Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Vesilaitosyhdistyksen strategia: Visio 2030 ja tiekartta 2021-2030

Vesilaitosyhdistyksen strategia vuosille 2021-2030 on valmistunut. Uusi strategia katsoo tulevaisuuden haasteita ja tavoitteita yhdistyksen ja vesihuoltolaitosten lisäksi laajemmin myös koko vesihuoltoalan näkökulmasta. Strategia tukee osaltaan myös käynnistyvän Kansallisen vesihuoltouudistuksen tavoitteita. Lue lisää strategiasta klikkaamalla tätä ingressitekstiä.

Strategian visio vuoteen 2030 on Maailman toimivin vesihuolto.

 

Vision saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi on muodostettu kuusi strategista tavoitetta, joita arvioidaan muutaman vuoden välein. Strategiset tavoitteet ovat:

 • Toimintaedellytykset on turvattu

 • Toiminnan merkityksellisyys on tunnistettu yhteiskunnassa

 • Ala on vetovoimainen

 • Ala on bio- ja kiertotalouden sekä kestävän kehityksen edelläkävijä

 • Asiakaskokemus ohjaa toiminnan kehittämistä

 • Ala uudistuu toimijoiden laajalla yhteistyöllä

Strategian tiekartta vuosille 2021-2030 esittää kunkin kuuden strategisen tavoitteen osalta välitavoitteita ja toimenpiteitä, jotka jakautuvat aikaväleille 2021-2023, 2024-2027 ja 2028-2030. Tiekarttaa arvioidaan muutaman vuoden välein ja lähivuosien tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit esitetään tarkemmin toimintasuunnitelmissa.

Visiokuva on ladattavissa tästä:

- jpg muodossa

- word muodossa

Tiekartta on ladattavissa tästä:

- jpg muodossa

- word muodossa

Tiekartta 2030 Maailman toimivin vesihuolto
Strateginen tavoite Välitavoitteet 2021-2023 Välitavoitteet 2024-2027  Välitavoitteet 2028-2030 

Toimintaedellytykset on turvattu

 • Kansallinen vesihuoltouudistus luo pohjan maailman toimivimmalle vesihuollolle
 • Sujuvat lupaprosessit
 • Omaisuudenhallinta keskeinen osa laitosten johtamista

 

 • Pätevyysvaatimukset käytössä
 • Taloudelliset toimintaedellytykset kunnossa

 • Henkilöstöresurssien laatu ja määrä turvattu

Toiminnan merkityksellisyys on tunnistettu  yhteiskunnassa

 • Selkeä omistajaohjaus mahdollistaa alan kehityksen
 • Aktiivinen yhteydenpito poliittisiin päättäjiin ja sidosryhmiin
 • Hyvän vesihuollon kriteerit käytössä
 • Vesihuolto nähdään osana kriittistä infrastruktuuria

 

 • Viestintäkampanjat kasvattaneet alan tunnettuutta ja kiinnostavuutta
 • Ala on omalla toiminnallaan ansainnut maineensa yhteiskunnan merkittävänä toimijana
 • Maailman toimivin vesihuolto on Suomen kilpailutekijä

Ala on vetovoimainen

 • Tunnettuutta saanut ala houkuttelee uusia osaajia
 • Vesihuoltopäivien kehittäminen
 • Laitosten aktivoiminen omassa viestinnässään
 • Vesihuollon viestintäkampanjat
 • Työturvallisuus erinomaisella kv-tasolla
 • Alan johtamisen ja esimiestyön kehittäminen saaneet tunnustusta
 • Digitaalinen toimintakulttuuri on arkipäivää

 

 • Kv-toiminnan muodot ovat vakiintuneet ja suomalainen vesihuolto on tunnustettu kumppani

Ala on bio- ja kiertotalouden sekä kestävän kehityksen edelläkävijä

 • Energia- ja resurssitehokkuuden mahdollisuudet ovat osa laitosten strategista kehittämistä
 • Alan hyvien käytäntöjen hyödyntäminen
 • Alan päästöttömyystiekartta

 

 • Ala synnyttänyt uusia innovaatioita
 • TKI-toiminnan vaikuttavuus lisääntynyt
 • Suomen vesihuolto on hiilineutraali

Asiakaskokemus ohjaa toiminnan kehittämistä

 • Uudet ja digitaaliset palvelut ovat alan kehittämisen keskiössä
 • Verrokkitoimialojen benchmarking
 • Uusien palveluiden pilotointi
 • Liiketoimintamahdollisuuksien kartoitus

 

 • Digitaaliset asiointipalvelut käytössä
 • Alalla yhteiset käytännöt asiakaskokemuksen johtamiseen ja mittaamiseen
 • Ala auttaa asiakkaitaan tekemään ympäristöä säästäviä ratkaisuja

Ala uudistuu toimijoiden laajalla yhteistyöllä

 • Alan rakenteellinen uudistuminen on edistynyt (osana kansallista vesihuoltouudistusta)
 • Eri toimialojen yhteistyön edistäminen
 • Vesihuollon huoltovarmuuden indikaattorit käytössä

 

 • Vesihuoltolaitoskentän organisoitumisen uudistaminen
 • Ala pyrkii edistämään  innovatiivisen palvelutarjonnan kehittymistä
 • Aktiivinen sidosryhmäyhteistyö turvaa alan uudistumisen
 • Vesialan sidosryhmätyö on arvostettua

 

 

 

 

 

Jaa sivu:

Tulosta