sauri, Saara-Sofia Sirén, Eeva-Johanna Eloranta ja Antti Rantakangas sekä juontajana Juha Salmi.

 • Puhdas vesi - näkyi ja kuului SuomiAreenalla

  21.11.2017

  Panelisteja kiiteltiin kiinnostavasta puoluerajat ylittävästä keskustelusta, jonka aiheina mm. vesihuoltopalvelut, niiden yhteiskunnallinen merkitys, vaikutus ihmisten arkeen sekä tulevaisuuden näkymät. Vesilaitosyhdistys järjesti paneelin yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston CADWES tutkijaryhmän ja Eduskunnan Vesiparlamentin kanssa

 • Vesihuollon korkeakouluopetuksen tarveselvitys/VVY

  11.12.2017

  VVY  syksyllä 2014 Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n rahoituksella käynnistämä Vesihuoltoalan korkeakouluopetuksen tarvesel

 • Vesihuoltoon liittyvää lainsäädäntöä

  13.12.2017

 • Kehittämisrahasto

  18.12.2017

  Kehittämisrahasto edistää vesihuoltoalan tutkimusta ja kehittämistä

 • Tunnuslukujärjestelmä Venla

  18.12.2017

  Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä Venla

 • Yhteiskunnallinen yritys - mahdollisuus myös vesihuoltoyhtiöille

  18.12.2017

  Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki kertoo, että yritys on perustettu yhteiskunnallista tarkoitusta varten.

 • Rakentamis- ja ympäristöasioissa tarvitaan valituslupa

  29.12.2017

  Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) valitettaessa vaaditaan valituslupa melkein kaikissa rakenta-mis- ja ympäristöasioissa 1.1.2018 alkaen.

 • Vesivisa-peli

  20.12.2018

  Hauskan pelin avulla vesihuoltopalvelu tutummaksi.

 • Vaikuta Itämeren ja vesien hoitoon

  11.1.2018

  Ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan, että jokaisella on mahdollisuus antaa palautetta Itämeren ja vesien hoidon edistämiseksi. Merenhoidosta pyydetään mielipiteitä 16. helmikuuta ja vesienhoidosta 9. heinäkuuta saakka.

 • Vesihuollon laitossuunnittelun tehtäväluettelo/VVY

  1.1.2017

  Vesihuollon laitossuunnittelun tehtäväluetteloa käytetään suunnittelijan tehtävälaajuuden määrittelyssä, suunnittelukokonaisuuden hallinnassa sekä osana suunnittelun laadunvarmistusta.

 • Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas

  1.2.2018

  Toivomme, että kaikki Vesilaitosyhdistyksen jäsenlaitokset saattavat oppaan henkilökuntansa tietoon.

 • Energiatehokkuustietoa vesihuoltolaitoksille

  1.2.2018

  Vesihuoltolaitosten ydintoimintojen energiatehokkuuden parantamisesta on koottu tietokortteja.

 • VVY:n tuore uutiskirje s-postijakelussa 1.3.

  1.3.2018

  VVY:n tuore uutiskirje jaettiin 1.3. s-postijakeluna. Tarvittaessa tarkista menikö uutiskirje roskapostiisi.

 • Hallitukselta 1,4 miljoonan euron potti siniseen biotalouteen

  6.2.2018

  Hallitus tukee kymmentä veteen ja vesiosaamiseen liittyvää kokeilu- ja kehittämishanketta. Rahoitusta sai mm VVY:n vesialan kansainvälistymisen vauhdittamiseen tähtäävä hanke "Vesihuoltolaitokset kansainvälisen toiminnan partnereiksi".

 • Energiatehokas puhtaan veden pumppaus

  8.2.2018

  Vesihuolto on maailmanlaajuinen toimiala ja jopa 2-3 % maailman sähkönkulutuksesta on arvioitu kuluvan pumppauksiin vedenjakelujärjestelmissä.

 • Pdf-versio saatavilla teoksesta Finnish Water Services

  21.3.2018

  Teos tuo esille Suomen vesihuoltopalveluiden vahvuuksia, kuten institutionaalista monimuotoisuutta, ja pohtii Suomen vesihuollon pitkän aikavälin päätöksiä, periaatteita ja käytäntöjä.

 • Vesihuollon suuntaviivat 2020-luvulle/VVY, MMM, ja KL

  1.2.2017

  VVY:n monistesarjan julkaisu. Tammikuussa 2017 maa- ja metsätalousministeriö (MMM), Kuntaliitto (KL) ja Vesilaitosyhdistys (VVY) päivittivät tarkastelun vesihuollon tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista.

 • Vuosi 2017 vesihuoltoalalla

  28.2.2018

  Katsaus päättyvän vuoden tapahtumiin vesihuoltoalalla. Kirjoitusta voivat jäsenlaitokset hyödyntää soveltuvin osin omissa vuosiraporteissaan.

 • Energiatehokas ilmastus

  28.2.2018

  Tutustu case-esimerkkiin: Kuopion Veden ilmastussaneeraus Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolla.

 • Jäsenlaitosten kannattaa syöttää tiedot Venlaan

  4.4.2018

  Venlaan tulisi syöttää vuoden 2017 perustiedot. Niin ikään vuoden 2018 vesihuoltomaksuja saa edelleen täydentää.

 • Aurinkosähkö vesihuoltolaitoksilla

  21.3.2018

  Mitä kannattaa huomioida suunniteltaessa aurinkosähkön hyödyntämistä?

 • VVY:n uutiskirje jaettiin 22.3. s-postilla

  22.3.2018

  Tarvittaessa tarkista menikö uutiskirje roskapostiisi.

 • Vesihuoltolaitoksen kirjanpito, tilinpäätös ja verotus

  3.4.2018

  Opas, jonka aiheena on vesihuoltolaitoksen kirjanpito, tilinpäätös ja verotus, on julkaistu. Oppaan laati Jukka Hämäläinen Nettomaster Oy:stä.

 • Vesilaitoskiinteistön energiatehokkuus

  4.4.2018

  Suositeltava ensiaskel energiatehokkuuden parantamiseksi on energiakatselmuksen toteuttaminen.

