Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Verkkopohjaiset WSP- ja SSP-työkalut tukevat vesihuoltolaitosten riskienhallintaa

WSP- ja SSP-riskienhallintatyökalut auttavat vesihuoltolaitoksia parantamaan toimintavarmuuttaan. Verkossa toimivat työkalut WSP ja SSP perustuvat Maailman terveysjärjestön WHO:n suosittelemaan malliin. Tietojärjestelmä on toteutettu sosiaali- ja terveysministeriön johdolla, yhteistyössä muiden ministeriöiden, niiden hallinnonalojen, vesihuoltolaitosten ja järjestöjen kanssa. Vesilaitokset ja jäteveden puhdistuslaitokset voivat ottaa helppokäyttöiset ja tietoturvalliset työkalut maksutta käyttöönsä.

Työkalu ohjaa vesihuoltolaitosta tunnistamaan vaarat ja arvioimaan niihin liittyvät riskit sekä valitsemaan toimenpiteet riskien vähentämiseksi. Työkalujen avulla vesihuoltolaitos myös luo seurantaohjelman riskienhallinnan tehokkuuden monitoroimiseksi sekä oman toimenpideohjelmansa riskienhallinnan parantamiseksi. Työkalujen käyttöohjeet löytyvät ohjelmasta.

Kirjaudu työkaluun täältä https://wspssp.fi

Tietojärjestelmän käyttäjätunnuksia voi hakea sähköisellä lomakkeella, joka löytyy verkkotyökalun aloitussivulta "pyydä käyttäjätiliä" -painikkeen takaa.

WSP:n avulla talousvettä toimittava laitos voi

  • kuvata koko vedentuotantoketjun raakavesilähteeltä kiinteistölle,
  • tunnistaa talousveden laatua uhkaavat vaarat ja arvioida niistä aiheutuvat riskit,
  • selvittää keinot ja määrittää tarvittavat toimet riskien vähentämiseksi, vaarojen poistamiseksi ja veden laadun turvaamiseksi.

Terveydensuojelulaki (763/1994) edellyttää, että vesilaitoksen omavalvonnan ja talousveden laadun valvonnan on perustuttava veden terveydelliseen laatuun vaikuttavien riskien arviointiin ja hallintaan. Talousvesiasetuksessa (1352/2015) tarkennetaan, että tämän vedentuotantoketjun riskinarvioinnin ja riskienhallinnan pitää olla standardin SFS-EN 15975-2 tai sitä vastaavan muun kansainvälisen standardin mukainen. Sosiaali- ja terveysministeriön vesihuoltolaitoksille maksutta tarjoama verkkopohjainen WSP-työkalu on em. standardin mukainen.

SSP:n avulla jäteveden puhdistuslaitos voi

  • kuvata jäteveden puhdistusketjun kiinteistöltä purkuvesistöön,
  • tunnistaa ja arvioida viemäröinnin ja jäteveden puhdistamisen mahdolliset terveys- ja ympäristöriskit,
  • selvittää keinot ja määrittää tarvittavat toimet riskien vähentämiseksi, vaarojen poistamiseksi ja jätevesihuollon hallitsemiseksi.

Jaa sivu:

Tulosta