Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Avainsana: vesihuolto laajasti

 • Tuhatkunta vesihuoltoalan ammattilaista koolla Vesihuolto 2024 -päivillä

  14.5.2024

  Vesihuolto 2024 -päivillä 15.–16.5.2024 kuullaan yli 80 esitystä, joissa alan asiantuntijat käsittelevät vesihuoltolaitosten kannalta keskeisiä asioita. Aihepiirinä on mm. viime aikoina yhä tärkeämmäksi muodostunut vesihuollon huoltovarmuus, jota käsitellään esityksissä ja Vesihuolto muuttuneessa turvallisuustilanteessa – paneelikeskustelussa. Lisäksi päivien esityksissä käsitellään ajankohtaisasioita kestoteemoista, kuten talousveden käsittely ja laatu, verkostot, jätevesi, lietteet ja hallinto. Mukana on myös vesihuoltoalalle hieman uudempia näkökulmia, jotka liittyvät kestävään kehitykseen ja etäluentaan.

 • Vesihuoltoalan ammatillisen koulutuksen tarveselvitys - osaamisen ja työvoiman turvaaminen

  23.4.2024

  Selvityksessä kartoitettiin vesihuoltoalan nykyisiä ja tulevia työvoimatarpeita, alan yleisiä ammatillisia koulutuspolkuja, ja vastaavuutta alan tarpeisiin, oppilaitosten ja vesihuoltoalan välistä yhteistyötä, täydennyskoulutustarpeita sekä alan vetovoimaa.

 • Muistutus: Veetin ja Venlan tiedot syötettävä 30.4.2024 mennessä (raportointivuosi 2023, vesihuoltomaksut raportointivuosi 2024)

  18.4.2024

  Veetiin syötetään myös kuluvan vuoden (tilanne 1.2.2024) maksutiedot. Kuluvan vuoden vesihuoltomaksutietoja syötettäessä tulee Veetin tarjoama syöttövuosi 2023 vaihtaa vuodeksi 2024. Kuluvan vuoden vesihuoltomaksutietoja löytyi 18.4.2024 Venlasta 85:n VVY:n jäsenlaitoksen osalta (28,2 % jäsenlaitoksista).

 • Savon Yritysuutiset ilmestyi

  8.4.2024

  Savon Yritysuutiset, jossa on mukana vesinuolto-teema julkaistiin maaliskuussa 2024.

 • Vesienhoidon suunnittelun kauden 2028-2033 työohjelmat lausunnoilla

  26.3.2024

  Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa vaiheittain. Vesienhoitosuunnitelmia aletaan nyt päivittämään kaudelle 2028–2033 ja työohjelmat aikatauluineen ovat lausunnoilla 14.6. asti.

 • Yhteistyöllä kohti toimintavarmempaa vesihuoltoa Pohjoisessa Keski-Suomessa

  26.3.2024

  Karstulan, Kannonkosken ja Kyyjärven kunnat, Saarijärven kaupunki ja Saarijärven Vesihuolto Oy ovat mukana hankkeessa, jonka tavoitteena on, että alueen vesihuoltolaitokset tuntisivat toistensa toiminnan paremmin sekä osaisivat toimia yhdessä vesihuollon häiriötilanteen sattuessa. Yhtenä hankkeen teemana on myös kyberturvallisuus, joka nopeasti digitalisoituvassa vesihuollossa on kasvava haaste.

 • Takaisin opintielle –YAMK-insinööriksi työn ohessa

  26.3.2024

  Kuusi Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n (HS-Veden) työntekijää innostui muutama vuosi sitten opiskelemaan työnsä ohessa insinöörin ylempää ammattikorkeakoulututkintoa ja syventämään ammatillista osaamistaan. Kolme heistä kertoo kokemuksistaan.

 • Omaisuudenhallintaverkoston toiminta käynnistyi

  25.3.2024

  Vesilaitosyhdistys käynnisti maaliskuussa vesihuoltolaitoksille tarkoitetun omaisuudenhallintaverkoston toiminnan. Tule mukaan seuraavaan Teams-tapaamiseen 25.4.

 • Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje ilmestyi 13.3.2024

  13.3.2024

  Vesihuollon kehittämisrahasto on tuonut lisäbuustia vesihuollon tutkimus- ja kehittämistoimintaan, blogikirjoittaa uutiskirjeessä Irina Nordman, toimitusjohtaja Turun Vesihuolto Oy. Uutiskirjeessä aiheena yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistamisen prosessin eteneminen. Aiheena myös Valviran julkaisema talousvesisäännösten soveltamisohje, joka on päivitetty uuden lainsäädännön mukaiseksi. Lisäksi kerromme, että Euroopan komissio on hyväksynyt juomaveden kanssa kosketuksiin tulevien materiaalien ja tuotteiden hygieniaa koskevat vähimmäisvaatimukset. Voit myös tutustua Kehittämisrahaston rahoitusta saaneeseen hankkeeseen, jossa selvitettiin haitta-aineidenpoiston toteutettavuutta ja vaikutuksia suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla.

 • Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje ilmestyi 28.2.2024

  28.2.2024

  Uutiskirjeessä on Vesilaitosyhdistyksen asiantuntijoiden koostama katsaus keskeisiin vesihuoltoa koskeviin lainsäädännön ja viranomaisohjauksen teemoihin 2023. Kerromme myös kevään tapahtumista, joissa voit kehittää ja syventää ammattiosaamistasi. Lisäksi aiheena on uusi yhteistyöverkostomme, jonka Teams-tapaamisissa varsinaiset jäsenet voivat vaihtaa tietoa ja kokemuksia omaisuudenhallinnasta.

 • Etsimme vesihuoltolaitoksia pilotoimaan yhteistyömallia

  28.2.2024

  Hankkeessa laaditaan ohjeita vesihuoltolaitosten väliseen yhteistyöhön, vesihuoltolaitoksien välinen kumppanuussopimus sekä muita sopimusmalleja jotka koskevat mm. yhteisiä kehittämishankkeita, yhteisiä hankintoja sekä henkilöstöyhteistyötä.

 • Vuosi 2023 vesihuoltoalalla

  27.2.2024

  Katsaus päättyneen vuoden keskeisiin vesihuoltoa koskeviin lainsäädännön ja viranomaisohjauksen teemoihin. Vesilaitosyhdistyksen asiantuntijoiden tekemää kirjoitusta voivat jäsenlaitokset hyödyntää soveltuvin osin omissa vuosiraporteissaan.

 • Missä mennään vesihuollossa? - ajankohtaiskatsaus vesilaitospäättäjille webinaaritallenne nyt saatavilla

  14.2.2024

  Vesilaitosyhdistys järjesti 13.2. vesilaitospäättäjille suunnatun tietoiskuwebinaarin, jossa kerrottiin vesihuollon ajankohtaisista tapahtumista, haasteista ja mahdollisista ratkaisuista.

 • Tule mukaan vesihuoltolaitoksille tarkoitettuun omaisuudenhallintaverkostoon

  2.2.2024

  Vesilaitosyhdistys käynnistää Teams-tapaamiset vesihuoltolaitosten väliselle tiedonvaihdolle omaisuudenhallinnan tiimoilta.

 • Ohje ja malli pitkän aikavälin investointisuunnitelman laadintaan on valmistunut

  31.1.2024

  Hankkeen rahoitti Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto.

 • CER-direktiivin toimeenpano vahvistaa yhteiskunnan kriisinkestävyyttä

  29.1.2024

  Laki yhteiskunnan kriittisen infrastruktuurin suojaamisesta ja häiriönsietokyvyn parantamisesta tulee asettamaan syksyllä 2024 sen soveltamisalaan kuuluville kriittisille toimijoille velvoitteita riskinarviointiin, häiriönsietokyvyn varmistamiseen ja poikkeamista raportointiin.

 • Lisää vielä vesi -kampanja muistuttaa vesihuollon merkityksestä

  19.1.2024

  Miten keittää aamukahvit tai huuhtoa koiran kuraiset tassut, jos vettä ei tulisikaan? Vesihuoltolaitokset tuovat veden arkisiin hetkiin, muistuttaa vesihuoltolaitosten yhteinen viestintäkampanja.

 • VVY:n yhteistoimintajäsenjaoston kokous pidettiin 16.1.2024

  18.1.2024

  Vesilaitosyhdistyksen yhteistoimintajäsenjaosto piti kokouksensa 16.1.2024. Kokouksessa oli läsnä 12 VVY:n yhteistoimintajäsenen edustajaa. Kokous valitsi jäsenet jaoston puheenjohtajistoon.

 • Vesilaitosyhdistyksen uutiskirje ilmestyi 17.1.2024

  17.1.2024

  Uutiskirjeen blogikirjoituksessa Riku Vahala, Vesilaitosyhdistyksen toimitusjohtaja, kertoo jäsentyytyväisyyskyselyn keskeisiä tuloksia ja johtopäätöksiä. Lisäksi voit lukea jutun, jossa kerromme viime vuoden suosituimmat (TOP5) koulutuksemme ja yhteenvedon osallistujapalautteista. Muistutamme myös, että hakemukset Kehittämisrahaston ennakkokäsittelyyn tulee toimittaa 15.2. mennessä. Voit myös tutustua juuri ilmestyneeseen tunnuslukujärjestelmän vuosittaiseen raporttiin vuodelta 2022, johon on koottu 247 vesihuoltolaitoksen tiedot 21 keskeisen tunnusluvun osalta.

 • Jäsentyytyväisyyskyselyn tuloksia

  16.1.2024

  Vesilaitosyhdistys haluaa kehittää toimintaansa jatkuvasti. Pyysimme marraskuussa 2023 laitosjäseniltämme palautetta toiminnastamme. Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä 107 henkilöä ja tuloksia on käsitelty niin henkilöstön kesken kuin yhdistyksen hallituksessa. Riku Vahala, Vesilaitosyhdistyksen toimitusjohtaja, kertoo jäsentyytyväisyyskyselyn tuloksia ja johtopäätöksiä blogikirjoituksessaan.

 • NIS2-direktiivin toimeenpano tuo uusia velvoitteita kyberturvallisuuden riskienhallintaan soveltamisalaan kuuluville vesihuoltolaitoksille

  16.1.2024

  Laki kyberturvallisuuden riskienhallinnasta tulee asettamaan syksyllä 2024 sen soveltamisalaan kuuluville toimijoille velvoitteita kyberturvallisuuden riskienhallintaan ja poikkeamista raportointiin.

 • Muutoksia Venlassa vuonna 2024 (raportointivuosi 2023, vesihuoltomaksut raportointivuosi 2024)

  16.1.2024

  Venlan vuoden 2024 ohjeet raportointivuodelle 2023 sekä vesihuoltomaksujen osalta raportointivuodelle 2024 ovat valmistuneet ja löytyvät Venlasta kohdasta "Ohjeet".

 • Vuonna 2023 ilmestyneet julkaisut

  10.1.2024

  Syvennä osaamistasi ja tutustu näihin ajankohtaisiin vesihuoltoalan ammattijulkaisuihin.

 • Tervetuloa vesihuoltoalalle -verkkokurssi kaikkien opiskeltavissa maksuttomasti

  3.1.2024

  Tervetuloa vesihuoltoalalle -verkkokurssi on kattava ja laadukas yleisperehdytys vesihuoltoalaan. Ilmoittaudu tapahtumakalenterissa ja saat ohjeet kurssille kirjautumiseen.

 • Ennakkotietoa vuoden 2024 tapahtumista

  5.12.2023

  Merkkaa kalenteriisi ensi vuoden tapahtumien ajankohdat. Tarkemmat tiedot kustakin tapahtumasta päivitetään tapahtumakalenteriin n. 2 kk ennen varsinaista ajankohtaa. Kerro myös ideasi ja toiveesi tulevien tapahtumien sisältöihin liittyen.

 • Kutsu Vesilaitosyhdistyksen yhteistoimintajäsenjaoston kokoukseen tiistaina 16.1.2024 klo 12

  30.11.2023

  Vesilaitosyhdistyksen yhteistoimintajäsenjaoston kokous järjestetään tiistaina 16.1.2024 klo 12-14 Vesilaitosyhdistyksen toimistolla osoitteessa: Ratamestarinkatu 7 B, 00520 Helsinki, 6.krs, koulutustila Opaali. Jaosto on perustettu vuonna 2019 ja on tarkoitettu kaikille Vesilaitosyhdistyksen yhteistoimintajäsenille.

 • VVY:n uutiskirje julkaistiin 22.11.

  22.11.2023

  Uutiskirjeemme haastattelussa Ylä-Savon Vesi Oy:n toimitusjohtaja Ulla Tyrväinen. Uutiskirjeen aiheena myös VVY:n hallituksen jäsenten valinnan valmistelu. Lisäksi kannustamme kommentoimaan 30.11.2023 mennessä ohjeluonnosta pitkän aikavälin investointisuunnitelman laadintaan. Muistutamme myös yhteishankkeesta, jossa tutkitaan raakavesien laatua. Hanke tarjoaa laitoksille mahdollisuuden toteuttaa lainsäädännön vaatimuksia raakaveden riskienhallinnasta ja omavalvonnasta. Aiheena myös Lisää vielä vesi -kampanja, jossa tuotetaan varsinaisten jäsenten käyttöön aineistoa.

 • Mitkä ovat ammatillisen koulutuksen tarpeet vesihuoltoalalla? 

  24.10.2023

  Hankkeessa kerätään tietoa ammatillisen koulutuksen määrällisestä ja laadullisesta tarpeesta vesihuoltoalalla sekä lisätään tietoisuutta ammatillisista koulutuksista ja koulutuspoluista, joista voi valmistua vesihuoltoalalle. Selvityksessä kuvataan myös mahdollisuuksia kehittää vesihuoltoalan työnantajien ja oppilaitosten yhteistyötä.

 • VEPATUKI-klusterin tulokset ovat saatavilla CADWES-tutkimusryhmän nettisivuilla

  23.10.2023

  VEPATUKI (Vesihuoltopalvelujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioklusteri) -hankkessa on syntynyt kymmeniä julkaisuja.

 • Kutsu luennoimaan Vesihuolto 2024

  10.10.2023

  Valtakunnalliset Vesihuolto 2024 -päivät järjestetään Ouluhallissa 15.-16.5.2024. Ilmoita halukkuutesi esityksen pitämiseen viimeistään 31.10.2023. Vesihuolto 2024 -päivillä tulee olemaan kahden pituisia esityksiä. VVY:n asiantuntijoista ja varsinaisten jäsenten sekä yhteistoimintajäsenten edustajista koostuva työryhmä tutustuu esitysehdotuksiin ja valitsee päiville sopivan kokonaisuuden sekä päättää esitysten pituudet.

 • Vesihuki-hankkeen loppuwebinaari 23.11.

  10.10.2023

  Suomen ympäristökeskuksen Vesihuki-hankkeessa arvioitiin kattavasti ensimmäistä kertaa Suomen vesihuollon elinkaarisia kasvihuonekaasupäästöjä ja niiden vähentämisen keinoja. Hankkeessa tuotettiin myös vesihuoltolaitosten käyttöön tarkoitettu avoin ja ilmainen päästölaskentatyökalu.

 • Pätevyysvaatimukset vesihuoltolaitosten työntekijöille -webinaari pidettiin 25.9.

  26.9.2023

  Maksuttomassa webinaarissa kerrottiin Vesihuoltoalan pätevyysvaatimusten esiselvitys -hankkeen tuloksista ja kuultiin eri alojen henkilöpätevyysjärjestelmistä. Esitelmien jälkeen järjestettiin työpaja, jossa pohdittiin alan pätevyysvaatimusten tarvetta.

 • VVY:n uutiskirje julkaistiin 13.9.2023

  13.9.2023

  Uutiskirjeessä kerromme Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston ennakkohausta. Mukana myös kuvia Göteborgissa pidetystä Pohjoismaisesta jätevesikonferenssista. Lisäksi voit tutustua VVY:n lausuntoon luonnoksesta hallituksen esitykseksi biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain muuttamisesta. Toteamme VVY:n lausunnossa pitävämme lakimuutosta veroluokkiin liittyvän epäkohdan korjaamiseksi erittäin tärkeänä. Julkaisemme myös malleja ja vinkkejä viestintään, jossa opastetaan ja kannustetaan asukkaita seuraamaan vesimittariaan säännöllisesti, jotta esim. vuototilanne ei aiheuta kohtuuttomia laskuja tai vaurioita kiinteistölle.

 • Pätevyysvaatimukset vesihuoltolaitosten työntekijöille -webinaari 25.9.

  29.8.2023

  Maksuttomassa webinaarissa kerrotaan Vesihuoltoalan pätevyysvaatimusten esiselvitys -hankkeen tuloksista, kuullaan eri alojen henkilöpätevyysjärjestelmistä ja pohditaan alan pätevyysvaatimusten tarvetta työpajatyöskentelyn avulla.

 • Vesihuoltolaitosten johdon päivät 13.-14.9.2023 Kuopiossa

  29.8.2023

  Vesihuoltolaitosten johdon vuosittainen kokoontuminen ajankohtaisen asioiden parissa. Teemoina mm.: kansallinen vesihuoltouudistus, digitaaliset ratkaisut, osaaminen ja alan vetovoimaisuus sekä yhdyskuntajätevesidirektiivin vaikutukset vesihuoltolaitoksille.

 • Uusi hallitusohjelma muuttaa toteutuessaan vesihuoltolaitosten toimintaympäristöä

  27.6.2023

  Hallitusohjelmassa on useita linjauksia, jotka voivat vaikuttaa vesihuoltolaitosten toimintaan. Vaikutukset muuttavat laitosten toimintaympäristöä ja ovat enimmäkseen välillisiä. Monien kirjausten tarkempaa sisältöä ei ole vielä tässä vaiheessa mahdollista arvioida.

 • VVY:n uutiskirje julkaistiin 20.6.

  20.6.2023

  Uutiskirjeessä kerromme, että Joonas Jännäri aloittaa VVY:ssä lakiasiainpäällikkönä 1.9.2023. Uutiskirjeessä esitellään uusi julkaisu ”Verkostotietojen digitaalinen tiedonsiirto”. Julkaisussa käsitellään edellytyksiä nykyisen toimintaympäristön mukaiselle, verkostotietojen avoimeen rajapintaan pohjautuvalle tiedonsiirrolle ja esitellään uusi ratkaisu. Kerromme myös, että FCG Finnish Consulting Group on käynnistänyt hankkeen, jossa selvitetään haitta-aineiden poiston toteutettavuutta ja vaikutuksia suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla. Hankkeella on Kehittämisrahaston rahoitusta.

 • Vesi on mukana monissa arjen askareissa some-aineistoa

  20.6.2023

  VVY:n jäsenten käyttöön on vuosi sitten tehty some-viestintää varten videoita, joissa pääteemana on ”veden arjen käyttötilanteet”. Videoissa pestään ikkunoita, ollaan mattopyykillä sekä heitetään löylyä, tarjoillaan janojuomaksi vettä, kastellaan perunamaata ja pestään koiran tassuja. Tavoitteena on tehdä näkyväksi vesihuoltopalvelua. Aineistot voi julkaista sellaisenaan tai poimia vinkkejä omien viestien tekoon.

 • Vesihuollon johtaminen ja kehittäminen VETO-koulutus alkaa syksyllä 2023

  30.5.2023

  Aika ilmoittautua mukaan syksyllä alkavaan VETO 7 -koulutukseen! Koulutuksen järjestäjää CADWES-tutkimusryhmä, Rakennetun ympäristön tiedekunta, Tampereen yliopisto.

 • Selvitys: Kuntien yhteistyöllä voidaan varmistaa toimiva vesihuolto

  24.5.2023

  AFRY on laatinut selvityksen vesihuoltolaitosten organisoinnin kehittämisestä. Selvityksen tilasivat Suomen Vesilaitosyhdistys ry ja Etelä-Savon ELY-keskus. Riittävien osaajien ja taloudellisten resurssien varmistaminen ovat vesihuollon merkittävimmät haasteet Suomessa, kun verkostojen ja laitosten saneeraustarpeet kasvavat. Vesihuoltopalveluiden laatu muuttuvissa olosuhteissa voidaan varmistaa sopimusyhteistyöllä, kuntien yhteisillä vesihuoltolaitoksilla sekä resurssien vahvistamisella.

 • Koulutuskysely vesihuoltolaitosten henkilöstölle

  23.5.2023

  Millaiseen täydennyskoulutukseen osallistuisit mieluiten? Onko mielessäsi ideoita tai toiveita koulutukseen liittyen? Vastaa Vesilaitosyhdistyksen koulutuksia koskevaan kyselyyn 9.6.2023 mennessä.

 • VVY:n uutiskirje julkaistiin 17.5.

  17.5.2023

  Uutiskirjeessä on tieto Kehittämisrahaston kevään rahoituspäätöksistä. Mukana on myös runsaasti uutisia ja kuvia Vesihuolto 2023 -päiviltä mm. paneelikeskustelusta ja työpajoista, luovutetuista huomionosoituksista sekä näyttelystä mm. parhaina osastoina palkituista sekä uutuustuotekilpailussa menestyneistä. Kevään koulutustarjonnassa on mm. Vesityökorttikoulutus ja Digitaaliset ratkaisut, joihin ehdit vielä mukaan. Lisäksi suosittelemme ottamaan vesihuoltoalaan perehdyttävän verkkokurssin osaksi kesätyöntekijöiden perehdytystä.

 • Miten varmistaa osaaminen vesihuollossa?

