Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Vesihuollon toimintaedellytysten turvaaminen korona-epidemian johdosta

ELY-keskus tiedottaa, että valtion lisätalousarviossa on varattu määrärahaa vesihuollon toimintaedellytysten turvaamiseksi. Tuella pyritään turvaamaan vesihuollon toimintaedellytykset koronaepidemian aikana.

COVID-19 epidemian johdosta valtion 2020 II lisätalousarviossa on varattu määrärahaa vesihuollon toimintaedellytysten turvaamiseksi. Rahoituksella on tarkoitus turvata vesihuollon toimintaedellytyksiä korona-epidemian aikana tukemalla vesihuoltolaitoksia esimerkiksi henkilöstövajeen korvaamisessa. Määrärahaa saa käyttää vesihuollon toimijoille myönnettäviin avustuksiin. Vuoden 2020 II lisätalousarviossa on avustuksiin varattu 1,0 M €.

 Lue kokonaisuus ELY-keskuksen verkkosivulta tästä linkistä: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/vesihuoltolaitosten-koronatuet

ELY-keskuksen sivuilta selviää mm.

 • Rahoitustuen tavoitteet ja rahoitettavat toimenpiteet
 • Tuen saajat
 • Tukirahoitus
 • Hakemusten arviointi ja päätöksenteko
 • Hankkeiden ohjaus ja valvonta
 • Hankkeiden viestintä ja raportointi
 • Hakumenettely
 • Lisätietoja antavat

Alla muutama poiminto alkuperäisestä uutisesta.

Rahoitustuen tavoitteet ja rahoitettavat toimenpiteet

Rahoituksen tavoitteena on tukea vesihuoltolaitosten yhteistyötä korona-tilanteen riskien hallinnassa, sekä vesihuoltolaitosten akuuttia palveluiden hankintaa, jos laitoksen toiminta on koronatilanteen vuoksi vaikeutunut tai uhkaa vaikeutua.

Tukea voidaan myöntää:

 • alueellisen yhteistyö- ja palveluverkoston muodostamisen ja ylläpidon ylimääräisiin kustannuksiin
 • akuutin koronatilanteen aikana yhteistyö- ja palveluverkostoissa tuotettavien palveluiden kustannusten kattamiseen
 • akuutissa resurssipulassa olevan vesihuoltolaitoksen palveluiden hankintaan, henkilöstö- ja matkakuluihin sekä hankintoihin

Tukea ei myönnetä toimintaan, joka on aloitettu ennen 16.3.2020 laitosten varautumisen, yhteistyön ja toiminnan kehittämiseksi tai laitosten käytön, huollon ja kunnossapidon järjestämiseksi.

Toimenpiteiden ja hankkeiden valmistelusta ja toteuttamista aiheutuvat kustannukset ovat tukikelpoisia sen jälkeen, kun avustushakemus on jätetty ELY-keskukselle. Erityisistä syistä kuluja voidaan hyväksyä tuen piiriin jo ennen hakemuksen jättämistä, jos tilanne on ollut ennalta arvaamaton, eikä tukihakemuksen jättäminen ajoissa ole ollut mahdollista. Tukea voidaan myöntää toimenpiteille ja hankkeille, jotka toteutetaan vuoden 2020 aikana.

Tuen saajat

Tukea voidaan myöntää vesihuoltolaitoksille.  Erityisistä syistä tukea voidaan myöntää myös sellaiselle vesihuollosta vastaavalle toimijalle, jolle ei ole määritetty toiminta-aluetta, ja joka ei ole vesihuoltolain mukainen vesihuoltolaitos. Myös talousveden toimittamisesta tai jätevesien käsittelystä vastaava vesihuollon tukkulaitos voi olla tuen saaja.

Tukea suunnataan erityisesti hankkeisiin, joiden tarkoituksena on varmistaa vesihuollon palvelujen turvaaminen epidemia- ja muissa erityistilanteissa vesihuoltolaitosten yhteistyönä. Eduksi katsotaan, jos hankkeessa on mukana useita vesihuoltolaitoksia ja yhteistyöstä on kirjallisesti sovittu jo tuen hakemisvaiheessa.

Akuuteissa tilanteissa ja jos toiminnan turvaaminen osana laajempaa yhteistyöaluetta ei ole mahdollista, avustusta voidaan myöntää myös yhdellä laitoksella tehtäviin varautumisen sekä laitoksen käytön ja ylläpidon toimiin.

 

Jaa sivu:

Tulosta