facebook twitter

Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista astui voimaan 2.8.2021

Laissa säädetään ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista. Lakia sovelletaan mm. erityisalojen hankintalain mukaisiin ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintoja koskeviin sopimuksiin ja liikennepalveluhankintoja koskeviin käyttöoikeussopimuksiin.

Laki ajoneuvo- ja liikennepalvelujenhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210740

 

Kuntamarkkinoilla 15.-16.9.2021 on ohjelmassa mm. :

Puhtaiden ajoneuvojen lainsäädäntö ja hankinnat
Aika: to 16.9. klo 13.00–13.45
Lisätietoja linkistä:
https://www.hankinnat.fi/ajankohtaista/2021/kuntamarkkinoilla-15-1692021-ajankohtaista-julkisista-hankinnoista
Miniseminaareja ei tallenneta. Esitysdiat julkaistaan Hankinnat.fi-verkkosivustolla Kuntamarkkinoiden jälkeisellä viikolla.

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta