facebook twitter

Ammattiasiaa jätevesistä

Toimivassa vesihuoltopalvelussa jätevesien käsittelyn ja johtamisen ratkaisut ovat ympäristön kannalta kestäviä ja niitä kehitetään ympäristövaatimuksia vastaavasti myös ilmastonmuutoksen vaikutukset huomioon ottaen.

Taajamissa jätevedet kootaan vesihuoltolaitoksen viemäreihin johdettaviksi edelleen käsiteltäviksi jätevedenpuhdistamoille. Suomessa on noin 350 ympäristöluvanvaraista yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoa (asukasvastineluke >100). Useimmilla puhdistamoilla Suomessa on käytössä mekaanis-biologis-kemiallinen prosessi. Puhdistamolla kiinteässä muodossa olevat aineet erotellaan mekaanisesti, fosfori saostetaan kemiallisesti ja orgaaninen aines sekä typpi poistetaan biologisesti. Vuonna 2015 yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot poistivat fosforikuormituksesta 96 % ja typpikuormituksesta 61 %. Vesistöihin kohdistuvasta ravinnekuormituksesta noin 4 % fosforista ja 15 % typestä on peräisin yhdyskuntien jätevesistä. Puhdistamotoiminnan sivutuotteena muodostuu ravinteita ja orgaanista ainetta sisältävää puhdistamolietettä noin 900.000 tonnia vuodessa. Noin 70 % puhdistamolietteestä  mädätetään. Puhdistamolietteistä valmistetaan käsittelemällä lannoitevalmisteita, joita voidaan hyödyntää maataloudessa ja viherrakentamisessa.  vuonna 2016 lietteen maatalouskäyttö oli noin 40 % ja noin 50 % lietteestä hyödynnettiin viherrakentamisessa. Maisemoinnin ja varastoinnin osuudet olivat alle 10 %.

VVY:n viemärilaitosryhmässä käsitellään jätevesien laatuun, lietteen käsittelyyn sekä jätevedenpuhdistamojen ja viemäriverkoston toimintaan liittyviä kysymyksiä. VVY:n Viemärilaitosryhmään voit tutustua tästä linkistä.

 

 

VVY:n asiantuntijapalvelut hulevesiin, jätevesien ja lietteen laatuun ja tutkimukseen liittyvissä asioissa: vesiasiain päällikkö Saijariina Toivikko puh. (09) 8689 0121, saijariina.toivikko(a)vvy.fi, twitter: @SToivi

Avainsanat: jätevesi, liete

 

VVY:n julkaisu- ja monistesarjan julkaisut voit tilata verkkokaupasta.

Julkaisusarja

Teollisuusjätevesiopas – Asumajätevesistä poikkeavien jätevesien johtaminen viemäriin, 4. painos,

Monistesarja

nro 8 Ravinteidenpoiston tehostaminen, 2001

nro 24 Haitallisten aineiden esiintyminen suomalaisissa yhdyskuntajätevesissä, 2008

nro 34 Haitalliset aineet jätevedenpuhdistamoilla, 2014**

nro 35 Selvitys jätevesiohituksista, 2015**

nro 39 Suositussopimuksen huomioon ottaminen ympäristöluvissa, 2015**

nro 41 Puhdistamolietteiden käsittely ja hyödyntäminen - Kyselyn tulokset 2015, 2015**

nro 42 Teknis-taloudellinen tarkastelu jätevesien käsittelyn tehostamisesta Suomessa, 2016**

nro 46 Yhdyskuntalietteen käsittelyn ja hyödyntämisen nykytilannekatsaus **

nro 48 Kansallinen laatujärjestelmä kierrätyslannoitevalmisteille, Taustaraportti**

 ** Julkaisu on maksuton ja ladattavissa VVY:n verkkokaupasta


Kotitalouksien kemikaalien käytön vähentäminen

Estämällä vaarallisten aineiden päätymisen viemäriverkostoon meistä jokainen voi vähentää puhdistamoille ja vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta. On tärkeää, että emme kuormita viemäriä (pytty, suihku, lavuaari) ylenpalttisella tai turhalla kemikaalien käytöllä.  Avainasemassa ovat arjen valinnat, kuten ympäristöystävällisten tuotteiden käyttö tai pesuaineiden oikea annostelu.

Pytty-kampanjasivu www.pytty.fi

Youtube-tilillä on kampanjoidemme videot, osoitteessa https://www.youtube.com/channel/UCQM2_VjGM4gci7Iyswk03fw

Löydät videot myös kätevästi käyttämällä Youtubessa hakusanaa ”Vesilaitosyhdistys”.

  • Vessapuhuttelu 55 sek.
  • Lyhyt 1/Vaaralliset jätteet
  • Lyhyt 2/Käytä ympäristömerkittyjä pesuaineita 
  • Lyhyt 3/Lääkkeet 

Isännöitsijäesitteet

Esitteitä voi esimerkiksi jakaa kerrostaloasuntoihin ja tulostaa asuntojen ilmoitustauluille.

isannoitsija suomi ruotsi englanti (pdf) 

isannoitsija suomi englanti venaja (pdf) 

isannoitsija venaja somali arabia (pdf) 

Esitteet

Pytty-esitteen voi lähettää vesilaskun mukana. Esitteessä kerrotaan tukkivista aineista.