  16.5.2023

  Vesihuoltopäivien yhteydessä järjestettiin Miten varmistetaan osaaminen vesihuollossa? -työpaja, jossa pohdittiin vesihuoltoalan osaamistarpeita sekä ideoitiin oppilaitosten ja vesihuoltoalan työnantajien yhteistyömahdollisuuksia. Työpajassa oli mukana vesihuoltolaitoksien, oppilaitosten, viranomaisten sekä muiden vesihuoltoalan toimijoiden edustajia, ja keskustelu tärkeän asian tiimoilta oli aktiivista ja innostunutta.

 • Yhdyskuntatekniikka 2023 -näyttelyssä oli ennätysmäärä näytteilleasettajia

  16.5.2023

  Yhdyskuntatekniikka 2023 -näyttely pidettiin Jyväskylässä 10.–11.5. kahden päivän kävijämäärä oli yhteensä 5.727. Näytteilleasettajien määrä oli 242, mikä on uusi ennätys. Yhdyskuntatekniikka 2025 -näyttely järjestetään 14.-15.5.2025 Tampereen Messukeskuksessa.

 • VVY:n uutiskirje julkaistiin 26.4.

  26.4.2023

  Uutiskirjeessä kerromme VVY:n vuosikokouksen 2023 keskeiset päätökset ja voit tutustua VVY:n toimintakertomuksen PDF-versioon, jossa on mm. toimitusjohtaja Osmo Seppälän katsaus menneeseen vuoteen. Kannustamme myös katsomaan Vesihuollon organisointi tulevaisuuden haasteisiin -seminaarin tallenteen. Lisäksi aiheena ”Tilannekatsaus juomaveden desinfiointiaineiden biosidiasetuksen mukaisesta hyväksynnästä”. Kerromme myös, että vesihuoltolaitoksilla on mahdollisuus osallistua vielä toukokuussa kyberturvallisuusharjoitukseen, jonka on koordinoinut vesihuoltopooli ja toteuttajana toimii Insta. Ja näin vapun kynnyksellä tarjolla on some-aineistoa vesihuoltolaitoksen vapputervehdykseen.

 • Vesihuoltolaitokset varautuvat kyberuhkiin harjoittelemalla

  25.4.2023

  Vesihuoltopoolin koordinoimana ja Instan toteuttamana on järjestetty vesihuoltolaitoksille jo seitsemän samansisältöistä kyberturvallisuusharjoitusta. Toukokuussa on mahdollista osallistua vielä yhteen harjoitukseen.

 • Vesihuollon organisointi tulevaisuuden haasteisiin -seminaarin tallenne katsottavissa

  19.4.2023

  Seminaarissa kerrottiin ensimmäistä kertaa valmisteilla olevan organisointiselvityksen tuloksista ja kuultiin kokemuksia toteutuneista organisaatiouudistuksista ja yhteistyötavoista Suomesta, Ruotsista ja Skotlannista.

 • Tervetuloa vesihuoltoalalle - verkkokurssi osaksi kesätyöntekijöiden perehdytystä

  11.4.2023

  Tervetuloa vesihuoltoalalle -verkkokurssi on kattava ja laadukas yleisperehdytys vesihuoltoalaan. Ilmoittaudu koulutuskalenterissa ja saat ohjeet kurssille kirjautumiseen.

 • Muistutus: Veetin ja Venlan tiedot syötettävä 30.4.2023 mennessä (raportointivuosi 2022, vesihuoltomaksut raportointivuosi 2023)

  11.4.2023

  Veetiin syötetään myös kuluvan vuoden (tilanne 1.2.2023) maksutiedot. Kuluvan vuoden vesihuoltomaksutietoja syötettäessä tulee Veetin tarjoama syöttövuosi 2022 vaihtaa vuodeksi 2023. Kuluvan vuoden vesihuoltomaksutietoja löytyi 28.3.2023 Venlasta 64:n VVY:n jäsenlaitoksen osalta (21,4 % jäsenlaitoksista).

 • VVY:n uutiskirje julkaistiin 29.3.

  29.3.2023

  Uusi jätevesidirektiivi tulee – olemmeko valmiita, kysyvät blogissa Marina Graan, tuotantoyksikön päällikkö, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä ja Pekka Paavola, käyttöinsinööri, Kemin Energia ja Vesi Oy . Uutiskirjeessä on myös katsaus vuoden 2022 tapahtumiin vesihuoltoalalla, jota jäsenlaitokset voivat hyödyntää soveltuvin osin omissa vuosiraporteissaan. Lisäksi aiheena on sisäilman radon vesilaitoksilla 2022. Esittelyssä on Kehittämisrahaston rahoittama hanke "Verkostosuunnittelun kaivokorttiprosessin optimointi –BIM suunnittelusta työmaalle ja verkkotietoon".

 • Seuraa VVY:n kuulumisia sosiaalisessa mediassa

  28.3.2023

  Vesihuoltopäivistä käytämme aihetunnistetta #vesihuolto2023 Pysyt kärryillä alan uutisista ja siitä, mikä nousee keskusteluun sosiaalisessa mediassa, kun seuraat VVY:n Twitteriä, Facebook-sivua tai LinkedIn-yrityssivua. Löydät Twitterimme käyttäjänimellä @suomenvesi ja Facebook-sivumme nimellä @jokapaivaonvesipaiva.

 • Uusi jätevesidirektiivi tulee – olemmeko valmiita

  27.3.2023

  "Monen jätevedenpuhdistuksen parissa työskentelevän odotus palkittiin 26.10.2022…tai pelko toteutui, kun EU:n komissio julkaisi ensimmäisen luonnoksen uudesta yhdyskuntajätevesidirektiivistä. Luonnosta luettiin – kuten montaa aiempaakin EU:sta tullutta paperia – pelonsekaisin tuntein, koska siinä olevat asiat vaikuttavat tulevaisuudessa meidän kaikkien elämään tavalla tai toisella." kirjoittavat blogitekstissä Marina Graan, tuotantoyksikön päällikkö, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä ja Pekka Paavola, käyttöinsinööri, Kemin Energia ja Vesi Oy.

 • Vesihuollon organisointi tulevaisuuden haasteisiin -seminaari järjestetään 13.4.2023

  14.3.2023

  Seminaari liittyy Vesilaitosyhdistyksen ja Etelä-Savon ELY-keskuksen tilaamaan, Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston ja Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittamaan ja AFRY Finland Oy:n toteuttamaan selvitykseen vesihuollon organisoinnista.

 • Maailman vesipäivä 2023 - World Water Day 2023

  14.3.2023

  Maailman vesipäivää vietetään 22.3. Kannustamme laitoksia juhlistamaan vesipäivää esim. kertomalla laitoksen talousvedestä ja jätevesien puhdistuksesta sekä vastuullisesta veden käytöstä ja siitä mitä saa – ei saa laittaa viemäriin (”pyttyetiketti”).

 • Vesihuoltoalan pätevyysvaatimusten esiselvitys on valmistunut

  3.3.2023

  Selvityksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä alan osaamisen ja koulutuksen nykytilanteesta ja vesihuoltoalalle soveltuvista ratkaisuista pätevyysvaatimusten asettamiseksi. Selvityksestä saadaan pohjatietoa vesihuoltoalan pätevyysvaatimusten edistämis- ja määrittelytyöhön. Selvitys on Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoittama.

 • VVY:n uutiskirje julkaistiin 1.3.2023

  2.3.2023

  Uutiskirjeen blogissa Sanna Varjus, liikelaitosjohtaja Hangon Vesi ja Jarmo Lahtinen, käyttöpäällikkö Oulun Vesi kertovat VVY:n vesilaitosryhmän toiminnasta. Uutiskirjeessä pääset tutustumaan Kiertotalous vesihuollossa hankkeen antiin. Mukana myös tietoa VVY:n hallituksen jäsenten valinnan valmistelusta. Haluamme muistuttaa varsinaisia jäseniä erityisesti siitä, että Veetiin ja Venlaan tulee tiedot syöttää 30.4.2023 mennessä. Venlasta ilmenee, että tähän mennessä vain 10 % jäsenlaitoksista on syöttänyt kuluvan vuoden vesihuoltomaksutiedot.

 • Kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä vahvistetaan EU:ssa

  28.2.2023

  Euroopan komission CER- ja NIS2-direktiivit astuivat voimaan tammikuussa 2023. CER-direktiivi koskee kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä (resilience of critical entities) yleisesti ja NIS2-direktiivi kyberturvallisuuden varmistamista.

 • Suomen ympäristökeskus on laatinut suositukset vesihuoltolaitosten toiminta-aluetietojen esittämistavalle

  24.2.2023

  Suomen ympäristökeskus on laatinut suositukset vesihuoltolaitosten toiminta-aluetietojen esittämistavalle, vesihuolto-organisaation sijainnin pistemäiselle esittämiselle ja niiden yhtenäiselle siirtotavalle toimitettavaksi yhteisesti käytettäväksi paikkatietoaineistona.

 • Osallistu Vesitalous-lehden lukijatutkimukseen

  8.2.2023

  Vastauksia ja kommentteja käytetään kehittämään lehteä vastaamaan lukijoiden tarpeita.

 • ROTI 2023-raportti: Rakennetun omaisuuden korjausvelka on moninkertaistunut vuosituhannen alusta

  31.1.2023

  Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2023 -raportti alleviivaa systeemisen muutoksen tarvetta, sillä rakennetun omaisuuden tila on heikentynyt kahdessa vuodessa kaikilla viidellä tarkastellulla osa-alueella. Vuodesta 2000 vuoteen 2021 pelkästään talokannan korjausvelan määrä on noussut 24,9 miljardista eurosta 77,5 miljardiin euroon. Vuodesta 2020 vuoteen 2021 velan määrä kasvoi yli kolme miljardia euroa. Lisäksi vuonna 2021 esimerkiksi erittäin huonokuntoisia tai huonokuntoisia tie- ja rautatiesiltoja oli yhteensä yli 800. Vesilaitosyhdistys on yksi hankkeen rahoittajista.

 • Maksuttomia webinaaripaikkoja opiskelijoille

  30.1.2023

  Tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuden osallistua teemawebinaareihimme maksutta. Oletko opiskelija? Tutustu webinaaritarjontaan koulutuskalenterissamme.

 • VVY:n uutiskirje julkaistiin 18.1.2023

  18.1.2023

  Uutiskirjeen blogitekstissä Kuntaliitossa Palomuuri 1.0 -hankkeen projektipäällikkönä toimiva Jani Voutilainen pohtii kyberturvallisuutta ja mahdollisuuksia edistää sitä harjoittelulla. Lisäksi aiheena mm. uuden juomavesidirektiivin toimeenpanemiseksi annettujen kansallisten laki- ja asetusmuutosten voimaantulo sekä valtioneuvoston hyväksymä fosforiasetus. Esittelyssä on uusi "Vesihuoltolaitosten verkosto-omaisuudenhallinnan toteutusopas ja auditointityökalu". Muistutamme myös, että ”Hyvän vesihuollon kriteereistä” voi antaa palautetta helmikuun loppuun saakka.

 • Hyvän vesihuollon kriteereistä voi antaa palautetta helmikuun loppuun saakka

  18.1.2023

   Hyvän vesihuollon kriteerit ovat nyt sähköisen webropol -alustalle toteutetun työkalun kautta helposti vesihuoltolaitosten hyödynnettävissä. Työkalu on pilottikäytössä eli työkalusta ja kysymyksistä kerätään käyttäjiltä palautetta.

 • Uuden juomavesidirektiivin toimeenpanemiseksi annetut kansalliset laki- ja asetusmuutokset tulivat voimaan 12.1.2023.

  16.1.2023

  Muutokset tarkentavat talousveden laadun riskienhallintaa ja tiedottamista veden käyttäjille.

 • Vesihuoltolaitosten verkosto-omaisuudenhallinnan toteutusopas ja auditointityökalu

  13.1.2023

  Omaisuudenhallinta on halutun palvelutason tarjoamista omaisuuden elinkaarikustannukset ja omaisuuden tuottamat hyödyt optimoiden. Omaisuutta koskevan tiedon hankinta ja käsittely ovat oleellinen osa toimivaa omaisuudenhallintaa. Vuonna 2023 julkaistussa verkosto-omaisuudenhallinnan toteutusoppaassa tarkastellaan omaisuudenhallinnan menettelyjä käytännönläheisesti.

 • Muutoksia Venlassa vuonna 2023 (raportointivuosi 2022, vesihuoltomaksut raportointivuosi 2023)

  12.1.2023

  Venlan vuoden 2023 ohjeet raportointivuodelle 2022 sekä vesihuoltomaksujen osalta raportointivuodelle 2023 ovat valmistuneet ja löytyvät Venlasta kohdasta "Ohjeet".

 • Avustus Vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen -ohjelman hankkeille

  10.1.2023

  ELY kertoo tiedotteessaan, että Vesiosaamisen kasvu ja kansainvälistyminen -ohjelmasta on haettavissa avustusta 10.1.-17.3.2023 välisenä aikana Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta. Avustusta on tarjolla 1,7 miljoonaa euroa. Haku on valtakunnallinen. Avustusta voivat hakea yritykset, kunnat, kuntayhtymät, näiden omistamat yhtiöt ja muut kuntaomisteiset toimijat, sekä yhdistykset ja muut yhteisöt lukuun ottamatta valtion virastoja ja laitoksia.

 • Ukrainassa on pula myös vesihuollon tarvikkeista ja kalustosta sekä monesta muusta materiaalista

  9.1.2023

  Materiaalista apua Ukrainalle voi antaa sisäministeriön koordinoimien keräysten kautta. Sisäministeriö järjestää 20.1.2023 avoimen video-infotilaisuuden asiasta.

 • Koulutusvuosi 2022

  4.1.2023

  Lue yhteenveto koulutusvuodesta 2022 – osallistujamäärät, vuoden suosituimmat (TOP 5) koulutukset sekä yhteenveto osallistujapalautteista.

 • Uutiskirjeemme julkaistiin 21.12.2022

  21.12.2022

  Uutiskirjeessä kerromme, että VVY:n hallitus valitsi yhdistyksen uudeksi toimitusjohtajaksi professori, tekniikan tohtori Riku Vahalan. Aiheina myös Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunnan rahoituspäätökset ja kehittämisrahaston ennakkokäsittelyn uusi haku. Jäsenlaitoksien kuulumisina mukana on tieto Turun Vesihuolto Oy:n ja Kangasalan Vesi -liikelaitoksen asiakaslehdistä. Lisäksi mukana on HSY:n tiedotteet, joiden aiheena ovat ”Jäteveden tärkeät ravinteet ja hiili kiertoon uusin menetelmin” ja ” Jäteveden lämmön talteenoton mahdollisuuksia tutkittu kaupunkimittakaavassa”.

 • Turun Vesihuolto Oy:n Vesipistelehti 2/2022 on julkaistu

  9.12.2022

  Vesipiste on Turun Vesihuolto Oy:n lehti kaikille turkulaisille.

 • Valtioneuvosto antoi asetuksen kriittisistä sähkönkäyttöpaikoista

  8.12.2022

  Asetuksella säädetään sähkönkäyttöpaikkojen kriittisyysluokittelusta erilaisissa häiriö-, sähköpula- ja kriisitilanteissa. Yhdyskuntien vesihuoltopalveluiden keskeiset kohteet, joilla on erityistä terveydensuojelullista tai ympäristönsuojelullista merkitystä on asetuksessa luokiteltu kriittisiksi sähkönkäyttöpaikoiksi.

 • Uutiskirjeemme julkaistiin 8.12.2022

  8.12.2022

  Uutiskirjeemme blogitekstissä VVY:n kehittämispäällikkö, Saijariina Toivikko kysyy: "Miten vesihuoltoa saataisiin näkyvämmäksi?" Kannattaa myös tutustua ensi vuoden koulutustarjontaan lukemalla ennakkotietoa vuoden 2023 koulutuksista. Uutiskirjeessämme on tietoa VVY:n lähi aikoina antamista lausunnoista. Lisäksi kerrotaan, että Kinkkutemppu-kampanja toteutuu myös tänä jouluna. Jäsenlaitoksien kuulumisina mukana on tieto HS-Veden asiakaslehdestä. Lisäksi mukana on HSY:n tiedote, jossa on mm. kuvia uudesta Blominmäen jätevedenpuhdistamosta.

 • Ennakkotietoa vuoden 2023 koulutuksista

  29.11.2022

  Merkkaa kalenteriisi ensi vuoden ammattiryhmäkoulutusten ajankohdat. Tarkemmat tiedot kustakin koulutuksesta päivitetään koulutuskalenteriin n. 2 kk ennen koulutusajankohtaa. Kerro myös ideasi ja toiveesi tulevien koulutusten sisältöihin liittyen.

 • Vesihuolto ja sähkökatkot

  28.11.2022

  Puhtaan talousveden toimitus ja jätevesien asianmukainen käsittely ovat välttämättömyyspalveluja, jotka turvaavat terveyttämme ja ehkäisevät ympäristöhaittoja. Vesihuoltoa tarvitaan aina ja vesihuoltolaitokset ovat varautuneet turvaamaan vesihuoltopalveluja myös sähkökatkotilanteessa. Etenkin pitkät sähkökatkot voivat kuitenkin aiheuttaa häiriöitä myös vesihuoltopalveluun. Sivulle on päivitetty ruotsinkielinen aineisto jäsenlaitosten tiedottamisen avuksi.

 • Ilmianna digiloikka

  22.11.2022

  Etsimme koulutuksiimme käytännön esimerkkejä ja kokemuksia vesihuoltolaitoksilla toteutetuista pienistä tai isoista digiloikista.

 • Vesihuoltolaitosten yhteisiin viestintähankkeisiin etsitään osallistujia

  8.11.2022

  Vesilaitosyhdistys on koonneet VVY:n tietoon tulleita viestintään liittyviä hankeideoita ja kartoittaa nyt vesihuoltolaitosten kiinnostusta lähteä työstämään hankkeita yhteistyössä eteenpäin.

 • Vesilaitosyhdistyksen viimeaikaisia julkaisuja

  7.11.2022

  Julkaisumme kattaa mm. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston, VVY:n asiantuntijaryhmien ja toimiston toimeksiantojen pohjalta valmistuneet selvitykset, jotka käsittelevät tärkeiksi koettuja ja ajankohtaisia alan teemoja. Useat julkaisuistamme ovat maksuttomia ja vapaasti kaikkien ladattavissa verkkokaupasta.

 • Tervetuloa vesihuoltoalalle - verkkokurssilla perehdyt vesihuoltoalaan omassa tahdissa

  2.11.2022

  Tervetuloa vesihuoltoalalle -verkkokurssi on loppuvuoden ajan tarjolla maksuttomasti VVY:n jäsenille ja yhteistoimintajäsenille sekä vesihuoltoalan opiskelijoille. Ilmoittaudu koulutuskalenterissa ja saat ohjeet kurssille kirjautumiseen.

 • VVY:n yhteistoimintajäsenjaoston kokous pidettiin 25.10.2022

  28.10.2022

  Vesilaitosyhdistyksen yhteistoimintajäsenjaosto piti kokouksensa 25.10.2022. Kokouksessa oli läsnä 11 VVY:n yhteistoimintajäsenen edustajaa. Kokous valitsi jäsenet jaoston puheenjohtajistoon.

 • Kansallisen vesihuoltouudistuksen toimeenpanosuunnitelmaa on päivitetty

  25.10.2022

  Kansallisen vesihuoltouudistuksen toteuttamiseksi laadittiin toimeenpanosuunnitelma, jonka sisältöä oli mahdollista kommentoida keväällä 2022. Maa- ja metsätalousministeriä on julkaissut lokakuussa 2022 päivitetyn toimeenpanosuunnitelman.

 • Vesihuoltoalan pätevyysvaatimusten esiselvitys -hanke on käynnistynyt

  25.10.2022

  Hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä alan osaamisen ja koulutuksen nykytilanteesta ja vesihuoltoalalle soveltuvista ratkaisuista pätevyysvaatimusten asettamiseksi. Vesihuoltolaitoksien toivotaan vastaavan hankkeeseen liittyvään kyselyyn 7.11. mennessä.

 • The road towards a nordic climate neutral water sector

  11.10.2022

  Pohjoismaiset vesihuoltolaitosten järjestöt julkaisivat maailman vesi konferenssissa, IWA World Water Congress 2022, yhteiset periaatteet työskentelyyn kohti ilmastoneutraalia vesihuoltosektoria.

 • Kutsu VVY:n yhteistoimintajäsenjaoston kokoukseen tiistaina 25.10.2022 klo 9.30

  11.10.2022

  VVY:n Yhteistoimintajäsenjaoston kokous järjestetään tiistaina 25.10.2022 klo 9.30 Vesilaitosyhdistyksen toimistolla osoitteessa: Ratamestarinkatu 7 B, 00520 Helsinki, 6.krs, koulutustila Opaali. Jaosto on avoin kaikille VVY:n yhteistoimintajäsenille.

 • Vesilaitosyhdistyksen tavoitteena on varmistaa vesihuollon huoltovarmuus vahvistamalla vesilaitosten toimintakykyä

  10.10.2022

  Vesilaitosyhdistyksen hallitusohjelmatavoitteet hallituskaudelle 2023–2027. VVY:n henkilöstö yhteistyössä työvaliokunnan ja viestintätoimiston kanssa on työstänyt VVY:n hallitusohjelmatavoitteet hallituskaudelle 2023–2027. Ydinviestinä on: Vesilaitosyhdistyksen tavoitteena on varmistaa vesihuollon huoltovarmuus vahvistamalla vesilaitosten toimintakykyä. Huoltovarmuus turvataan kansallisen vesihuoltouudistuksen toimenpiteillä ja taloudellisesti kannustamalla vesilaitoksia yhdistymiseen.

 • Maksuttomia webinaaripaikkoja opiskelijoille

  10.10.2022

  Oletko vesihuoltoalan opiskelija? Tarjoamme alan opiskelijoille mahdollisuuden osallistua loppuvuoden teemawebinaareihin maksutta. Tutustu webinaareihin koulutuskalenterissamme ja ilmoittaudu pian, sillä paikkoja on rajoitetusti.

