Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Miten varmistaa osaaminen vesihuollossa?

Vesihuoltopäivien yhteydessä järjestettiin Miten varmistetaan osaaminen vesihuollossa? -työpaja, jossa pohdittiin vesihuoltoalan osaamistarpeita sekä ideoitiin oppilaitosten ja vesihuoltoalan työnantajien yhteistyömahdollisuuksia. Työpajassa oli mukana vesihuoltolaitoksien, oppilaitosten, viranomaisten sekä muiden vesihuoltoalan toimijoiden edustajia, ja keskustelu tärkeän asian tiimoilta oli aktiivista ja innostunutta.

Kansallisen vesihuoltouudistuksen yksi keskeinen toimenpidealue on "Vesihuollon pätevyysvaatimusten ja urapolkujen kehittäminen". Uudistuksen toimenpanosuunnitelmaan 10/2022 on kirjattu tavoitteeksi mm. tunnistaa osaamistarpeita ja - kapeikkoja osana osaamisen lisäämistä sekä vaikuttaa erilaisten koulutusmahdollisuuksien aikaansaamiseen. VVY:n strategiaan on kirjattu tavoitteeksi "Henkilöstöresurssien laatu ja määrä turvattu ja "Tunnettuutta saanut ala houkuttelee uusia osaajia". Tyopaja edistää sekä kansallisen vesihuoltouudistuksen että VVY:n strategisten tavoitteiden toteutumista. 

Työpajan alkuun Anna-Maija Hallikas, Mykon Oy kertoi Vesihuoltoalan pätevyysvaatimusten esiselvityksen pohjalta vesihuoltoalalle valmistavista koulutuspoluista ja vesihuoltolaitoksilla työskentelevien haastatteluista ja työpaikkailmoituksista tehtyjä havaintoja osaamistarpeista. Lisäksi saatiin opiskelijoiden terveiset Savon ammattiopistosta, Turun ammattikorkeakoulusta, Tampereen yliopistolta sekä  Aalto-yliopistolta. Ryhmätyöskentelyosuudessa pohdittiin, millaista osaamista valmistuvalla tulisi olla sekä miten, voisimme parantaa oppilaitosten ja vesihuoltoalan työnantajien yhteistyötä.

Vastavalmistuneen tärkeinä ominaisuuksina nähtiin halu ja valmius oppia uutta, kyky kysyä ja ottaa selvää asioista, hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä motivaatio ja asenne kohdillaan. Muita työpajassa tunnistettuja osaamistarpeita ovat mm.:

 • Perusymmärrys vesihuollon toimintaympäristöstä ja vesihuoltolaitoksen toiminnasta
 • Prosessituntemus, hallitsee perusasiat prosesseista ja laitteista
 • Verkoston toiminnan tuntemus
 • Hygienia, huolellisuus – ymmärrys vesihygieniasta
 • Alan peruskäsitteiden hallitseminen à yhteinen kyky ja kieli kommunikoida muiden osaajien kanssa
 • Tiedon hankinta ja hallinta
 • Tietotekniset taidat ja valmius käyttää ohjelmistoja
 • Projektiosaaminen
 • Kiertotalous, lainsäädäntö, geotekniikka, omaisuudenhallinta, kemia ja fysiikka... jne.

Työpajassa ideoituja keinoja parantaa oppilaitosten ja vesihuoltoalan työnantajien yhteistyötä ovat mm.:

 • Opiskelijavierailut vesihuoltolaitoksille
 • Vierailijaluennot oppilaitoksiin
 • Harjoittelupaikkoja lisää alalle ja kaikille koulutustasoille
 • Harjoitteluajankohtiin joustoa, harjoittelut loma-ajan ulkopuolella, jolloin laitoksilla olisi paremmin aikaa perehdyttämiseen -->  harjoittelusta voisi jäädä kesätöihin
 • Harjoitus-, projekti- tai opinnäytetöiden tarjoaminen matalalla kynnyksellä, yhteinen ideointi oppilaitoksen ja työnantajan välillä
 • Oppilaitosten ja yritysten välisten suhteiden luominen
 • Markkinointi - Yrityksillä pitäisi olla markkinointisuunnitelma opiskelijoille, jossa levitetään tietoa vesihuoltoalan monipuolisista töistä. Opiskelijoiden hyödyntäminen markkinoinnissa?
 • Vesihuoltoalan esite 
 • Yrityskylätoiminta
 • Vesihuoltolaitosten esittely opoille
 • Uratarinat ja –polut
 • Kummifirma
 • Taitokisat
 • Haalarisponsorit... jne. 

Työpajaa oli VVY:n kanssa suunnittelemassa ja toteuttamassa Tampereen yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu Savon ammattiopisto. Työpajan antia ja mahdollisia jatko askelia pohditaan yhdessä ryhmän kanssa vielä kevään aikana. Lämmin kiitos kaikille työpajaan osallistuneille! 

 

Jaa sivu:

Tulosta