VVY Pyttyesite Tukkiva jate Suomi (pdf) 

VVY Pyttyesite Tukkiva jate Ruotsi (pdf) 

 

Puhtaan veden tekijät

Jätevesien käsittelystä kertova esite on ladattavissa alla olevan linkin kautta. 

Puhtaan veden tekijät -esite

Vesilaitosyhdistys on laatinut tämän jätevesien käsittelystä kertovan esiteaineiston Suomenlahti 2014 –vuonna hyödynnettäväksi tiedotusmateriaaliksi.

 Kinkkutemppu 2017

VVY on mukana Kinkkutemppu-kampanjassa muistuttamassa, että kinkunpaistorasvoja ei pidä kaataa viemäriin.

Katso onko laitoksesi lähiseudulla keräyspiste kampanjasivulta: www.kinkkutemppu.fi
Keräyspaikkoja on noin 150 ympäri Suomea. Keräysaika on 20.12.2017–4.1.2018.

Erityisesti keräyspaikkakunnilla kannattaa jäsenlaitosten hyödyntää kampanjaa, kannustaa asukkaita viemään kinkunpaistorasvat keräyspisteeseen sekä samalla muistuttaa, että viemäriin ei rasvoja kannata kaataa.

Koko laitoksen henkilökunta voi tykätä ja jakaa facebook-sivua https://www.facebook.com/kinkkutemppu/?notif_id=1510725052485279&notif_t=page_fan

Voi myös osallistua ja haastaa kaveritkin mukaan facebook-tapahtumaan https://www.facebook.com/events/131812847481291/

Kinkkutemppu toteutetaan nyt jo toisen kerran, yhteisprojekti on osoittautunut mainioksi keinoksi saada tärkeä viestimme ”viemärien oikeaoppisesta käytöstä” kuuluville.


 


Neuvontavideot jäsenlaitosten käyttöön - Ei rasvaa viemäriin, kiitos!

Vesilaitosyhdistys, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY ja Marttaliitto ovat tehneet vinkkivideot aiheista ”Lajittele kokkausrasvat oikein” ja ”Käytä paistorasva ja öljy uudelleen”. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto on ollut mukana rahoittamassa opasvideoita.

Videot on tarkoitettu neuvontakäyttöön ja niitä voi esittää esimerkiksi taloyhtiöiden asukasilloissa. Nyt kun opasvideot otetaan koko Suomessa käyttöön, kannattaa vielä varmistaa paikallisesta jätehuollosta, mihin jätteeseen kiinteä rasva alueella opastetaan laittamaan.

Videot on tarkoitettu jäsenlaitosten käyttöön. Ne voi ladata ja linkittää omille kotisivuilleen youtubesta osoitteesta  https://www.youtube.com/channel/UCQM2_VjGM4gci7Iyswk03fw

Löydät videot myös kätevästi käyttämällä Youtubessa hakusanaa ”Vesilaitosyhdistys”.


Vessasta vesistöön DVD

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston tukema Vessasta vesistöön –video vastaa jäteveden puhdistukseen liittyviin kysymyksiin. Se on tarkoitettu tiedotus- ja opetusmateriaaliksi vesihuoltolaitoksille, oppilaitoksille ja kunnille. Video sopii hyvin esimerkiksi puhdistamoilla vieraileville ryhmille.

Kummelista tuttu Heikki Hela esittää videolla apulaispuhdistamonhoitajaa, ja esittelee jätevedenpuhdistuksen vaiheita. Lisäksi ohjelmassa on mukana havainnollistavaa animaatiota sekä jätevedenpuhdistuksen historiaa. Ohjelma kestää kokonaisuudessaan 27 minuuttia, mutta sisältö on jaettu pienemmiksi osiksi prosessin eri vaiheita noudatellen. Tilaukset Vesilaitosyhdistys vvy@vvy.fi

Rasvaohje

HSY:n rasvaohjeesta on muokattu valtakunnallinen esite, joka on kaikkien Vesilaitosyhdistyksen jäsenten käytettävissä.

Esitteen viimeisellä sivulla on varattu tilaa jäsenlaitoksen omille tiedoille. Halutessasi painokelpoisen tiedoston esitteestä ota yhteyttä Vesilaitosyhdistyksen tiedottajaan Eeva Hörkköön eeva.horkko@vvy.fi

Rasvaohje esitteen nettiversio.

Rasvaohjeen ravintoiloille on julkaissut yhteistyössä HSY, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ja Vesilaitosyhdistys.

 

 

Jätevedenpuhdistamoiden toiminnan hakulomakkeet tästä linkistä: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Vesihuoltoraportit/Jatevedenpuhdistamojen_raportit​​​​​​​

Oiva- Ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille

WSPSSP Vesilaitosyhdistyksen sivuilla. (SSP-Riskienhallintatyökalu)

Lisää jätevesistä sivuillamme: (tähän tulee linkki sivujen ohjeet ja mallit osioon).

 

 

 

Jaa sivu:

Tulosta