facebook twitter

Tukea vesihuoltolaitoksen tiedottamiseen ja viestintään

Vesihuoltolaitokset näkyvät ja kuuluvat alueillaan, tuottavathan ne palvelun joka koskettaa meitä kaikkia.

Selkeät toimintaohjeet ja viestit yhtäällä helpottavat asiakkaiden arkea, ja toisaalla sujuvoittavat laitosten toimintaa. Vesihuoltolaitoksen aktiivinen ote arjen viestintään antaa valmiudet ja luo perustan myös kriisitilanteissa tiedottamiseen. Mikä parasta asiansaosaava ja toiminnastaan viestivä laitos säilyttää asukkaiden luottamuksen myös poikkeustilanteissa.

Poikkeustilanteissa tiedottamisen on oltava nopeaa, riittävää ja luotettavaa. Hyvä kriisiviestintä perustuu normaaliaikoina opittuun viestintään, selkeisiin ja helposti löydettävissä oleviin toimintaohjeisiin sekä kriiseissä toimivien tahojen yhteiseen harjoitteluun.

Tulevaisuuden trendinä on, että kuluttajat vaativat entistä aktiivisempaa ja avointa viestintää vesihuoltopalveluista. Esimerkiksi tiedottaminen asiakkaille talousveden laadusta tulee korostumaan.

VVY:n ja jäsenten yhteistyö viestintäasioissa

VVY:n viestintätoimenpiteet kohdistuvat sekä yhdistyksen oman viestinnän kehittämiseen että jäsenlaitosten asiakasviestinnän tukemiseen.

VVY:n Viestintäverkosto

VVY:n Viestintäverkosto on jäsenlaitosten viestinnästä vastaavien ja oman toimen ohella viestintää hoitavien henkilöiden vapaamuotoinen ryhmä, joka kokoontuu muutaman kerran vuodessa jakamaan kokemuksia laitosten viestintään liittyvistä teemoista.

Tapaamisten ohjelma muodostuu osallistujien omista esityksistä, joissa he kertovat ajankohtaisista viestintään liittyvistä aiheista.

Kuvassa Viestintäverkosto vuonna 2013 tutustumassa Kakolanmäen puhdistamon yleisökierrokseen, jossa muun muassa  laitoksen toimintaa esittelevä video.

Lisätietoja VVY:n viestinnästä, varsinaisten jäsenten viestintä- ja tiedotusmateriaaleista sekä Viestintäverkoston toiminnasta tiedottaja Eeva Hörkkö puh. (09) 8689 0123, eeva.horkko(a)vvy.fi.

Aihepiirin uutisia VVY:n kotisivuilla löydät avainsanalla: viestintä

•VVY on tukijana Viestintäviraston vuoden yhteisrakentamisteko –kilpailussa

•Kilpailussa etsitään uusia innovatiivisia toimintamalleja, hankkeita ja ideoita, joiden avulla helpotetaan yhteisrakentamista ja lisätään yhteistyötä infratoimijoiden välillä.

•Youtubessa: https://youtu.be/MYjU-5EHl8Y

Tavoitteena on kohentaan kiinteistön omistajien tietoisuutta hulevesistä ja kiinteistöillä tehtävien toimenpiteiden merkityksestä ympäristölle. Aiheen painoarvoa lisää ympäristömuutoksen myötä lisääntyvät rankkasateet. Tässä vaiheessa ensimmäiset viestintämateriaalit ovat valmistuneet, mutta kokonaisuutta yhä työstetään.

Kiinteistöjen vaikutus hulevesien laatuun ja määrään on merkittävä monissa kaupungeissa. Hetkellinen virtaamapiikki, joka tulee rankkasateiden aikana katoilta, aiheuttaa suurimman ongelman kunnan ja/tai vesihuoltolaitoksen hulevesijärjestelmälle ja sekaviemäriverkostoille.

