Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Tukea vesihuoltolaitoksen tiedottamiseen ja viestintään

Vesihuoltolaitokset näkyvät ja kuuluvat alueillaan, tuottavathan ne palvelun, joka koskettaa meitä kaikkia.

Selkeät toimintaohjeet ja viestit yhtäällä helpottavat asiakkaiden arkea, ja toisaalla sujuvoittavat laitosten toimintaa. Vesihuoltolaitoksen aktiivinen ote arjen viestintään antaa valmiudet ja luo perustan myös kriisitilanteissa tiedottamiseen. Mikä parasta asiansaosaava ja toiminnastaan viestivä laitos säilyttää asukkaiden luottamuksen myös poikkeustilanteissa.

Poikkeustilanteissa tiedottamisen on oltava nopeaa, riittävää ja luotettavaa. Hyvä kriisiviestintä perustuu normaaliaikoina opittuun viestintään, selkeisiin ja helposti löydettävissä oleviin toimintaohjeisiin sekä kriiseissä toimivien tahojen yhteiseen harjoitteluun.

Tulevaisuuden trendinä on, että kuluttajat vaativat entistä aktiivisempaa ja avointa viestintää vesihuoltopalveluista. Esimerkiksi tiedottaminen asiakkaille talousveden laadusta tulee korostumaan.

VVY:n viestintätoimenpiteet kohdistuvat sekä yhdistyksen oman viestinnän kehittämiseen että jäsenlaitosten asiakasviestinnän tukemiseen.

VVY:n ja jäsenlaitosten kanssakäyminen

VVY neuvoo ja opastaa jäseniään työkaluinaan muun muassa sähköinen uutiskirje, jäsenkirje sekä extranet-jäsensivut. Jäsenlaitosten edustajille on koostettu tietoa näistä yhteistyökanavistamme. Katso lisää "VVY:n ja jäsenlaitosten kanssakäyminen" kohdasta kotisivuiltamme tästä linkistä. https://www.vvy.fi/vesihuolto/vvy-n-ja-jasenlaitosten-kanssakayminen/

Tiedottaminen ja viestintä aineistot verkkokaupassa

Tutustu myös verkkokaupassa oleviin aihepiirin aineistoihin, joista useimmat ovat maksuttomia. Linkki kotisivuillamme olevaan verkkokauppaan kohtaan "Tiedottaminen ja viestintä"  https://www.vvy.fi/verkkokauppa/tuoteryhmat/tiedottaminen-ja-viestinta/

VVY:n viestintäverkosto

VVY:n viestintäverkosto on jäsenlaitosten viestinnästä vastaavien ja oman toimen ohella viestintää hoitavien henkilöiden vapaamuotoinen ryhmä, joka kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa jakamaan kokemuksia laitosten viestintään liittyvistä teemoista. Viime aikoina on kokoonnuttu etätapaamiseen reilun kuukauden välein vapaamuotoisen keskustelun merkeissä. Tapaamisten ohjelma muodostuu osallistujien omista esityksistä, joissa he kertovat ajankohtaisista viestintään liittyvistä aiheista.

Lisätietoja

Lisätietoja VVY:n viestinnästä, varsinaisten jäsenten viestintä- ja tiedotusmateriaaleista sekä Viestintäverkoston toiminnasta tiedottaja Eeva Hörkkö puh. (09) 8689 0123, eeva.horkko(a)vvy.fi.

Aihepiirin uutisia VVY:n kotisivuilla löydät avainsanalla: viestintä

Osallistu Lisää vielä vesi -kampanjaan

Marraskuussa 2023 valmistui kampanjamateriaalia vesihuoltolaitosten kampanjointi- ja viestintäkäyttöön. Kampanjan tavoitteena on mm. hanaveden arvostuksen ja vesihuollon maksukorotusten hyväksyttävyyden lisääminen. Lisäksi yhdessä kampanjoimalla pyritään tekemään vesihuoltoalaa näkyväksi.  Kohderyhmänä ovat kaikki vesihuoltolaitoksen asiakkaat.

Kampanjamateriaali tulee olemaan kaikkien VVY:n jäsenlaitosten käytettävissä. Valmiiksi tehdyn materiaalin avulla onkin nyt helppo lisätä oman vesihuoltolaitoksen ja koko alan näkyvyyttä. Kannattaa siis hyödyntää materiaalia ja osallistua kampanjaan!

Kampanjamateriaali soveltuu erityisesti some-kanavissa jaettavaksi, mutta kuvia ja videoita voi hyödyntää monipuolisesti myös muilla tavoin.

Tietoa kampanjamateriaalista

Hankkeessa tuotetaan materiaalia seuraavasti:

 • #LisääVieläVesi
 • Nettisivuille soveltuvat bannerit
 • Kuvamateriaali ja täydentävä materiaali, 5 kpl kuva-aiheita. Kuvamateriaali on joustavasti hyödynnettävissä eri kanavissa, kuten vesilaitosten nettisivuilla ja vesilaitosten some-kanavissa, esimerkiksi Facebookissa tai Instagramissa. Kuvat soveltuvat myös asiakaskirjeisiin, laskuihin ja muuhun asiakasmateriaaliin sisällytettäväksi. Lisäksi tuotetaan kuvamateriaalia täydentävää tekstiä.
 • Neljä lyhyttä kuvamateriaalista tehtyä videota (n 10 s), jotka soveltuvat vesilaitosten some-kanaviin.
 • Youtubessa julkaistava pidempi video (n. X s) samasta kuvamateriaalista. Videon voi tilata omalla logolla mainostoimisto i2 Oy:ltä.
 • Lyhyitä infografiikka-videoita, joilla kuvataan veden edullisuutta konkreettisten esimerkkien avulla. Videot soveltuvat some -kanaviin.
 • Osa materiaalista toteutetaan myös ruotsiksi.

