Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Väliaikaisia poikkeuksia kokousten pitoa koskeviin säännöksiin ja sääntömääräyksiin

Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi (laki 290/2020, HE 45/2020 vp) tuli voimaan 1.5.2020. Se on voimassa 30.9.2020 asti. Lakia sovelletaan sellaiseen kokoukseen, johon kutsu on toimitettu tämän lain mukaisena ja joka pidetään lain voimassaoloaikana.

Vapunpäivänä voimaantulleessa laissa mahdollistetaan muun muassa poikkeaminen tietyistä määräajoista.

Tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava kesäkuun 2020 loppuun mennessä. Kirjanpitolain 3 luvun 6 §:stä poiketen sekä yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen määräyksen estämättä aikaisintaan 30 päivänä marraskuuta 2019 ja viimeistään 29 päivänä helmikuuta 2020 päättyneen tilikauden tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2020.

Lain mukaan yhtiökokous, osuuskunnan kokous, yhdistyksen kokous ja muut laissa tarkoitetut vastaavat kokoukset voidaan järjestää syyskuun 2020 loppuun mennessä, vaikka laissa, yhtiöjärjestyksessä tai säännöissä määrätään tiukemmasta määräajasta.  

Lisäksi laissa on osuuskunnan ja yhdistyksen kokoukseen osallistumista koskevia muutoksia. Osuuskunnan ja rekisteröidyn yhdistyksen kokoukseen olisi mahdollista osallistua valtuutetun välityksellä ja hallitus voisi sallia jäsenille etäosallistumisen tietyin edellytyksin, vaikka laissa tai säännöissä olisi näitä osallistumistapoja koskevia rajoituksia. 

Lainsäätäjän mukaan muissa osakeyhtiöissä kuin pörssiyhtiöissä osallistumiseen liittyvien oikeuksien määräaikainenkin rajoittaminen voi olla osakkeenomistajan tiedonsaantiin ja osakkeiden vaihdantaan liittyvien käytännön rajoitusten vuoksi osakkeenomistajan omaisuudensuojan kannalta ongelmallista.  Näin ollen tämän lain säännökset kokouksiin osallistumisesta eivät koske muita osakeyhtiöitä kuin pörssiyhtiöitä.

Jaa sivu:

Tulosta