Mikäli jokaisella kiinteistöllä viivytettäisiin kattovesiä, estettäisiin suurin osa kaupunkitulvista ja viemäreiden hallituista ohijuoksutuksista vesistöihin, koska sateen aiheuttama vesimäärä valuisi pidemmän ajan kuluessa viemäriverkostoihin. Tällöin putkien kapasiteetti riittäisi, eikä verkostot tulvisi. Toisin sanoen kiinteistön arvon ja omaisuuden suojaamisen kannalta olisi tärkeää pitää myös maan alla sijaitsevasta infrasta huolta.

Kiinteistöjen hulevesikampanja on Vesilaitosyhdistyksen Baltic Sea Action :lle tekemä uusi Itämeri-sitoumus. Itämeri-sitoumus on työkalu, jossa omalla osaamisellaan sitoudutaan edistämään Itämeren hyvinvointia. Edellinen Vesilaitosyhdistyksen sitoumus oli pytty-kampanja, jonka www.pytty.fi sivuston avulla opastamme, että viemäriä ei pidä kuormittaa ylenpalttisella tai turhalla kemikaalien käytöllä. Estämällä vaarallisten aineiden päätymisen viemäriverkostoon meistä jokainen voi vähentää puhdistamoille ja vesistöihin kohdistuvaa kuormitusta.

Nyt toteutettava Kiinteistöjen hulevesikampanja on saanut Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolta rahoituksen. Hankkeella tähdätään positiivisen asiakasviestinnän kautta kiinteistöjen omistajien tietoisuuden lisäämiseen omista vesijohdoista ja viemäreistä sekä kiinteistöllä tehtävien toimenpiteiden vaikutuksista paremman ympäristön puolesta. Hankkeen toteutetaan vuosina 2017-2018.

Tuotettu materiaali tulee olemaan vapaasti kaikkien Vesilaitosyhdistyksen jäsenlaitosten käytettävissä. Materiaalin hyödyntäminen ja siitä viestiminen alueen asukkaille tehdään pääasiassa vesihuoltolaitosten toimesta ja kustannuksella. Samoin kampanjan jatkuvuudesta huolehtiminen ja viestin tehokas toisto kohderyhmälle toteutuu jäsenlaitosten omassa aktiivisessa alueellisessa viestinnässä.

Lisätietoja hankkeesta
vesihuoltoinsinööri Hanna Riihinen, hanna.riihinen(a)tuusula.fi, Tuusulan Vesi
tiedottaja Eeva Hörkkö, eeva.horkko(a)vvy.fi, Vesilaitosyhdistys
Lisätietoja Itämeri-sitoumuspankista, www.bsag.fi
projektipäällikkö, Nicholas Wardi, nicholas.wardi(a)bsag.fi, Baltic Sea Action Group (BSAG)


Kerrostalo aiheinen kuva

 

Kuvatiedosto jpg linkkinä.

 

Kuvatiedostot sosiaaliseen mediaan

Kuva insta 600 x 600 linkkinä

 

Kuva fb  1200 x 628 linkkinä.

 

Tunnus #selvitävastuu

 

Tunnus laatikko-malli 

 1. Selvitavastuu_tunnus_laatikko_valkoinen_RGB
 2. Selvitavastuu_tunnus_laatikko_sininen_RGB
 3. Selvitavastuu_tunnus_laatikko_nega_RGB
 4. Selvitavastuu_tunnus_laatikko_musta_RGB

 

Tunnus lätäkkö-malli 

 1. Selvitavastuu-_tunnus_lätäkkö_valkoinen_RGB
 2. Selvitavastuu-_tunnus_lätäkkö_sininen_RGB
 3. Selvitavastuu-_tunnus_lätäkkö_nega_RGB
 4. Selvitavastuu-_tunnus_lätäkkö_musta_RGB

Tunnus kupla-malli

 1. Selvitavastuu-_tunnus_kupla_valkoinen_RGB
 2. Selvitavastuu-_tunnus_kupla_sininen_RGB
 3. Selvitavastuu-_tunnus_kupla_nega_RGB
 4. Selvitavastuu-_tunnus_kupla_musta_RGB

 