 • VVY:n uutiskirje jaettiin 5.4. s-postilla

  5.4.2018

  Eikö uutiskirje tullut perille? Tarkistathan tarvittaessa, menikö uutiskirje roskapostiisi.

 • Vesihuoltolaitosten kansainvälistymishanke käynnistyi

  18.4.2018

  VVY on lähettänyt 6.4.2018 jäsenlaitoksilleen kyselyn, jolla kartoitetaan jäsenten kokemuksia kansainvälisestä yhteistyöstä, kiinnostusta lisätä kansainvälistymistä, mahdollisia kansainvälistymisen muotoja sekä kehittämistarpeita. VVY kannustaa mahdollisimman monia jäsenlaitoksia vastaamaan kyselyyn, johon ehtii vielä vastata 27.4.2018 saakka. Kyselyn tulosten pohjalta potentiaalisimpien vesihuoltolaitosten edustajia kutsutaan mukaan kesäkuussa järjestettävään työpajaan.

 • Ohjeita ja malleja EU:n tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanoon vesihuoltolaitoksilla

  11.4.2018

  VVY:n jäsenlaitoksilta toivotaan kommentteja Tietosuojan askelmerkit - hankkeessa laadittuihin malleihin (luonnokset) viimeistään maanantaina 23.4.2018. Mallit on tarkoitettu vesihuoltolaitoksille tietosuoja-asetuksen voimaantuloon valmistautumista varten. Niitä voi jo käyttää soveltuvin osin ja ottaen huomioon, että ne saattavat joltain osin tarkentua kommenttikierroksen jälkeen. Luonnoksissa on vielä muutosmerkintöjä, mutta älkää antako niiden häiritä. Ne poistetaan kommenttikierroksen päätyttyä. Huomatkaa, että aineistoa ei tule antaa vesihuoltolaitoksen ulkopuolelle. Se on laadittu konsulttityönä ja hankkeen asiantuntijaryhmän tuella. Aineisto on tarkoitettu VVY:n jäsenlaitosten (varsinaiset jäsenet) käyttöön.

 • Energiatuki ja sen hakeminen

  19.4.2018

  Tiesitkö, että kunnallinen vesihuoltolaitos voi saada valtion energiatukea energiakatselmuksen toteuttamiseen jopa 50 %?

 • Tietosuojan askelmerkit jäsenlaitoksille

  2.5.2018

  VVY:n lakiasiain päällikkö Anneli Tiainen kertoo kirjoituksessaan Tietosuojan askelmerkit -hankkeesta.

 • Vesihuoltolaitosten on ilmoitettava jatkossa kaikista vesihuollon merkittävistä häiriöistä ELY-keskukselle

  12.5.2018

  Vesihuoltolakiin EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivin (NIS-direktiivi) täytäntöönpanon vuoksi tehdyt lakimuutokset tulivat voimaan 9.5.2018. Verkko- ja tietoturvadirektiivin tavoitteena on edistää yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisten palveluntarjoajien tietoturvallisuuteen liittyvää riskienhallintaa ja raportointia häiriötilanteista. Vesihuoltolakiin tehdyissä muutoksissa suurimmat vesihuoltolaitokset määriteltiin keskeisiksi palveluntarjoajiksi ja niiden pitää jatkossa ilmoittaa kaikista merkittävistä vesihuollon häiriöistä ELY-keskukselle. Tietoturvallisuuden riskienhallinta sisältyy vesihuoltolain 15 a §:n velvoitteeseen vesihuoltopalveluiden turvaamisesta häiriötilanteissa.

 • Valtakunnallinen kuluttajaneuvonta

  16.5.2018

  Valtakunnallinen kuluttajaneuvonta on tarkoitettu myös vesihuoltolaitosten kuluttaja-asiakkaille. Tavoitat kuluttajaneuvojan nopeimmin puhelimitse soittamalla numeroon 029 553 6901 (arkisin 9–15).

 • Kartoitus vesihuollon energian ja ravinnekierron mahdollisuuksista

  21.5.2018

  Kartoitukseen voi osallistua vastaamalla kyselyyn, jolla kartoitetaan erilaisten kiertotalouden menetelmien käyttöönoton haasteita vesihuollossa.

 • Toinen Vesihuoltolaitosten digipäivä kesäkuun alussa Helsingissä

  21.5.2018

  Vesihuoltolaitosten digipäivä pidetään maanantaina 4.6.2018 Kuntatalolla Helsingissä. Ensimmäinen Digipäivä järjestettiin lokakuussa 2017.

 • VVY:n numeroidut kultaiset ansiomerkit

  23.5.2018

  Vesilaitosyhdistys ja sen edeltäjät ovat vuodesta 1981 alkaen jakaneet numeroituja kultaisia ansiomerkkejä. Merkkien myöntämisen edellytyksinä ovat erityiset ansiot vesihuollon kehittämisen hyväksi maassamme tehdystä työstä.

 • Tiivistelmä EU:n tietosuoja-asetuksen soveltamisesta vesihuoltolaitoksilla

  14.8.2018

  VVY:n jäsenlaitoksille tekemä diasarja havainnollistaa EU:n tietosuoja-asetusta. Vesihuoltolaitokset joutuvat ottamaan sen huomioon aina, kun käsittelevät henkilötietoja.

 • Uutisia Nordic Polymark muoviputkiyhteistyöstä

  14.6.2018

  Pohjoismaiset muoviputkivalmistajat (Nordic Plastic Pipe Association, NPG) ja pohjoismaiden vesilaitosyhdistysten johtajat tapasivat Oslossa 12.6.2018. Tapaamisessa sovittiin Nordic Polymark yhteistyön tulevaisuudesta ja organisoinnista. Järjestöt julkaisivat kokouksen tuloksista yhteisen tiedotteen, joka on alla englanninkielisenä.

 • Maakunnan terveydensuojeluviranomaisen pitäisi olla tavoitettavissa kaikkina viikonpäivinä ympäri vuoden

  14.6.2018

  Kuntaliiton toteuttamassa selvityksessä arvioitiin ympäristöterveydenhuollon ja vesitalouden päivystystarvetta ja tehtiin ehdotus päivystyksen järjestämiseksi maakunnissa.

