facebook twitter

Tukea vesihuoltolaitoksen tiedottamiseen ja viestintään

Vesihuoltolaitokset näkyvät ja kuuluvat alueillaan, tuottavathan ne palvelun joka koskettaa meitä kaikkia.

Selkeät toimintaohjeet ja viestit yhtäällä helpottavat asiakkaiden arkea, ja toisaalla sujuvoittavat laitosten toimintaa. Vesihuoltolaitoksen aktiivinen ote arjen viestintään antaa valmiudet ja luo perustan myös kriisitilanteissa tiedottamiseen. Mikä parasta asiansaosaava ja toiminnastaan viestivä laitos säilyttää asukkaiden luottamuksen myös poikkeustilanteissa.

Poikkeustilanteissa tiedottamisen on oltava nopeaa, riittävää ja luotettavaa. Hyvä kriisiviestintä perustuu normaaliaikoina opittuun viestintään, selkeisiin ja helposti löydettävissä oleviin toimintaohjeisiin sekä kriiseissä toimivien tahojen yhteiseen harjoitteluun.

Tulevaisuuden trendinä on, että kuluttajat vaativat entistä aktiivisempaa ja avointa viestintää vesihuoltopalveluista. Esimerkiksi tiedottaminen asiakkaille talousveden laadusta tulee korostumaan.

VVY:n ja jäsenten yhteistyö viestintäasioissa

VVY:n viestintätoimenpiteet kohdistuvat sekä yhdistyksen oman viestinnän kehittämiseen että jäsenlaitosten asiakasviestinnän tukemiseen.

Lisätietoja VVY:n viestinnästä, varsinaisten jäsenten viestintä- ja tiedotusmateriaaleista sekä Viestintäverkoston toiminnasta tiedottaja Eeva Hörkkö puh. (09) 8689 0123, eeva.horkko(a)vvy.fi.

 

Aihepiirin uutisia VVY:n kotisivuilla

Avainsana: viestintä

VVY:n Viestintäverkosto on jäsenlaitosten viestinnästä vastaavien ja oman toimen ohella viestintää hoitavien henkilöiden vapaamuotoinen ryhmä, joka kokoontuu muutaman kerran vuodessa jakamaan kokemuksia laitosten viestintään liittyvistä teemoista.

Tapaamisten ohjelma muodostuu osallistujien omista esityksistä, joissa he kertovat ajankohtaisista viestintään liittyvistä aiheista.

Lisätietoja tiedottaja Eeva Hörkkö, eeva.horkko@vvy.fi

 

Kuvassa Viestintäverkosto vuonna 2013 tutustumassa Kakolanmäen puhdistamon yleisökierrokseen, jossa muun muassa  laitoksen toimintaa esittelevä video.

Voit lukea VVY:n twitter viestit osoitteesta @suomenvesi ja tutustua viestintään facebookissa osoitteessa jokapaivaonvesipaiva


Sen lisäksi Vesilaitosyhdistyksen Youtube-tilillä on kampanjoiden videot, osoitteessa https://www.youtube.com/channel/UCQM2_VjGM4gci7Iyswk03fw/featured
Tai Youtube ja hakusana ”Vesilaitosyhdistys”

VVY:n neuvoo ja opastaa jäseniään työkaluinaan muun muassa sähköinen uutiskirje, jäsenkirje sekä ekstranet-jäsensivut. Lisätietoa jäsenviestinnästä VVY:n ja jäsenlaitosten kanssakäyminen.


VVY:n uutiskirjeen tilaus

 

Tästä linkistä voit tilata VVY:n uutiskirjeen:
http://uutiskirje.vvy.fi/

Kun olet tilannut uutiskirjeen oheisesta linkistä, sähköpostiisi tulee vielä vahvistuspyyntö, tarvittaessa tarkista meneekö vahvistusviesti roskapostiisi.

Sähköinen uutiskirje ilmestyy noin kaksi kertaa kuukaudessa ja sen jakelulistalle voi varsinaisten jäsenten lisäksi liittyä yhteistoimintajäsenet ja muutkin vesihuoltoalan toimijat. 