Osallistu kampanjointiin ja hyödynnä materiaalia

Jäsenlaitokset saavat materiaalit VVY:n jäsensivuilta (extranet). Kertakirjautumisen jälkeen valitaan jäsensivun (ekstranetin) yläpalkista "Julkaisut". Valitse "Muut". Valitse kansio "Lisää vielä vesi -kampanjan materiaalit".

Ohje VVY:n jäsensivuille kirjautumiseen:

https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/ohjeet-vvy-n-jasensivun-ja-verkkokaupan-kirjautumiseen/

Suurin osa materiaalista soveltuu jaettavaksi myös ilman logoa oman some-kanavan kautta. Videoista toteutetaan myös kaikkien vesihuoltolaitosten käyttöön soveltuva versio, jossa allekirjoittajana on ”vesilaitoksesi”.

Tietoa hankkeesta

Viestintämateriaalia tuotetaan vesihuoltolaitosten yhteishankkeessa, jossa rahoittajat ja hankkeen ohjausryhmä koostuu seuraavista tahoista: Tampereen Vesi liikelaitos, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Keravan kaupungin vesihuoltolaitos, Kouvolan Vesi Oy, Kuopion Vesi Oy, Nivos Oy, Neve Oy, Porvoon vesi, Lappeenrannan Energia Oy, Oulun Vesi liikelaitos, Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto /Vesilaitosyhdistys. Viestintämateriaalin laatii mainostoimisto i2 Oy.

Käyttöoikeudet

Tilaajilla on valokuviin ja muihin materiaaleihin täydet valtakunnalliset käyttöoikeudet. Hankkeessa tuotettava materiaali on vapaasti kaikkien VVY:n jäsenlaitosten (300 vesihuoltolaitosta) käytettävissä.

Video

Tästä linkistä pääset katsomoon videon 39 sek. joka on YouTube-kanavallamme: https://youtu.be/aFxm5l3LJns

Tästä linkistä pääset katsomaan yhden mallin infograafisista videoista, tässä teemana "mitä vesi maksaa". Linkki YouTUbe kanavallemme:  https://www.youtube.com/shorts/bWsjVdJlB94

 Tästä liitteestä näet mitä vesi maksaa -infograafin laskennan perusteet.

Bannereita

vesilaitokset_banneri_1048x250-slogan

vesilaitokset_banneri_1048x250-tyhja

vesilaitokset_banneri_1920x600_slogan

vesilaitokset_banneri_1920x600_tekstipng

vesilaitokset_banneri_1920x600_tyhja

6 vesilaitokset_bannerit-620x620_slogan

vesilaitokset_bannerit_620x890

Esimerkkinä banneri slogan, jossa on slogan "Lisää vielä vesi", banner on kooltaan 1048 x 250, 

 

Alla  esimerkkinä banneri tyhjä, jossa on tilaa esim. laitoksen logolle, bannerin koko on 1048 x 250

 

 

 

Koosteessa on muutama tiedossamme oleva koululaisille tehty vesiaiheinen oppimateriaali. Jutusta löydät linkit eri tahojen toteuttamiin digitaalisiin oppimateriaaleihin. 

https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/linkkeja-koululaisille-vedesta-tehtyihin-aineistoihin/

 

Tarkkana siellä pohjavesialueella -esitteet sisältävät neuvoja järkevään toimintaan. Keväällä 2020 ajan tasalle saatettiin erityisesti seuraavat teemat: energiakaivo, hajajätevesi, pohjavesialueiden luokitus sekä lait ja asetukset luettelot ja lisätietolinkit. Vesihuoltolaitokset voivat itse painattaa tai tulostaa esitteitä ja jakaa omalla vedenhankinnan pohjavesialueella toimiville.

Linkki ympäristöhallinnon verkkosivuille, josta esitteet ovat:

http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vesi/Vesiensuojelu/Pohjaveden_suojelu/Esitteet

Lyhytosoite ympäristöhallinnon verkkosivuillle: http://www.ymparisto.fi/pohjavedensuojelu/esitteet

Linkki kotisivuillamme olevaan uutiseen, josta löydät mm. eri kokoisia benner-kuvakkeita käyttöösi: https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/pohjavesien-suojelun-esitteet-on-paivitetty/

Vesihuoltolaitosten yhteisen kampanjan tavoitteena on, että vaaralliset jätteet tai kodin kemikaalit eivät kuormita jätevedenpuhdistamoa eivätkä päädy vesistöihin. Kampanjamateriaali on laadittu Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston ja 15 vesihuoltolaitoksen rahoituksella. Kutsumme kampanjointiin mukaan kaikki Vesilaitosyhdistyksen jäsenlaitokset, sillä kampanjamateriaali on tarkoitettu kaikkien vesihuoltolaitosten käyttöön.

Kampanjamateriaali

Kampanjamateriaaliksi on tuotettu neljä mainosfilmiä. Pytty-videoille on hankittu viisi vuotta jatkoaikaa, mahdollisuus käyttää videoita jatkuu siis marraskuuhun 2026.