 • Energiatuki ja sen hakeminen

  15.6.2018

  Tiesitkö, että kunnallinen vesihuoltolaitos voi saada valtion energiatukea energiakatselmuksen toteuttamiseen jopa 50 %?

 • Maakunnan terveydensuojeluviranomaisen pitäisi olla tavoitettavissa kaikkina viikonpäivinä ympäri vuoden

  19.6.2018

  Kuntaliiton toteuttamassa selvityksessä arvioitiin ympäristöterveydenhuollon ja vesitalouden päivystystarvetta ja tehtiin ehdotus päivystyksen järjestämiseksi maakunnissa.

 • VVY ja kumppanit nostivat vesihuoltoaiheet SuomiAreenalle

  18.7.2018

  Keskustelua vesi- ja ympäristöosaamisesta oli seuraamassa noin sata kuulijaa SuomiAreenalla 16.7.2018.

 • SuomiAreena keskustelu nähtävillä MTV Katsomossa

  14.8.2018

  Mitä pitäisi tehdä, että saataisiin vesialan vienti vetämään? Julkisuudessa on esitetty, että myös vesialalla toimivat PKS-yritykset voisivat saada merkittävää kasvua ja liiketoimintaa viennistä. Esitykseen on nivottu, että kunnalliset vesihuoltolaitokset tulisi aktivoida kansainvälistymiseen ja vesiosaamisen vientiin. Uskotaan vahvasti, että Suomen vesihuoltoalalla on annettavaa maailmalle. Katso SuomiAreenalla heinäkuussa pidetty keskustelu MTV Katsomosta.

 • "Vesihuollon tila ja rakennemuutos" -hankkeen loppuseminaari 29.8.

  14.8.2018

  Kaikille avoimessa seminaarissa esittellään Vesihuollon tila ja rakennemuutos -hankkeen tuloksia. Hanke toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimustoimintaa. Hankkeessa selvitettiin vesihuoltoverkostojen tilan arviointimenetelmiä ja verkostotiedon hallinnan kehittämistä sekä vesihuollon rakennemuutoksen vaihtoehtoja ja ohjauskeinoja. Tavoitteena on turvata taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävä sekä toimintavarma ja turvallinen vesihuolto tulevaisuudessa.

 • Energiatehokkuuden huomiointi suunnittelussa, saneerauksissa ja hankinnoissa

  14.8.2018

  Julkisilla toimijoilla, kuten vesilaitoksilla on tärkeä rooli Suomen ilmasto- ja energiastrategiassa. Vesilaitos voi vaikuttaa oman toimintansa energiatehokkuuteen muun muassa suunnittelun, hankintojen ja saneerausten yhteydessä.

 • Pohjoismaisten sisaryhdistysten juristien tapaaminen

  28.8.2018

 • Energianhallinta: Seuranta ja analysointi

  1.10.2018

  Ei ole hyväksyttävää, että ”energiankulutus muuttuu työvuorojen mukaan”. Seuranta ja analysointi auttavat luomaan yhtenäiset toimintatavat.

 • VVY:n Hallinto- ja talousryhmä

  8.10.2018

  VVY:n hallituksen ja toimiston apuna on neljä hallituksen nimeämää asiantuntijaryhmää eli vesilaitosryhmä, viemärilaitosryhmä, hallinto- ja talousryhmä sekä koulutustyöryhmä.

 • Kansallinen tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019

  24.10.2018

 • Lausunto valtion vuoden 2019 talousarvioesityksestä (HE 123/2018 vp)/Eduskunnan maatalousjaosto

  12.11.2018

  Valtion osittainen tukirahoitus alueellisille vesihuoltohankkeille on edelleen tarpeen niiden toteutumisen varmistamiseksi. Hankekohtaisen rahoituksen lisäksi vesihuoltoalan hyvän tason ja kehitysedellytysten turvaaminen edellyttää myös valtion rahoitusta mm. vesihuoltoalan rakennemuutoksen edellyttämiin jatkotoimenpiteisiin, tiedonhallinnan ja digitalisaation kehittämiseen, alan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vahvistamiseen sekä alan osaamisresurssien vahvistamiseen.

 • Vesilaitosyhdistyksen kommentit luonnokseen kiertotalouden tavoitteet ja toimenpiteet/Sitra

  12.11.2018

  Vesilaitosyhdistyksen mielestä toimenpide-ehdotuksessa ”Käyttökelpoisten aineiden ja materiaalien talteenottovelvoite jätevirroista ja kierrätysmateriaalien laadunvalvontajärjestelmä” on useita virheellisiä seikkoja, eikä toimenpide-ehdotus ole kannatettava.

 • Juomavesidirektiivin uudistaminen etenee

  14.11.2018

  Euroopan parlamentti antoi täysistuntoäänestyksessä 23.10.2018 tukensa juomavesidirektiivin uudistamiselle.

 • Kinkkutemppu kierrättää taas joulun paistinrasvat polttoaineeksi

  11.12.2018

  Nyt vesihuoltolaitoksilla on oiva tilaisuus viestiä alueensa asukkaille ja toimittajille kokkausrasvojen viemäreille ja pumppaamoille aiheuttamista ongelmista. Tempauksella havainnollistetaan kiertotalouden mahdollisuuksia ja säästetään sekä viemäriputkistoa että ympäristöä. Kinkkutempun keräyspisteitä on 230. Keräysaika on 20.12.2018–7.1.2019.

 • Venlan tunnuslukuraportti 2017

  26.11.2018

  Suomi on niiden harvojen Euroopan maiden joukossa, jossa vesihuoltoalalla ei ole tahoa, joka valvoisi vesihuoltolaitosten palvelutasoa ja palveluista perittävän hinnan tasoa. Laitosten itse ylläpitämä vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä perustettiin vastaamaan viranomaisten tiedon tarpeisiin. Järjestelmä on ollut käytössä vuodesta 2006 lähtien.

