Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Valtioneuvosto antoi asetuksen kriittisistä sähkönkäyttöpaikoista

Asetuksella säädetään sähkönkäyttöpaikkojen kriittisyysluokittelusta erilaisissa häiriö-, sähköpula- ja kriisitilanteissa. Yhdyskuntien vesihuoltopalveluiden keskeiset kohteet, joilla on erityistä terveydensuojelullista tai ympäristönsuojelullista merkitystä on asetuksessa luokiteltu kriittisiksi sähkönkäyttöpaikoiksi.

Valtioneuvoston asetuksella kriittisistä sähkönkäyttöpaikoista turvataan aiempaa yhdenmukaisemmin yhteiskunnan johtamisen ja turvallisuuden kannalta välttämättömät toiminnot häiriö- ja sähköpulatilanteissa sekä poikkeusoloissa. Tavoitteena on minimoida mahdollisesta sähköpulasta tai häiriöstä aiheutuvat haitat ja edistää yhteiskunnan mahdollisimman sujuvaa toimintaa kaikissa olosuhteissa.

Asetus tulee voimaan 9.12.2022.

Verkkoyhtiöiden päivitettävä kriittiset sähkönkäyttöpaikat varautumissuunnitelmiinsa

Sähkömarkkinalain mukaan jokaisen verkkoyhtiön on laadittava varautumissuunnitelma sekä määritettävä, miten ja missä järjestyksessä sähköt palautetaan asiakkaille häiriötilanteessa. 

Asetuksella säädetään sähkönkäyttöpaikkojen aiempaa täsmällisemmästä kriittisyysluokittelusta verkonhaltijoiden laatimissa varautumissuunnitelmissa. Verkonhaltijan tulee päivittää kriittiset sähkönkäyttöpaikat kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulosta.

Kriittisten sähkönkäyttöpaikkojen lisäksi verkonhaltijoiden on määriteltävä myös muiden sähkönkäyttöpaikkojen etusijajärjestys häiriö- ja sähköpulatilanteissa sekä poikkeusoloissa. Muut sähkönkäyttöpaikat on luokiteltava vähintään kolmeen etusijajärjestysryhmään ja tämä luokittelu tulee tehdä, kun varautumissuunnitelmat päivitetään seuraavan kerran.

Jokainen organisaatio vastaa varautumisestaan sähkökatkoihin

Sähkönkäyttäjillä on keskeinen vastuu varautumisestaan sähkökatkoihin. Häiriöt sähköntoimituksessa voivat johtua esimerkiksi sähköverkon vikaantumisesta, ulkoisista häiriöistä, esimerkiksi myrskystä, tai vahingoista, kuten sähkökaapelin katkeamisesta.

Kriittiseksi sähkönkäyttäjäksi määrittely ei tarkoita, ettei kyseisen toimijan sähkönsaanti voisi joissain tilanteissa katketa ja myös kriittisiksi sähkönkäyttäjiksi määritellyt toimijat vastaavat omasta varautumisestaan. Sähkönkäyttäjien tulee suunnitella omaa toimintaansa ja huolehtia muun muassa tarvittavista varavoimajärjestelyistä.

 

Linkki työ- ja elinkeinoministeriön uutiseen asiasta.

 

Jaa sivu:

Tulosta