 • Vesilaitosyhdistyksen hallitusohjelmatavoitteet hallituskaudelle 2023–2027

  7.10.2022

  VVY:n henkilöstö yhteistyössä työvaliokunnan ja viestintätoimiston kanssa on työstänyt VVY:n hallitusohjelmatavoitteet hallituskaudelle 2023–2027. Ydinviestinä on: Vesilaitosyhdistyksen tavoitteena on varmistaa vesihuollon huoltovarmuus vahvistamalla vesilaitosten toimintakykyä. Huoltovarmuus turvataan kansallisen vesihuoltouudistuksen toimenpiteillä ja taloudellisesti kannustamalla vesilaitoksia yhdistymiseen.

 • Venlan tunnuslukuraportti 2021 on julkaistu

  3.10.2022

  Vesilaitosten tunnuslukujärjestelmän raportti vuodelta 2021 käsittelee lähes kahdensadan vesihuoltolaitoksen tietoja 18 tunnusluvun osalta. Tunnuslukuraportti sisältää myös Vesihuollon tila -raportin, jonka avulla voidaan vertailla laitoksien tilaa. Raportin voi ladata VVY:n kotisivuilta maksutta.

 • Tallenne "Hyvän vesihuollon kriteerit käyttöön!" -tietoiskuwebinaarista saatavilla

  27.9.2022

  Hyvän vesihuollon kriteerit ovat nyt sähköisen webropol -alustalle toteutetun työkalun kautta helposti vesihuoltolaitosten hyödynnettävissä. Webinaaritallenteessa kerrotaan Hyvän vesihuollon kriteereistä ja opastetaan sähköisen työkalun käyttöön.

 • Vesihuoltolaitoksille suunnattu työturvallisuusopas

  14.9.2022

  Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopasta (verkkosivun aineistoa) voidaan käyttää työsuojelusta tiedottamiseen, apuna perehdytyksessä työpaikan työsuojelukäytäntöihin tai muistuttamassa työntekijöitä työsuojeluasioiden huomioimisen tärkeydestä työssä. Opas on julkaistu 2015.

 • Uutiskirjeemme julkaistiin 14.9.

  14.9.2022

  Uutiskirjeessä kerromme, että Nea Rautiaisen diplomityö "Viimeaikaiset muutokset ruokavalioissa ja niiden vaikutukset jätevedenpuhdistukseen Suomessa" on julkaistu. Lisäksi mukana mm. kuvia ja tunnelmia IWA maailmankongressista, kutsu luennoimaan Vesihuolto 2023 sekä tietoa SYKEn Vesihukiverkostosta. Ajankohtaista on myös muistuttaa asiakkaita vesimittarin jäätymisvaarasta.

 • Kutsu luennoimaan Vesihuolto 2023

  6.9.2022

  Tässä vaiheessa etsimme Vesihuolto 2023 -päiville ajankohtaisia aiheita. Ilmoita halukkuutesi esityksen pitämiseen viimeistään 31.10.2022. Erityisesti toivotaan esityksiä, jotka kertovat konkreettisista tilanteista ja toimenpiteistä vesihuoltolaitoksilla.

 • Uutiskirjeemme julkaistiin 31.8.

  31.8.2022

  Uutiskirjeessä kerromme, että Juuli Haapakosken diplomityö "Vesihuollon verkostosaneerausten hiilijalanjäljen pienentäminen" on julkaistu. Lisäksi mukana mm. Vesihuoltolaitosten yhteishankkeisiin etsitään osallistujia, Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston ennakkokäsittelyyn on haku auki, VVY:n lausunto fosforiasetuksesta, Ukrainassa on pula myös vesihuollon tarvikkeista ja kalustosta. Kerromme myös, että otamme käyttöön jäsensivuilla (extranet) sähköisen lomakkeen, jonka avulla jäsenistö voi ilmoittaa avoimista työpaikoista

 • Ukrainassa on pula myös vesihuollon tarvikkeista ja kalustosta

  23.8.2022

  Lahjoituksia voi tehdä sisäministeriön koordinoimien keräysten kautta. Tässä uutisessa on ohjeet lahjoitusten tekemiseen Suomessa.

 • Tietoiskuwebinaari Hyvän vesihuollon kriteerit käyttöön! 27.9. klo 9.15

  23.8.2022

   Hyvän vesihuollon kriteerit ovat nyt sähköisen webropol -alustalle toteutetun työkalun kautta helposti vesihuoltolaitosten hyödynnettävissä. Maksuttomassa webinaarissa kerrotaan Hyvän vesihuollon kriteereistä ja opastetaan sähköisen työkalun käyttöön.

 • Uutiskirjeemme julkaistiin 17.8.2022

  17.8.2022

  Uutiskirjeen blogikirjoituksessa VVY:n kehittämispäällikkö Saijariina Toivikko kirjoittaa aiheesta Millaista on hyvä vesihuolto? Lisäksi uutiskirjeessä mm. VVY:n tulossa olevat koulutukset, VVY Golf 2022 tuloksia, Kehittämisrahaston ennakkokäsittely, VVY:n keräämät hankeideat, yhteishankkeisiin etsitään osallistujia, alkaneita Kehittämisrahaston hankkeita (Vesihuoltolaitosten tiekartta kiertotalouteen ja Vesihuoltolaitoksen ilmastotyökalut), valmistuneita oppaita (Vesijohtojen kunnon tutkiminen ja Biologiset riskitekijät vesihuoltolaitoksella) sekä Hyvän vesihuollon kriteerit -työkalun pilottikäyttö.

 • Millaista on hyvä vesihuolto?

  16.8.2022

  Hyvän vesihuollon kriteerit -hankkeessa on pyritty määrittelemään, millaista on hyvä vesihuolto, ei siis keskinkertainen tai menettelevä, vaan hyvä, kirjoittaa blogissaan VVY:n kehittämispäällikkö Saijariina Toivikko.

 • Energiatehokkuus Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston hankkeissa

  15.8.2022

  Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston hankkeissa on vuosien varrella tarkasteltu energiatehokkuuden parantamista monesta näkökulmasta. Hankkeiden tuloksia kannattaa edelleen hyödyntää.

 • Aikaansaava ja valmentava esihenkilö -valmennus syksyllä 2022

  2.8.2022

  Esihenkilöiden valmennus- ja sparrausohjelma. Tavoitteena on vahvistaa valmentavan johtamisen taitoja, tunnistaa uusia toimintatapoja esihenkilötyön arkeen, lisätä aikaansaamista alati muuttuvassa toimintaympäristössä sekä parantaa esihenkilön omaa ajanhallintaa ja priorisointitaitoja.

 • Vesihuoltolaitosten johdon päivät 7.-8.9.2022 Tampereella

  2.8.2022

  Teemoina mm.: organisointi ja yhteistyö, talouden kysymykset vesihuoltouudistuksessa, lainsäädännön uudistaminen, alan vetovoimaisuus - viestintä ja johtaminen sekä asiantuntijoiden ajankohtaiskatsaukset. Tyhy-osuutena kävelykierros "Mailman ainoo Pispala".

 • Vesilaitosyhdistys on koonnut hankeideoita

  2.8.2022

  Vesilaitosyhdistys on koonnut hankeideoita vesihuoltolaitosten ja sidosryhmien edustajilta. Hankeideoita kokoamalla ja työstämällä pyritään myötävaikuttamaan vesihuoltolaitoksia hyödyttävien hankkeiden syntyyn.

 • Uutiskirjeemme julkaistiin 22.6.2022

  22.6.2022

  Uutiskirjeen blogikirjoituksessa HS-Veden toimitusjohtaja, VVY:n viemärilaitosryhmän jäsen Jukka Meriluoto kertoo biologisten tekijöiden aiheuttamien riskien tunnistamista ja hallintaa auttavasta uudesta oppaasta. Aiheina tällä kertaa mm. Kymen Vesi Oy:n ja Turun Vesihuolto Oy:n asiakaslehdet, Hyvän vesihuollon kriteerit -työkalun pilotointi, kuntapäättäjien ja vesilaitosjohtajien näkemyksiä vesihuollon tilasta kartoittavien kyselytutkimusten tulokset sekä elokuussa pelattava VVY Golf 2022.

 • Työn biologiset riskit hallintaan VVY:n uudella ohjeistuksella

  21.6.2022

  HS-Veden toimitusjohtaja, VVY:n viemärilaitosryhmän jäsen Jukka Meriluoto kertoo blogikirjoituksessaan biologisten tekijöiden aiheuttamien riskien tunnistamista ja hallintaa auttavasta uudesta oppaasta.

 • Selvitimme kyselyillä kuntapäättäjien ja vesilaitosjohtajien näkemyksiä

  21.6.2022

  Ilmeni, että erityisesti vesihuoltopalveluiden toimintavarmuuden turvaamista ja riskienhallintaa pidetään tärkeinä. Vesihuoltolaitosten välisen yhteistyön tiivistäminen nähtiin ensisijaisena keinona vahvistaa toiminnan resursseja. Vesihuoltolaitosten haasteina ovat erityisesti riittävät henkilöresurssit, verkostojen saneeraustarve, toiminnan kehittäminen ja varautuminen toimintaympäristön muutoksiin.

 • Kymen Vesi Oy:n asiakaslehti 2022

  20.6.2022

  Kymen Vesi Oy:n asiakaslehdestä voi lukea mm. veden hinnan muodostumisesta sekä talousveden klooraamisesta. Lisäksi lehdessä esitellään vuoden 2022 rakennushankkeet. Lehti jaettiin alueen koteihin julkisena tiedotteena ja sen voi lukea myös sähköisesti. Lehdessä on kiinnostavia juttuja ja hyviä esimerkkejä asiakasviestintään

 • Turun Vesihuolto Oy:n Vesipiste-lehti 1/2022 ilmestyi

  20.6.2022

  Tällä kertaa Vesipisteessä sukelletaan Vesihuollon hanketyöskentelyyn, tutustutaan hanaveden tuotantoprosessiin, käydään läpi uutta Vesitili-asiakasportaalia, ratkotaan maanalaisia pulmia vesihuoltoinsinöörien kanssa, selvitetään verkostosaneerauksen ilmastopäästöjä ja paljon muuta. VVY:n jäsenlaitosten henkilöstön kannattaa katsoa kirjoituksista myös sisältövinkkejä omaan asiakasviestintäänsä.

 • Hyvän vesihuollon kriteerit -työkalu on nyt pilot-käytössä

  16.6.2022

   Hyvän vesihuollon kriteerit ovat nyt sähköisen webropol -alustalle toteutetun työkalun kautta helposti vesihuoltolaitosten hyödynnettävissä. Työkalu on pilottikäytössä eli työkalusta ja kysymyksistä kerätään käyttäjiltä palautetta.

 • Pohjoismainen jätevesikonferenssi NORDIWA 2023

  7.6.2022

  Pohjoismainen jätevesikonferenssi NORDIWA 2023 järjestetään Göteborgissa Ruotsissa 5.-7.9.2023. Abstraktien jättö alkaa marras/joulukuussa 2022 ja päättyy tammikuun 2023 lopussa.

 • Lempäälän Vesi Oy:n kesäharjoittelijat somettavat vesihuollon arjesta

  2.6.2022

  VVY:n jäsenlaitosten henkilöstön kannattaa ottaa nämä some-tilit seurantaan. Mahdollisesti oman laitoksen tai kunnan kesäharjoittelijoista löytyy joku, joka haluaisi somettaa vesihuollosta. Jutun lopussa on myös linkkejä Instagram- ja Tiktok -oppaisiin. Oppaiden avulla voi perehtyä kyseisten sovellusten käyttöön.

 • Uutiskirjeemme julkaistiin 25.5.

  25.5.2022

  Muutama poiminto uutiskirjeen aiheista: Vesihuoltolaitosten yhteishankkeisiin etsitään osallistujia, VVY:n numeroidut kultaiset ansiomerkit 2022, vuoden 2022 Kemira-palkinto, VVY:n 60 -vuotisjuhlastipendi, VVY:n Vesilaitosryhmä vieraili Oulussa.

 • Hyvän vesihuollon kriteerit -työkalu

  25.5.2022

  Hyvän vesihuollon kriteerit ovat sähköisen webropol -alustalle toteutetun työkalun kautta helposti vesihuoltolaitosten hyödynnettävissä.

 • Vesihuoltolaitoksille some-aineistoa veden arjen käyttötilanteista

  23.5.2022

  Jäsenten käyttöön tehdyissä videoissa pestään terassia, pääteemana on ”veden arjen käyttötilanne”. Tavoitteena on tehdä näkyväksi vesihuoltopalvelua. Aineistot voi ottaa käyttöön sellaisenaan tai poimia vinkkejä omien viestien tekoon.

 • Kuopion Veden asiakaslehti ilmestyi

  23.5.2022

  Uudella alustalla verkossa ilmestyvä asiakaslehti on toteutettu saavutettavasti, näin mahdollisimman moni ihminen voi käyttää sitä vaivattomasti. Vesihuoltolaitosten henkilöstön kannattaa katsoa lehdestä sisältövinkkejä omaan asiakasviestintäänsä.

 • Vesihuollon häiriötilanteiden toimintakorttien uudet mallipohjat valmistuivat

  18.5.2022

  Vesihuollon häiriötilanteista selviytymistä varten on laadittu uusia toimintakorttien mallipohjia. Toimintakortit on tarkoitettu ohjeistamaan ja helpottamaan toimintaa, kun häiriötilanne on tapahtunut ja sitä ehkäisevät riskinhallintatoimenpiteet eivät ole riittäneet. Aineisto on saatavilla nyt myös ruotsiksi.

 • Tervetuloa vesihuoltoalalle - uusi vesihuoltoalaan perehdyttävä verkkokurssi on opiskeltavissa

  17.5.2022

  Onko työpaikallasi uusia työntekijöitä, jotka tarvitsevat perehdytystä vesihuoltoalaan? Vesihuoltoalaan perehdyttävä verkkokurssi on julkaistu ja opiskeltavissa ajasta ja paikasta riippumatta. Ilmoittaudu koulutuskalenterissamme ja saat ohjeet kurssin suorittamiseen.

 • Tuhatkunta vesihuoltoalan ammattilaista kokoontuu Vesihuolto 2022 -päiville

  10.5.2022

  Vesihuolto 2022 -päivien mediatiedotteessa on muutama poiminto päivien kattavasta sisällöstä.

 • Tervetuloa vesihuoltoalalle - uusi verkkokurssi perehdyttää vesihuoltoalaan ajasta ja paikasta riippumatta

  9.5.2022

  Koulutuspäällikkö Katri Henttonen kertoo koulutusblogissa, että uusi vesihuoltoalaan perehdyttävä verkkokurssi on valmis ja julkaistaan opiskeltavaksi 17.5.2022.

 • Vesitalouden etäaamukahvit – teemana vesihuoltolaitosten vastuullinen ja kestävä toiminta

  26.4.2022

  Vesihuoltopalveluilla turvaamme terveytemme, yhteiskunnan toimivuuden ja ympäristön hyvinvoinnin. Vesihuoltoalan tulee olla myös kestävän kehityksen edelläkävijä. Tule keskustelemaan ja jakamaan ajatuksia sekä kokemuksia Vesitalous-lehden aamukahveille Teams-etäyhteydellä tiistaina 17.5.2022 kello 9:00-10:00. Keskustelun teemana on vesihuoltolaitosten vastuullinen ja kestävä toiminta.

 • Vesihuoltopäivillä ideoidaan hankkeita!

  25.4.2022

  Tule mukaan miettimään ja kehittelemään hankeideoita! Hanketyöpaja on kaikille vesihuoltopäivien osallistujille avoin.

 • VVY etsii ehdokkaita asiantuntijaryhmien uusiksi jäseniksi

  22.4.2022

  Vesilaitosyhdistyksellä on neljä varsinaista asiantuntijaryhmää (vesilaitosryhmä, viemärilaitosryhmä, hallinto- ja talousryhmä, ja koulutustyöryhmä), joissa on jäseninä 5-6 jäsenvesihuoltolaitostemme edustajaa. Lisäksi VVY:llä on 5-6 jäsenlaitosten edustajasta koostuva VENLA-tunnuslukujärjestelmän työtä ohjaava tunnuslukutyöryhmä, sekä yhteensä yhdeksästä jäsenlaitosten edustajasta koostuva Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta.

 • Tietoiskuwebinaari kehittämisrahastohankkeista nyt katsottavissa tallenteena

  31.3.2022

  Vuoden 2021 aikana valmistui 11 Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoittamaa hanketta. Tietoiskuwebinaarissa kaikki nämä hankkeet esiteltiin tiiviisti yhdessä tunnissa.

 • Sodan vaikutuksista hankintasopimuksiin

  30.3.2022

  Julkisten hankintojen neuvontayksikön (JHNY) sivustolla on tietoa julkisista hankinnoista. Siellä tarkastellaan myös Ukrainan sodan vaikutuksia hankintasopimuksiin. Lisäksi valtiovarainministeriössä valmistellaan julkisten hankintojen yleisten toimitusehtojen (JYSE) päivittämistä.

 • Älykäs vesitekniikka -kampanja

  29.3.2022

  Mediaplanetin tuottama Älykäs vesitekniikka -kampanja julkaistiin maaliskuussa Kauppalehden yhteydessä sekä diginä ja sosiaalisessa mediassa.

 • Toiminnan merkityksellisyys on tunnistettu yhteiskunnassa -webinaarin tallenne katsottavissa

  28.3.2022

 • Uutiskirjeemme julkaistiin 16.3.2022

  16.3.2022

  Aiheina tällä kertaa mm. Vesilaitosyhdistyksen vuosikokous 21.4.2022, Kansallisen vesihuoltouudistuksen toimeenpanosuunnitelma kommentoitavana, Vesihuollon talouden nykytila ja tulevaisuus julkaisu, Maailman vesipäivänä 22.3. viestimme pohjavesien suojelusta.

 • Vesihuollon talouden nykytila ja tulevaisuus

  15.3.2022

  Hiljattain valmistuneessa selvityksessä kuvataan havainnollisesti Suomen vesihuoltolaitosten talouden nykytilaa ja tulevaisuutta.  

 • VVY kerää kyselyllä tietoa kuntapäättäjien näkemyksistä

  4.3.2022

  Vesilaitosyhdistys teettää kyselyn, jolla selvitetään millaisena vesihuollon päättäjät näkevät vesihuollon tilan ja tulevaisuuden omalla alueellaan.

 • Uutiskirjeemme julkaistiin 2.3.2022

  2.3.2022

  Aiheina tällä kertaa mm. katsaus vuoden 2021 tapahtumiin, vesihuollon häiriötilanteiden toimintakorttien uudet mallipohjat, vesihuoltolaitosten laatujärjestelmän malli sekä video Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n kalsiittiaseman siilon paikalleen nostosta.

 • Muistutus: Veetin ja Venlan tiedot syötettävä 30.4.2022 mennessä

  1.3.2022

  Tiedot syötetään ensin Veetiin, josta osa Venlan tarvitsemista tiedoista siirtyy kahdesti vuorokaudessa Venlaan jonka jälkeen Venlassa täydennetään loput Venlan tarvitsemat tiedot. Veetiin syötetään myös kuluvan vuoden (tilanne 1.2.2022) maksutiedot poislukien vesimittarimaksut 7014, 7015 ja 7017, jotka syötetään Venlaan. 

 • Vuosi 2021 vesihuoltoalalla

  24.2.2022

  Katsaus päättyneen vuoden tapahtumiin vesihuoltoalalla. VVY:n asiantuntijoiden tekemää kirjoitusta voivat jäsenlaitokset hyödyntää soveltuvin osin omissa vuosiraporteissaan.

 • Strategiakeskustelu: Toiminnan merkityksellisyys on tunnistettu yhteiskunnassa 25.3. klo 9 - 10

  18.2.2022

  Miten vesihuoltoala saa mainetta merkittävänä toimijana yhteiskunnassa? Nähdäänkö vesihuolto osana kriittistä infrastruktuuria? Webinaarissa pohditaan ja keskustellaan VVY:n strategian tavoitteista ja miten voimme konkreettisesti edetä ja ottaa askeleita kohti päämääriä.

 • Kesätyöntekijän palkkaaminen on satsaus tulevaisuuteen

  15.2.2022

  Käynnistä ajoissa kesätyöntekijän haku, ensimmäiset kesätyöntekijät napataan jo nyt. Tammi- ja helmikuu ovat kesätyönhaun vilkasta aikaa.

 • Vesihuoltolaitosten laatujärjestelmän malli

  15.2.2022

  Vesihuoltolaitosten laatujärjestelmän malli -julkaisu on ilmestynyt. Hankkeessa luotiin vesihuoltolaitoksille laatujärjestelmän malli pohjautuen ISO 9001:2015- laatujärjestelmästandardiin. Tavoitteena oli tehdä vesihuoltolaitosten laatujärjestelmän luomista helpottava dokumentti ja edistää sen avulla laatujärjestelmän tai ainakin sen osien ja hyvien käytäntöjen käyttöönottoa vesihuoltolaitoksilla. Hanketta on rahoittanut Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto.

 • Ala on bio- ja kiertotalouden sekä kestävän kehityksen edelläkävijä -strategiakeskustelun tallenne katsottavissa

  11.2.2022

  Viidennessä strategiawebinaarissa pohdittiin millä tavoin vesihuoltoalan päästöjä voidaan vähentää ja mitä bio-ja kiertotalouden edelläkävijyys oikein tarkoittaa.