Elokuvateattereiden alkumainoksena levitettävää mainosfilmin (55 sek.) aiheena on: “Viemärissä totuus on mielikuvitustakin ihmeellisempää. Me puhdistamme jätevetesi ja suojelemme ympäristöäsi, kunhan sinä laitat viemäriin vain sitä, mitä sinne kuuluu.”

Kolmen lyhytfilmin aiheet ovat 1) vaaralliset jätteet, 2) käytä ympäristömerkittyjä pesuaineita ja 3) lääkkeet. Lyhytversiot (n. 20 sek.) soveltuvat levitettäväksi sosiaalisessa mediassa ja nettimainontaan.

Vessapuhuttelu 55 sek. https://youtu.be/XWP5d1wUPzM

 1. Lyhyt/Vaaralliset jätteet https://youtu.be/O2u1aFR39Ik
 2. Lyhyt/Käytä ympäristömerkittyjä pesuaineita https://youtu.be/Pae4KzS2VLc 
 3. Lyhyt/Lääkkeet https://youtu.be/QUTlTjggH8k 

Neljän filmin lisäksi kaikkien VVY:n jäsenlaitosten käyttöön on tehty

 • Kampanjasivu internetissä www.pytty.fi
 • Äänimainos
 • Sosiaaliseen mediaan ja kotisivuille banneri, lyhyitä kirjoituksia yms.

Bannereita

1. pytty banner 168 x 110.

2. pytty banner 227 x 227

3. pytty banner 460 x 142

 

Printtiä varten pytty banner tyylinen kuva

Pytty 30 kb 354 x 443

VVY:n jäsenlaitokset voivat tilata materiaaleja VVY:stä otaamalla yhteyttä vvy@vvy.fi 

Kaikki VVY:n jäsenlaitokset voivat osallistua kampanjointiin

 • Julkaisemalla vesihuoltolaitoksen tai kunnan kotisivuilla banneri-kuvakkeen, josta on linkki filmiin tai kampanjasivulle.
 • Julkaisemalla tai jatkolähettämällä aiheesta viestejä sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter). Kannattaa myös kartoittaa mahdollisuutta viestiä aiheesta oman kunnan sosiaalisessa mediassa.
 • Lähettämällä oman alueen median edustajille muokatun version yhteisestä lehdistötiedotteesta.
 • Ostamalla filmille mainosaikaa omista paikallisista elokuvateattereistaan.
 • …sekä kaikilla mahdollisilla omilla tempauksilla hyödyntäen aineistoa!

 

Kampanjan tavoitteena on kohentaa kiinteistön omistajien tietoisuutta hulevesistä ja kiinteistöillä tehtävien toimenpiteiden merkityksestä ympäristölle. Kaikki Vesilaitosyhdistyksen jäsenlaitokset voivat vapaasti käyttää aineistoja, silloin kun laitoksen aikatauluun sopii. Hankeen on rahoittanut Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto.

Kampanjassa toteutettiin seuraavat materiaalit, mikäli tarvitset aineistosta muita formaatteja tai lisätietoja, otat yhteyttä tiedottaja, eeva.horkko(a)vvy.fi, 09 8689 0123

1. Kuvat

Kuvat, kahdesta eri miljööstä kerrostalo ja kellari ovat saatavilla jpg- ja tif-muodoissa. Tässä alla ladattavissa vain jpg.

kerrostalo (piha) jpg

kellari jpg

 

2. Suorakirjeen pohja

Taittopohjat on saatavilla myös indd- ja idml-tiedostoina, otat yhteyttä eeva.horkko(a)vvy.fi 

kerrostalo (piha) pdf-muoto 

kellari  pdf-muoto

3. Tekstit

Tekstejä, 8 kpl kampanjalauseita käytettäväksi lehdissä, postauksissa tms.

selvitävastuu kampanjatekstit word

selvitävastuu kampanjatekstit pdf

4. Some

Facebookiin ja Instagramiin sopivat kuvat ja postausmallit.

Facebook

FB kerrostalo (piha) kuva 1200x628px

FB krrostalo (piha) postausmalli

FB kellari kuva 1200x628px

FB kellari postausmalli

Instagram

Insta kerrostalo (piha) kuva 600x600

Insta kerrostalo (piha) postausmalli

Insta kellari kuva 600x600

Insta kellari postausmalli

5. Tunnus

#selvitävastuu tunnus on saatavilla CMYK ja RGB vaihtoehtoina. Edelleen molemmissa vaihtoehdoissa on saatavilla jpg-, ai- ja eps-muodot. Tässä alla ladattavissa vain CMYK, jpg-muodot.

