Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Tuhatkunta vesihuoltoalan ammattilaista kokoontuu Vesihuolto 2022 -päiville

Vesihuolto 2022 -päivien mediatiedotteessa on muutama poiminto päivien kattavasta sisällöstä.

Vesihuolto 2022 -päiville Vaasan Botniahalliin odotetaan jopa tuhatta osallistujaa. Vesilaitosyhdistys järjestää vesihuoltopäivät nyt jo 66. kerran. Päivien aikana kuullaan yli 70 alan asiantuntijan esitystä, joista osa käsittelee perinteisiä vesihuoltoteemoja, kuten huoltovarmuus, talousveden käsittely ja laatu, verkostot, jätevesi ja lietteet sekä hallinto. Toisaalta mukana on myös esityksiä uudemmista aiheista esim. vesihuollon hiilijalanjälki, ilmastoneutraalius sekä laadun- ja omaisuudenhallinta.

Vesihuollon kriisinkestävyys

Vesihuollon kriisinkestävyyttä käsittelee avajaisesityksessään keskiviikkona 11.5. vesihuoltopoolin puheenjohtaja Veli-Pekka Vuorilehto, osastonjohtaja, vedenpuhdistus, Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Toimiva vesihuolto on keskeinen tekijä yhteiskunnan kriisinkestävyydessä ja se kuuluu toimialana kriittiseen infrastruktuuriin. Normaalioloissa toimiva infrastruktuuri on meille itsestäänselvyys. Mutta näiden järjestelmien ja palveluiden tulee toimia myös poikkeavissa olosuhteissa. Ja sellaisia olemme viime vuosien aikana kokeneet. Esityksen Kriisit koulivat - havaintoja vesihuollon kriisinkestävyydestä tiivistelmä on  Word-liitteenä. Yhteystieto: veli-pekka.vuorilehto(a)hsy.fi

Vesihuoltopäivien ohjelmassa on torstaina 12.5. Huoltovarmuus-sessio, jossa käsitellään ajankohtaisia vesihuoltolaitosten varautumisen edistämiseksi toteutettuja hankkeita sekä annetaan ohjeita laitosten kyberturvallisuuden varmistamiseen.

Kansallinen vesihuoltouudistus

Tapahtuman yhteydessä haluamme erityisesti tuoda median tietoon maa- ja metsätalousministeriön johdolla valmistellun kansallisen vesihuoltouudistuksen etenemisen. Vuoteen 2030 ulottuvan kansallisen vesihuoltouudistuksen tavoitteina on varmistaa kaikille vesihuoltolaitosten asiakkaille turvallinen ja laadukas vesihuolto sekä uudistaa alaa siten, että otetaan harppauksia kohti Suomen vesihuoltolaitosten ilmastoneutraaliutta ja resurssiviisautta hyödyntäen uuteen teknologiaan ja kiertotalouteen perustuvia ratkaisuja. Vesilaitosyhdistys on vahvasti mukana uudistuksen suunnittelussa ja toteutuksessa, mutta päävetovastuu etenkin lainsäädännön uudistamisen osalta on ministeriöissä. Kansallista vesihuoltouudistusta käsittelee avajaisesityksessään Jyrki Lammila, vesihuoltopäällikkö, Vesihuoltopalvelut -yksikkö, Etelä-Savon ELY-keskus. Avajaisesityksessä Lammila kertoo myös uuden valtakunnallisen vesihuoltopalvelut -yksikön tehtävistä ja luo katsauksen alueellisiin vesihuoltostrategioihin. Tiivistelmä on Word-liitteenä. Yhteystieto: jyrki.lammila(a)ely-keskus.fi

Vesihuolto 2022 -päivien ohjelman viimeisimmän version näet tästä:Vesihuolto 2022 ohjelma. Tänä vuonna tapahtumassa järjestetään myös hanketyöpaja ja Vesilaitosyhdistyksen yhteistoimintajäsenjaoston työpaja sekä vesihuoltonuorten seminaari. Mikäli olet kiinnostunut haastattelemaan jotain esiintyjistä tai haluat perehtyä PDF-muotoisiin esityksiin, ota yhteyttä tiedottaja Eeva Hörkkö, sähköposti eeva.horkko@vvy.fi, puh. 050 466 9324. Jaamme alla muutaman esiintyjän tekemän tiivistelmän poimintona Vesihuolto 2022 -päivien kattavasta ohjelmasta. 