 • Uutiskirjeemme julkaistiin 9.2.2022

  9.2.2022

  Aiheina mm. Vesihuolto 2022 -päivät, Juomavesidirektiivi, Ylen toimittaja viraili Porin Veden jätevedenpuhdistamolla, palkkaa kesätyöntekijä, työturvallisuus.

 • Juomavesidirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee

  7.2.2022

  Juomavesidirektiivin kansallinen täytäntöönpano etenee sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. Ministeriö asetti vuonna 2021 direktiivin täytäntöönpanemiseksi ohjausryhmän ja viisi eri sidosryhmien jäsenistä koostuvaa alatyöryhmää. VVY:llä on edustus ohjausryhmässä ja kolmessa alatyöryhmässä.

 • Strategiakeskustelu: Ala on bio- ja kiertotalouden sekä kestävän kehityksen edelläkävijä 11.2. klo 10-11

  7.2.2022

  Viidennessä strategiawebinaarissa pohditaan millä keinoin vesihuoltoalan päästöjä voidaan vähentää ja mitä bio-ja kiertotalouden edelläkävijyys oikein tarkoittaa.

 • Vesihuoltolaitoksen viestintä 16.2.2022

  2.2.2022

  Kaipaatko apua tai vinkkejä vesihuoltolaitoksen viestintään? Teemawebinaariin on koottu käytännön viestintäcaseja vesihuoltolaitoksilta sekä muita vesihuoltolaitoksen viestintään liittyviä aiheita.

 • Uutiskirjeemme julkaistiin 26.1.2022

  26.1.2022

  Aiheina mm. Kehittämisrahaston ennakkokäsittely, Turun Seudun Vesi Oy:n uusi koelaitospiste, Vesihuolto 2022 -päivät ja kesätyöntekijän palkkaaminen. Mukana myös VVY:n tunnuslukutyöryhmän puheenjohtajan, Oulun Vesi -liikelaitoksen kehittämispäällikkö Sara Alanärän blogikirjoitus, jonka otsikko on: Vahvuudet ja kehittämisen kohteet majailevat datassa.

 • Vahvuudet ja kehittämisen kohteet majailevat datassa

  25.1.2022

  ”Ilman dataa olet vain joku, jolla on mielipide”, lausahti aikanaan laatujohtamisen isäksikin tituleerattu W. Edwards Deming. Lue VVY:n tunnuslukutyöryhmän puheenjohtajan, Oulun Vesi -liikelaitoksen kehittämispäällikkö Sara Alanärän blogikirjoitus.

 • Maksuttomia webinaaripaikkoja opiskelijoille

  19.1.2022

  Oletko vesihuoltoalan opiskelija? Tarjoamme alan opiskelijoille mahdollisuuden osallistua osaan teemawebinaareistamme maksutta. Tutustu alkuvuoden tarjontaan ja ilmoittaudu pian, sillä paikkoja on rajoitetusta.

 • Aikaansaava ja valmentava esihenkilö

  17.1.2022

  Esihenkilöiden valmennus- ja sparrausohjelma. Tavoitteena on vahvistaa valmentavan johtamisen taitoja, tunnistaa uusia toimintatapoja esihenkilötyön arkeen, lisätä aikaansaamista alati muuttuvassa toimintaympäristössä sekä parantaa esihenkilön omaa ajanhallintaa ja priorisointitaitoja.

 • Ala on vetovoimainen strategiakeskustelun tallenne saatavissa

  14.1.2022

  Miten houkuttelemme alalle uusia osaajia? Tuleeko vesihuoltoalasta vetovoimaisempi, jos panostamme kansainvälistymiseen tai johtajuuteen? Tarvitaanko aktiivisempaa viestintää? Webinaarissa ajatuksia kuultiin niin eri kokoisten vesihuoltolaitosten kuin yritystoiminnan näkökulmasta.

 • Uutiskirjeemme julkaistiin 12.1.2022

  12.1.2022

  Aiheina mm. Kehittämisrahaston ennakkokäsittely, Suunnitteluohjeet kemiallisen saostuksen toimintavarmuuden parantamiseksi, Maailman vesipäivä 2022 sekä muutoksia Venlassa vuonna 2022.

 • Haussa ansiokas talous- tai jätevesien puhdistaja

  12.1.2022

  Palkintoraati pyytää ehdotuksia vuoden 2022 Kemira-palkinnon saajaksi.

 • Maailman vesipäivän 2022 teema on pohjavesi

  12.1.2022

  Pohjavesi – tehdään näkymätön näkyväksi (Groundwater – making the invisible visible)

 • Muutoksia Venlassa vuonna 2022 (raportointivuosi 2021, vesihuoltomaksut raportointivuosi 2022)

  10.1.2022

  Venlan vuoden 2022 ohjeet raportointivuodelle 2021 sekä vesihuoltomaksujen osalta raportointivuodelle 2022 ovat valmistuneet ja löytyvät Venlasta kohdasta "Ohjeet".

 • 14.1.2022 klo 10 - 11 Strategiakeskustelu: ala on vetovoimainen

  5.1.2022

  Miten pääsemme tavoitetilaan, jossa tunnettuutta saanut ala houkuttelee uusia osaajia? Webinaarissa keskustellaan VVY:n strategiassa alan vetovoimaisuudelle asetetuista tavoitteista ja siitä, miten edetä niitä kohti.

 • Koulutusvuosi 2021

  21.12.2021

  Lue yhteenveto koulutusvuodesta 2021 – osallistujamäärät, vuoden suosituimmat (TOP5) koulutukset sekä yhteenveto osallistujapalautteista.

 • Kuopion Veden Pisaroita-lehti jaetaan toiminta-alueen jokaiseen talouteen

  21.12.2021

  Kuopion Veden Pisaroita-lehti ilmestyi joulukuussa. Jäsenlaitosten henkilöstön kannattaa katsoa juttuideoita toisten laitosten asiakaslehdistä. Osa teemoista on ajankohtaisia ympäri Suomen ja sovitettavissa alueellisesti oman laitoksen tilanteeseen. Kirjoituksia voi toteuttaa painetun lehden lisäksi kotisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa.

 • Katso jälkikäteen strategiakeskustelu toimintaedellytykset on turvattu

  20.12.2021

  VVY:n webinaarisarjan kolmannessa tilaisuudessa keskusteltiin niin vesihuoltoalan taloudellisten toimintaedellytysten ja henkilöstöresurssien turvaamisesta kuin omaisuudenhallinnasta, pätevyysvaatimuksista ja lupaprosessien sujuvoittamisesta. Tallenne on nyt katsottavissa.

 • 17.12. klo 10 - 11 Strategiakeskustelu: toimintaedellytykset on turvattu

  15.12.2021

  VVY webinaari -sarjan kolmannessa tilaisuudessa keskustellaan siitä, miten vesihuoltoalan toimintaedellytykset turvataan tulevaisuudessa niin kansallisen vesihuoltouudistuksen myötä kuin muuten vesihuoltolaitosten toiminnassa ja toimintaympäristössä.

 • Lausunto kansallisen biotalousstrategian päivityksestä

  7.12.2021

  Vesilaitosyhdistys antoi 7.12.2021 lausunnon Työ- ja elinkeinoministeriölle kansallisen biotalousstrategian päivityksestä. Lausunnossa todettiin mm., että maamme vesihuollon kansainvälistymisen ja vientiliiketoiminnan kasvun edistäminen edellyttää myös merkittävää valtion tukea ja rahoitusta, mikä ei riittävän selkeästi näy biotalousstrategiassa. Alan yritysten liiketoiminnan edistämisen ohella on tärkeätä vahvistaa myös vesihuoltolaitosten kansainvälistymistä.

 • Lausunto maa-ja metsätalousministeriön vesitalousstrategiasta

  1.12.2021

  Vesilaitosyhdistys antoi lausunnon maa- ja metsätalousministeriön vesitalousstrategiasta. Vesitalousstrategia on maa- ja metsätalousministeriön toimialan vesitaloustehtävien toiminnan ja talouden sekä tulosohjauksen lähtökohta. Vesitaloustehtäviä ovat vesihuolto, vesistöjen säännöstely, tulva- ja kuivuusriskien hallinta, maankuivatus ja kastelu, patoturvallisuus, vesistörakenteiden ylläpito, valtion velvoitteet vesilain mukaisen luvan haltijana sekä muu vesivarojen käyttö ja hoito mukaan lukien rajavesistöasiat.

 • Itsenäisyyspäivänä nostamme maljan suomalaiselle hanavedelle

  30.11.2021

  Tulevana itsenäisyyspäivänä on hyvä mahdollisuus viestiä some-kanavilla ja kotisivuilla puhtaasta juomavedestä ja antaa juomavedelle sen ansaitsema arvo. Kannustammekin kaikkia vielä hyödyntämään aiemmin tuotettua Juotava hanavesi -kampanjan aineistoa. Voisimme viestiä yhdessä erityisesti viikoilla 48–49. 

 • Ympäristölupien pitkille käsittelyajoille löytyy syitä niin hakijoista kuin viranomaisistakin

  30.11.2021

  Suomen ympäristökeskuksen selvityksessä kartoitettiin ympäristölupien yleisiä käsittelyaikoja ja pitkien lupakäsittelyjen syitä. Kaikkina kolmena tarkasteluvuotena jokaisen jätevedenpuhdistamoihin liittyvän investointihankkeen lupahakemuksen käsittelyaika on ylittänyt 12 kuukautta.

 • Ennakkotietoa vuoden 2022 koulutuksista

  23.11.2021

  Merkkaa kalenteriisi ensi vuoden koulutusten ajankohdat. Tarkemmat tiedot kustakin koulutuksesta päivitetään koulutuskalenteriin n. 2 kk ennen koulutusajankohtaa. Kerro myös ideasi ja toiveesi tulevien koulutusten sisältöihin liittyen.

 • Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston hakujen aikataulu muuttuu

  23.11.2021

  Vesilaitosyhdistyksen asiantuntijaryhmät ennakkokäsittelevät jatkossa kaikki Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolle osoitetut rahoitushakemukset. Kevään ennakkokäsittelyyn hakemukset tulee toimittaa 15.2. mennessä. Lopulliset hakemukset jätetään 31.3. mennessä.

 • Tarinoita vesihuoltolaitosten työntekijöistä

  17.11.2021

  Osa vesihuoltolaitoksista kertoo vilkkaasti työntekijöistään ja kesätyöntekijöistään laitosten kotisivuilla ja some-kanavilla. Aidot tarinat vesihuoltoalan työntekijöistä ja erilaisista työrooleista, joita laitoksilla on tarjota, tekevät alaa tutuksi ja parhaimmillaan houkuttelevat alalle uusia osaajia. Katso esimerkkejä siitä, miten Napapiirin Energia ja Vesi Oy, Turun Seudun Vesi Oy, Lahti Aqua ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY viestivät.

 • Vesilaitosyhdistyksen strategia

  12.11.2021

  Vesilaitosyhdistyksen strategia vuosille 2021-2030 on valmistunut. Uusi strategia katsoo tulevaisuuden haasteita ja tavoitteita yhdistyksen ja vesihuoltolaitosten lisäksi laajemmin myös koko vesihuoltoalan näkökulmasta. Strategia tukee osaltaan myös käynnistyvän Kansallisen vesihuoltouudistuksen tavoitteita.

 • Strategiakeskustelu "Ala uudistu toimijoiden laajalla yhteistyöllä" katsottavissa Youtubessa

  8.11.2021

  Vesihuoltoalan rakennemuutoksen erilaiset toimintamallit herättivät vilkasta keskustelua VVY:n toisessa strategiawebinaarissa.

 • Kerro hankeideasi

  3.11.2021

  Vesilaitosyhdistyksen nettisivuille on avattu ideakori, jonne voit kertoa hankeideasi.

 • 5.11. klo 10 - 11 Strategiakeskustelu: Ala uudistuu toimijoiden laajalla yhteistyöllä

  29.10.2021

  VVY webinaari -sarjan toisessa tilaisuudessa keskustellaan asiantuntijoiden johdolla vesihuoltoalan rakenteellisesta ja organisoitumisen uudistumisesta.

 • Tallenne tietoiskuwebinaarista "Onko kotikuntasi vesihuolto kestävällä pohjalla?" saatavilla

  29.10.2021

  Vesilaitosyhdistys järjesti 28.10 kuntien viranhaltijoille ja vesihuoltolaitosten toiminnasta päättävien hallitusten, johtokuntien ja lautakuntien jäsenille suunnatun tietoiskuwebinaarin.

 • Uutiskirje julkaistiin 27.10.2021

  27.10.2021

  Aiheinamme mm. Yhdyskuntajäteveden puhdistamisen green deal -sopimus, huomionosoituksia ja palkintoja vesihuoltoalalla, tietoa avustushauista.

 • Tietoiskuwebinaari: Onko kotikuntasi vesihuolto kestävällä pohjalla? 28.10. klo 18

  18.10.2021

  Tietoiskuwebinaari kuntien viranhaltijoille ja vesihuoltolaitosten toiminnasta päättävien hallitusten, johtokuntien ja lautakuntien jäsenille.

 • Webinaaritallenne strategiakeskustelusta ”Asiakaskokemus ohjaa toiminnan kehittämistä” saatavilla

  8.10.2021

  Digitaalisten palvelujen mahdollisuudet ja haasteet vesihuoltolaitoksilla puhuttivat VVY:n ensimmäisessä strategiakeskustelussa.

 • Tervetuloa vesihuoltoalalle

  24.9.2021

  Koulutuspäällikkö Katri Henttonen kertoo koulutusblogissa rakenteilla olevasta ”Tervetuloa vesihuoltoalalle” -verkkokoulutuksesta. Verkkokoulutuksella halutaan jatkossa taata kattava ja laadukas yleisperehdytys vesihuoltoalaan niin uusille työntekijöille kuin vesihuoltolaitoksen johtokunnassa/hallituksessa aloittaville.

 • Vesihuoltolaitoksen hallituksen tai johtokunnan uusille jäsenille suunnattu koulutus 9.-10.11.2021

  23.9.2021

  Koulutuksessa perehdytään mm. vesihuollon toimintaympäristöön ja ominaispiirteisiin, vesihuoltolaitoksen tehtäviin ja vastuihin, keskeiseen lainsäädäntöön sekä hankintoihin ja hankintamenettelyihin. Koulutus toteutetaan kahtena iltawebinaarina.

 • Vesilaitosyhdistyksen strategia: Visio 2030 ja tiekartta 2021-2030

  23.9.2021

  Vesilaitosyhdistyksen strategia vuosille 2021-2030 on valmistunut. Uusi strategia katsoo tulevaisuuden haasteita ja tavoitteita yhdistyksen ja vesihuoltolaitosten lisäksi laajemmin myös koko vesihuoltoalan näkökulmasta. Strategia tukee osaltaan myös käynnistyvän Kansallisen vesihuoltouudistuksen tavoitteita. Lue lisää strategiasta klikkaamalla tätä ingressitekstiä.

 • Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista

  22.9.2021

  Uutiskirjeessä 15/2021 kerrottiin ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiate-hokkuusvaatimuksia koskevan lain voimaantulosta. Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista (740/2021) tuli voimaan 2.8.2021 (HE 70/2021 vp.), https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210740.

 • 8.10. klo 10 - 11 Strategiakeskustelu: Asiakaskokemus ohjaa toiminnan kehittämistä

  22.9.2021

  VVY järjestää webinaari-sarjan, jossa alan parhaita asiantuntijoita kutsutaan keskusteleman strategiassa asetetuista tavoitteista ja pohtimaan, miten voisimme konkreettisesti edetä ja ottaa askeleita niitä kohti.

 • Kansalaisaloite ”Vesi on meidän” johtaa lainsäädännön valmisteluun

  14.9.2021

  Kansalaisaloitteeseen perustuvaa sääntelyä valmistellaan vesihuoltolainsäädännön tarkistamisen yhteydessä.

 • Maailman toimivin vesihuolto 2030 – tavoitteista tekoihin

  14.9.2021

  Kehittämispäällikkö Saijariina Toivikko kertoo blogikirjoituksessa syksyn asiantuntijakeskusteluista, joissa pohditaan strategian tavoitteita ja niiden toteutumisen edellytyksistä.

 • Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista astui voimaan 2.8.2021

  14.9.2021

  Laissa säädetään ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista. Lakia sovelletaan mm. erityisalojen hankintalain mukaisiin ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintoja koskeviin sopimuksiin ja liikennepalveluhankintoja koskeviin käyttöoikeussopimuksiin. Lakia käsitellään kuntien näkökulmasta Kuntaliiton yleiskirjeessä 13/2021, 29.9.2021, osoitteessa https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2021/laki-ajoneuvo-ja-liikennepalveluhankintojen-ymparisto-ja

 • Europe's Water in Figures - raportti

  13.9.2021

  Europe’s Water in Figures -julkaisu (2021) kertoo kattavasti eurooppalaisesta vesihuollosta. Aineisto sisältää kansallisia teknisiä, taloudellisia ja hallinnollisia tietoja. Esimerkiksi väestön liittymisasteet talousvesiverkostoon, jätevedenkäsittelyasteet ja hintatietoja. Tulokset osoittavat vesihuoltoalan monimuotoisuuden sekä haasteita, joita ala kohtaa erityisesti investointitarpeiden osalta.

 • Vesihuoltolaitosten johdon päivät 8.-9.9.2021 webinaarina

  30.8.2021

  Pahentuneesta koronatilanteesta johtuen Tampereelle suunniteltu lähitilaisuus muutetaan webinaariksi. Aiheina mm.: vesihuoltolaitosten yhteistyö, johtaminen ja johtajuus, kansallinen vesihuoltouudistus, kehra-hankkeet sekä ajankohtaiskatsauksia eri aihealueisiin. Keynote: Inhimillinen johtajuus, Pekka Vihma.

 • Uuden tehtävän myötä VVY:n kehittämistoimintaa vahvistetaan

  17.8.2021

  VVY:n uusi kehittämispäällikkö on aloittanut työnsä.

 • Vesihuoltolaitosten johdon päivät 8.-9.9.2021 Tampereella

  30.6.2021

  Aiheina mm.: vesihuoltolaitosten yhteistyö, johtaminen ja johtajuus, kehra-hankkeet, paikallisten toimijoiden kuulumiset sekä ajankohtaiskatsauksia eri aihealueisiin. Keynote: Inhimillinen johtajuus, Pekka Vihma.

 • Tarkistuspyyntö Venlan pääkäyttäjille: Vesihuoltomaksut 1.2.2021, Vesihuollon tila vuosi 2020 -raportti ja vuoden 2020 perustiedot tarkistettava 24.6.2021 mennessä

  10.6.2021

  VVY:n toimisto aloittaa Venlan vuoden 2020 tietojen raportin laatimisen juhannuksen jälkeen. Venlan pääkäyttäjien tulee tarkistaa VVY:n toimiston 10.6.2021 lähettämän sähköpostin liitteenä olleet tiedostot eli 10.6.2021 Venlasta tulostetut Vesihuoltomaksut 1.2.2021 -raportit (vesilaitosmaksut, viemärilaitosmaksut, vv-laitosmaksut), Vesihuollon tila -raportti (ainoastaan vesi- ja viemärilaitoksina toimivat laitokset, tässä ei ole mukana ns. tukkulaitoksia tai pelkkinä vesilaitoksina tai viemärilaitoksina toimivia laitoksia) sekä Venlasta 10.6.2021 tulostettu vuoden 2020 perustiedot (tulosteessa on mukana myös vuoden 2019 tiedot vertailun vuoksi).

 • Lausunto ehdotuksesta merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi 2022 - 2027

  8.6.2021

  Vesilaitosyhdistys lausui merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmasta

 • VVY:n lausunnot vesienhoitosuunnitelmista

  8.6.2021

  Vesilaitosyhdistys lausui vesienhoidon suunnitelmista kaikilla lausunnoilla olleilla Manner-Suomen vesienhoitoalueilla.

 • VVY:n kehittämispäälliköksi Saijariina Toivikko

  26.5.2021

  VVY:n hallitus valitsi kokouksessaan 19.5.2021 uuteen kehittämispäällikön tehtävään DI Saijariina Toivikon. Saijariina siirtyy kehittämispäälliköksi aikaisemmasta tehtävästään VVY:n jätevesi- ja lieteasioista vastaavana vesiasiain päällikkönä. Tällä hetkellä Saijariina on työvapaalla VVY:stä ja toimii vesilaitoksen johtajan sijaisena Vihdin Vedessä. Hän palaa VVY:lle kuluvan kesän aikana.

 • Vesihuoltolaitoksen turvallisuusjohtaminen

  26.5.2021

  Vesihuoltolaitoksen turvallisuusjohtamiseen ja sen kehittämiseen keskittyvä teemawebinaari. Webinaarissa kuullaan myös muiden toimialojen esimerkkejä turvallisuusjohtamisesta.

 • Ehdota aihe tai puhuja koulutuksiin - etsimme esimerkkejä vesihuoltolaitoksilla toteutetuista ratkaisuista tai käytännöistä

  17.5.2021

  Onko vesihuoltalaitoksellanne käytössä hyviä käytäntöjä, joista voisitte jakaa tietoa muille? Tai oletteko yrityksen ja erehdyksen kautta oppineet jotakin, mistä voisi olla hyödyllistä kertoa kokemuksia? Oletteko ottaneet pienen tai isomman kehitysaskeleen toiminnan parantamiseksi?