Tunnus laatikko-malli CMYK, jpg

musta

nega

sininen

valkoinen

Tunnus lätäkkö-malli CMYK, jpg

musta

sininen

Tunnus kupla-malli CMYK, jpg

musta

sininen

Muista myös teemaan liittyvät maksuttomat julkaisumme:

Kokosimme jäsenlaitoksilta joitakin esimerkkejä, joista laitoksen henkilöstö voi ottaa mallia omaan viestintäänsä.  Sivun lopussa on kuvia vesimittarista, joita jäsenlaitokset voivat käyttää omassa viestinnässään. Aihe sopii hyvin niin laitoksen kuin kunnan some-kanaville ja kotisivuille. Katso vinkit kotisivuiltamme kohdasta; https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/muistuta-asiakkaita-vesimittarin-jaatymisvaarasta/

 

Osa vesihuoltolaitoksista kertoo vilkkaasti työntekijöistään ja kesätyöntekijöistään laitosten kotisivuilla ja some-kanavilla. Aidot tarinat vesihuoltoalan työntekijöistä ja erilaisista työrooleista, joita laitoksilla on tarjota, tekevät alaa tutuksi ja parhaimmillaan houkuttelevat alalle uusia osaajia. Katso esimerkkejä siitä, miten Napapiirin Energia ja Vesi Oy, Turun Seudun Vesi Oy, Lahti Aqua ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY viestivät. Aiheesta kotisivuillamme kohdassa: https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/tarinoita-vesihuoltolaitosten-tyontekijoista/

Toteutamme kuntavaalien 2021 alla VVY:n ja jäsenlaitosten tavoitteita kantavan viestintäkampanjan. Kampanjan pääviestejä on työstetty VVY:n hallituksen työvaliokunnan kanssa ja ne nojaavat mm. VVY:n ja toimialan tuoreeseen strategiaan ja visioon: Maailman toimivin vesihuolto 2030. Jäsenlaitosten käyttöön on tarjolla viestintämateriaaleja.

Linkki koitisivuillamme olevaan uutiseen ja materiaaleihin: https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/kuntavaaliviestinta/

Materiaalit jäsenlaitosten käyttöön

 1. Powerpoint-esitys pääviesteistä suomeksi ja ruotsiksi. Esitystä saa muokata laitoksen tilanteeseen sopivaksi. Toiveena on, että jäsenlaitokset ovat yhteydessä 1-3 aiheesta kiinnostuneeseen oman alueensa kuntavaaliehdokkaaseen ja kertovat oleelliset pääviestit esim. etätapaamisessa, puhelinkeskustelussa tai koronarajoitukset huomioiden lounaalla. Kuntavaaliehdokas voi muokata ja käyttää PowerPoint-esitystä omassa viestinnässään.
 2. jpg-muotoiset kuvat viidestä pääviestistä sekä luonnoksia some-kanaviin sopivista teksteistä. Tekstejä saa muokata. Toiveena on, että jäsenlaitokset jakavat aineistoa laitoksen some-tililtä tai henkilöstön tileiltä. Lisäksi kannustetaan aktiivisesti tykkäämään, kommentoimaan ja uudelleen jakamaan sosiaalisessa mediassa pääviestejä.
 3. Lisäksi tulossa kaksi mielipidekirjoituksen luonnosta viikolla 10.  Toiveena on, että jäsenlaitokset ovat yhteydessä 1-2 oman alueensa kuntavaaliehdokkaaseen ja tarjoavat luonnosta ehdokkaalle vapaaseen käyttöön, esim. alueen mediaan tarjottavana kirjoituksena. Mikäli kiinnostuit käyttämään mielipidekirjoituksia, ota yhteyttä eeva.horkko(a)vvy.fi

Tutustu vesihuoltoalan tärkeisiin kuntavaaliteemoihin. Haluamme kertoa kuntavaaliehdokkaille, äänestäjille ja tuleville kuntapäättäjille vesihuollon merkityksestä. Vesihuolto on meille kaikille välttämätön palvelu. Kuntapäättäjien vastuulla on varmistaa kunnan vesihuollon toiminnan kestävyys.

Linkki sivulle, joss viisi pääteemaa on esitelty: https://www.vvy.fi/ajankohtaista/vesihuoltoalan-kuntavaaliteemat/


Vesilaitosyhdistys on julkaissut esitteen, jossa kerrotaan puhdistamomullan hyödyistä sekä siihen liittyvistä riskeistä.

Suomessa puhdistamolietteet sisältävät noin 11 % kaikista kierrätysbiomassojen fosforista. Käyttämällä puhdistamomultaa saadaan luonnollinen fosfori takaisin kiertokulkuun ja edistetään kiertotaloutta.  Puhdistamomullan käyttäminen on tärkeä osa kiertotaloutta -esite löytyy tästä linkistä.  

Kiinteistönomistajille suunnattu esite huleveden oikeasta johtamisesta kiinteistöllä tuotettiin Vantaanjoen jätevesipäästöjen hallinta-hankkeessa 2014. Tavoitteena on vähentää jätevesiviemäriin johdettavan huleveden määrää.

Esite on vapaasti VVY:n jäsenten käytettävissä. Sitä voi painattaa tai lähettää sähköisenä esim. laskujen mukana tai taittaa vastaavan aineiston asiakaslehteensä tai jakaa aluesaneerauskohteissa.

(Viimeisimmässä päivityksessä esitteessä olevan kuvan tarkastelukulmaa on selkeytetty, jotta ilmenee paremmin mihin hulevedet ohjautuvat tontilla.)

Hulevesi-haitariesite A4 yleinen web 250314 (pdf) (2.5 MB)

Hulevesistä kertova esite ruotsinkielisenä: Dagvattnetbrochur A4 260614 (pdf) (2.5 MB)

 

Muistutetaan yhdessä, että vaarallinen jäte ei kuulu viemäriin.

Suomen Kiertovoiman ja yhteistykumppaneiden vuosina 2018–2019 toteuttamassa vaarallisen jätteen kampanjassa tuotettiin materiaaleja jätelaitosten sekä hankkeen ohjausryhmän taustaorganisaatioiden käyttöön. Vesilaitosyhdistys on kampanjan yhteistyökumppani ja VVY:n varsinaiset jäsenet voivat hyödyntää kampanjan aineistoja viestinnässään. 