Voit tiedustella materiaalin eri formaatteja Vesilaitosyhdistys, tiedottaja Eeva Hörkkö, eeva.horkko@vvy.fi

Saatavilla esimerkiksi tunnuksen #selvitävastuu formaatit: RGB (AI, EPS, JPF) ja CMYK (AI, EPS, JPF)

 

Vesilaitosyhdistys on mukana yhteiskampanjassa, joka kertoo miten arjen toimilla voi edistää vesien parempaa tilaa ja yhteiskunnan omavaraisuutta. Kampanjassa on jätevesiin liittyen tietoa sekä kuva-aihe ”Viemäri ei ole musta aukko", jota jäsenlaitokset voivat käyttää viestinnässä.

Aineistot voi ladata kampanjasivustolta kohdasta "materiaalit"  www.kiertaakohyvakauttasi.fi

Erityisesti jätevesiin liittyen:

http://kiertaakohyvakauttasi.fi/wp-content/uploads/2018/05/QA_kiertaako_hyva_kauttasi_jatevedet.pdf

 

VVY:n jäsenlaitokset voivat hyödyntää kampanjassa tuotettua materiaalia:

Lisätietoja materiaaleista Vesilaitosyhdistys, tiedottaja Eeva Hörkkö, eeva.horkko(a)vvy.fi

Kampanjan lanseeraus on ma 4.6. jolloin Luonnonvarakeskus lähettää aiheesta mediatiedotteen. Materiaalit ja teema soveltuvat kuitenkin käyttöön usean vuoden ajaksi.

Yhteistyötahot:

Kampanjan pääkoordinaattoreita ovat hallituksen Ravinteiden kierrätyksen kärkihanke, tulevaisuustalo Sitra ja Baltic Sea Action Group –säätiö. Kampanjassa ovat mukana Envitecpolis, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Evira, Fazer, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY), John Nurmisen Säätiö, Kaupan liitto, Lounais-Suomen Jätehuolto, Luonnonvarakeskus, Maa- ja kotitalousnaiset, maa- ja metsätalousministeriö, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Martat, Motiva, Päivittäistavarakauppa, Rosk’n’Roll Oy, Sitra, Suomen Kiertovoima, Suomen ympäristökeskus, Turun yliopiston Brahea-keskus. Tyrsky Consulting, Valio, Varsinais-Suomen ELY-keskus, Vesilaitosyhdistys, ympäristöministeriö sekä Ympäristöteollisuus ja –palvelut ry.

 

 

 

 

jpg-kuva linkkinä:Viemäri ei ole musta aukko

Vesihuoltolaitosten yhteinen Juotava hanavesi -kampanja viestii suomalaisille puhtaasta juomavedestä ja antaa juomavedelle sen ansaitseman arvon. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto ja kuusitoista laitosta rahoittivat hanketta, jossa toteutettiin tietoisku (mainosfilmi) elokuvateatterin alkumainokseksi sekä kolme lyhyempää spottia sosiaalisessa mediassa käytettäväksi. Juotava hanavesi -kampanjalle myönnettiin Suomi 100 -rahoitusta.

Hanavesioopperan mainosfilmit 

Löydät kaikki teeman videot Vesilaitosyhdistyksen Youtube-tililtä esimerkiksi hakusanalla Vesilaitosyhdistys.

 1. Hanavesiooppera (100 s) https://youtu.be/8kcEGkbSNaQ
 2. Herra Kenraalikuvernööri pyörtää puheensa. (30 s) https://youtu.be/rtByIgjEpM8
 3. Herra Kenraalikuvernööri ja juoksevan veden ihme. (30 s) https://youtu.be/_-OElzgwngE
 4. Herra Kenraalikuvernööri yllättyy iloisesti.  (30 s) https://youtu.be/5cwHfcWX6ps
 5. Versio, jossa tekstit englanniksi ja kiinaksi: https://youtu.be/E0ZSjPKR-E
 6. Versio, jossa tekstit englanniksi: https://youtu.be/_CCpqhiOVlU

Päivitä ja täydennä laitoksen kotisivuja

Laitoksia kannustetaan päivittämään kotisivuillaan olevat esittelyt oman alueen vedenkäyttäjille. Juotava hanavesi- hankkeessa ei tuoteta yhteistä kampanjasivua, vaan vedenkäyttäjiä ohjataan vesilaitosten omille sivuille.