 • Muistutus: Veetin ja Venlan tiedot syötettävä 30.4.2021 mennessä

  20.4.2021

  Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään vesihuollon tietojärjestelmä Veetiin on vuoden 2020 tiedot syötettävä 30.4.2021 mennessä. Samoin Vesilaitosyhdistyksen vesihuollon tunnuslukujärjestelmä Venlaan on edellisen vuoden (2020) perustiedot syötettävä 30.4.2021 mennessä. Vuoden 2020 tiedot tulee ensin syöttää Veetiin, jotta Veetistä siirrettävät tiedot tulevat Venlaan. Tämän jälkeen Venlaan täydennetään ne tiedot, jotka eivät siirry Veetistä. Tiedot Veetistä tuodaan rajapintayhteyden kautta VENLAan kahdesti vuorokaudessa, yön aikana sekä kello 11:00. Veetiin syötetään myös kuluvan vuoden (tilanne 1.2.2021) maksutiedot poislukien vesimittarimaksut 7014, 7015 ja 7017, jotka syötetään Venlaan. Ohjeistus on lähetetty sähköpostitse Venlan pääkäyttäjille ja VVY:n jäsenlaitoksille 8.1.2021.

 • Vesihuoltolaitoksen turvallisuusjohtamisen tueksi laadittiin kokonaisvaltainen malli

  14.4.2021

  Turvallisuusjohtaminen vesihuoltolaitoksella -julkaisussa esitetyn aineiston avulla vesihuoltolaitokset voivat kehittää omaa turvallisuustoimintaansa tarpeistaan lähtien.

 • World Water Day 2021 - Valuing Water

  22.3.2021

  Tänä vuonna maailman vesipäivänä 22.3. kannustamme kaikkia kertomaan ja jakamaan näkemyksiään aiheesta: Mitä vesi ja toimiva vesihuolto merkitsee sinulle. Sosiaalisessa mediassa aihetunnuksena on #Water2me ja #vesihuolto.

 • Lahti Aquan vesihuoltotoimintaa kuvaava video

  22.3.2021

  Lahti Aqua teki kattavan vesihuoltotoimintaa kuvaavan videon panostuksena Euroopan ympäristöpääkaupunkivuoteen 2021.

 • Vesihuolto ROTI 2021-raportissa

  22.3.2021

  Esittelyssä joitakin nostoja vesihuollon keskeisistä teemoista tämänkertaisella ROTI-kierroksella.

 • ROTI 2021-raportti

  22.3.2021

  Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2021 -raportissa nostetaan esille etenkin kaupunkien merkitys talouden ja innovaatioiden moottoreina sekä kiertotalouden edistäjinä. Raportin koostamiseen osallistui yli 120 kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijaa. ROTI 2021 luovutettiin kuntaministeri Sirpa Paaterolle torstaina 18.2.2021 Helsingissä.

 • Uutiskirje julkaistiin 10.3.2021

  10.3.2021

  Voit lukea uutiskirjeestä mm. vesihuoltoalan kuntavaaliteemat ja kampanjan toimenpiteet. Ajankohtaista on myös some-koulutus varsinaisille jäsenille sekä Maailman vesipäivä 22.3.

 • Vesihuoltoalan kuntavaaliteemat (klikkaa tästä ja lue)

  1.3.2021

 • Uutiskirje julkaistiin 24.2.2021

  24.2.2021

  Voit lukea uutiskirjeestä mm. ROTI 2021-raportista, Nivos Vesi ja Lämpö Oy:n Kimmo Rintamäen blogikirjoituksen sekä Vesikolmio Oy:n ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n kuulumisia.

 • VVY:n lausunto Kansallisen vesihuoltouudistuksen visiosta ja sen toimeenpano-ohjelman luonnoksesta

  9.2.2021

  Vesilaitosyhdistys (VVY) on antanut maa- ja metsätalousministeriölle (MMM) lausuntonsa Kansallisen vesihuoltouudistuksen visiosta ja sen toimeenpano-ohjelman luonnoksesta. Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan alla. VVY:n hallitus ja sen työvaliokunta ovat osaltaan hyväksyneet lausunnon.

 • Katkaisu- ja kytkentämaksut arvonlisäverotuksessa

  26.1.2021

  KHO antoi hiljattain sähkön katkaisu- ja kytkentämaksujen arvonlisäverovelvollisuuden osalta ratkaisun KHO 2020:153 (jäljempänä linkki). Energiateollisuus ry antoi sen perusteella ohjeen, jonka mukaan sähkön myyjät laskuttavat jatkossa katkaisusta veloittamansa maksun arvonlisäverottomana asiakkaalta, paitsi niissä tilanteissa, kun asiakas on tilannut katkaisun. Kytkentämaksu on sen sijaan arvonlisäverollinen.

 • Webinaareihin uusi ryhmähinnoittelu

  26.1.2021

  Puolen päivän (~3h) koulutuswebinaareihin voi nyt osallistua isompi joukko samasta organisaatiosta ryhmähinnalla.

 • Uutiskirje julkaistiin 13.1.2021

  13.1.2021

  Hyvää alkanutta vuotta! Uutisemme käsittelevät mm. kehittämisrahaston hakua, pohjaveden suojelua, vesihuoltopäiviä ja tunnuslukujärjestelmä Venlaa.

 • Vesihuolto aiheena YLEn uutislähetyksessä

  12.1.2021

  – Toivoisin kuntapäättäjien ajattelevan vedenkäyttäjien ja äänestäjiensä parasta, koska toimiva vesihuolto on kaikkien tärkein asia, toteaa Osmo Seppälä, VVY tammikuun alun haastattelussa. Näin kuntavaalien alla kannustamme jäsenistöä ja sidosryhmiä aktiiviseen some-viestintään, niin yhteinen tärkeä asiamme saa näkyvyyttä.

 • NORDIWA 2021 joko Göteborgissa tai webinaarina

  11.1.2021

  Joka toinen vuosi järjestettävän konferenssin call for abstracts - kutsu luennoimaan esitelmäehdotusten viimeinen jättöpäivä on 28.1.2021.

 • Muutoksia Venlassa vuonna 2021

  8.1.2021

  Venlan vuoden 2021 ohjeet raportointivuodelle 2020 ovat valmistuneet ja löytyvät kohdasta "Ohjeet". Päivitetyt ohjeet ovat syöttöohje vuonna 2021, Venlan laskemat tunnusluvut, Vesihuollon tila -raportti, Vesihuoltomaksut sekä Puuttuvat perustiedot -raportti, jonka avulla voi tarkistaa mitkä perustiedot ovat vielä syöttämättä. Raportti ilmoittaa puuttuvien perustietojen nimet ja kumpaan järjestelmään (SYKEn Veetiin vai VVY:n Venlaan) tieto olisi pitänyt syöttää.

 • Uutiskirje ilmestyi 21.12.2020

  22.12.2020

  Aiheina mm. NORDIWA 2021 Göteborgissa tai webinaarina, julkaisu vesihuoltolaitosten maksujen ja kustannusten kattavuudesta, koronasuojat tukkivat viemäreitä.

 • Todellinen kouluttautumisen vuosi 2020

  21.12.2020

  Katja Arvola Limingan Vesihuollosta kirjoittaa koulutusblogissa, kuinka olemme olleet pakotettuja uudistumaan, muovautumaan, kehittymään ja luomaan uutta, ja olemme pystyneet siihen.

 • Maskit sekajätteeseen

  17.12.2020

  Koronasuojat tukkivat viemäreitä. Kun viemärissä on tukos, jätevesi tulvii aivan väärään paikkaan – kiinteistöön tai ympäristöön. Älä siis laita viemäriin mitään ylimääräistä, vaan kierrätä jätteet oikein. Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen ”Maskit sekajätteeseen” -kampanjassa opastetaan ihmisiä heittämään koronakriisin aikana kertakäyttöiset kasvomaskit ja muut suojaimet sekajätteeseen eikä esimerkiksi wc-pönttöön.

 • Digitaaliset ratkaisut vesihuoltolaitoksella 17.2.2021

  17.12.2020

  Vesihuollon digitaalisiin ratkaisuihin ja niiden kehittämiseen keskittyvä teemawebinaari, jossa kuullaan esimerkkejä ja kokemuksia vesihuoltolaitoksilta.

 • Koulutusvuosi 2020

  14.12.2020

  Lue yhteenveto koulutusvuodesta 2020 – osallistujamäärät, vuoden suosituimmat (TOP5) koulutukset sekä yhteenveto osallistujapalautteista.

 • Uutiskirje ilmestyi 10.12.2020

  10.12.2020

  Lue tuoreimmat uutiset! Tällä kertaa aiheina mm. työntekijöiden suojelu biologisten tekijöiden aiheuttamalta vaaralta, VVY:n strategia: Visio 2030 ja tiekartta 2021-2030, Sprinkleritestauksen hyvät käytännöt, Kansallisen vesihuoltouudistuksen ohjelmaluonnos.

 • Kansallisen vesihuoltouudistuksen visio ja toimenpideohjelma lausunnoille

  7.12.2020

  Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) pyytää lausuntoja Kansallisen vesihuoltouudistuksen ohjelmaluonnoksesta 8.2.2021 mennessä. Vesilaitosyhdistys (VVY) on välittänyt lausuntopyynnön kaikille jäsenlaitoksilleen ja yhteistoimintajäsenilleen ja kannustaa kaikkia lähettämään lausuntonsa tai kommenttinsa ministeriölle.

 • Tekninen Infrastruktuuri mainosliite

  2.12.2020

  Mediaplanetin tuottama valtakunnallinen Tekninen Infrastruktuuri -kampanja ilmestyi mm. Kauppalehden printin ja digin yhteydessä.

 • Tallenne maa- ja metsätalousvaliokunnan julkisesta kuulemisesta kansalaisaloitteesta Vesi on meidän

  25.11.2020

  Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta järjesti kansalaisaloitteesta julkisen kuulemisen 20.11. Tilaisuudessa oli kuultavana myös VVY:n toimitusjohtaja Osmo Seppälä. Voit katsoa tallenteen eduskunnan verkkolähetyspalvelusta.

 • Uutiskirje ilmestyi 25.11.2020

  25.11.2020

  Aiheina mm. Kehittämisrahaston rahoituspäätökset, kommenteilla verkoston mittaus ja dokumentointiohje, 'Viemäreiden kunnon tutkiminen' -ohjeen laatimistyö vauhdissa sekä väitös vesi- ja ympäristötekniikan alalta.

 • Ilmianna digiloikka

  24.11.2020

  Etsimme koulutuksiimme käytännön esimerkkejä ja kokemuksia vesihuoltolaitoksilla toteutetuista pienistä tai isoista digiloikista.

 • Julkinen kuuleminen kansalaisaloitteesta Vesi on meidän

  19.11.2020

  Huomenna klo 9.00 - 10.00 eduskunnassa kuullaan eri tahojen valmistellut puheenvuorot kansalaisaloitteesta. Kuultavina ovat mm. MMM, Kuntaliitto ja Vesilaitosyhdistys.

 • Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunnan rahoituspäätökset

  11.11.2020

  Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta kokoontui 30.10.2020.

 • Uutiskirje ilmestyi 11.11.2020

  11.11.2020

  Aiheina mm. koronatukia vielä jaossa, Tunnuslukuraportti 2019, NORDIWA 2021 call for abstracts, VVY:n numeroidut kultaiset ansiomerkit 2020, vuoden 2020 Kemira-palkinto ja VVY:n 60-vuotisjuhlastipendi.

 • Vesihuoltoala uudistuu ja katsoo tulevaisuuteen

  10.11.2020

  Vesilaitosyhdistyksen näkökulmia Kansalliseen vesihuoltouudistukseen.

 • Vesihuolto 2020 webinaarin antia

  10.11.2020

  Vesihuolto 2020 -päivät toteutettiin täysin virtuaalisena webinaarina 4.-5.11.2020. Kiitämme kaikkia osallistujia, esiintyjiä ja puheenjohtajia onnistuneesta tapahtumasta.

 • Vesihuoltolaitosten koronatukia vielä jaossa

  10.11.2020

  Valtion 2020 II lisätalousarviossa on varattu 1,0 M € määräraha vesihuollon toimintaedellytysten turvaamiseksi koronaepidemian aikana. Rahoitusta on vielä jäljellä, mutta rahoituspäätökset pyritään tekemään vuoden 2020 loppuun mennessä. Uusia hakemuksia kannattaa siis valmistella pikaisesti, marraskuun 2020 loppuun mennessä.

 • Tunnuslukuraportti 2019

  9.11.2020

  Tunnuslukujärjestelmän vuosittaiseen raporttiin on koottu 165 vesihuoltolaitoksen tiedot 18 keskeisen tunnusluvun osalta. Raporttiin on vuonna 2018 lisätty Vesihuollon tila – raportti, jossa vesihuollon tilaa vertaillaan kuuden keskeisen tunnusluvun osalta laadittujen kriteerien perusteella. Vesihuollon tila -raportissa on mukana 149 vesihuoltolaitosta.

 • VVY:n numeroidut kultaiset ansiomerkit 2020

  4.11.2020

  Vesilaitosyhdistys ja sen edeltäjät ovat vuodesta 1981 alkaen jakaneet numeroituja kultaisia ansiomerkkejä. Merkkien myöntämisen edellytyksinä ovat erityiset ansiot vesihuollon kehittämisen hyväksi maassamme tehdystä työstä. Ansiomerkin saaneet henkilöt ovat olleet poikkeuksellisen ansioituneita sekä alan asiantuntemusta omaavia. Vuonna 2020 Vesilaitosyhdistyksen hallitus on myöntänyt neljä numeroitua kultaista ansiomerkkiä.

 • Uutiskirje ilmestyi 28.10.2020

  28.10.2020

  Aiheina mm. VVY:n ja laitosten näkemyksiä Kansalliseen vesihuoltouudistukseen, etäkoulutukset tulivat jäädäkseen, ennakkotietoa vuoden 2021 koulutuksista.

 • Ennakkotietoa vuoden 2021 koulutuksista

  23.10.2020

  Merkkaa kalenteriisi ensi vuoden koulutusten ajankohdat. Koulutusten tiedot päivitetään koulutuskalenteriin loppuvuoden aikana ja tarkemmat ohjelmat julkaistaan n. 6-8 viikkoa ennen koulutusta. Nyt on myös hyvä hetki kertoa ideasi ja toiveesi koulutusten sisältöihin liittyen.

 • Uutiskirje ilmestyi 14.10.

  14.10.2020

  Aiheinamme mm. pienyritysten kyberturvallisuusopas, hallituksen esitykset kuntalain ja kuntarakennelain muuttamisesta, väliaikainen poikkeaminen yhteisölaeista koronan takia, kutsu luennoimaan Vesihuolto 2021 -päiville.

 • Vesihuoltopäivien webinaari - ilmoittaudu mukaan!

  14.10.2020

  Ylläpidä osaamistasi, myös poikkeuksellisina aikoina. Voit seurata vesihuoltopäivien esityksiä, vaikka kotisohvalta. Osallistuminen on helppoa, tarvitset vain tietokoneen tai matkapuhelimen.

 • Uutiskirje ilmestyi 30.9.2020

  30.9.2020

  Aiheena mm. ”Maskit sekajätteeseen” -kampanja, kiinteistöjen kupariputkien korroosio, Vesitekniikka-erillisliite, kutsu luennoimaan Vesihuolto 2021.

 • Ajankohtainen julkaisu vesihuollosta ja sen tulevaisuuden näkymistä

  25.9.2020

  Tarjolla kiinnostavia juttuja ministeriöistä ja yliopistoista sekä monelta VVY:n jäsenlaitokselta ja yhteistoimintajäseneltä. Pääkirjoittajana Minna Hanski vesihallintoneuvos, maa- ja metsätalousministeriö, vieraskynäkirjoittajana Osmo Seppälä toimitusjohtaja, VVY. Voit lukea netistä Mediaplanetin tuottaman Vesitekniikka-erillisliitteen, joka ilmestyi Kauppalehden yhteydessä valtakunnallisessa jakelussa.

 • Uutiskirje ilmestyi 16.9.2020

  16.9.2020

  Aiheena mm. vesialan nuorille kv-urailta, vesihuollon saneeraustarve määritetty, biokaasun lämmityskäytön verotus, ilmoittaudu Vesihuolto 2020 webinaariin. Hyvää viikon jatkoa!

 • Uutiskirje ilmestyi 2.9.2020

  2.9.2020

  Aiheinamme mm. täysin virtuaaliset Vesihuolto 2020 -päivät 4.-5.11.2020, VVY:n kommentit EU:n lietedirektiivin arvioinnista, Kehittämisrahaston haku on auki.

 • Vesistöjen kemiallinen tila on edelleen huono

  28.8.2020

  SYKEn tiedottteesta ilmenee, että Suomen järvien, jokien ja rannikkovesien kemiallinen tila ei ole parantunut, vaikka useimpien aineiden pitoisuudet alittavat niille asetetut pitoisuusrajat eli laatunormit. Muutaman pysyvän ja eliöihin kertyvän aineen laatunormit ylittyvät laajasti Suomessa ja sen vuoksi pintavesien kemiallinen tila on huono.

 • Uutiskirje ilmestyi 19.8.2020

  19.8.2020

  Aiheinamme mm. uusitulla tarkkailulistalla olevat aineet, laskentapohja taudinaiheuttajien poistotehon arviointiin, valtion lisätalousarviossa määrärahaa vesihuollon toimintaedellytysten turvaamiseksi. Hyvää viikon jatkoa!

 • Vesihuoltolaitosten johdon päivät webinaarina 16.-17.9.2020

  18.8.2020

  Teemoina vesihuoltouudistus, korona-ajan kokemukset ja opit vesihuoltolaitoksella, omaisuudenhallinta, vesihuoltolaitosten organisointi ja omistajuus sekä VVY:n asiantuntijoiden ajankohtaiskatsaukset.

 • Vesihuollon toimintaedellytysten turvaaminen korona-epidemian johdosta

  14.8.2020

  ELY-keskus tiedottaa, että valtion lisätalousarviossa on varattu määrärahaa vesihuollon toimintaedellytysten turvaamiseksi. Tuella pyritään turvaamaan vesihuollon toimintaedellytykset koronaepidemian aikana.

 • Tarkkailulista on uusittu

  14.8.2020

  Tarkkailulistan tarkoitus on tuottaa lisätietoa yhdisteiden esiintymisestä vesistöissä EU:n alueella.

 • Uutiskirje ilmestyi 5.8.2020

  5.8.2020

  Elokuinen tervehdys vesilaitosyhdistyksestä. Uutiskirjeessä mm. videot tonttiviemärien saneerauksen tärkeydestä, yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistaminen etenee, lainsäädännön toimivuudesta & talouden valvonnasta julkaistut selvitykset.

 • Webinaaritallenteet kuunneltavissa jäsensivuillamme

  3.8.2020

  Aineistoja etäopiskeluun! VVY:n varsinaisten jäsenten henkilöstö voi ylläpitää osaamistaan webinaaritallenteiden avulla. Useimpien VVY:n toteuttamien maksuttomien webinaarien tallenteet voi kuunnella myös jälkikäteen jäsensivuilta (extranet)

 • Tue vesihuollon kehittämistä – vastaa kyselyyn!

  20.7.2020

  Vastaa muutamaan lyhyeen kysymykseen ja olet mukana tukemassa tärkeää kehitystyötä. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tiedottaa, että vaikka kysely liittyy kiinteästi läntisen Suomen vesihuoltostrategian valmisteluun, voivat kaikki halukkaat vastata siihen.

 • Selvitykset lainsäädännön toimivuudesta ja talouden valvonnasta julkaistiin

  8.7.2020

  Kevään aikana laadittiin kaksi selvitystä, joiden pohjalta on tarkoitus arvioida lainsäädännön muutostarpeita kansallisen vesihuoltouudistuksen yhteydessä.

 • Ympäristötekniikka-kampanja julkaistiin Kauppalehden välissä ja verkossa

  25.6.2020

  Vesihuoltoon liittyvät teemat ovat esillä Mediaplanetin tuottamassa mainosliitteessä, joka ilmestyi kesäkuun loppupuolella. Liitteessä mm. VVY:n toimitusjohtaja Osmo Seppälän haastattelua, pääkirjoituksen on kirjoittanut Jyri Arponen johtava asiantuntija, Kiertotalous, Sitra.

 • Kesäteekkarin tervehdys 2020

  16.6.2020

  Kemiantekniikan kandidaatti Neea Nieminen työskentelee tänä kesänä VVY:ssä kesäteekkarina.

 • Kesä kukkeimmillaan

  15.6.2020

  Kesäkauden blogikirjoituksen kirjoittajana VVY:n hallituksen puheenjohtaja Jyrki Kaija.

 • Suomen julkisten hankintojen kansallisen strategian luonnos

  15.6.2020

  Luonnos Suomen julkisten hankintojen kansalliseksi strategiaksi on lausunnolla 31.7.2020 saakka.

 • Yhdyskuntatekniikka 2021 -näyttely järjestetään Turussa

  15.6.2020

  Yhdyskuntatekniikka 2021 -näyttely järjestetään 19.-20.5.2021 Turun Messukeskuksessa. Tutustu näyttelyn uudistettuihin nettisivuihin.

 • Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

  15.6.2020

  Esityksen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa kiertotaloutta Suomessa sekä tehostaa jätehierarkian (etusijajärjestys) noudattamista ja lisätä materiaalien resurssitehokasta käyttöä sekä kierrätystä. Vesilaitosyhdistys pitää esityksen yleisiä tavoitteita erittäin kannatettavina.

 • Orgaanisten jätteiden, lietteiden ja sivutuotteiden peltokäytön hyödyntämisen mahdollisuudet uudistuvassa lainsäädäntökehikossa

  10.6.2020

  Suomen Biokierto ja Biokaasu ry kertoo tiedotteessaan hankkeesta, jossa säädöstarkastelun pohjalta pyritään tunnistamaan lainsäädännön tuomat mahdollisuudet ja haasteet orgaanisten biomassojen turvalliselle ja tehokkaalle kierrättämiselle 2020-luvulla Suomessa sekä esittämään suosituksia ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto on rahoittanut hanketta.