Talousvesi

Pohjavedenoton kestävät ratkaisut, Maija Jylhä-Ollila, liiketoimintapäällikkö, Ramboll. Tiivistelmä on Word-liitteenä. Yhteystieto: maija.jylha-ollila(a)ramboll.fi

Verkostot

Viemäreiden kunnon tutkiminen, visuaaliset tutkimusmenetelmät, Matti Ojala, suunnittelupäällikkö, Sujutek Oy ja Sakari Kuikka, kehitysjohtaja, SewCon Kuikka Oy. Tiivistelmä on Word-liitteenä. Yhteystieto: matti.ojala(a)sujutek.fi

Jätevesi

Jäteveden lämmön talteenoton vaikutus typenpoistoon suomalaisilla jätevesilaitoksilla, Maija Ahonen, projekti-insinööri, AFRY Finland Oy. Tiivistelmä on Word-liitteenä.Yhteystieto: maija.ahonen(a)afry.com

Omaisuudenhallinta

Vesihuoltolaitosten omaisuudenhallinta: kohti suunnitelmallista saneeraus- ja investointiohjelmaa, Riitta Kettunen, Tampereen Vesi ja Anne-Mari Aurola, AFRY Finland Oy. Tiivistelmä on Word-liitteenä. Yhteystiedot: riitta.kettunen(a)tampere.fi ja anne-mari.aurola(a)afry.com

 

Vesihuolto 2022 -päivillä Vaasassa jaettuja huomionosoituksia 

Vesilaitosyhdistys ja sen edeltäjät ovat vuodesta 1981 alkaen jakaneet numeroituja kultaisia ansiomerkkejä. Merkkien myöntämisen edellytyksinä ovat erityiset ansiot vesihuollon kehittämisen hyväksi maassamme tehdystä työstä. Ansiomerkin saaneet henkilöt ovat olleet poikkeuksellisen ansioituneita sekä alan asiantuntemusta omaavia. Vuonna 2022 Vesilaitosyhdistyksen hallitus on myöntänyt viisi numeroitua kultaista ansiomerkkiä. Lisätietoja: Vesilaitosyhdistyksen numeroidut kultaiset ansiomerkit 2022 

Vuoden 2022 Kemira-palkinto on myönnetty Pirjo Rantaselle vuoden 2020 lopussa hyväksytystä ansiokkaasta väitöskirjasta, jossa tarkasteltiin typen muuntumista vesijohtoverkoston vedessä sekä jätevedenpuhdistuksessa. Tätä ennen Pirjo on ollut vuosikymmeniä keskeisessä roolissa jätevesien typenpoiston tutkimuksessa, kantoaineprosessien asiantuntijana sekä alhaisen lämpötilojen prosessien ymmärtäjänä.  Lisätietoja Kemira-palkinnosta: Pirjo Rantanen palkittiin jätevesien puhdistuksen edistämiseksi ja nitrifikaation ymmärtämiseksi tehdystä työstä

Vesilaitosyhdistyksen 60 -vuotisjuhlastipendi on myönnetty tänä vuonna diplomi-insinööri Anna-Elina Vilénille diplomityöstä ”Eri raaka-aineista valmistetun aktiivihiilen tuotannon ympäristövaikutukset” (työn englanninkielinen nimi: ”Environmental impact of activated carbon production from various raw materials”). Lisätietoja: VVY:n 60-vuotisjuhlastipendi diplomi-insinööri Anna-Elina Vilénille


Lisätietoja:
apulaisjohtaja Mika Rontu,mika.rontu(a)vvy.fi
toimitusjohtaja Osmo Seppälä, osmo.seppala(a)vvy.fi


Vesilaitosyhdistys (VVY) on vuonna 1956 perustettu vesihuoltolaitosten toimialajärjestö. Jäseninä on 300 vesihuoltolaitosta kattaen noin 90 % maamme vesihuollosta. Yhteistoimintajäseninä on 185 alalla toimivaa yritystä ja muuta alan yhteisöä.  Vesilaitosyhdistys valvoo jäsentensä etuja, palvelee asiantuntemuksellaan jäsenlaitoksiaan sekä vahvistaa osaamista vesihuoltotoimialalla.

Jaa sivu:

Tulosta