Etiketti vesipulloon

Jäsenlaitosten käyttöön on toteutettu kaksi erilaista etikettiä. Laitokset tilaavat ja kustantavat itse etiketin varioinnit, pullot, etikettien painatuksen sekä etikettien liimauksen. 

Printti-ilmoitukset

Jäsenlaitosten käyttöön on tehty kolme eri kokoista printti-ilmoitusta. Ilmoituksia voi käyttää asiakaslehdessä, kunnan tiedotuslehdessä, paikallislehdessä sekä muussa tiedottamisessa. Laitokset saavat työstää ja muokata taittopohjia itse tai omissa mainostoimistoissa. 

Äänimainos 

Varsinaisten jäsenten käyttöön on myös kampanjan teemalla äänimainos, joka on pituudeltaan 30 s. Äänimainoksessa on kaikille laitoksille sopiva yhteinen loppu eli ”Terveisin vesilaitoksesi”. 

VVY:n jäsenlaitokset voivat tilata materiaalit ja taittopohjat VVY:stä otaamalla yhteyttä vvy@vvy.fi 

Vesihuoltolaitosten yhteisen kampanjan tavoitteena on, että vaaralliset jätteet tai kodin kemikaalit eivät kuormita jätevedenpuhdistamoa eivätkä päädy vesistöihin. Kampanjamateriaali on laadittu Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston ja 15 vesihuoltolaitoksen rahoituksella. Kutsumme kampanjointiin mukaan kaikki Vesilaitosyhdistyksen jäsenlaitokset, sillä kampanjamateriaali on tarkoitettu kaikkien vesihuoltolaitosten käyttöön.

Kampanjamateriaali

Kampanjamateriaaliksi on tuotettu neljä mainosfilmiä. Elokuvateattereiden alkumainoksena levitettävää mainosfilmin (55 sek.) aiheena on: “Viemärissä totuus on mielikuvitustakin ihmeellisempää. Me puhdistamme jätevetesi ja suojelemme ympäristöäsi, kunhan sinä laitat viemäriin vain sitä, mitä sinne kuuluu.”

Kolmen lyhytfilmin aiheet ovat 1) vaaralliset jätteet, 2) käytä ympäristömerkittyjä pesuaineita ja 3) lääkkeet. Lyhytversiot (n. 20 sek.) soveltuvat levitettäväksi sosiaalisessa mediassa ja nettimainontaan.

Vessapuhuttelu 55 sek. https://youtu.be/aeo3MyYEjBY

 1. Lyhyt/Vaaralliset jätteet https://youtu.be/Fdd6j9KnLz0
 2. Lyhyt/Käytä ympäristömerkittyjä pesuaineita https://youtu.be/MRLqfpIeAo8
 3. Lyhyt/Lääkkeet https://youtu.be/WGKRmjH2a48

Neljän filmin lisäksi kaikkien VVY:n jäsenlaitosten käyttöön on tehty

 • Kampanjasivu internetissä www.pytty.fi
 • Sosiaaliseen mediaan ja kotisivuille banneri, lyhyitä kirjoituksia yms.
 • Äänimainos

VVY:n jäsenlaitokset voivat tilata materiaaleja VVY:stä otaamalla yhteyttä vvy@vvy.fi 

Kaikki VVY:n jäsenlaitokset voivat osallistua kampanjointiin

 • Julkaisemalla vesihuoltolaitoksen tai kunnan kotisivuilla banneri-kuvakkeen, josta on linkki filmiin tai kampanjasivulle.
 • Julkaisemalla tai jatkolähettämällä aiheesta viestejä sosiaalisessa mediassa (Facebook, Twitter). Kannattaa myös kartoittaa mahdollisuutta viestiä aiheesta oman kunnan sosiaalisessa mediassa.
 • Lähettämällä oman alueen median edustajille muokatun version yhteisestä lehdistötiedotteesta.
 • Ostamalla filmeille tai äänimainokselle mainosaikaa paikallisradiosta, Spotifysta tai netti tv:stä (esim. Ruutu.fi, Katsomo.fi, Areena.fi).
 • Ostamalla filmille mainosaikaa omista paikallisista elokuvateattereistaan.
 • …sekä kaikilla mahdollisilla omilla tempauksilla hyödyntäen aineistoa!