 • Vedenjakelu- ja viemäriverkoston energiatehokkuuden mallintaminen

  28.11.2018

  Tutustu Kurikan vesihuolto Oy:n vedenjakelujärjestelmän mallinnukseen. Työ auttoi tunnistamaan järjestelmässä piilevät ongelmakohdat ja tarjosi hyviä ratkaisuvaihtoehtoja.

 • Vesihuoltolaitosten kyberturvallisuuteen uusia työkaluja KYBER-VESI -hankkeesta

  29.11.2018

  VTT:n vetämän kaksivuotisen hankkeen tuloksena syntyi vesihuollon kyberturvallisuutta kehittäviä ohjeita ja arviointityökaluja, jotka ovat nyt vesihuoltolaitosten (VVY:n varsinaiset jäsenet) saatavilla.

 • Kotitalousvähennys vesihuoltolaitoksen tekemistä töistä

  11.12.2018

  Kotitalousvähennys on ollut viime aikoina esillä tiedotusvälineissä. Kotitalousvähennykseen vaikuttaa moni työn suorittajasta, tilaajasta, työsuorituksesta ja kohteesta riippuva asia. Näin ollen on aina syytä selvittää verottajalta ennen työn tilaamista, voiko työstä saada kotitalousvähennyksen ja mitä se edellyttää.

 • Muutoksia Venlassa vuonna 2019

  19.12.2018

  Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä Venlaan tehdään lukuisia muutoksia vuodelle 2019. Osa ennen Venlaan syötetyistä perustiedoista haetaan avoimen rajapinnan kautta lakisääteisestä vesihuoltolaitosten tietojärjestelmä Veetistä. Tämä tarkoittaa näiden tietojen syöttämistä ensin Veetiin jotta ne tulisivat rajapinnan kautta Venlaan. Venlaan syötetään edelleenkin suurin osa tiedoista, kuten esimerkiksi kuluvan vuoden maksutiedot. Rajapinnan toimivuuden ja Venlassa tehtävien muutosten takia Venlaan ei voi syöttää tietoja tammikuun vuoden 2019 alussa. Kun muutokset Venlassa ovat valmiit ja vuoden 2019 syöttöohje on valmis niin tiedotamme siitä Venlan pääkäyttäjiä.

 • Vesihuolto esillä Kauppalehden erillisliitteessä

  24.1.2019

  Viime vuoden lopulla ilmestyneen Kauppalehden erillisliitteessä oli useita vesihuoltoon liittyviä artikkeleita.

 • Kannanottoja "Tulevaisuuden kestävä vesihuolto" -selvitykseen

  21.1.2019

  Valtioneuvoston kanslian toimeksiannosta tehdyn strategisen selvitys- ja tutkimushankkeen loppuraportti 56/2018 julkistettiin syyskuussa 2018 nimellä ”Tulevaisuuden kestävä vesihuolto – ennakointi, ohjaus ja järjestäminen”. Selvitys koskettaa erityisesti vesihuoltolaitoksia. VVY:n hallitus ja erikseen suurimmat vesihuoltolaitokset ovat laatineet kommenttinsa hankkeesta, sen tuloksista ja jatkotarpeista.

 • VVY:n yhteistoimintajäsenjaoston perustamiskokous pidetty - kiinnostuneiden ilmoittautuminen alajaostoihin

  25.1.2019

  Vesilaitosyhdistyksen yhteistoimintajäsenjaoston perustamiskokous pidettiin 21.1.2019 ja paikalla oli 32 yhteistoimintajäsenten edustajaa.

 • Fiksu verkonrakentaja

  1.2.2019

  Kuntaliiton jaLiikenne- ja viestintäviraston Fiksu verkonrakentaja -webcastsarjassa kuullaan asiantuntijoiden näkemyksiä yhteisrakentamisen hyödyistä. Miksi on kannattavaa rakentaa liikenneväyliä, vesijohtoja, viemäreitä, kaukolämpö- ja sähköjohtoja sekä viestintäverkkoja samanaikaisesti?

 • VVY avasi LinkedIn- yrityssivun

  12.2.2019

  Nyt kaikki LinkedIn-käyttäjät voivat seurata helposti VVY:n kuulumisia alan ammattiaiheista.

 • Suomen Vesiyhdistys ry:n Maailman vesipäivän seminaari

  14.2.2019

  YK:n vuoden 2019 Maailman vesipäivän teemana on ”Ketään ei jätetä” (Leaving no one behind). Teema korostaa kansainvälisesti sovittujen Kestävän kehityksen tavoitteiden periaatetta, jonka mukaisesti turvallinen vesi ja sanitaatio kuuluvat kaikille. Suomen Vesiyhdistyksen seminaarissa kartoitetaan, mitä tämä tarkoittaa erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien ryhmien, kuten vähemmistöjen ja pakolaisten näkökulmasta ja mitä Suomessa asialle voidaan tehdä.

 • Muutoksia Venlassa

  28.2.2019

  Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä Venlaan on tehty 28.2.2019 lukuisia muutoksia vuodelle 2019. Näin on tehty jotta vältytään samojen tietojen syöttämisestä erikseen kahteen järjestelmään (Suomen ympäristökeskus SYKEn Veetiin ja VVY:n Venlaan).

 • Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tuli voimaan 1.4.2019

  1.4.2019

  Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) ja tuli voimaan 1.4.2019 (HE 60/2018 vp). Laki sisältää saavutettavuusdirektiivistä tulevat vaatimukset ja esittää käytännönläheisesti, mitä digitaalisten palvelujen tarjoamiselta edellytetään jatkossa. Lisäksi lakiin sisältyy myös digitaalisia viranomaispalveluita koskevia säännöksiä.

 • Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta rahoituspäätökset

  1.4.2019

  Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta kokoontui 28.3.2019.

 • Pohjoismainen muoviputkiyhteistyö jatkuu ja tiivistyy

  3.4.2019

  Pohjoismainen yhteistyö vesihuollossa käytettävien muoviputkien suhteen jatkuu Nordic Poly Mark (NPM) laatumerkin puitteissa. Putkien käyttäjäorganisaatioiden ja valmistajien yhteinen elin NPM Board kokoontui Kööpenhaminassa maaliskuussa. NPM Board edistää osaltaan muoviputkijärjestelmien korkean pohjoismaisen laadun säilymistä ja kehittymistä.