Koko aineisto on käytettävissä 15.4.2019 alkaen. Joitakin kamapanjan elementtejä on mahdollista käyttää jo maaliskuusta alkaen. Vesilaitosyhdistyksen varsinaiset jäsenet saavat linkin aineistoon VVY:n jäsensivuilta (ekstranet). Lisätietoja VVY.n tiedottaja Eeva Hörkkö, eeva.horkko(a)vvy.fi

Tässä listaus varsinaisille jäsenille tarjolla olevista materiaaleista:

Neljä kampanjavideota ja flixeliä  vaarallisesta jätteestä

 (ns. fixel - cinemagraph kuvasa yksittäinen asia liikkuu samalla kun muu osa kuvasta on paikoillaan olevaa still-kuvaa.)

 1. Maalit
 2. Lääkkeet
 3. Paristot ja lyijyakut
 4. Öljy

Ohjeistus logollisten videoiden tilaamiseen
Mikäli Vesilaitosyhdistyksen jäsenlatos haluaa tilata tuotantoyhtiö Pablo Filmsiltä jälkikäteen kampanjavideoista tai flixeleistä oman taustaorganisaatiosi logolla varustettuja versioita, ole yhteydessä VVY:n tiedottaja Eeva Hörkköön s-posti eeva.horkko(a)vvy.fi  Logojen tilaamisen hinta yksittäisenä tilauksena asiakaskohtaisesti 750€ + alv. Kaikkien neljän kampanjavideon kaikkien versioiden tilaamisen pakettihinta 1800€ + alv. (Hintojen kustannusarvio 26.2.2019.) Versioihin kuuluvat videoiden someversiot suomenkielisellä ja ruotsinkielisellä tekstityksellä, elokuvamainosversio sekä flixelit. Mikäli VVY:n jäsenlaitokset haluavat tilata tuotantoyhtiöltä jälkikäteen kampanjavideoista oman organisaation logolla varustetun version, siinä tulee olla mukana myös KIVO:n logo.
 

Sosiaaliseen mediaan aineistoja

 • Bannerit
 • Kuvitetut somepäivitykset suomeksi ja ruotsiksi
 • Kehys, jonka avulla voi käyttää vaarallisesta jätteestä viestiessään kampanjailmeestä tuttua valuvaa reunusta kehystämään omaa kuvitusta. [Kyseessä on Adobe Photoshop ohjeman PSD-tallennusformaatti. Se sisältää kaikki työskentelyssä tehdyt asetukset, säädöt ja tasot (layer). PSD -tiedostot on tarkoitettu kuvanmuokkaajan käyttöön.]
 • Tekstipohjaiset vähentämisvinkit eli 13 kpl tekstipohjaisia vaarallisen jätteen vähennysvinkkejä (suomi-ruotsi).

Printti

 • Kampanjan kuvitusta on tarjolla käytettäväksi myös painotuotteissa.
 • Julistepohjat. Neljä sähköisessä muodossa olevaa julistepohjaa, joihin jäteyhtiö voi lisätä oman logonsa ja painattaa digipainossa. VVY:n jäsenlaitokset voivat käyttää julisteissa omaa logoaan, kuitenkin siten, että KIVO:n logo esitetään samassa yhteydessä.
 • Vaarallinenjate.fi – sivustolla olevien tekstien lisäksi käytössä artikkeleja teemalla ’Mitä vaaralliselle jätteelle tapahtuu’ (suomi-ruotsi). 

Muut

 • Hankkeessa tuotettiin kokonaan päivitetty versio verkkosivustosta www.vaarallinenjate.fikaksikielisenä.
 • Vaarallisen jätteen piruhahmo. Punainen/harmaa/musta – pirulogo vektorigrafiikkana käytettäväksi vaarallisesta jätteestä viestittäessä.
 • Roll up - pohjat. Kahden roll upin taittopohjat myös Vesilaitosyhdistyksen jäsenlaitosten käytettävissä. Allekirjoituksena vaarallinenjate.fi – ei logoja.
 • Valtakunnallinen radio- ja elokuvamainoskampanja. Hankkeessa toteutettiin vähintään yhden tuotetun kampanjavideon esittäminen Finnkinon ja Cinemotionin elokuvateattereissa (laajin mahdollinen kattavuus).
 • Jakotuote – tarra paristojen teippaamiseen. Ohjeistus jakotuote tarrojen tilaamiseen. VVY:n jäsenlaitosket voivat tilata kampanjan jakotuotetta suoraan Pakkaa.fi – yritykseltä. Yhteystiedot: Juha Pispa (myynti@pakkaa.fi, +358 40 359 0108) . Jakotuote on paristojen napojen teippaamiseen tarkoitettu kymmenen tarran arkki, josta löytyy myös ohjeistukset teippaamiseen. Toimitusaika on 1-2 viikkoa tilauksesta, maksu 14 päivää tuotteiden toimituksesta.

Tarrojen hinnat (ALV 0) (2/2019 hinta):
500 arkkia: 1,20€ /ark.
1000 arkkia: 0,72€ /ark.
3000 arkkia: 0,32€ /ark.
5000 arkkia: 0,24€ /ark.
10 000 arkkia: 0,22€ /ark.
20 000 arkkia: 0,20€ /ark.

