facebook twitter

Selvitys: Vesihuollon häiriöihin varautumista parannettava

Selvityksen toteuttivat maa- ja metsätalousministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja Huoltovarmuuskeskuksen toimeksiannosta Antti Belinskij ja Risto Saarinen.

Vesihuollon häiriötilanteita vesihuolto- ja terveydensuojelulainsäädännön näkökulmista tarkastelleessa selvityksessä ehdotetaan vesihuollon riskien vähentämiseksi tarkennuksia vesihuollon lainsäädäntöön, valvontaan ja käytäntöihin. Erityisen tärkeää olisi täsmentää vesihuollon häiriötilannesuunnittelun vaatimuksia.

Selvityksessa tarkastellaan esimerkkitapauksina viime vuosina Nousiaisissa, Porvoossa ja Äänekoskella tapahtuneita vesihuollon häiriöitä. Selvityksen toteuttivat maa- ja metsätalousministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja Huoltovarmuuskeskuksen toimeksiannosta Antti Belinskij ja Risto Saarinen. 

STM sivulla aiheesta, siellä myös linkki raporttiin: https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvitys-vesihuollon-hairioihin-varautumista-parannettava

MMM sivuilla aiheesta sekä myös linkki raportiin: https://mmm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/selvitys-vesihuollon-hairioihin-varautumista-parannettava

Jaa sivu:

Tulosta