 • Kalatalousvelvoitteen määrääminen vesitalousluvan haltijalle – arviomuistio/Oikeusministeriö

  3.4.2019

  Vesilaitosyhdistys toteaa, että vedenoton pysyvyyssuojan heikentäminen vesilaitosten vedenoton osalta ei olisi kalatalousvelvoitteiden kannalta perusteltua. Vedenotolla on harvoin, jos koskaan, vaikutusta kalastoon.

 • Kuivuus koettelee myös Suomea

  8.4.2019

  Winland-hankkeen juuri julkaissussa Policy Briefissä kysytään olemmeko varautuneet tarpeeksi kuivuuteen?

 • Vesivaroja ja terveyttä koskevat kansalliset tavoitteet

  12.4.2019

 • Vesihuolto 2019 esitelmät

  10.5.2019

 • Haitallisten aineiden esiintymistä vesiympäristössä selvitettiin

  20.5.2019

  UuPri - Vesien ja merenhoidon uudet prioriteettiaineet -hankkeessa selvitettiin uusien prioriteettiaineiden esiintymistä ja laadittiin haitallisten ja vaarallisten aineiden seurantaehdotus.

 • YT19 uutuustuotekilpailun voittajat valittu

  21.5.2019

  Uutuustuotekilpailussa raati valitsi YT19 uutuustuotteen ja yleisö sai äänestää suosikkinsa. Tulokset julkistettiin näyttelyn toisena päivänä 16.5.2019.

 • YT19 parhaat osastot palkittiin

  21.5.2019

  Yhdyskuntatekniikka 2019 -näyttelyn parhaat osastot palkittiin näyttelyn avajaisissa 15.5.2019.

 • Vesihuoltolaitoksille täysin uudistettu opas tueksi häiriötilanneviestinnän suunnitteluun

  21.5.2019

  Häiriöt vesihuollossa heijastuvat nopeasti asiakkaiden arkeen ja yhteiskunnan toimintaan. Hyvällä ja kattavalla viestinnällä voidaan vähentää olennaisesti häiriöistä aiheutuvia haittoja. Uusitussa vesihuoltolaitosten tarpeisiin räätälöidyssä häiriötilanne- ja kriisiviestintäohjeessa on tietoa ja malleja häiriötilanneviestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen.

 • Lupamuutos- ja VesiPOKE -hankkeiden loppuraportit lausunnoilla

  5.6.2019

  Lupamuutos-hankkeessa todettiin, että EU:n vesienhoidon ympäristötavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisia lupia voidaan muuttaa. VesiPOKE-hankkeen mukaan vesien tilatavoitteet ja niistä poikkeaminen tulisi nostaa ympäristönsuojelulain ja vesilain lupajärjestelmissä nykyistä keskeisempään rooliin.

 • WSP ja SSP

  20.10.2017

  WSP- ja SSP-riskienhallintatyökalut auttavat vesihuoltolaitoksia parantamaan toimintavarmuuttaan. Verkossa toimivat työkalut WSP ja SSP perustuvat Maailman terveysjärjestön WHO:n suosittelemaan malliin. Tietojärjestelmä on toteutettu sosiaali- ja terveysministeriön johdolla, yhteistyössä muiden ministeriöiden, niiden hallinnonalojen, vesihuoltolaitosten ja järjestöjen kanssa. Vesilaitokset ja jäteveden puhdistuslaitokset voivat ottaa helppokäyttöiset ja tietoturvalliset työkalut maksutta käyttöönsä.

 • Vesihuoltolaitoksen opas häiriötilanteisiin varautumiseen

  20.10.2017

  Oppaan tukee vesihuoltolaitoksia varmistamaan vesihuoltopalveluiden mahdollisimman suuri toimintavarmuus kaikissa tilanteissa. Varautuminen kuvataan oppaassa prosessina ja korostetaan, että sen ylläpitäminen ja kehittäminen on jatkuvaa toimintaa.

 • Vesihuoltolaitoksen sähkönsaannin varmistaminen

  20.10.2017

  Vesihuoltopoolin ja voimatalouspoolin laatima opas valottaa sähkönsaannin merkitystä vesihuollossa ja antaa esimerkkejä sekä vesihuoltolaitosten että sähköverkkoyhtiöiden toimenpiteistä sähkönsaannin varmistamiseksi ja häiriötilannetoiminnan tueksi. Julkaisun tavoitteena on parantaa vesihuoltolaitosten ja sähköverkkoyhtiöiden ymmärrystä toistensa toiminnasta ja se antaa molemmille toimialoille käytännön vinkkejä vesihuoltolaitoksen sähkönsaannin varmistamiseen ja häiriötilannetoimintaan.

 • Vesihuoltolaitoksen häiriötilanne- ja kriisiviestintäohje

  21.5.2019

  Häiriöt vesihuollossa heijastuvat nopeasti asiakkaiden arkeen ja yhteiskunnan toimintaan. Tehokas viestintä on kiinteä osa häiriötilanteiden hallintaa ja hyvällä ja kattavalla viestinnällä voidaan vähentää olennaisesti häiriöistä aiheutuvia haittoja. Keväällä 2019 uusitussa vesihuoltolaitosten tarpeisiin räätälöidyssä häiriötilanne- ja kriisiviestintäohjeessa on tietoa ja malleja häiriötilanneviestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen.

 • Opas vesihuollon häiriötilanne- ja valmiusharjoitusten järjestämiseen

  20.10.2017

 • Vesihuoltolaitoksen häiriötilanne- ja kriisiviestintäohje/Huoltovarmuuskeskus

  6.6.2019

  Vesihuoltolaitosten tarpeisiin räätälöidyssä häiriötilanne- ja kriisiviestintäohjeessa on tietoa ja malleja häiriötilanneviestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen.

 • Pelasta Itämeri -kampanja

  14.6.2019

  Vesilaitosyhdistyksellä oli ilmoitus kesäkuun alussa Kauppalehden liitteenä ilmestyneessä Pelasta Itämeri -liitteessä.