Tekijänoikeudet

Tekijänoikeudet seuraaviin medioihin ovat (5) viisi vuotta:

 • Filmit: www, tapahtumat, elokuvateatterit
 • Still-kuvat: www
 • Äänimainokset: radio

Tekijänoikeuksien määräaika alkaa kulumaan materiaalin ensimmäisestä esityksestä 15.4.2019. Määräajan kuluttua materiaaleja ei tarvitse poistaa YouTubesta, mutta kampanjaa ei saa tukea rahallisesti tai jakaa markkinointimielessä. Materiaaleja ei saa myöskään olla verkkosivuilla oikeuksien rauettua.

 

 

Rasvaohjeen ravintoiloille on julkaissut yhteistyössä HSY, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ja Vesilaitosyhdistys. HSY:n tuottamasta rasvaohjeesta on muokattu valtakunnallinen esite, joka on kaikkien Vesilaitosyhdistyksen jäsenten käytettävissä.

Esitteen viimeisellä sivulla on varattu tilaa jäsenlaitoksen omille tiedoille.

Sähköinen verkkoversio.

Painoon tarkoitettu versio.


Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on jakanut esitettä vuonna 2014 noin 1700 pääkaupunkiseudun ravintolaan Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla.

Vesilaitosyhdistys, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY ja Marttaliitto ovat 2015 tehneet vinkkivideot aiheista ”Lajittele kokkausrasvat oikein” ja ”Käytä paistorasva ja öljy uudelleen”. 

Videot on tarkoitettu neuvontakäyttöön ja niitä voi esittää esimerkiksi taloyhtiöiden asukasilloissa. Nyt kun opasvideot otetaan koko Suomessa käyttöön, kannattaa vielä varmistaa paikallisesta jätehuollosta, mihin jätteeseen kiinteä rasva alueella opastetaan laittamaan.

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto on ollut mukana rahoittamassa opasvideoita. Videot on tarkoitettu kaikkien jäsenlaitosten käyttöön. Ne voi ladata ja linkittää omille kotisivuilleen YouTubesta osoitteesta https://www.youtube.com/  Videot löytää esimerkiksi hakusanalla Vesilaitosyhdistys.
 

Näistä linkeistä pääset YouTube-palvelussa sijaitseviin videoihin:

Lajittele kokkausrasvat oikein, pitkä video noin 2.13 https://youtu.be/01grXUsvLII

Käytä paistorasva ja öljy uudelleen noin 1,51 https://youtu.be/XUeThkl0nvw

Kova rasva – lyhyt 1, noin 0.30 https://youtu.be/FnwDQ763hwY

Paistinpannulle jäävä rasva – lyhyt 2, noin 0.27 https://youtu.be/Q8JONSAY96g

Öljy ja nestemäinen rasva - lyhyt 3, noin 0.38 https://youtu.be/qQ9YuLAnvag

 

Jäsenten some-viestintään on tehty viisi videota, joissa pääteemana on ”veden arjen käyttötilanteet”. Videoissa heitetään löylyä, pestään ikkunoita ja terassia, ollaan mattopyykillä sekä tarjoillaan janojuomaksi vettä. Tavoitteena on tehdä näkyväksi vesihuoltopalvelua. Aineistot voi julkaista sellaisenaan tai poimia vinkkejä omien viestien tekoon.

Katso videot ja mallit teksteistä kotisivuiltamme kohdasta: https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/vesi-on-mukana-monissa-arjen-askareissa-some-aineistoa/

Muutamaan some-videoon on taustaksi vaihdettu syksyinen kuva: https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/vesi-on-mukana-monissa-arjen-askareissa-some-aineistoa-syksyn-vareissa/

Viestintää tarvitaan myös siitä, että asukkaiden kannattaa seurata vesimittariaan säännöllisesti, jotta esim. vuototilanne ei aiheuta kohtuuttomia laskuja ja vaurioita kiinteistölle.  Tästä löydät mallitekstejä ja kuvia jäsenalitoksen viestintään.

Pääteemat, joissa opastetaan vedenkulutuksen ja vesilaitteiden kunnon tarkkailuun

1) Seuraa vesimittarin lukemaa säännöllisesti (perustelut miksi vesimittaria kannattaa seurata ja  mittarin lukemisen helpoksi tekeminen). Kuva 1 vesimittari. 

2) Huolehdi vesikalusteiden esim. wc-pöntön ja lämminvesivaraajan kunnosta (perustelut miksi kannattaa seurata vesikalusteiden kuntoa ja  korjata ne heti). Kuva 2 lämminvesivaraaja.

3) Asiakkaan kannattaa joissakin tilanteissa pyytää laitokselta vesijohdon tyhjentäminen ja tonttiventtiilin sulkeminen pitkän poissaolon ajaksi (Tässä kohdassa huomioitavaa, että tämä voi olla laitoksen maksullinen palvelu.) Kuva 3 tyhjillään oleva talo.

4) Vesimittarin ja johtojen jäätymisvaara. Asia on ajankohtainen jo elo-syyskuussa, kun mökkejä laitetaan talvikuntoon sekä hieman ennen kuin ensimmäiset pakkaset tulevat. Kuva 1 tai 4.

