facebook twitter

Vesihuoltolaitoksen digitaaliset asiakaspalveluratkaisut – Hyvä tapa toimia

Hankkeen tavoitteena oli määritellä vesihuoltolaitoksille toimintakäytäntöjä, joilla asiakaspalvelutoimintojen sähköistäminen voidaan ottaa haltuun. Toimintakäytännöt on kirjattu hankkeen yhteydessä tuotettuihin ohjeistuksiin, jotka sisältyvät raporttiin. Hanke ”Vesihuoltolaitoksen digitaaliset asiakaspalveluratkaisut – Hyvä tapa toimia” päättyi joulukuussa 2019.

Asiakaspalvelun digitalisaatio koskee vesihuoltolaitoksia kokoluokasta riippumatta. Asiakkaat ovat tottuneet asioimaan sähköisesti muissa palveluissa ja odottavat asioinnilta sujuvia ja turvallisia ratkaisuja myös vesihuollossa. Vesihuoltolaitokset hyötyvät projektin tuloksista erityisesti siten, että jokaisen ei tarvitse yrittää itsekseen kehittää erilaisia digitalisoinnin käytäntöjä ja toimintamalleja. Hankkeen avulla pyrittiin löytämään alalle yhteistyössä ja kustannukset jakaen parhaat käytännöt, joita erikokoiset laitokset voivat tarpeen mukaan hyödyntää.  Hanke sai osan rahoituksesta Vesihuoltolaitoksen kehittämisrahastosta.

”Vesihuoltolaitoksen digitaaliset asiakaspalveluratkaisut – Hyvä tapa toimia” -hankkeen raportti julkaistiin Vesilaitosyhdistyksen monistesarjassa. Julkaisu koostuu seitsemästä varsinaisesta osasta osatehtävien mukaisesti. Se löytyy Vesilaitosyhdistyksen verkkosivuilta, esimerkiksi linkistä https://www.vvy.fi/ohjeet-ja-julkaisut/hallinto-ja-talous/.

 

Jaa sivu:

Tulosta