 • Vesihuoltolaitosten johdon neuvottelupäivät 4.-6.9.2019 Rovaniemellä

  2.9.2019

  Vesihuoltolaitosten johdon vuosittainen ajankohtaisseminaari.

 • Huoltovarmuuden tavoitteissa painopistettä suunnattiin kriittisen infrastruktuurin toimintakyvyn varmistamiseen

  7.8.2019

  Hallituksen joulukuussa 2018 hyväksymässä huoltovarmuuden tavoitepäätöksessä korostetaan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta välttämättömien perusrakenteiden ja palvelujen turvaamista materiaalisen varautumisen lisäksi. Lisää huomiota laitetaan erityisesti energiansaantiin, digitaalisuuteen, logistiikkaan ja kyberturvallisuuteen, mutta myös vesihuolto kuuluu tähän kriittiseen infrastruktuuriin.

 • Selvitys: Vesihuollon häiriöihin varautumista parannettava

  24.6.2019

  Vesihuollon häiriötilanteita vesihuolto- ja terveydensuojelulainsäädännön näkökulmista tarkastelleessa selvityksessä ehdotetaan vesihuollon riskien vähentämiseksi tarkennuksia vesihuollon lainsäädäntöön, valvontaan ja käytäntöihin. Erityisen tärkeää olisi täsmentää vesihuollon häiriötilannesuunnittelun vaatimuksia.

 • IWA:n maailmankongressi Kööpenhaminassa lokakuussa 2020 - esittele osaamistanne kansainvälisesti

  26.8.2019

  Kansainvälisen vesijärjestön IWA:n maailmankongressi (IWA World Water Congress & Exhibition) järjestetään Kööpenhaminassa 18-23.10.2020. Kongressin esitelmien ja workshopien ehdotusten haku on nyt auki lokakuun 2019 loppuun saakka. Suomalaistenkin vesialan toimijoiden on aika aktivoitua nyt.

 • Energiatehokkuustietoa vesihuoltolaitoksille/Motiva

  9.9.2019

  Energiatehokas vesihuoltolaitos -hankkeessa 2016-2018 koottu aineisto pitää sisällään kymmeniä tietokortteja vesihuoltolaitosten ydintoimintojen energiatehokkuuden parantamisesta sekä lukuisia esimerkkejä toteutetuista energiafiksuista toimista.

 • Vaikuta vesiin - toimenpiteiden toteutuminen

  15.7.2019

  Tutustu yhdyskunnat-sektorin vesiensuojelutoiminen etenemisen tilanteesta kertovaan grafiikkaan. Uuden verkkopalvelun, josta voi seurata vesiensuojelutoimien etenemistä ovat toteuttaneet ympäristöministeriö, ELY-keskukset & Syke osana vesien- ja merenhoidon viestintää.

 • Vuoden 2011 Tapanin ja Hannun päivien myrskyjen aiheuttamien sähkökatkojen vaikutukset vesihuoltolaitoksilla

  14.8.2017

  Vesilaitosyhdistys selvitti vuoden 2011 Tapanin ja Hannun päivien myrskyjen aiheuttamien sähkökatkojen vaikutuksia jäsenlaitoksillaan webropol-kyselyllä tammikuussa 2012. Kyselyyn vastanneista 141 vesihuoltolaitoksista noin sadalla myrskyt aiheuttivat sähkökatkoja. Noin 80 vesihuoltolaitokselle sähkökatkoista aiheutui häiriöitä toimintaan, lähinnä pumppauksiin sekä automaatio- ja kaukovalvontajärjestelmiin. Noin 40 vesihuoltolaitoksella sähkönsaantihäiriöt heijastuivat myös asiakkaiden vesihuoltopalveluihin.

 • Selvitys: Vesihuollon häiriöihin varautumista parannettava

  12.8.2019

  Selvityksen toteuttivat maa- ja metsätalousministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja Huoltovarmuuskeskuksen toimeksiannosta Antti Belinskij ja Risto Saarinen.

 • Vesihuoltolaitoksen omaisuudenhallinnan käsikirja

  12.8.2019

  Omaisuudenhallinnan käsikirja on tarkoitettu vesihuoltolaitosten päätöksentekijöille, johdolle, taloushallinnolle ja operatiivisen toiminnan henkilöstölle. Käsikirjaan liittyy myös kypsyysanalyysin arviointitaulukko. Molemmat valmistuivat kesällä 2019 ja ne on laatinut Jyrki Paavilainen Urban Assets Oy:stä. Työssä oli aktiivisesti mukana useiden jäsenlaitosten muodostama hankeryhmä. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto myönsi hankkeeseen rahoituksen vuonna 2018.

 • Vesihuoltolaitoksen omaisuudenhallinnan käsikirja

  12.8.2019

  Omaisuudenhallinnan käsikirja on tarkoitettu vesihuoltolaitosten päätöksentekijöille, johdolle, taloushallinnolle ja operatiivisen toiminnan henkilöstölle. Käsikirjaan liittyy myös kypsyysanalyysin arviointitaulukko. Molemmat valmistuivat kesällä 2019 ja ne on laatinut Jyrki Paavilainen Urban Assets Oy:stä. Työssä oli aktiivisesti mukana useiden jäsenlaitosten muodostama hankeryhmä. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto myönsi hankkeeseen rahoituksen vuonna 2018.

 • Elokuun uutiskirje ilmestyi

  14.8.2019

  Aiheina mm. VVY Golf 2019 tuloksia, selvitys: Vesihuollon häiriöihin varautumista parannettava, summaariset riita- ja velkomisasiat (esim. riidattomat vesi- ja jätevesimaksusaamiset), ’tiekartta’ vesihuoltoverkostojen tutkimustoiminnalle, uusi EU:n lannoiteasetus astui voimaan, Pohjoismainen jätevesikonferenssi 23. – 25.9.2019. Lue lisää uutiskirjeestä.