Mallitekstejä, joissa opastetaan vedenkulutuksen ja vesilaitteiden kunnon tarkkailuun

1 pääteema: Seuraa vesimittarin lukemaa säännöllisesti, (aihetunnisteina esim. #omankunnannimi #vedenkulutus #asuminen #kiinteistö #taloyhtiö #koti #vesi #vesihuolto)

Vesi on kohtalaisen edullista, mutta jos sen annetaan vuotaa omia aikojaan, laskusta voi tulla iso. Onneksi vedenkulutustaan voi tarkkailla seuraamalla mittarinlukemia. Aina kannattaa toimia, kun huomaa kulutuksen kasvaneen ilman selvää syytä. Jossain voi olla vuoto #vedenkulutus

Muistetaan ilmoittaa vesimittarin lukema vesihuoltolaitokselle, kun sitä pyydetään. Näin laskutus pysyy ajan tasalla eikä tule isoja yllätyksiä jälkeenpäin.  Kannattaa muutenkin tarkkailla omaa vedenkulutustaan. Iso hyöty, pieni vaiva. #omankunnannimi #vesi #vesihuolto #asuminen

Mitä isompi veden kulutuksen muutos on ollut, sitä tärkeämpää on mittarinlukeman ilmoittaminen. Lisäksi lukemien säännöllinen seuraaminen auttaa kiinteistönomistajaa pysymään selvillä mahdollisista vesijohtovuodoista kiinteistöllä. #omankunnannimi #vesi #vesihuolto

Vesimittaria ei kannata haudata tavararöykkiön alle. Se pitää välillä lukea ja ilmoittaa lukema vesihuoltolaitokselle. Kiinteistön vedenkulutusta on hyvä seurata myös näiden lukemisten välillä  #omankunnannimi #vesi #asuminen #vesihuolto

Vesimittarin lukema kertoo kiinteistön vedenkulutuksesta. Se paljastaa myös mahdolliset vuodot, jos vaikka vessanpytyn vesisäiliöstä valuu vettä omia aikojaan. #omankunnannimi  #vesihuolto #vesi

2 pääteema: Huolehdi vesikalusteiden kunnosta: (aihetunnisteina esim. #omankunnannimi #vedenkulutus #asuminen #kiinteistö #taloyhtiö #koti #vesi #vesihuolto)

Vedenkulutuksen ja vesikalusteiden kunnon seuraaminen kannattaa. Se voi tuoda vuodessa isot säästöt, kun vuodot huomataan ajoissa #omankunnannimi #koti #vesi 

Kun kiinteistön vesikalusteessa on vuoto, sitä ei ole aina helppo huomata ennen kuin vesimittarin lukemat kertovat ylimääräisestä kulutuksesta #omankunnannimi #vesi #vesihuolto 

Vikaa lämminvesivaraajan toiminnassa voi olla vaikea huomata. #omankunnannimi  #vesihuolto #vesi

On hyvä tarkastaa vesikalusteiden kunto säännöllisesti. Vuotavat vesikalusteet aiheuttavat vähitellen vahinkoa ja turhaa hävikkiä. #omankunnannimi  #vesihuolto #vesi

3) pääteema: Asiakkaan kannattaa joissakin tilanteissa pyytää laitokselta vesijohdon tyhjentäminen ja tonttiventtiilin sulkeminen pitkän poissaolon ajaksi:

Iäkäs sukulainen muuttaa hoitokotiin talveksi. Hän jättää taloonsa kaiken ennalleen, koska saattaa tulla kesällä käymään. Kukaan ei huomaa neuvoa, että vesihuoltolaitokselta tulisi pyytää vesijohtojen tyhjentämistä ja tonttiventtiilin sulkemista pitkän poissaolon ajaksi #vesi

4) pääteema: Vesimittarin ja johtojen jäätymisvaara:

Jos #mökki jää kylmilleen talveksi, syksyllä ennen pakkasia kannattaa pyytää vesihuoltolaitosta tyhjentämään vesijohdot ja sulkemaan tonttiventtiili. Vesimittaria ei saa myöskään jättää jäätymisen armoille. Keväällä on mukavampi palata, kun kaikki on kunnossa #vesi #vesihuolto

Yleisin syy vesivahingoille lienee putkien jäätyminen, kun mökki on jätetty kylmilleen tai liian pienelle peruslämmölle ja vedet päälle. Syksyllä tulisi pyytää vesihuoltolaitos mökille sulkemaan tonttiventtiili ja tyhjentämään putket #vesi #vesihuolto #mökki

Jäsenlaitosten käyttöön  kuvituskuvia liittyen vedenkulutuksen ja vesilaitteiden kunnon tarkkailuun

FaceBookiin sopivian kokoisia kuvia.

Kuva 1, vesimittari

Kuva 2, lämminvesivaraaja

Kuva 3, tyhjillään oleva talo

Kuva 4, suojaa vesimitari ja puteket pakkaselta.

Twitteriin sopivan kokoisia kuvia.

Kuva 1, vesimittari

Kuva 2, lämminvesivaraaja

Kuva 3, tyhjillään oleva talo

Kuva 4, suojaa vesimittari ja putket pakkaselta.

 

Tästä linkistä voit tilata VVY:n uutiskirjeen:
http://uutiskirje.vvy.fi/

Kun olet tilannut uutiskirjeen oheisesta linkistä, sähköpostiisi tulee vielä vahvistuspyyntö, tarvittaessa tarkista meneekö vahvistusviesti roskapostiisi.

Sähköinen uutiskirje ilmestyy noin kaksi kertaa kuukaudessa ja sen jakelulistalle voi varsinaisten jäsenten lisäksi liittyä yhteistoimintajäsenet ja muutkin vesihuoltoalan toimijat. 