 

VVY on mukana  yhteisprojektissa, joka tuo kiertotaloutta lähemmäksi kuluttajien arkea konkreettisen esimerkin avulla. ks. www.kinkkutemppu.fi

"Tee jouluna hyvää herkullisella tavalla! Ota joulunkinkun paistinrasvat talteen, kiikuta ne lähimpään keräyspisteeseen ja olet mukana tekemässä kaikkien aikojen Kinkkutemppua. Tänäkin jouluna suomalaisten joulukinkkujen paistinrasvoista valmistetaan uusiutuvaa dieseliä. Kinkkutempun tuotto lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen."

Vesilaitosyhdistyksen löydät twitterissä käyttäjänimellä @suomenvesi ja facebookissa @jokapaivaonvesipaiva.

Sen lisäksi Vesilaitosyhdistyksen Youtube-tilillä on kampanjoiden videot, osoitteessa https://www.youtube.com/channel/UCQM2_VjGM4gci7Iyswk03fw/featured
Tai Youtube ja hakusana ”Vesilaitosyhdistys”

Vesihuoltoalan teemoista kirjoitellaan twitterissä esimerkiksi aihetunnisteella #vesihuolto. Käyttämällä kyseistä hashtagia internethaussa löydät twitterissä aiheesta käydyn keskustelun. Näin voit seurata VVY:n some-viestintää myös kirjautumatta itse käyttäjäksi. Toinen ajankohtainen hashtag on  #selvitävastuu, sitä käytetään Kiinteistöjen hulevesikampanjanaineistossa. 

VVY:n kotisivulla etusivun alareunassa olevaan Somefeediin nousevat twitterissä ja facebookissa lähettämämme viestit.  Helposti some-kanavillemme pääset myös kotisivuillamme aina aivan alimmaisena alatunnisteessa olevista linkeistä, jotka myös tässä:

VVY twitter @suomenvesi
VVY facebook jokapaivaonvesipaiva

 

 

VVY:n neuvoo ja opastaa jäseniään työkaluinaan muun muassa sähköinen uutiskirje, jäsenkirje sekä ekstranet-jäsensivut.

Lisätietoa jäsenviestinnästä VVY:n ja jäsenlaitosten kanssakäyminen.

 


VVY:n uutiskirjeen tilaus

Tästä linkistä voit tilata VVY:n uutiskirjeen:
http://uutiskirje.vvy.fi/

Kun olet tilannut uutiskirjeen oheisesta linkistä, sähköpostiisi tulee vielä vahvistuspyyntö, tarvittaessa tarkista meneekö vahvistusviesti roskapostiisi.

Sähköinen uutiskirje ilmestyy noin kaksi kertaa kuukaudessa ja sen jakelulistalle voi varsinaisten jäsenten lisäksi liittyä yhteistoimintajäsenet ja muutkin vesihuoltoalan toimijat. 

Samasta linkitä ja jokaisen uutiskirjeen lopusta löydät tarvittaessa myös uutiskirjeen peruutuslomakkeen.

Välttämätön vesi –julkaisu kertoo vesihuoltopalveluiden nykytilasta. Esite on tarkoitettu vesihuoltolaitosten viestintään niin asiakkailleen kuin alueen päättäjillekin.  Vesilaitosyhdistys tarjoaa paino-originaalin, josta jäsenlaitokset voivat esitettä omaan käyttöön painattaa. Julkaisu painotyön voi tilata haluamastaan painosta.

