Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Vesihuoltolaitosten on ilmoitettava jatkossa kaikista vesihuollon merkittävistä häiriöistä ELY-keskukselle

Vesihuoltolakiin EU:n verkko- ja tietoturvadirektiivin (NIS-direktiivi) täytäntöönpanon vuoksi tehdyt lakimuutokset tulivat voimaan 9.5.2018. Verkko- ja tietoturvadirektiivin tavoitteena on edistää yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisten palveluntarjoajien tietoturvallisuuteen liittyvää riskienhallintaa ja raportointia häiriötilanteista. Vesihuoltolakiin tehdyissä muutoksissa suurimmat vesihuoltolaitokset määriteltiin keskeisiksi palveluntarjoajiksi ja niiden pitää jatkossa ilmoittaa kaikista merkittävistä vesihuollon häiriöistä ELY-keskukselle. Tietoturvallisuuden riskienhallinta sisältyy vesihuoltolain 15 a §:n velvoitteeseen vesihuoltopalveluiden turvaamisesta häiriötilanteissa.

Vesihuoltolaissa verkko- ja tietoturvadirektiivin vaatimat muutokset on tehty lain uuteen 15 b §:än, joka koskee vesihuollon häiriötilanteesta ilmoittamista (liitteenä). Vesihuoltolaitoksen, joka toimittaa vettä tai ottaa vastaan jätevettä vähintään 5 000 kuutiometriä vuorokaudessa, on ilmoitettava viipymättä ELY-keskukselle kaikista merkittävistä häiriöistä vesihuollossa. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös vesihuoltolaitokselle vettä toimittavia tai vesihuoltolaitoksen jätevesiä vastaanottavia laitoksia.

Ilmoituksen saatuaan ELY-keskus voi velvoittaa vesihuoltolaitoksen tiedottamaan häiriötilanteesta tai tiedottaa asiasta itse. Tiedottamisen sisältö ja laajuus on tapauskohtaisesti ELY-keskuksen harkittavissa. Lisäksi ELY-keskus toimittaa ilmoituksen tiedoksi maa- ja metsätalousministeriölle. Tieto välittyisi näin tarvittaessa myös valtioneuvoston tilannekuvakeskukseen. Jos kyseessä on tietoturvallisuuteen liittyvä häiriötilanne, ELY-keskus välittää tiedon Viestintävirastoon.

Lain mukaan maa- ja metsätalousministeriö voi antaa asetuksella tarkempia säännöksiä siitä, milloin vesihuollon häiriötä on pidettävä merkittävänä. Asetuksella voidaan säätää tarkemmin myös vesihuoltolaitosten tekemien ilmoitusten sisällöstä, muodosta ja toimittamisesta. ELY-keskusten kanssa käytyjen keskustelujen perusteella ministeriö katsoo kuitenkin, ettei asetuksella säätäminen ole ainakaan tässä vaiheessa tarpeen. Ministeriö laatii sen sijaan täydentävän opastuksen ilmoituksen muodosta ja sisällöstä yhteistyössä ELY-keskusten, muiden vesihuoltoa valvovien viranomaisten sekä vesihuoltolaitosten kanssa. Tavoitteena on saada luonnos opastukseksi valmiiksi viimeistään viikolla 24. Ennen opastuksen valmistumista, ilmoitus tehdään ELY-keskuksen kirjaamoon.

Jaa sivu:

Tulosta