Samasta linkitä ja jokaisen uutiskirjeen lopusta löydät tarvittaessa myös uutiskirjeen peruutuslomakkeen.

Välttämätön vesi –julkaisu kertoo vesihuoltopalveluiden nykytilasta. Esite on tarkoitettu vesihuoltolaitosten viestintään niin asiakkailleen kuin alueen päättäjillekin.  Vesilaitosyhdistys tarjoaa paino-originaalin, josta jäsenlaitokset voivat esitettä omaan käyttöön painattaa. Julkaisu painotyön voi tilata haluamastaan painosta.

Julkaisussa esitetään havainnollisesti muun muassa 

  • kuinka paljon käytämme vettä, 
  • kuinka hyvää vettä juomme,
  • mistä veden hinta muodostuu,
  • vesihuoltoverkoston tila,
  • vesihuoltopalvelun hiilijalanjälki,
  • kuinka puhtaaksi jätevesi puhdistetaan ja
  • ravinteikas liete

Välttämätön vesi –julkaisun on suunnitellut Vesihuoltolaitosten tunnuslukujärjestelmää ohjaava työryhmä ja laaja vesihuoltoasiantuntijoiden joukko.

Nettiversio 

Ruotsinkielinen

 

Laitoksen omat tiedot takasivulle

Julkaisun viimeisellä sivulla on varattu tilaa vesihuoltolaitoksen omille tiedoille. Tietojen lisääminen tehdään Mainostoimisto Dionissa. Esitekohtaisten muutosten (logo + yhteystiedot, tallennus painovalmiiksi originaaliksi) kustannusarvio on 135 €/esite +alv 24%.  Lisätietoja Mainostoimisto Dion, Riitta Viitakangas riitta.viitakangas@dion.inet.fi puh.  0400 555 450.

 Lisätietoja  tiedottaja Eeva Hörkkö puh. (09) 8689 0123, eeva.horkko@vvy.fi

 

Vesilaitosyhdistys ja Kuntaliitto ovat yhteistyössä tehneet erityisesti kuntapäättäjille tarkoitetun esitteen ”Elämme puhtaasti vedestä”. Esitteellä haluamme  kertoa päättäjille vesihuollon tärkeydestä. Perustelemme, miksi kuntapäättäjien tulisi omalla toiminnallaan varmistaa kuntien omistamille vesihuoltolaitoksille hyvät toimintaedellytykset. 

VVY:n jäsenlaitokset voivat hyödyntää esitteen viestejä soveltuvin osin omassa päättäjä- ja asiakasviestinnässään. Esite on A5-kokoinen, 12-sivuinen ja monivärinen.

Elämme puhtaasti vedestä -esite 

Nettiversio

Toivomme, että jäsenalitokset hyödyntävät esitettä ja sen sisältöä omassa viestinnässään ja edunvalvonnassaan kuntasektorilla. Aikaisemmin julkaistu kertoo vesihuoltopalveluiden nykytilasta. Nyt on aineista hyvään tietopakettiin, joka sopii niin kuntapäättäjille kuin muille vesihuollosta kiinnostuneille! 

Jäsenlaitokset voivat käyttää materiaaleja esimerkiksi omien hallitustensa, johtokuntiensa, lautakuntien tai muiden luottamushenkilöiden valmentamisessa ja vesihuollon tärkeiden kysymysten informoinnissa. Eri käyttötilanteisiin sopivan PowerPoint-esityksen voi muokata VVY:n Kuntamarkkinoilla käyttämästä esityksestä.

Jäsenlaitokset voivat tilata painotyön haluamastaan painosta. Toimitamme tarvittaessa painokelpoisen originaalin.  Painotyön voi tilata myös Copy-Set Oy:stä copy-set@copy-set.fi,  puh. (09) 877 0570.  Heidän kustannusarvio Elämme puhtaasti vedestä -esitteelle (hinnat voimassa toistaiseksi) VVY:n jäsenlaitoksille on 25 – 1000 kpl erille: 0,70 euroa /kpl alv 0%. Toimitus: 20 euroa alv 0%.

 

 

Jaa sivu: