facebook twitter

Vuoden alusta voimaantulleita muutoksia ministeriöiden hallinnonaloilla

Ministeriöt julkaisivat vuodenvaihteen tienoilla tiedotteita 2020 alussa voimaantulleista lakimuutoksista ja muista muutoksista. Tiedotteet ovat luettavissa ministeriöiden verkkosivulta. Ne löytyvät myös valtioneuvoston tiedotteista, linkistä https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet .

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoitti tiedotteessaan 30.12.2019 ajankohtaisista muutoksista hallinnonalansa asioissa  https://mmm.fi/ajankohtaista

Oikeusministeriön hallinnonalan keskeiset lakimuutokset ovat 30.12.2019 päivätyssä  tiedotteessa,  joka löytyy linkistä  https://oikeusministerio.fi/uutiset-ja-tiedotteet

Ympäristöministeriö julkaisi 20.12.2019 uutisen hallinnonalansa vuodenvaihteen säädösmuutoksista:  https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset

Myös muut ministeriöt ovat tiedottaneet keskeisistä vuodenvaihteen muutoksista verkkosivullaan. Niiden tiedotteet löytyvät myös valtioneuvoston sivulta, linkistä https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet.

 

Jaa sivu:

Tulosta