Julkaisussa esitetään havainnollisesti muun muassa 

 • kuinka paljon käytämme vettä, 
 • kuinka hyvää vettä juomme,
 • mistä veden hinta muodostuu,
 • vesihuoltoverkoston tila,
 • vesihuoltopalvelun hiilijalanjälki,
 • kuinka puhtaaksi jätevesi puhdistetaan ja
 • ravinteikas liete

Välttämätön vesi –julkaisun on suunnitellut Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmää ohjaava työryhmä ja laaja vesihuoltoasiantuntijoiden joukko.

Nettiversio 

Ruotsinkielinen

 

Laitoksen omat tiedot takasivulle

Julkaisun viimeisellä sivulla on varattu tilaa vesihuoltolaitoksen omille tiedoille. Tietojen lisääminen tehdään Mainostoimisto Dionissa. Esitekohtaisten muutosten (logo + yhteystiedot, tallennus painovalmiiksi originaaliksi) kustannusarvio on 135 €/esite +alv 24%.  Lisätietoja Mainostoimisto Dion, Riitta Viitakangas riitta.viitakangas@dion.inet.fi puh.  0400 555 450.

 Lisätietoja  tiedottaja Eeva Hörkkö puh. (09) 8689 0123, eeva.horkko@vvy.fi

 

Vesilaitosyhdistys ja Kuntaliitto ovat yhteistyössä tehneet erityisesti kuntapäättäjille tarkoitetun esitteen ”Elämme puhtaasti vedestä”. Esitteellä haluamme  kertoa päättäjille vesihuollon tärkeydestä. Perustelemme, miksi kuntapäättäjien tulisi omalla toiminnallaan varmistaa kuntien omistamille vesihuoltolaitoksille hyvät toimintaedellytykset. 

VVY:n jäsenlaitokset voivat hyödyntää esitteen viestejä soveltuvin osin omassa päättäjä- ja asiakasviestinnässään. Esite on A5-kokoinen, 12-sivuinen ja monivärinen.

Elämme puhtaasti vedestä -esite 

Nettiversio

Toivomme, että jäsenalitokset hyödyntävät esitettä ja sen sisältöä omassa viestinnässään ja edunvalvonnassaan kuntasektorilla. Aikaisemmin julkaistu kertoo vesihuoltopalveluiden nykytilasta. Nyt on aineista hyvään tietopakettiin, joka sopii niin kuntapäättäjille kuin muille vesihuollosta kiinnostuneille! 

Jäsenlaitokset voivat käyttää materiaaleja esimerkiksi omien hallitustensa, johtokuntiensa, lautakuntien tai muiden luottamushenkilöiden valmentamisessa ja vesihuollon tärkeiden kysymysten informoinnissa. Eri käyttötilanteisiin sopivan PowerPoint-esityksen voi muokata VVY:n Kuntamarkkinoilla käyttämästä esityksestä.

Jäsenlaitokset voivat tilata painotyön haluamastaan painosta. Toimitamme tarvittaessa painokelpoisen originaalin.  Painotyön voi tilata myös Copy-Set Oy:stä copy-set@copy-set.fi,  puh. (09) 877 0570.  Heidän kustannusarvio Elämme puhtaasti vedestä -esitteelle (hinnat voimassa toistaiseksi) VVY:n jäsenlaitoksille on 25 – 1000 kpl erille: 0,70 euroa /kpl alv 0%. Toimitus: 20 euroa alv 0%.

 

 

Vessasta vesistöön –video (2011) vastaa jäteveden puhdistukseen liittyviin kysymyksiin.

Ohjelma on tarkoitettu tiedotus- ja opetusmateriaaliksi vesihuoltolaitoksille, oppilaitoksille ja kunnille. Video sopii hyvin esimerkiksi puhdistamoilla vieraileville ryhmille.  Videon on Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston tukema. DVD-levyn voi tilata VVY:n verkkokaupasta tai s-postilla vvy@vvy.fi, hinta on 20 €.

 

Jaa sivu:

Tulosta