 • Uutiskirje ilmestyi 3.6.2020

  3.6.2020

  Aiheinamme mm. kerro ideasi ja toiveesi koulutukseen liittyen, THL:n jätevesitutkimuksen ensimmäisiä tuloksia, Kakolanmäen rakennustyöt etenevät sekä ’Toimenpiteet, kun yleisiä koronarajoituksia aletaan purkaa’.

 • THL:n koronavirus ja vesiturvallisuus -sivu

  2.6.2020

  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivulle on koottu kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksesta ja vesiturvallisuudesta. Täältä löydät linkin heidän verkkosivulleen.

 • Toimenpiteet, kun yleisiä koronarajoituksia aletaan purkaa

  26.5.2020

  Vesilaitosyhdistyksen koostetta Vesihuoltolaitosten toiminnasta epidemiatilanteessa (aiemmin otsikoitu Vesihuoltolaitoksen riittävän henkilöstön turvaaminen epidemiatilanteessa) on täydennetty. Koosteen lopussa on uutena sisältönä kaksi diaa vesihuoltolaitosten toimenpiteistä, kun yleisiä koronarajoituksia aletaan purkaa

 • Uutiskirje ilmestyi 19.5.2020

  19.5.2020

  Tällä kertaa hallintojohtaja Tiina Lakimo, Lahti Aqua Oy:stä kirjoittaa koulutusblogissa etenemisestä etäloikalla digiloikkaan. Muita aiheita mm. etäosallistuminen VVY:n vuosikokoukseen, vesitekniikka-alan väitös 5.6.2020, jätelaki lausunnoilla, ohjeistus vesihuoltoverkostojen dokumentoinnille ja mittaukselle sekä VVY:n koulutuskysely.

 • IWA:n maailmankongressin uusi ajankohta

  18.5.2020

  Koronaviruspandemian vuoksi IWA:n maailmankongressi siirretään. Tapahtuman uusi ajankohta on 9.-14.5.2021.

 • Vesitalous-lehdet poikkeustilanteen ajan vapaasti luettavissa

  18.5.2020

  Vesitalous-lehti tarjoaa kaikki numerot vapaasti luettavaksi koronaviruspandemiasta johtuvan poikkeustilanteen ajaksi. Vesitalous-lehti 3/2020 on ilmestynyt, siinä teemana on vesihuolto.

 • Vesihuoltolaitoksille suunnattu työturvallisuuskorttikoulutus 27.5.2020 verkossa

  8.5.2020

  Vesihuoltolaitoksille suunnatussa työturvallisuuskorttikoulutuksessa asioita tarkastellaan vesihuollon toimintaympäristöstä käsin. Koulutuksen hyväksytystä suorittamisesta myönnetään henkilökohtainen Työturvallisuuskeskuksen hallinnoima Työturvallisuuskortti®. Tutustu ohjelmaan koulutuskalenterissa ja ilmoittaudu pian 20.5.2020 mennessä.

 • Kuntalakiin tuli väliaikaisia muutoksia

  4.5.2020

  Kuntalakiin (410/2015) tuli muutoksia, joilla helpotetaan sähköisten kokousten pitämistä. Siihen lisättiin kaksi pykälää, jotka ovat voimassa väliaikaisesti.

 • Väliaikaisia poikkeuksia kokousten pitoa koskeviin säännöksiin ja sääntömääräyksiin

  1.5.2020

  Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi (laki 290/2020, HE 45/2020 vp) tuli voimaan 1.5.2020. Se on voimassa 30.9.2020 asti. Lakia sovelletaan sellaiseen kokoukseen, johon kutsu on toimitettu tämän lain mukaisena ja joka pidetään lain voimassaoloaikana.

 • Suomen vesilaitosten vesitehokkuus on hyvällä tasolla

  29.4.2020

  Aalto-yliopiston tekemässä selvityksessä tarkasteltiin vesihuollon vesitehokkuutta Suomessa erityisesti vedenjakelun hukkaveden ja kotitalouksien vedenkulutuksen osalta. Tavoitteena oli selvittää vesitehokkuuden optimitaso ja tehokkaimmat toimenpiteet vedenkäytön tehostamiseksi talousveden jakelussa ja käytössä Suomessa, ottaen huomioon toimenpiteiden taloudelliset ja ympäristövaikutukset.

 • Kuopio Water Cluster

  27.4.2020

  Kuopio Water Cluster edesauttaa uusien teknologioiden, tuotteiden ja palveluiden kehittämistä vesialan ajankohtaisiin haasteisiin, kuten kaivosteollisuuden ja sellu- ja paperiteollisuuden vedenkäsittelyyn sekä maatalouden vesistökuormituksen hallintaan. Ratkaisuja kehitetään yhteistyössä alalla toimivien yritysten kanssa.

 • Varsinaisille jäsenille koronawebinaarin aineistot extranetissa

  22.4.2020

  VVY järjesti 15.4.2020 webinaarin, jossa käsiteltiin koronavirusepidemiaa. Varsinaiset jäsenet voivat katsoa tallenteen ja koosteen webinaarissa esitetyistä kysymyksistä ja vastauksista kertakirjautumalla extranetiin (jäsensivut).

 • Pohjavesien suojelun esitteet on päivitetty

  21.4.2020

  Tarkkana siellä pohjavesialueella -esitteet sisältävät neuvoja järkevään toimintaan. Tänä keväänä ajan tasalle saatettiin erityisesti seuraavat teemat: energiakaivo, hajajätevesi, pohjavesialueiden luokitus sekä lait ja asetukset luettelot ja lisätietolinkit. Vesihuoltolaitokset voivat itse painattaa tai tulostaa esitteitä ja jakaa omalla vedenhankinnan pohjavesialueella toimiville.

 • Koronaviruspandemia laittaa vesihuoltopalvelut testiin ja opettaa meitä uusille tavoille

  20.4.2020

  Hallituksen puheenjohtaja Jyrki Kaija pohtii koulutusblogissa koronaviruspandemian vaikutuksia vesihuoltolaitoksien arkeen nyt ja tulevaisuudessa. Millaisina tulemme ulos pandemian ajasta?

 • Muutoksia kuntalakiin

  17.4.2020

  Myös kuntalakiin ehdotetaan väliaikaisia muutoksia, joilla helpotettaisiin sähköisten kokousten pitämistä. Eduskunnalle annettiin 16.4. hallituksen esitys laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 47/2020).

 • Väliaikaisia muutoksia yhteisöjen kokoustenpitoon ja kokouksiin osallistumiseen

  17.4.2020

  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi (HE 45/2020 vp) annettiin eduskunnalle 16.4.2020.

 • Uutiskirje ilmestyi 16.4.2020

  16.4.2020

  Aiheinamme mm. kemikaalien saatavuus + mediakeskustelu Ruotsissa, VVY:n toimintakertomus 2019, Veetin ja Venlan tietojen syöttäminen, Uudet haitalliset aineet suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla hanke.

 • Koronavirus ja vesihuolto aiheen tiedotteet

  15.4.2020

  Olemme koonneet koronavirustilanteeseen liittyvät tiedotteet yhdelle sivulle, läydät ne kohdasta > Ajankohtaista > Koronavirus ja vesihuolto

 • Veetin ja Venlan tiedot syötettävä 30.4.2020 mennessä

  15.4.2020

  Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään vesihuollon tietojärjestelmä Veetiin on vuoden 2019 tiedot syötettävä 30.4.2020 mennessä. Samoin Vesilaitosyhdistyksen vesihuollon tunnuslukujärjestelmä Venlaan on edellisen vuoden (2019) perustiedot syötettävä 30.4.2020 mennessä. Vuoden 2019 tiedot tulee ensin syöttää Veetiin, jotta Veetistä siirrettävät tiedot tulevat Venlaan. Tämän jälkeen Venlaan täydennetään ne tiedot, jotka eivät siirry Veetistä. Tiedot Veetistä tuodaan rajapintayhteyden kautta VENLAan kahdesti vuorokaudessa, yön aikana sekä kello 11:00. Aiemmasta ohjeistuksesta poiketen Veetiin syötetään myös kuluvan vuoden (tilanne 1.2.2020) maksutiedot poislukien vesimittarimaksut 7014, 7015 ja 7017, jotka syötetään Venlaan. Ohjeistus on lähetetty sähköpostitse Venlan pääkäyttäjille ja VVY:n jäsenlaitoksille 25.3.2020.

 • Suomalaisen meritiedon portaali avautuu

  6.4.2020

  Suomen ympäristökeskus kertoo tiedotteessaan, että suomalaiseen meritietoon pääsee nyt käsiksi yhdestä verkko-osoitteesta. Itämeri.fi-sivuston alle on koottu useiden suomalaisten laitosten tuottama tieto palvelemaan kaikkia merestä kiinnostuneita.

 • Haitallisten aineiden vähentämiseen lähes miljoona euroa vesiensuojelun tehostamisohjelmasta

  6.4.2020

  Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan, että Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta rahoitetaan kuutta hanketta, joilla vähennetään haitallisten aineiden pääsemistä vesistöihin. Hankkeissa muun muassa tunnistetaan haitta-aineiden päästölähteitä ja etsitään keinoja päästöjen vähentämiselle. Lisäksi hankkeissa testataan uusia laitteita ja menetelmiä jätevesien puhdistamiseksi ja ravinteiden kierrättämiseksi.

 • Koronavirus ja vesihuolto

  3.4.2020

  Tältä sivulta löytyy kootusti tietoa ja uutisia koronaviruksesta ja vesihuollosta.

 • Uutiskirje ilmestyi 1.4.2020

  1.4.2020

  Aiheinamme mm. kehittämisrahaston toimikunnan rahoituspäätökset, syksyn 2020 koulutustarjonta, tukkivat jätteet, työturvallisuusopas, VVY:n jäsensivut (extranet), VVY:n vuosikokous siirtyy.

 • Hankerekisterissä voit tutustua tutkimus- ja kehittämishankkeisiin

  31.3.2020

  Hankerekisteri sisältää tiedot Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston hankkeista. Rekisteristä selviää mm. hankkeiden tavoitteet, toteutus, tulokset ja budjetit. Tyypillisesti hankkeista on myös saatavilla dokumentteja kuten loppuraportti.

 • Ajankohtainen Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas

  27.3.2020

  TTL:n sähköisessä oppaassa on mm. tietoa hygieniamääräyksistä ja henkilönsuojainkäytännöistä sekä jätevesien käsittelyyn liittyvästä työturvallisuudesta. Opas on toteutettu Vesihuoltolaitosten Kehittämisrahaston ja Työterveyslaitoksen rahoittamana yhteishankkeena.

 • Työehtosopimuksiin ja työlainsäädäntöön liittyviä ohjeita - päivitetty 30.3.2020

  18.3.2020

  Valmiuslaissa (1552/2011) säädetään viranomaisten toimivaltuuksista poikkeusolojen aikana. Lisäksi laissa säädetään viranomaisten varautumisesta poikkeusoloihin. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää lain II osan säännösten soveltamisen aloittamisesta. Asetuksessa säädetään myös siitä, miltä osin lain mukaisia toimivaltuuksia voidaan soveltaa ja mikä on toimivaltuuksien alueellinen soveltamisala, jos niitä ei saateta sovellettaviksi koko valtakunnan alueella. Valmiuslaki koskee mm. julkis- ja yksityisoikeudellisia palvelussuhteita (13 luku) ja työvelvollisuutta (14 luku). On tärkeää huomata, että asetus voi merkitä poikkeamista järjestöjen ja muiden tahojen antamista ohjeista tai ohjeiden päivittämistä.

 • Vesihuoltolaitosten toiminta epidemiatilanteessa

  18.3.2020

  Laaja epidemia voi vaikuttaa vesihuoltolaitosten toimintaan henkilöstön riittävyyden ja materiaalien ja palveluiden saatavuuden kautta. Vesihuoltolaitokset varautuvat turvaamaan henkilöstön riittävyyttä ainakin tärkeimpien toimintojen ylläpitämiseksi.

 • Vesihuoltolaitokset ovat varautuneet turvaamaan riittävän henkilöstön epidemiatilanteessa

  17.3.2020

  Vesihuolto, eli puhtaan talousveden toimitus ja jätevesien poisjohtaminen ja asianmukainen käsittely, on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittinen palvelu, jonka on toimittava aina. Koronaviruksen aiheuttama epidemia voi vaikuttaa vesihuoltolaitosten toimintaan ennen kaikkea henkilöstön riittävyyden ja materiaalien ja palveluiden saatavuuden kautta.

 • Ministeriöiden suositukset vesihuoltopalveluiden turvaamiseksi koronaviruksen aiheuttamassa tautiepidemiassa

  17.3.2020

  MMM ja STM ovat antaneet vesihuoltolaitoksille ja niitä valvoville kunnan terveydensuojeluviranomaisille ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille suositukset vesihuoltopalveluiden turvaamiseksi koronaviruksen aiheuttamassa tautiepidemiassa.

 • Webinaarit jatkuvat maaliskuussa ajankohtaisilla aiheilla

  28.2.2020

  18.3. Some tutuksi vesihuoltolaitokselle ja 31.3. Vesihuollon tunnuslukujärjestelmä Venla ja muutokset vuonna 2020

 • Vuosi 2019 vesihuoltoalalla

  25.2.2020

  Katsaus päättyneen vuoden tapahtumiin vesihuoltoalalla. Kirjoitusta voivat jäsenlaitokset hyödyntää soveltuvin osin omissa vuosiraporteissaan.

 • Vesihuoltolaitoksille tärkeintä on vastuullinen omistajuus ja kestävään vesihuoltoon tähtäävä omistajaohjaus

  24.2.2020

  Vesihuoltolaitosten omistukseen ja erityisesti yksityistämiseen liittyvä julkinen keskustelu on viime aikoina ollut aktiivista. Alan tulevaisuuden kannalta on hienoa, että vesihuolto kiinnostaa laajasti. Vesihuolto on yhteiskunnan välttämättömyyspalvelu ja meidän kaikkien arjen toimivuuden edellytys. VVY:n työvaliokunnan mielestä nähtävissä olevassa tulevaisuudessakin kunnat ovat maassamme luontevin taho taajamien vesihuoltolaitosten omistajiksi. Tärkeätä on omistajapolitiikassa ja omistajaohjauksessa pitää fokus vesihuollossa ja vesihuoltopalvelujen käyttäjien edussa sekä toteuttaa vesihuoltoa parhaalla mahdollisella tavalla koko yhteiskunnan eduksi.

 • Kansallinen vesihuoltouudistus käynnistyi

  18.2.2020

  Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut hankkeen kansallisen vesihuoltouudistuksen toteuttamiseen. Hankkeella etsitään ratkaisuja Suomen vesihuollon uudistamiseen ja toimintaympäristön muutosten ennakointiin. Vuoden 2022 loppuun saakka jatkuva hanke tuo yhteen alan toimijat eri hallinnonaloilta ja eri päätöksenteon tasoilta.

 • Vesihuoltolaitoksen digitaaliset asiakaspalveluratkaisut – Hyvä tapa toimia

  21.1.2020

  Hankkeen tavoitteena oli määritellä vesihuoltolaitoksille toimintakäytäntöjä, joilla asiakaspalvelutoimintojen sähköistäminen voidaan ottaa haltuun. Toimintakäytännöt on kirjattu hankkeen yhteydessä tuotettuihin ohjeistuksiin, jotka sisältyvät raporttiin. Hanke ”Vesihuoltolaitoksen digitaaliset asiakaspalveluratkaisut – Hyvä tapa toimia” päättyi joulukuussa 2019.

 • Lakiluonnos huoneistokohtaisen veden kulutuksen mittaamisesta lausunnolla

  16.1.2020

  Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta, jolla uudistetaan kaukolämmön, kaukojäähdytyksen ja lämpimän käyttöveden mittaamista ja laskutusta. Tarkoituksena on ohjata vedenkulutusta energiatehokkaampaan suuntaan ja tehdä laskutuksesta oikeudenmukaisempaa. Esityksessä on mukana myös huoneistokohtaisen kylmän veden etämittaus.

 • Muutoksia Venlassa vuonna 2020

  10.1.2020

  Venlan vuoden 2020 ohjeet ovat valmistuneet ja löytyvät Venlasta kohdasta "Ohjeet". Päivitetyt ohjeet ovat Syöttöohje vuonna 2020, Venlan laskemat tunnusluvut, Vesihuollon tila-raportti ja Vesihuoltomaksut. Vuodelle 2020 Venlaan on lisätty erillisraportti ”Puuttuvat perustiedot”, jonka avulla voi tarkistaa mitkä perustiedot ovat vielä syöttämättä. Raportti ilmoittaa puuttuvien perustietojen nimet ja kumpaan järjestelmään (SYKEn Veetiin vai VVY:n Venlaan) tieto olisi pitänyt syöttää. Vuonna 2020 Venlan tunnuslukujen 2101 ja 2115 laskentakaavoja on muutettu.

 • Vuoden alusta voimaantulleita muutoksia ministeriöiden hallinnonaloilla

  7.1.2020

  Ministeriöt julkaisivat vuodenvaihteen tienoilla tiedotteita 2020 alussa voimaantulleista lakimuutoksista ja muista muutoksista. Tiedotteet ovat luettavissa ministeriöiden verkkosivulta. Ne löytyvät myös valtioneuvoston tiedotteista, linkistä https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet .

 • Kilpailulain muutos kirjanpidon eriyttämisestä

  26.11.2019

  Kilpailulaissa edellytetään, että kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuva taloudellinen toiminta eriytetään kunnan, kuntayhtymän, valtion tai niiden määräysvaltaan kuuluvan yksikön kirjanpidossa 1.1.2020 alkaen.

 • Tiedottaminen hinnanmuutoksista postilakon aikana tai sen päätyttyä

  24.11.2019

  Postilakko ja sen seuraukset ovat vesihuoltolaitosten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Sen aikana ja jälkeen on silti syytä lisätä tiedottamista, jotta tiedon perillemeno voidaan varmistaa. Ilmoitus hinnanmuutoksista tulee lähettää asiakkaille lakosta huolimatta.

 • Tutustu kevään 2020 koulutustarjontaan

  23.11.2019

  Laita ylös koulutusten ajankohdat ja paikkakunnat. Koulutusten tarkemmat ohjelmat julkaistaan koulutuskalenterissa n. 6-8 viikkoa ennen koulutusta. Kerro myös ideasi ja toiveesi koulutusten sisältöihin liittyen.

 • Vesihuoltoalan korkeakouluopetuksen tarveselvitys 2015/VVY

  12.11.2019

  Syksyllä 2014 VVY:n käynnistämän ja Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n rahoittaman vesihuoltoalan korkeakouluopetuksen tarveselvityksen loppuraportti. (Julkaistu aikoinaan VVY:n kotisivuilla, siirretty uusille kotisivuille marraskuussa 2019).

 • VVY:n uutiskirjeen kooste vesihuoltoalan ajankohtaisista aiheista

  6.11.2019

  Lue uutiskirje, jonka aiheina mm. koulutuspäällikkö Katri Henttosen koulutusblogi, taudinaiheuttajien poistotehon arviointi, Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta rahoituspäätökset, Nordic Smart Water Solutions – esite, Kinkkutemppu 2019 ja avoimet työpaikat.

 • Kuuntelemalla ja kokeilemalla

  5.11.2019

  Koulutuspäällikkö Katri Henttonen kertoo koulutusblogissa, että kuuntelemalla osallistujien kokemuksia ja kokeilemalla uusia asioita, voimme tarjota aidosti vesihuoltokentän tarpeita vastaavia koulutuksia.

 • Lyhyistä kyberturvallisuusohjeista löytyy konkreettisia vinkkejä moniin tilanteisiin

  4.11.2019

  Kyber-Vesi -hankkeessa tuotetut Lyhyet kyberturvallisuusohjeet vesihuoltolaitoksille kokoavat yleistajuisesti napakat ohjeet kyberturvallisuuden eri näkökulmista. Nämä ohjeet sopivat kaikille vesihuoltolaitoksilla työskenteleville johdannoksi kyberturvallisuuteen. Ohjeistuksesta voidaan myös poimia omat ohjeensa esimerkiksi vierailijoille tai henkilöstölle sähköpostin käyttöön.

 • Vesihuoltolaitosten kumppanuushankkeiden rahoitushaku on avattu

  17.10.2019

  Maa- ja metsätalousministeriö on avannut rahoitushaun suomalaisten vesihuoltolaitosten kansainvälisille kumppanuushankkeille. Uuden rahoitusinstrumentin päätavoitteena on tukea kestävien vesihuoltopalveluiden luomista kansainvälisten laitoskumppanuuksien kautta ja samalla YK:n kestävän kehityksen veden saantiin ja käyttöön sekä sanitaatioon liittyvien tavoitteiden toteutumista. Rahoitushakemusten tulee olla Etelä-Savon ELY-keskuksessa viimeistään 13.12.2019.

 • Työhyvinvoinnilla tuottavuutta

  7.10.2019

  Koulutustyöryhmän jäsen Tiina Lakimo, Lahti Aquasta kirjoitti koulutusblogiin työhyvinvoinnista.

 • Vesien- ja merenhoidon toimeenpanon edistämisen teemapäivä - haitalliset aineet ja turvetuotanto

  4.10.2019

  Ympäristöministeriön tilaisuuden painopisteenä on vesien- ja merenhoidollinen näkökulma päivän teemoihin. Tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki aihepiireistä kiinnostuneet! Tilaisuutta voi seurata myös suorana verkkolähetyksenä.

 • Energiatehokkuustietoa vesihuoltolaitoksille/Motiva

  9.9.2019

  Energiatehokas vesihuoltolaitos -hankkeessa 2016-2018 koottu aineisto pitää sisällään kymmeniä tietokortteja vesihuoltolaitosten ydintoimintojen energiatehokkuuden parantamisesta sekä lukuisia esimerkkejä toteutetuista energiafiksuista toimista.

