Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Lupamuutos- ja VesiPOKE -hankkeiden loppuraportit lausunnoilla

Lupamuutos-hankkeessa todettiin, että EU:n vesienhoidon ympäristötavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisia lupia voidaan muuttaa. VesiPOKE-hankkeen mukaan vesien tilatavoitteet ja niistä poikkeaminen tulisi nostaa ympäristönsuojelulain ja vesilain lupajärjestelmissä nykyistä keskeisempään rooliin.

Vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttaminen: ympäristöllisten lupien muutettavuutta koskevan lainsäädännön kehittäminen ja sen valtiosääntöoikeudelliset perusteet –hankkeen loppuraportti

Vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttaminen: ympäristöllisten lupien muutettavuutta koskevan lainsäädännön kehittäminen ja sen valtiosääntöoikeudelliset perusteet –hankkeen (Lupamuutos) loppuraportin mukaan Suomen lainsäädäntöä on syytä tarkistaa, jotta vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisia lupia voidaan muuttaa EU:n vesienhoidon ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.

Tällä hetkellä ympäristötavoitteita ei mainita lainsäädännössä lupien muuttamisen perusteena, vaikka vesienhoitoviranomaisen tulee tarvittaessa esittää toimenpiteitä vanhojen lupien päivittämiseksi osana vesienhoidon suunnittelua. Sääntelyn kehittämiseksi loppuraportissa esitetään seuraavia ehdotuksia:

• vesienhoidon ympäristötavoitteiden lisääminen luvan muuttamisen perusteeksi vesilakiin ja ympäristönsuojelulakiin,

• vesilain mukaisen luvan muuttamisen rajoitteiden lieventäminen ja

• lupien muuttamisen menettelyn yhteensovittaminen vesienhoidon suunnitteluprosessiin.

Linkki lausuntomateriaaliin tässä.  Vastausaika päättyy 15.8.

Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen: Perusteet ja menettely -hankkeen loppuraportti

Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen: Perusteet ja menettely -hankkeessa (VesiPOKE) tarkasteltiin vesienhoidon ympäristötavoitteiden ja niistä poikkeamisen suhdetta uusien lupien myöntämiseen. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Itä-Suomen yliopiston laatimassa loppuraportissa esitetään vaihtoehtoja sääntelyn kehittämiseksi.

VesiPOKE-loppuraportin mukaan ympäristötavoitteiden ja niistä poikkeamisen sääntelyä on tarpeen arvioida Suomessa uudelleen kahdesta näkökulmasta. Ensiksi EU-tuomioistuin linjasi Weser-tuomiossa (C-461/13), että vesienhoidon ympäristötavoitteet ovat oikeudellisesti sitovia, kun ne Suomessa vesienhoitolain säätämisen aikaan hahmotettiin pikemmin vesienhoidon suunnittelua ohjaaviksi tavoitteiksi. Toiseksi ympäristötavoitteiden määräaikoja on mahdollista pidentää enää seuraavan vesienhoitokauden ajaksi vuoteen 2027 asti.

Loppuraportin mukaan Suomessa on syytä harkita lainsäädännön muuttamista, jotta Suomi noudattaisi EU:n tuomioistuimen tiukentuneita linjauksia vesienhoidon ympäristötavoitteista. Vesien tilatavoitteet ja niistä poikkeaminen tulisi nostaa ympäristönsuojelulain ja vesilain lupajärjestelmissä nykyistä keskeisempään rooliin.

Linkki lausuntomateriaaliin tässä.  Vastausaika päättyy 15.8.

 

Jaa sivu:

Tulosta