 • WHO peräänkuuluttaa muoviroskaamisen lopettamista ja lisää tutkimustietoa mikromuoveista

  28.8.2019

  Maailman terveysjärjestö (WHO) toteaa, että tämänhetkinen tutkimustieto ei anna aihetta epäillä juomaveden mikromuovien olevan terveyshaitta ihmisille. WHO:n julkisemassa raportissa muistutetaan, että vedenkäsittelyssä tärkeintä on edelleen juomaveden mikrobiologisen laadun turvaaminen. Mikrobeja ja partikkeleita poistavat vedenkäsittelymenetelmät ovat tehokkaita myös mikromuovien poistossa. Vesilaitosyhdistysen aloitteesta Suomessa tehty tutkimus päätyi WHO:n kanssa samansuuntaisiin päätelmiin. 

 • Kyberturvallisuutta voi lähteä kehittämään vaatimuspatteriston avulla

  28.8.2019

  KYBER-VESI -hankkeessa tuotetut automaation ja ostopalveluiden vaatimuspatteristot toimivat oivina lähtökohtina ja tukena vesihuoltolaitoksen kyberturvallisuuden kehittämiselle.

 • Väitös: Ruokavalio vedenkäytön tehostajana ja ruokaturvan edistäjänä

  3.9.2019

  Diplomi-insinööri Mika Jalava on väitellyt Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, rakennetun ympäristön laitoksella, aiheesta Syömämme vesi: ruokavalioiden vedenkulutuksen arvioiminen muuttuvissa ruokajärjestelmissä.

 • Ympäristöhallinnon Vesihuollon tietojärjestelmä (VEETI)

  4.9.2019

  Täältä löydät linkin ympäristöhallinnon Vesihuollon tietojärjestelmään ns. VEETI.

 • Vesien- ja merenhoidon toimeenpanon edistämisen teemapäivä - haitalliset aineet ja turvetuotanto

  4.10.2019

  Ympäristöministeriön tilaisuuden painopisteenä on vesien- ja merenhoidollinen näkökulma päivän teemoihin. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki aihepiireistä kiinnostuneet! Tilaisuutta voi seurata myös suorana verkkolähetyksenä.

 • Työhyvinvoinnilla tuottavuutta

  7.10.2019

  Koulutustyöryhmän jäsen Tiina Lakimo, Lahti Aquasta kirjoitti koulutusblogiin työhyvinvoinnista.

 • Vesihuoltolaitosten kumppanuushankkeiden rahoitushaku on avattu

  17.10.2019

  Maa- ja metsätalousministeriö on avannut rahoitushaun suomalaisten vesihuoltolaitosten kansainvälisille kumppanuushankkeille. Uuden rahoitusinstrumentin päätavoitteena on tukea kestävien vesihuoltopalveluiden luomista kansainvälisten laitoskumppanuuksien kautta ja samalla YK:n kestävän kehityksen veden saantiin ja käyttöön sekä sanitaatioon liittyvien tavoitteiden toteutumista. Rahoitushakemusten tulee olla Etelä-Savon ELY-keskuksessa viimeistään 13.12.2019.

 • Kuuntelemalla ja kokeilemalla

  5.11.2019

  Koulutuspäällikkö Katri Henttonen kertoo koulutusblogissa, että kuuntelemalla osallistujien kokemuksia ja kokeilemalla uusia asioita, voimme tarjota aidosti vesihuoltokentän tarpeita vastaavia koulutuksia.

 • Lyhyistä kyberturvallisuusohjeista löytyy konkreettisia vinkkejä moniin tilanteisiin

  4.11.2019

  Kyber-Vesi -hankkeessa tuotetut Lyhyet kyberturvallisuusohjeet vesihuoltolaitoksille kokoavat yleistajuisesti napakat ohjeet kyberturvallisuuden eri näkökulmista. Nämä ohjeet sopivat kaikille vesihuoltolaitoksilla työskenteleville johdannoksi kyberturvallisuuteen. Ohjeistuksesta voidaan myös poimia omat ohjeensa esimerkiksi vierailijoille tai henkilöstölle sähköpostin käyttöön.

 • VVY:n uutiskirjeen kooste vesihuoltoalan ajankohtaisista aiheista

  6.11.2019

  Lue uutiskirje, jonka aiheina mm. koulutuspäällikkö Katri Henttosen koulutusblogi, taudinaiheuttajien poistotehon arviointi, Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta rahoituspäätökset, Nordic Smart Water Solutions – esite, Kinkkutemppu 2019 ja avoimet työpaikat.

 • Vesihuoltoalan korkeakouluopetuksen tarveselvitys 2015/VVY

  12.11.2019

  Syksyllä 2014 VVY:n käynnistämän ja Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n rahoittaman vesihuoltoalan korkeakouluopetuksen tarveselvityksen loppuraportti. (Julkaistu aikoinaan VVY:n kotisivuilla, siirretty uusille kotisivuille marraskuussa 2019).

 • Tutustu kevään 2020 koulutustarjontaan

  23.11.2019

  Laita ylös koulutusten ajankohdat ja paikkakunnat. Koulutusten tarkemmat ohjelmat julkaistaan koulutuskalenterissa n. 6-8 viikkoa ennen koulutusta. Kerro myös ideasi ja toiveesi koulutusten sisältöihin liittyen.

 • Tiedottaminen hinnanmuutoksista postilakon aikana tai sen päätyttyä

  24.11.2019

  Postilakko ja sen seuraukset ovat vesihuoltolaitosten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Sen aikana ja jälkeen on silti syytä lisätä tiedottamista, jotta tiedon perillemeno voidaan varmistaa. Ilmoitus hinnanmuutoksista tulee lähettää asiakkaille lakosta huolimatta.

 • Kilpailulain muutos kirjanpidon eriyttämisestä

  26.11.2019

  Kilpailulaissa edellytetään, että kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuva taloudellinen toiminta eriytetään kunnan, kuntayhtymän, valtion tai niiden määräysvaltaan kuuluvan yksikön kirjanpidossa 1.1.2020 alkaen.