 • Ympäristöhallinnon Vesihuollon tietojärjestelmä (VEETI)

  4.9.2019

  Täältä löydät linkin ympäristöhallinnon Vesihuollon tietojärjestelmään ns. VEETI.

 • Väitös: Ruokavalio vedenkäytön tehostajana ja ruokaturvan edistäjänä

  3.9.2019

  Diplomi-insinööri Mika Jalava on väitellyt Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, rakennetun ympäristön laitoksella, aiheesta Syömämme vesi: ruokavalioiden vedenkulutuksen arvioiminen muuttuvissa ruokajärjestelmissä.

 • Vesihuoltolaitosten johdon neuvottelupäivät 4.-6.9.2019 Rovaniemellä

  2.9.2019

  Vesihuoltolaitosten johdon vuosittainen ajankohtaisseminaari.

 • WHO peräänkuuluttaa muoviroskaamisen lopettamista ja lisää tutkimustietoa mikromuoveista

  28.8.2019

  Maailman terveysjärjestö (WHO) toteaa, että tämänhetkinen tutkimustieto ei anna aihetta epäillä juomaveden mikromuovien olevan terveyshaitta ihmisille. WHO:n julkisemassa raportissa muistutetaan, että vedenkäsittelyssä tärkeintä on edelleen juomaveden mikrobiologisen laadun turvaaminen. Mikrobeja ja partikkeleita poistavat vedenkäsittelymenetelmät ovat tehokkaita myös mikromuovien poistossa. Vesilaitosyhdistysen aloitteesta Suomessa tehty tutkimus päätyi WHO:n kanssa samansuuntaisiin päätelmiin. 

 • Kyberturvallisuutta voi lähteä kehittämään vaatimuspatteriston avulla

  28.8.2019

  KYBER-VESI -hankkeessa tuotetut automaation ja ostopalveluiden vaatimuspatteristot toimivat oivina lähtökohtina ja tukena vesihuoltolaitoksen kyberturvallisuuden kehittämiselle.

 • IWA:n maailmankongressi Kööpenhaminassa lokakuussa 2020 - esittele osaamistanne kansainvälisesti

  26.8.2019

  Kansainvälisen vesijärjestön IWA:n maailmankongressi (IWA World Water Congress & Exhibition) järjestetään Kööpenhaminassa 18-23.10.2020. Kongressin esitelmien ja workshopien ehdotusten haku on nyt auki lokakuun 2019 loppuun saakka. Suomalaistenkin vesialan toimijoiden on aika aktivoitua nyt.

 • Elokuun uutiskirje ilmestyi

  14.8.2019

  Aiheina mm. VVY Golf 2019 tuloksia, selvitys: Vesihuollon häiriöihin varautumista parannettava, summaariset riita- ja velkomisasiat (esim. riidattomat vesi- ja jätevesimaksusaamiset), ’tiekartta’ vesihuoltoverkostojen tutkimustoiminnalle, uusi EU:n lannoiteasetus astui voimaan, Pohjoismainen jätevesikonferenssi 23. – 25.9.2019. Lue lisää uutiskirjeestä.

 • Vesihuoltolaitoksen omaisuudenhallinnan käsikirja

  12.8.2019

  Omaisuudenhallinnan käsikirja on tarkoitettu vesihuoltolaitosten päätöksentekijöille, johdolle, taloushallinnolle ja operatiivisen toiminnan henkilöstölle. Käsikirjaan liittyy myös kypsyysanalyysin arviointitaulukko. Molemmat valmistuivat kesällä 2019 ja ne on laatinut Jyrki Paavilainen Urban Assets Oy:stä. Työssä oli aktiivisesti mukana useiden jäsenlaitosten muodostama hankeryhmä. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto myönsi hankkeeseen rahoituksen vuonna 2018.

 • Vesihuoltolaitoksen omaisuudenhallinnan käsikirja

  12.8.2019

  Omaisuudenhallinnan käsikirja on tarkoitettu vesihuoltolaitosten päätöksentekijöille, johdolle, taloushallinnolle ja operatiivisen toiminnan henkilöstölle. Käsikirjaan liittyy myös kypsyysanalyysin arviointitaulukko. Molemmat valmistuivat kesällä 2019 ja ne on laatinut Jyrki Paavilainen Urban Assets Oy:stä. Työssä oli aktiivisesti mukana useiden jäsenlaitosten muodostama hankeryhmä. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto myönsi hankkeeseen rahoituksen vuonna 2018.

 • Selvitys: Vesihuollon häiriöihin varautumista parannettava

  12.8.2019

  Selvityksen toteuttivat maa- ja metsätalousministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja Huoltovarmuuskeskuksen toimeksiannosta Antti Belinskij ja Risto Saarinen.

 • Huoltovarmuuden tavoitteissa painopistettä suunnattiin kriittisen infrastruktuurin toimintakyvyn varmistamiseen

  7.8.2019

  Hallituksen joulukuussa 2018 hyväksymässä huoltovarmuuden tavoitepäätöksessä korostetaan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta välttämättömien perusrakenteiden ja palvelujen turvaamista materiaalisen varautumisen lisäksi. Lisää huomiota laitetaan erityisesti energiansaantiin, digitaalisuuteen, logistiikkaan ja kyberturvallisuuteen, mutta myös vesihuolto kuuluu tähän kriittiseen infrastruktuuriin.

 • Vaikuta vesiin - toimenpiteiden toteutuminen

  15.7.2019

  Tutustu yhdyskunnat-sektorin vesiensuojelutoiminen etenemisen tilanteesta kertovaan grafiikkaan. Uuden verkkopalvelun, josta voi seurata vesiensuojelutoimien etenemistä ovat toteuttaneet ympäristöministeriö, ELY-keskukset & Syke osana vesien- ja merenhoidon viestintää.

 • Selvitys: Vesihuollon häiriöihin varautumista parannettava

  24.6.2019

  Vesihuollon häiriötilanteita vesihuolto- ja terveydensuojelulainsäädännön näkökulmista tarkastelleessa selvityksessä ehdotetaan vesihuollon riskien vähentämiseksi tarkennuksia vesihuollon lainsäädäntöön, valvontaan ja käytäntöihin. Erityisen tärkeää olisi täsmentää vesihuollon häiriötilannesuunnittelun vaatimuksia.

 • Pelasta Itämeri -kampanja

  14.6.2019

  Vesilaitosyhdistyksellä oli ilmoitus kesäkuun alussa Kauppalehden liitteenä ilmestyneessä Pelasta Itämeri -liitteessä.

 • Vesihuoltolaitoksen häiriötilanne- ja kriisiviestintäohje/Huoltovarmuuskeskus

  6.6.2019

  Vesihuoltolaitosten tarpeisiin räätälöidyssä häiriötilanne- ja kriisiviestintäohjeessa on tietoa ja malleja häiriötilanneviestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen.

 • Lupamuutos- ja VesiPOKE -hankkeiden loppuraportit lausunnoilla

  5.6.2019

  Lupamuutos-hankkeessa todettiin, että EU:n vesienhoidon ympäristötavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisia lupia voidaan muuttaa. VesiPOKE-hankkeen mukaan vesien tilatavoitteet ja niistä poikkeaminen tulisi nostaa ympäristönsuojelulain ja vesilain lupajärjestelmissä nykyistä keskeisempään rooliin.

 • Vesihuoltolaitoksen häiriötilanne- ja kriisiviestintäohje

  21.5.2019

  Häiriöt vesihuollossa heijastuvat nopeasti asiakkaiden arkeen ja yhteiskunnan toimintaan. Tehokas viestintä on kiinteä osa häiriötilanteiden hallintaa ja hyvällä ja kattavalla viestinnällä voidaan vähentää olennaisesti häiriöistä aiheutuvia haittoja. Keväällä 2019 uusitussa vesihuoltolaitosten tarpeisiin räätälöidyssä häiriötilanne- ja kriisiviestintäohjeessa on tietoa ja malleja häiriötilanneviestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen.

 • YT19 parhaat osastot palkittiin

  21.5.2019

  Yhdyskuntatekniikka 2019 -näyttelyn parhaat osastot palkittiin näyttelyn avajaisissa 15.5.2019.

 • YT19 uutuustuotekilpailun voittajat valittu

  21.5.2019

  Uutuustuotekilpailussa raati valitsi YT19 uutuustuotteen ja yleisö sai äänestää suosikkinsa. Tulokset julkistettiin näyttelyn toisena päivänä 16.5.2019.

 • Vesihuoltolaitoksille täysin uudistettu opas tueksi häiriötilanneviestinnän suunnitteluun

  21.5.2019

  Häiriöt vesihuollossa heijastuvat nopeasti asiakkaiden arkeen ja yhteiskunnan toimintaan. Hyvällä ja kattavalla viestinnällä voidaan vähentää olennaisesti häiriöistä aiheutuvia haittoja. Uusitussa vesihuoltolaitosten tarpeisiin räätälöidyssä häiriötilanne- ja kriisiviestintäohjeessa on tietoa ja malleja häiriötilanneviestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen.

 • Haitallisten aineiden esiintymistä vesiympäristössä selvitettiin

  20.5.2019

  UuPri - Vesien ja merenhoidon uudet prioriteettiaineet -hankkeessa selvitettiin uusien prioriteettiaineiden esiintymistä ja laadittiin haitallisten ja vaarallisten aineiden seurantaehdotus.

 • Vesivaroja ja terveyttä koskevat kansalliset tavoitteet

  12.4.2019

 • Kuivuus koettelee myös Suomea

  8.4.2019

  Winland-hankkeen juuri julkaissussa Policy Briefissä kysytään olemmeko varautuneet tarpeeksi kuivuuteen?

 • Kalatalousvelvoitteen määrääminen vesitalousluvan haltijalle – arviomuistio/Oikeusministeriö

  3.4.2019

  Vesilaitosyhdistys toteaa, että vedenoton pysyvyyssuojan heikentäminen vesilaitosten vedenoton osalta ei olisi kalatalousvelvoitteiden kannalta perusteltua. Vedenotolla on harvoin, jos koskaan, vaikutusta kalastoon.

 • Pohjoismainen muoviputkiyhteistyö jatkuu ja tiivistyy

  3.4.2019

  Pohjoismainen yhteistyö vesihuollossa käytettävien muoviputkien suhteen jatkuu Nordic Poly Mark (NPM) laatumerkin puitteissa. Putkien käyttäjäorganisaatioiden ja valmistajien yhteinen elin NPM Board kokoontui Kööpenhaminassa maaliskuussa. NPM Board edistää osaltaan muoviputkijärjestelmien korkean pohjoismaisen laadun säilymistä ja kehittymistä.

 • Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta rahoituspäätökset

  1.4.2019

  Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta kokoontui 28.3.2019.

 • Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tuli voimaan 1.4.2019

  1.4.2019

  Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) ja tuli voimaan 1.4.2019 (HE 60/2018 vp). Laki sisältää saavutettavuusdirektiivistä tulevat vaatimukset ja esittää käytännönläheisesti, mitä digitaalisten palvelujen tarjoamiselta edellytetään jatkossa. Lisäksi lakiin sisältyy myös digitaalisia viranomaispalveluita koskevia säännöksiä.

 • Muutoksia Venlassa

  28.2.2019

  Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä Venlaan on tehty 28.2.2019 lukuisia muutoksia vuodelle 2019. Näin on tehty jotta vältytään samojen tietojen syöttämisestä erikseen kahteen järjestelmään (Suomen ympäristökeskus SYKEn Veetiin ja VVY:n Venlaan).

 • Suomen Vesiyhdistys ry:n Maailman vesipäivän seminaari

  14.2.2019

  YK:n vuoden 2019 Maailman vesipäivän teemana on ”Ketään ei jätetä” (Leaving no one behind). Teema korostaa kansainvälisesti sovittujen Kestävän kehityksen tavoitteiden periaatetta, jonka mukaisesti turvallinen vesi ja sanitaatio kuuluvat kaikille. Suomen Vesiyhdistyksen seminaarissa kartoitetaan, mitä tämä tarkoittaa erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien ryhmien, kuten vähemmistöjen ja pakolaisten näkökulmasta ja mitä Suomessa asialle voidaan tehdä.

 • VVY avasi LinkedIn- yrityssivun

  12.2.2019

  Nyt kaikki LinkedIn-käyttäjät voivat seurata helposti VVY:n kuulumisia alan ammattiaiheista.

 • Fiksu verkonrakentaja

  1.2.2019

  Kuntaliiton jaLiikenne- ja viestintäviraston Fiksu verkonrakentaja -webcastsarjassa kuullaan asiantuntijoiden näkemyksiä yhteisrakentamisen hyödyistä. Miksi on kannattavaa rakentaa liikenneväyliä, vesijohtoja, viemäreitä, kaukolämpö- ja sähköjohtoja sekä viestintäverkkoja samanaikaisesti?

 • VVY:n yhteistoimintajäsenjaoston perustamiskokous pidetty - kiinnostuneiden ilmoittautuminen alajaostoihin

  25.1.2019

  Vesilaitosyhdistyksen yhteistoimintajäsenjaoston perustamiskokous pidettiin 21.1.2019 ja paikalla oli 32 yhteistoimintajäsenten edustajaa.

 • Vesihuolto esillä Kauppalehden erillisliitteessä

  24.1.2019

  Viime vuoden lopulla ilmestyneen Kauppalehden erillisliitteessä oli useita vesihuoltoon liittyviä artikkeleita.

 • Kannanottoja "Tulevaisuuden kestävä vesihuolto" -selvitykseen

  21.1.2019

  Valtioneuvoston kanslian toimeksiannosta tehdyn strategisen selvitys- ja tutkimushankkeen loppuraportti 56/2018 julkistettiin syyskuussa 2018 nimellä ”Tulevaisuuden kestävä vesihuolto – ennakointi, ohjaus ja järjestäminen”. Selvitys koskettaa erityisesti vesihuoltolaitoksia. VVY:n hallitus ja erikseen suurimmat vesihuoltolaitokset ovat laatineet kommenttinsa hankkeesta, sen tuloksista ja jatkotarpeista.

 • Vesivisa-peli

  20.12.2018

  Hauskan pelin avulla vesihuoltopalvelu tutummaksi.

 • Muutoksia Venlassa vuonna 2019

  19.12.2018

  Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä Venlaan tehdään lukuisia muutoksia vuodelle 2019. Osa ennen Venlaan syötetyistä perustiedoista haetaan avoimen rajapinnan kautta lakisääteisestä vesihuoltolaitosten tietojärjestelmä Veetistä. Tämä tarkoittaa näiden tietojen syöttämistä ensin Veetiin jotta ne tulisivat rajapinnan kautta Venlaan. Venlaan syötetään edelleenkin suurin osa tiedoista, kuten esimerkiksi kuluvan vuoden maksutiedot. Rajapinnan toimivuuden ja Venlassa tehtävien muutosten takia Venlaan ei voi syöttää tietoja tammikuun vuoden 2019 alussa. Kun muutokset Venlassa ovat valmiit ja vuoden 2019 syöttöohje on valmis niin tiedotamme siitä Venlan pääkäyttäjiä.

 • KYBER-VESI -hankkeen ohjeet ja työkalut

  14.12.2018

  Huoltovarmuuskeskuksen, Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston ja osallistuneiden vesihuoltolaitosten rahoittaman ja VTT:n toteuttaman hankkeen tuloksena syntyi vesihuollon kyberturvallisuutta kehittäviä ohjeita ja arviointityökaluja.

 • Kotitalousvähennys vesihuoltolaitoksen tekemistä töistä

  11.12.2018

  Kotitalousvähennys on ollut viime aikoina esillä tiedotusvälineissä. Kotitalousvähennykseen vaikuttaa moni työn suorittajasta, tilaajasta, työsuorituksesta ja kohteesta riippuva asia. Näin ollen on aina syytä selvittää verottajalta ennen työn tilaamista, voiko työstä saada kotitalousvähennyksen ja mitä se edellyttää.

 • Kinkkutemppu kierrättää taas joulun paistinrasvat polttoaineeksi

  11.12.2018

  Nyt vesihuoltolaitoksilla on oiva tilaisuus viestiä alueensa asukkaille ja toimittajille kokkausrasvojen viemäreille ja pumppaamoille aiheuttamista ongelmista. Tempauksella havainnollistetaan kiertotalouden mahdollisuuksia ja säästetään sekä viemäriputkistoa että ympäristöä. Kinkkutempun keräyspisteitä on 230. Keräysaika on 20.12.2018–7.1.2019.

 • Vesihuoltolaitosten kyberturvallisuuteen uusia työkaluja KYBER-VESI -hankkeesta

  29.11.2018

  VTT:n vetämän kaksivuotisen hankkeen tuloksena syntyi vesihuollon kyberturvallisuutta kehittäviä ohjeita ja arviointityökaluja, jotka ovat nyt vesihuoltolaitosten (VVY:n varsinaiset jäsenet) saatavilla.

 • Vedenjakelu- ja viemäriverkoston energiatehokkuuden mallintaminen

  28.11.2018

  Tutustu Kurikan vesihuolto Oy:n vedenjakelujärjestelmän mallinnukseen. Työ auttoi tunnistamaan järjestelmässä piilevät ongelmakohdat ja tarjosi hyviä ratkaisuvaihtoehtoja.

 • Venlan tunnuslukuraportti 2017

  26.11.2018

  Suomi on niiden harvojen Euroopan maiden joukossa, jossa vesihuoltoalalla ei ole tahoa, joka valvoisi vesihuoltolaitosten palvelutasoa ja palveluista perittävän hinnan tasoa. Laitosten itse ylläpitämä vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä perustettiin vastaamaan viranomaisten tiedon tarpeisiin. Järjestelmä on ollut käytössä vuodesta 2006 lähtien.

 • Juomavesidirektiivin uudistaminen etenee

  14.11.2018

  Euroopan parlamentti antoi täysistuntoäänestyksessä 23.10.2018 tukensa juomavesidirektiivin uudistamiselle.

 • Vesilaitosyhdistyksen kommentit luonnokseen kiertotalouden tavoitteet ja toimenpiteet/Sitra

  12.11.2018

  Vesilaitosyhdistyksen mielestä toimenpide-ehdotuksessa ”Käyttökelpoisten aineiden ja materiaalien talteenottovelvoite jätevirroista ja kierrätysmateriaalien laadunvalvontajärjestelmä” on useita virheellisiä seikkoja, eikä toimenpide-ehdotus ole kannatettava.

 • Lausunto valtion vuoden 2019 talousarvioesityksestä (HE 123/2018 vp)/Eduskunnan maatalousjaosto

  12.11.2018

  Valtion osittainen tukirahoitus alueellisille vesihuoltohankkeille on edelleen tarpeen niiden toteutumisen varmistamiseksi. Hankekohtaisen rahoituksen lisäksi vesihuoltoalan hyvän tason ja kehitysedellytysten turvaaminen edellyttää myös valtion rahoitusta mm. vesihuoltoalan rakennemuutoksen edellyttämiin jatkotoimenpiteisiin, tiedonhallinnan ja digitalisaation kehittämiseen, alan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan vahvistamiseen sekä alan osaamisresurssien vahvistamiseen.

 • Kansallinen tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019

  24.10.2018

 • VVY:n Hallinto- ja talousryhmä

  8.10.2018

  VVY:n hallituksen ja toimiston apuna on neljä hallituksen nimeämää asiantuntijaryhmää eli vesilaitosryhmä, viemärilaitosryhmä, hallinto- ja talousryhmä sekä koulutustyöryhmä.

 • Energianhallinta: Seuranta ja analysointi

  1.10.2018

  Ei ole hyväksyttävää, että ”energiankulutus muuttuu työvuorojen mukaan”. Seuranta ja analysointi auttavat luomaan yhtenäiset toimintatavat.

 • Pohjoismaisten sisaryhdistysten juristien tapaaminen

  28.8.2018

 • Tiivistelmä EU:n tietosuoja-asetuksen soveltamisesta vesihuoltolaitoksilla

  14.8.2018

  VVY:n jäsenlaitoksille tekemä diasarja havainnollistaa EU:n tietosuoja-asetusta. Vesihuoltolaitokset joutuvat ottamaan sen huomioon aina, kun käsittelevät henkilötietoja.

 • Energiatehokkuuden huomiointi suunnittelussa, saneerauksissa ja hankinnoissa

  14.8.2018

  Julkisilla toimijoilla, kuten vesilaitoksilla on tärkeä rooli Suomen ilmasto- ja energiastrategiassa. Vesilaitos voi vaikuttaa oman toimintansa energiatehokkuuteen muun muassa suunnittelun, hankintojen ja saneerausten yhteydessä.

 • SuomiAreena keskustelu nähtävillä MTV Katsomossa

  14.8.2018

  Mitä pitäisi tehdä, että saataisiin vesialan vienti vetämään? Julkisuudessa on esitetty, että myös vesialalla toimivat PKS-yritykset voisivat saada merkittävää kasvua ja liiketoimintaa viennistä. Esitykseen on nivottu, että kunnalliset vesihuoltolaitokset tulisi aktivoida kansainvälistymiseen ja vesiosaamisen vientiin. Uskotaan vahvasti, että Suomen vesihuoltoalalla on annettavaa maailmalle. Katso SuomiAreenalla heinäkuussa pidetty keskustelu MTV Katsomosta.

 • "Vesihuollon tila ja rakennemuutos" -hankkeen loppuseminaari 29.8.