Samasta linkitä ja jokaisen uutiskirjeen lopusta löydät tarvittaessa myös uutiskirjeen peruutuslomakkeen.

Vesilaitosyhdistyksen löydä FaceBookissa nimellä @jokapaivaonvesipaiva sekä LinkedIn palvelusta.

Sen lisäksi Vesilaitosyhdistyksen Youtube-tilillä on kampanjoiden videot, osoitteessa https://www.youtube.com/channel/UCQM2_VjGM4gci7Iyswk03fw/featured
Tai Youtubessa käyttämällä hakusanaa ”Vesilaitosyhdistys”

Vesihuoltoalan teemoista kirjoitellaan sosiaalisessa mediassa esimerkiksi aihetunnisteella #vesihuolto. Käyttämällä kyseistä hashtagia internethaussa löydät esim.  X-palvelussa (entinen twitter) aiheesta käydyn keskustelun. Näin voit seurata vesihuollosta käytyä viestintää kirjautumatta itse käyttäjäksi. 

LinkedIn on sosiaalisen median verkkoyhteisöpalvelu, joka tukee ammattilaisten verkostoitumista. Lyhyissä LinkedIn-postauksissa  VVY:n kertoo mm ammattijulkaisuista, alan asiantuntijoille suunnatuista tapahtumista ja vesihuoltoalan hankkeista. VVY LinkedIn- yrityssivu on osoitteessa:  https://www.linkedin.com/company/vesilaitosyhdistys

VVY:n kotisivulla etusivun alareunassa olevaan Somefeediin nousevat LinkedIn-palvelussa lähettämämme viestit.  Helposti some-kanavillemme pääset myös kotisivuillamme aina aivan alimmaisena alatunnisteessa olevista linkeistä, jotka myös tässä:
VVY FaceBook jokapaivaonvesipaiva
VVY LinkedIn https://www.linkedin.com/company/vesilaitosyhdistys

 

 

Kaivantotyön suunnittelijoille ja tekijöille on tehty taskukokoinen työohje kaivannon turvalliseen toteuttamiseen vuonna 2013. Oppaassa on kuvin esitetty seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon kaivannon tukemisessa. Niin ikään kuvat havainnollistavat luiskatun kaivannon kaltevuuksia ja niiden tilantarvetta.

Ramboll Finland Oy:n toteuttama opas pohjautuu Liikenneviraston [Väylävirasto] Kaivantojen turvallisuus -tutkimushankkeeseen. Oppaan tilasi Infra ry, joka on maa- ja vesirakennusalojen sekä asfalttialan yritysten etujärjestö. Työsuojelurahasto tuki tiedotushanketta määrärahalla.

Tavoite on, että mahdollisimman moni työntekijä saa oppaan. Usean jakelukanavan ansiosta tämä toteutunee. Oppilaitokset käyttävät opasta opetuksessa, ja tavoitteena on varustaa alan työelämään siirtyvä tällä oppaalla.

 

Vaara vaanii kaivannossa – opas kaivannon turvalliseen toteuttamiseen (taskukokoinen opas)
Rantanen Eeva, Noukka Jouko, Ahlgren Carita, Norokorpi Loviisa. PDF-tiedosto suomenkielinen. 

Faran lurar i schaktgropen - Guide för genomförande av trygga schakter,PDF-tiedosto higres

Faran lurar i schaktgropen - Guide för genomförande av trygga schakter, PDF-tiedosto, lowres

 

 

Vaara vaanii kaivannossa : tutkimushanke kaivantojen turvallisuudesta
Rantanen, Eeva; Harju, Mervi; Norokorpi, Loviisa; Uusitalo, Juha (2013) https://www.doria.fi/handle/10024/121771

Kaivantojen turvallisuus -tutkimushankkeen julkaisu (sivuja 102) vuodelta 2013. Hankkeen tavoitteena oli selkiyttää ja kuvata eri tahojen vastuut ja tehtävät kaivantojen turvallisuuden varmistamisessa infra-alan rakennusprosessin eri vaiheissa. Julkaisun laatiminen pohjautuu kerättyyn tutkimustietoon ja niihin tietoihin, joita saatiin hankkeen aikana järjestetyistä työpajoista. Tarkastelussa käsiteltiin työturvallisuuden varmistamista yhteisillä rakennustyömailla eli sellaisilla työmailla, joissa toimii useita (enemmän kuin yksi) eri tahoja joko yhtä aikaa tai peräkkäin.

Tutkimus koostui viidestä osa-tehtävästä;

 • kirjallisuuskatsaus,
 • kuolemaan johtaneiden kaivanto-onnettomuuksien analysointi,
 • nykytilatarkastelu,
 • työmaiden nykykäytäntöjen selvittäminen ja
 • toimintamallin kehittäminen.

Tutkimushankkeessa saatujen tulosten perusteella luotiin hyviä käytäntöjä kaivantotöiden suunnitteluun ja toteutukseen

Toimintamalli kuvaa toiminnan rakennusprosessissa kaivantojen näkökulmasta. Tiivistettyyn muotoon koottu toimintamalli sisältää 14 kohdan listauksen toiminnan osa-alueista.

Toimintamallin lisäksi tutkimushankkeen tuloksissa toimintamalliin liittyviä rakennusprosessin hyviä käytäntöjä tarkennettiin prosessivaiheittain

Jaa sivu:

Tulosta