Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Vesilaitosyhdistyksen tavoitteena on varmistaa vesihuollon huoltovarmuus vahvistamalla vesilaitosten toimintakykyä

Vesilaitosyhdistyksen hallitusohjelmatavoitteet hallituskaudelle 2023–2027. VVY:n henkilöstö yhteistyössä työvaliokunnan ja viestintätoimiston kanssa on työstänyt VVY:n hallitusohjelmatavoitteet hallituskaudelle 2023–2027. Ydinviestinä on: Vesilaitosyhdistyksen tavoitteena on varmistaa vesihuollon huoltovarmuus vahvistamalla vesilaitosten toimintakykyä. Huoltovarmuus turvataan kansallisen vesihuoltouudistuksen toimenpiteillä ja taloudellisesti kannustamalla vesilaitoksia yhdistymiseen.

Toimiva vesihuolto on huoltovarmuuden perusta

Vesihuolto kattaa
• veden ottamisen pinta- tai pohjavesistä sekä vedenpuhdistuksen,
• veden johtamisen verkostossa vedenkäyttäjille,
• viemäröinnin eli jäteveden poisjohtamisen,
• jäteveden puhdistuksen,
• veden palauttamisen takaisin luontoon ja
• puhdistamolietteen käsittelyn ja
ravinteiden kierrätyksen.

Puhdas vesi ei ole itsestäänselvyys. Vesihuollon varmistaminen 24/7 on yhteinen asia.

Vesihuolto tarvitsee myös kansallisia toimia – saneerausvelka paisuu miljardeihin vuoteen 2040 mennessä, jos mikään ei muutu.

Toimivan ja turvallisen vesihuollon varmistaminen edellyttää pitkäjänteistä, yli hallituskausien ulottuvaa sitoutumista alan uudistamiseen.

 

Tavoite ja ratkaisu

Varmistetaan vesihuollon huoltovarmuus turvaamalla Suomen vesi-infra.
Huoltovarmuus turvataan
1) Kansallisen vesihuoltouudistuksen* rivakalla toimeenpanolla sekä
2) taloudellisesti kannustamalla vesilaitoksia yhdistymiseen.

Perustelu

• Suomessa vesihuolto toimii pääsääntöisesti hyvin, mutta alaa on tarve uudistaa ja vahvistaa. Korjausinvestointeihin on tartuttava, jotta puhdas vesi ja toimiva vesihuolto turvaavat suomalaisten arjen jatkossakin.
• Suomessa on noin 1 100 vesihuoltolaitosta, joista suurimmalla osalla huoltovarmuus ei ole riittävällä tasolla. Huoltovarmuuden turvaaminen edellyttää myös kansallisen tason toimenpiteitä.
• Tuoreimman selvityksen**  mukaan vesihuoltoverkostojen saneerausinvestointitarve on seuraavan 20 vuoden aikana reilut 10 miljardia euroa, mikä tarkoittaa noin 480 miljoonan euron vuosittaisia investointeja. Vuosina 2016–2018 tehtyihin korjausinvestointeihin verrattuna saneeraustarve on nelin-viisinkertainen.

Investointitarve-arvio

Vuotuiset investointitarve- ennusteet 2020–2040 VS. Toteutuneet vuotuiset investoinnit 2016–2018.**

 

Kannustimet vesilaitosten yhdistymisiin

• Kansallisen vesihuoltouudistuksen rinnalle tarvitaan taloudellisia kannustimia laitosten yhdistymisiin. Vesilaitoksia yhdistämällä turvataan vesihuollon huoltovarmuus ja palvelutaso. Huoltovarmuudessa on puutteita erityisesti pienemmillä vesilaitoksilla.
• Tämä tarkoittaa laitosten taloudellisten- ja osaamisresurssien tarkastelua sekä toiminta- ja investointikyvyn varmistamista vapaaehtoisten yhdistymisten avulla.

Vesilaitosyhdistys ehdottaa laitoksille avustusta sekä yhdistämisselvityksiin että varsinaisiin yhdistymisiin: vuosittainen valtion budjetti 10 000 000 €, josta selvityksiin 1 000 000 € ja yhdistymisiin 9 000 000 €.

* https://mmm.fi/vesihuoltouudistus
** Vesihuollon investointitarpeet vuoteen 2040, Afry, 2020: https://www.vvy.fi/site/assets/files/5239/vesihuollon_investointitarpeet_vvy_10092020_final.pdf

 

Liite

PDF-tiedosto: Vesilaitosyhdistyksen hallitusohjelmatavoitteet hallituskaudelle 2023–2027

VVY:n henkilöstö yhteistyössä työvaliokunnan ja viestintätoimiston kanssa on työstänyt VVY:n hallitusohjelmatavoitteet. Tavoitteet on lähetetty puolueille ja jäsenistölle 30.9.2022.

Lisätietoja

 
Osmo Seppälä, toimitusjohtaja, (09) 8689 0122, osmo.seppala(a)vvy.fi
Saijariina Toivikko, kehittämispäällikkö, (09) 8689 0116, saijariina.toivikko(a)vvy.fi
Eeva Hörkkö, tiedottaja, (09) 8689 0123, eeva.horkko(a)vvy.fi

Jaa sivu:

Tulosta