 • Vuoden alusta voimaantulleita muutoksia ministeriöiden hallinnonaloilla

  7.1.2020

  Ministeriöt julkaisivat vuodenvaihteen tienoilla tiedotteita 2020 alussa voimaantulleista lakimuutoksista ja muista muutoksista. Tiedotteet ovat luettavissa ministeriöiden verkkosivulta. Ne löytyvät myös valtioneuvoston tiedotteista, linkistä https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet .

 • Muutoksia Venlassa vuonna 2020

  10.1.2020

  Venlan vuoden 2020 ohjeet ovat valmistuneet ja löytyvät Venlasta kohdasta "Ohjeet". Päivitetyt ohjeet ovat Syöttöohje vuonna 2020, Venlan laskemat tunnusluvut, Vesihuollon tila-raportti ja Vesihuoltomaksut. Vuodelle 2020 Venlaan on lisätty erillisraportti ”Puuttuvat perustiedot”, jonka avulla voi tarkistaa mitkä perustiedot ovat vielä syöttämättä. Raportti ilmoittaa puuttuvien perustietojen nimet ja kumpaan järjestelmään (SYKEn Veetiin vai VVY:n Venlaan) tieto olisi pitänyt syöttää. Vuonna 2020 Venlan tunnuslukujen 2101 ja 2115 laskentakaavoja on muutettu.

 • Lakiluonnos huoneistokohtaisen veden kulutuksen mittaamisesta lausunnolla

  16.1.2020

  Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta, jolla uudistetaan kaukolämmön, kaukojäähdytyksen ja lämpimän käyttöveden mittaamista ja laskutusta. Tarkoituksena on ohjata vedenkulutusta energiatehokkaampaan suuntaan ja tehdä laskutuksesta oikeudenmukaisempaa. Esityksessä on mukana myös huoneistokohtaisen kylmän veden etämittaus.

 • Vesihuoltolaitoksen digitaaliset asiakaspalveluratkaisut – Hyvä tapa toimia

  21.1.2020

  Hankkeen tavoitteena oli määritellä vesihuoltolaitoksille toimintakäytäntöjä, joilla asiakaspalvelutoimintojen sähköistäminen voidaan ottaa haltuun. Toimintakäytännöt on kirjattu hankkeen yhteydessä tuotettuihin ohjeistuksiin, jotka sisältyvät raporttiin. Hanke ”Vesihuoltolaitoksen digitaaliset asiakaspalveluratkaisut – Hyvä tapa toimia” päättyi joulukuussa 2019.

 • Kansallinen vesihuoltouudistus käynnistyi

  18.2.2020

  Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut hankkeen kansallisen vesihuoltouudistuksen toteuttamiseen. Hankkeella etsitään ratkaisuja Suomen vesihuollon uudistamiseen ja toimintaympäristön muutosten ennakointiin. Vuoden 2022 loppuun saakka jatkuva hanke tuo yhteen alan toimijat eri hallinnonaloilta ja eri päätöksenteon tasoilta.

 • Vesihuoltolaitoksille tärkeintä on vastuullinen omistajuus ja kestävään vesihuoltoon tähtäävä omistajaohjaus

  24.2.2020

  Vesihuoltolaitosten omistukseen ja erityisesti yksityistämiseen liittyvä julkinen keskustelu on viime aikoina ollut aktiivista. Alan tulevaisuuden kannalta on hienoa, että vesihuolto kiinnostaa laajasti. Vesihuolto on yhteiskunnan välttämättömyyspalvelu ja meidän kaikkien arjen toimivuuden edellytys. VVY:n työvaliokunnan mielestä nähtävissä olevassa tulevaisuudessakin kunnat ovat maassamme luontevin taho taajamien vesihuoltolaitosten omistajiksi. Tärkeätä on omistajapolitiikassa ja omistajaohjauksessa pitää fokus vesihuollossa ja vesihuoltopalvelujen käyttäjien edussa sekä toteuttaa vesihuoltoa parhaalla mahdollisella tavalla koko yhteiskunnan eduksi.

 • Webinaarit jatkuvat maaliskuussa ajankohtaisilla aiheilla

  28.2.2020

  18.3. Some tutuksi vesihuoltolaitokselle ja 31.3. Vesihuollon tunnuslukujärjestelmä Venla ja muutokset vuonna 2020

 • Työehtosopimuksiin ja työlainsäädäntöön liittyviä ohjeita - päivitetty 18.3.2020

  18.3.2020

  Valmiuslaissa (1552/2011) säädetään viranomaisten toimivaltuuksista poikkeusolojen aikana. Lisäksi laissa säädetään viranomaisten varautumisesta poikkeusoloihin. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää lain II osan säännösten soveltamisen aloittamisesta. Asetuksessa säädetään myös siitä, miltä osin lain mukaisia toimivaltuuksia voidaan soveltaa ja mikä on toimivaltuuksien alueellinen soveltamisala, jos niitä ei saateta sovellettaviksi koko valtakunnan alueella. Valmiuslaki koskee mm. julkis- ja yksityisoikeudellisia palvelussuhteita (13 luku) ja työvelvollisuutta (14 luku). On tärkeää huomata, että asetus voi merkitä poikkeamista järjestöjen ja muiden tahojen antamista ohjeista tai ohjeiden päivittämistä.

 • Vesihuoltolaitokset ovat varautuneet turvaamaan riittävän henkilöstön epidemiatilanteessa

  17.3.2020

  Vesihuolto, eli puhtaan talousveden toimitus ja jätevesien poisjohtaminen ja asianmukainen käsittely, on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittinen palvelu, jonka on toimittava aina. Koronaviruksen aiheuttama epidemia voi vaikuttaa vesihuoltolaitosten toimintaan ennen kaikkea henkilöstön riittävyyden ja materiaalien ja palveluiden saatavuuden kautta.

 • Vesihuoltolaitosten riittävän henkilöstön turvaaminen epidemiatilanteessa

  18.3.2020

  Laaja epidemia voi vaikuttaa vesihuoltolaitosten toimintaan henkilöstön riittävyyden ja materiaalien ja palveluiden saatavuuden kautta. Vesihuoltolaitokset varautuvat turvaamaan henkilöstön riittävyyttä ainakin tärkeimpien toimintojen ylläpitämiseksi.

Jaa sivu:

Tulosta