  14.8.2018

  Kaikille avoimessa seminaarissa esittellään Vesihuollon tila ja rakennemuutos -hankkeen tuloksia. Hanke toteutettiin osana valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimustoimintaa. Hankkeessa selvitettiin vesihuoltoverkostojen tilan arviointimenetelmiä ja verkostotiedon hallinnan kehittämistä sekä vesihuollon rakennemuutoksen vaihtoehtoja ja ohjauskeinoja. Tavoitteena on turvata taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävä sekä toimintavarma ja turvallinen vesihuolto tulevaisuudessa.

 • VVY ja kumppanit nostivat vesihuoltoaiheet SuomiAreenalle

  18.7.2018

  Keskustelua vesi- ja ympäristöosaamisesta oli seuraamassa noin sata kuulijaa SuomiAreenalla 16.7.2018.

 • Maakunnan terveydensuojeluviranomaisen pitäisi olla tavoitettavissa kaikkina viikonpäivinä ympäri vuoden

  19.6.2018

  Kuntaliiton toteuttamassa selvityksessä arvioitiin ympäristöterveydenhuollon ja vesitalouden päivystystarvetta ja tehtiin ehdotus päivystyksen järjestämiseksi maakunnissa.

 • Energiatuki ja sen hakeminen

  15.6.2018

  Tiesitkö, että kunnallinen vesihuoltolaitos voi saada valtion energiatukea energiakatselmuksen toteuttamiseen jopa 50 %?

 • Maakunnan terveydensuojeluviranomaisen pitäisi olla tavoitettavissa kaikkina viikonpäivinä ympäri vuoden

  14.6.2018

  Kuntaliiton toteuttamassa selvityksessä arvioitiin ympäristöterveydenhuollon ja vesitalouden päivystystarvetta ja tehtiin ehdotus päivystyksen järjestämiseksi maakunnissa.

 • Uutisia Nordic Polymark muoviputkiyhteistyöstä

  14.6.2018

  Pohjoismaiset muoviputkivalmistajat (Nordic Plastic Pipe Association, NPG) ja pohjoismaiden vesilaitosyhdistysten johtajat tapasivat Oslossa 12.6.2018. Tapaamisessa sovittiin Nordic Polymark yhteistyön tulevaisuudesta ja organisoinnista. Järjestöt julkaisivat kokouksen tuloksista yhteisen tiedotteen, joka on alla englanninkielisenä.

 • VVY:n numeroidut kultaiset ansiomerkit

  23.5.2018

  Vesilaitosyhdistys ja sen edeltäjät ovat vuodesta 1981 alkaen jakaneet numeroituja kultaisia ansiomerkkejä. Merkkien myöntämisen edellytyksinä ovat erityiset ansiot vesihuollon kehittämisen hyväksi maassamme tehdystä työstä.

 • Toinen Vesihuoltolaitosten digipäivä kesäkuun alussa Helsingissä

  21.5.2018

  Vesihuoltolaitosten digipäivä pidetään maanantaina 4.6.2018 Kuntatalolla Helsingissä. Ensimmäinen Digipäivä järjestettiin lokakuussa 2017.

 • Kartoitus vesihuollon energian ja ravinnekierron mahdollisuuksista

  21.5.2018

  Kartoitukseen voi osallistua vastaamalla kyselyyn, jolla kartoitetaan erilaisten kiertotalouden menetelmien käyttöönoton haasteita vesihuollossa.

 • Valtakunnallinen kuluttajaneuvonta

  16.5.2018

  Valtakunnallinen kuluttajaneuvonta on tarkoitettu myös vesihuoltolaitosten kuluttaja-asiakkaille. Tavoitat kuluttajaneuvojan nopeimmin puhelimitse soittamalla numeroon 029 553 6901 (arkisin 9–15).

 • Vesihuoltolaitosten on ilmoitettava jatkossa kaikista vesihuollon merkittävistä häiriöistä ELY-keskukselle

  12.5.2018

  Vesihuoltolakiin EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivin (NIS-direktiivi) täytäntöönpanon vuoksi tehdyt lakimuutokset tulivat voimaan 9.5.2018. Verkko- ja tietoturvadirektiivin tavoitteena on edistää yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisten palveluntarjoajien tietoturvallisuuteen liittyvää riskienhallintaa ja raportointia häiriötilanteista. Vesihuoltolakiin tehdyissä muutoksissa suurimmat vesihuoltolaitokset määriteltiin keskeisiksi palveluntarjoajiksi ja niiden pitää jatkossa ilmoittaa kaikista merkittävistä vesihuollon häiriöistä ELY-keskukselle. Tietoturvallisuuden riskienhallinta sisältyy vesihuoltolain 15 a §:n velvoitteeseen vesihuoltopalveluiden turvaamisesta häiriötilanteissa.

 • Tietosuojan askelmerkit jäsenlaitoksille

  2.5.2018

  VVY:n lakiasiain päällikkö Anneli Tiainen kertoo kirjoituksessaan Tietosuojan askelmerkit -hankkeesta.

 • Energiatuki ja sen hakeminen

  19.4.2018

  Tiesitkö, että kunnallinen vesihuoltolaitos voi saada valtion energiatukea energiakatselmuksen toteuttamiseen jopa 50 %?

 • Vesihuoltolaitosten kansainvälistymishanke käynnistyi

  18.4.2018

  VVY on lähettänyt 6.4.2018 jäsenlaitoksilleen kyselyn, jolla kartoitetaan jäsenten kokemuksia kansainvälisestä yhteistyöstä, kiinnostusta lisätä kansainvälistymistä, mahdollisia kansainvälistymisen muotoja sekä kehittämistarpeita. VVY kannustaa mahdollisimman monia jäsenlaitoksia vastaamaan kyselyyn, johon ehtii vielä vastata 27.4.2018 saakka. Kyselyn tulosten pohjalta potentiaalisimpien vesihuoltolaitosten edustajia kutsutaan mukaan kesäkuussa järjestettävään työpajaan.

 • Ohjeita ja malleja EU:n tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanoon vesihuoltolaitoksilla

  11.4.2018

  VVY:n jäsenlaitoksilta toivotaan kommentteja Tietosuojan askelmerkit - hankkeessa laadittuihin malleihin (luonnokset) viimeistään maanantaina 23.4.2018. Mallit on tarkoitettu vesihuoltolaitoksille tietosuoja-asetuksen voimaantuloon valmistautumista varten. Niitä voi jo käyttää soveltuvin osin ja ottaen huomioon, että ne saattavat joltain osin tarkentua kommenttikierroksen jälkeen. Luonnoksissa on vielä muutosmerkintöjä, mutta älkää antako niiden häiritä. Ne poistetaan kommenttikierroksen päätyttyä. Huomatkaa, että aineistoa ei tule antaa vesihuoltolaitoksen ulkopuolelle. Se on laadittu konsulttityönä ja hankkeen asiantuntijaryhmän tuella. Aineisto on tarkoitettu VVY:n jäsenlaitosten (varsinaiset jäsenet) käyttöön.

 • VVY:n uutiskirje jaettiin 5.4. s-postilla

  5.4.2018

  Eikö uutiskirje tullut perille? Tarkistathan tarvittaessa, menikö uutiskirje roskapostiisi.

 • Jäsenlaitosten kannattaa syöttää tiedot Venlaan

  4.4.2018

  Venlaan tulisi syöttää vuoden 2017 perustiedot. Niin ikään vuoden 2018 vesihuoltomaksuja saa edelleen täydentää.

 • Vesilaitoskiinteistön energiatehokkuus

  4.4.2018

  Suositeltava ensiaskel energiatehokkuuden parantamiseksi on energiakatselmuksen toteuttaminen.

 • Vesihuoltolaitoksen kirjanpito, tilinpäätös ja verotus

  3.4.2018

  Opas, jonka aiheena on vesihuoltolaitoksen kirjanpito, tilinpäätös ja verotus, on julkaistu. Oppaan laati Jukka Hämäläinen Nettomaster Oy:stä.

 • VVY:n uutiskirje jaettiin 22.3. s-postilla

  22.3.2018

  Tarvittaessa tarkista menikö uutiskirje roskapostiisi.

 • Aurinkosähkö vesihuoltolaitoksilla

  21.3.2018

  Mitä kannattaa huomioida suunniteltaessa aurinkosähkön hyödyntämistä?

 • Pdf-versio saatavilla teoksesta Finnish Water Services

  21.3.2018

  Teos tuo esille Suomen vesihuoltopalveluiden vahvuuksia, kuten institutionaalista monimuotoisuutta, ja pohtii Suomen vesihuollon pitkän aikavälin päätöksiä, periaatteita ja käytäntöjä.

 • VVY:n tuore uutiskirje s-postijakelussa 1.3.

  1.3.2018

  VVY:n tuore uutiskirje jaettiin 1.3. s-postijakeluna. Tarvittaessa tarkista menikö uutiskirje roskapostiisi.

 • Vuosi 2017 vesihuoltoalalla

  28.2.2018

  Katsaus päättyvän vuoden tapahtumiin vesihuoltoalalla. Kirjoitusta voivat jäsenlaitokset hyödyntää soveltuvin osin omissa vuosiraporteissaan.

 • Energiatehokas ilmastus

  28.2.2018

  Tutustu case-esimerkkiin: Kuopion Veden ilmastussaneeraus Lehtoniemen jätevedenpuhdistamolla.

 • Energiatehokas puhtaan veden pumppaus

  8.2.2018

  Vesihuolto on maailmanlaajuinen toimiala ja jopa 2-3 % maailman sähkönkulutuksesta on arvioitu kuluvan pumppauksiin vedenjakelujärjestelmissä.

 • Hallitukselta 1,4 miljoonan euron potti siniseen biotalouteen

  6.2.2018

  Hallitus tukee kymmentä veteen ja vesiosaamiseen liittyvää kokeilu- ja kehittämishanketta. Rahoitusta sai mm VVY:n vesialan kansainvälistymisen vauhdittamiseen tähtäävä hanke "Vesihuoltolaitokset kansainvälisen toiminnan partnereiksi".

 • Energiatehokkuustietoa vesihuoltolaitoksille

  1.2.2018

  Vesihuoltolaitosten ydintoimintojen energiatehokkuuden parantamisesta on koottu tietokortteja.

 • Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas

  1.2.2018

  Toivomme, että kaikki Vesilaitosyhdistyksen jäsenlaitokset saattavat oppaan henkilökuntansa tietoon.

 • Vaikuta Itämeren ja vesien hoitoon

  11.1.2018

  Ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan, että jokaisella on mahdollisuus antaa palautetta Itämeren ja vesien hoidon edistämiseksi. Merenhoidosta pyydetään mielipiteitä 16. helmikuuta ja vesienhoidosta 9. heinäkuuta saakka.

 • Yhteiskunnallinen yritys - mahdollisuus myös vesihuoltoyhtiöille

  18.12.2017

  Suomalaisen Työn Liiton myöntämä Yhteiskunnallinen yritys -merkki kertoo, että yritys on perustettu yhteiskunnallista tarkoitusta varten.

 • Vesihuoltoon liittyvää lainsäädäntöä

  13.12.2017

 • Vesihuollon korkeakouluopetuksen tarveselvitys/VVY

  11.12.2017

  VVY  syksyllä 2014 Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n rahoituksella käynnistämä Vesihuoltoalan korkeakouluopetuksen tarvesel

 • Joulutarjouksena kaksi alan keskeistä tietoteosta yhteishintaan

  22.11.2017

  Hanki joulutarjouksena dosentti Tapio S. Katkon kirjoittamat teokset yhteishintaan 99 €. Nyt on oiva tilaisuus hankkia teokset laitoksen käyttöön tai vaikkapa uusille johtokuntien jäsenille. Laitoksen kannattaa levittää tärkeää tietoa vesihuollosta yleisölle esimerkiksi hankkimalla teokset oman paikkakunnan kirjastoon.

 • Puhdas vesi - näkyi ja kuului SuomiAreenalla

  21.11.2017

  Panelisteja kiiteltiin kiinnostavasta puoluerajat ylittävästä keskustelusta, jonka aiheina mm. vesihuoltopalvelut, niiden yhteiskunnallinen merkitys, vaikutus ihmisten arkeen sekä tulevaisuuden näkymät. Vesilaitosyhdistys järjesti paneelin yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston CADWES tutkijaryhmän ja Eduskunnan Vesiparlamentin kanssa

 • VVY ja kumppanit järjestävät paneelin SuomiAreenalla 11.7.

  21.11.2017

  Keskustelijoina Kaj Kunnas, Pekka Sauri, Saara-Sofia Sirén, Eeva-Johanna Eloranta ja Antti Rantakangas sekä juontajana Juha Salmi.

 • Vesihuoltotilastojulkaisut 1970-2000

  13.11.2017

  Suomen ympäristökeskus on julkaissut vesihuoltotilastojulkaisut vuosilta 1970-2000.

 • WSP ja SSP

  20.10.2017

  WSP- ja SSP-riskienhallintatyökalut auttavat vesihuoltolaitoksia parantamaan toimintavarmuuttaan. Verkossa toimivat työkalut WSP ja SSP perustuvat Maailman terveysjärjestön WHO:n suosittelemaan malliin. Tietojärjestelmä on toteutettu sosiaali- ja terveysministeriön johdolla, yhteistyössä muiden ministeriöiden, niiden hallinnonalojen, vesihuoltolaitosten ja järjestöjen kanssa. Vesilaitokset ja jäteveden puhdistuslaitokset voivat ottaa helppokäyttöiset ja tietoturvalliset työkalut maksutta käyttöönsä.

 • Vesihuoltolaitoksen opas häiriötilanteisiin varautumiseen

  20.10.2017

  Opas tukee vesihuoltolaitoksia varmistamaan vesihuoltopalveluiden mahdollisimman suuri toimintavarmuus kaikissa tilanteissa. Varautuminen kuvataan oppaassa prosessina ja korostetaan, että sen ylläpitäminen ja kehittäminen on jatkuvaa toimintaa.

 • Varautumiskoulutukset 2016

  20.10.2017

  Vesihuoltopooli ja sosiaali- ja terveysministeriö järjestivät keväällä 2016 koulutustilaisuuksia vesihuoltolaitoksen riskienhallinnasta (WSP- ja SSP-työkalut) ja häiriötilanteisiin varautumisesta. Tilaisuudet oli tarkoitettu vesihuoltolaitoksille ja niiden kanssa yhteistyötä tekeville kuntien terveydensuojelu-, ympäristönsuojelu- ja pelastusviranomaisille sekä ELY-keskusten ja AVIen edustajille.

 • Vesihuoltolaitoksen sähkönsaannin varmistaminen

  20.10.2017

  Vesihuoltopoolin ja voimatalouspoolin laatima opas valottaa sähkönsaannin merkitystä vesihuollossa ja antaa esimerkkejä sekä vesihuoltolaitosten että sähköverkkoyhtiöiden toimenpiteistä sähkönsaannin varmistamiseksi ja häiriötilannetoiminnan tueksi. Julkaisun tavoitteena on parantaa vesihuoltolaitosten ja sähköverkkoyhtiöiden ymmärrystä toistensa toiminnasta ja se antaa molemmille toimialoille käytännön vinkkejä vesihuoltolaitoksen sähkönsaannin varmistamiseen ja häiriötilannetoimintaan.

 • Opas vesihuollon häiriötilanne- ja valmiusharjoitusten järjestämiseen

  20.10.2017

 • Edunvalvontatyö

  20.10.2017

  Vesilaitosyhdistys VVY osallistuu aktiivisesti vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiin vaikuttavien asioiden valmisteluun sekä EU:ssa että Suomessa. EU-tason edunvalvontatyö EurEau:n puitteissa on tullut jatkuvasti tärkeämmäksi.

 • Kansainvälinen yhteistyö

  20.10.2017

  Vesilaitosyhdistys toimii aktiivisesti EU-, EFTA- ja ETA-maiden vesihuoltolaitosjärjestöjen yhteisjärjestössä, EurEaussa. EurEaun tehtävänä on vaikuttaa yhteiseurooppalaisen säännöstön, mm. direktiivien kehittämiseen. Päätöksenteossaan EurEau pyrkii konsensukseen ja kaikilla jäsenmailla on päätöksenteossa yksi ääni.

 • Toimintakertomus

  20.10.2017

 • Tukea vesihuoltolaitoksen tiedottamiseen ja viestintään

  16.10.2017

  Vesihuoltolaitokset näkyvät ja kuuluvat alueillaan, tuottavathan ne palvelun, joka koskettaa meitä kaikkia.

 • Mitä vesihuolto on?

  13.10.2017

  Voisitko kuvitella päivän jona puhdasta juomavettä ei enää tulisikaan hanasta? Tai päivän jona jätevesi ei katoaisikaan viemäriin?

 • Tunnuslukuraportti 2016

  11.10.2017

  Tuoreen tunnuslukuraportin voivat varsinaiset jäsenet ladata maksutta VVY:n jäsensivuilta. Hinta 0 € itse jäsensivuilta ladattuna. Sen sijaan tilattu ja sähköpostilla toimitettu pdf-versio varsinaiset jäsenet ja yhteistoimintajäsenet 30 €/ Muut 50 €.

 • Vesilaitosyhdistys

  4.10.2017

 • Valtion vuoden 2018 talousarvioesitys/Eduskunta

  2.10.2017

  Lausunto valtion vuoden 2018 talousarvioesityksestä (HE 106/2017 vp).

 • Vuoden 2011 Tapanin ja Hannun päivien myrskyjen aiheuttamien sähkökatkojen vaikutukset vesihuoltolaitoksilla

  14.8.2017

  Vesilaitosyhdistys selvitti vuoden 2011 Tapanin ja Hannun päivien myrskyjen aiheuttamien sähkökatkojen vaikutuksia jäsenlaitoksillaan webropol-kyselyllä tammikuussa 2012. Kyselyyn vastanneista 141 vesihuoltolaitoksista noin sadalla myrskyt aiheuttivat sähkökatkoja. Noin 80 vesihuoltolaitokselle sähkökatkoista aiheutui häiriöitä toimintaan, lähinnä pumppauksiin sekä automaatio- ja kaukovalvontajärjestelmiin. Noin 40 vesihuoltolaitoksella sähkönsaantihäiriöt heijastuivat myös asiakkaiden vesihuoltopalveluihin.

 • SYKE Policy Brief: Mikromuovit riski ympäristölle

  27.4.2017

  SYKE Policy Brief on päättäjille ja asiantuntijoille suunnattu kannanotto, jossa esitetään tiiviissä ja hyvin perustellussa muodossa SYKEn näkemys jostain ajankohtaisesta kysymyksestä.

 • Maailman vesipäivä - World Water Day 22.3.2017

  7.3.2017

  Maailman vesipäivää (World Water Day) vietetään 22. maaliskuuta teemana jätevedet. Suositun www.pytty.fi sivuston sisältö on uusittu viime syksynä, joten kannustammekin kaikkia kertomaan Pytty-kampanjan ajankohtaista viestiä.

 • Vesihuollon suuntaviivat 2020-luvulle/VVY, MMM, ja KL

  1.2.2017

  VVY:n monistesarjan julkaisu. Tammikuussa 2017 maa- ja metsätalousministeriö (MMM), Kuntaliitto (KL) ja Vesilaitosyhdistys (VVY) päivittivät tarkastelun vesihuollon tulevaisuuden haasteista ja mahdollisuuksista.

 • Vuosi 2016 vesihuoltoalalla

  25.1.2017

  Katsaus päättyvän vuoden tapahtumiin vesihuoltoalalla. Kirjoitusta voivat jäsenlaitokset hyödyntää soveltuvin osin omissa vuosiraporteissaan.

 • VEETI: Vesihuollon tunnusluvut 2015

  16.1.2017

  Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE) ovat julkistaneet vesihuollon tietojärjestelmään (VEETI) syötettyjen tietojen pohjalta lasketut tunnusluvut.

 • Vesihuolto esillä Kauppalehden erillisliitteessä

  12.1.2017

  Joulukuussa ilmestyneen Kauppalehden välissä olleessa erillisliitteessä oli useita mielenkiintoisia vesihuoltoon liittyviä artikkeleita.

 • Aqua Strategy lehdessä Suomen vesihuollon tilasta ja VVY:stä

  12.1.2017

  Uudehko englantilainen vesialan aikakausilehti Aqua Strategy teki joulukuun 2016 numeroonsa artikkelin Suomen vesihuollosta. Se perustui päätoimittaja Keith Hayward’in joulukuun alussa tekemään haastatteluun Vesilaitosyhdistyksen toimitusjohtajan Osmo Seppälän kanssa.

 • Vesihuollon laitossuunnittelun tehtäväluettelo/VVY

  1.1.2017

  Vesihuollon laitossuunnittelun tehtäväluetteloa käytetään suunnittelijan tehtävälaajuuden määrittelyssä, suunnittelukokonaisuuden hallinnassa sekä osana suunnittelun laadunvarmistusta.

 • Monialatoimija kannanotto

  17.10.2011

  Vesilaitosyhdistystä (VVY) ja laitoskenttää on puhuttanut vesihuoltopalvelujen sekä vesihuollon osaamisen, resurssien ja vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen monitoimialaisissa organisaatioissa, joita maassamme on viime aikoina syntynyt lisää ja uusia on valmisteilla.

 • Vesihuollon tukemista koskeva kannanotto

  17.10.2011

 • Maakuntauudistus erityislait/VM

  19.6.0107

  Hallituksen esitysluonnos eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsää-dännöksi

 • Rakentamis- ja ympäristöasioissa tarvitaan valituslupa

  29.12.2017

  Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO) valitettaessa vaaditaan valituslupa melkein kaikissa rakenta-mis- ja ympäristöasioissa 1.1.2018 alkaen.

 • Kehittämisrahasto

  18.12.2017

  Kehittämisrahasto edistää vesihuoltoalan tutkimusta ja kehittämistä

 • Tunnuslukujärjestelmä Venla

  18.12.2017

  Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmä Venla

Jaa sivu:

Tulosta