facebook twitter

Uutiset

Tällä sivulla näet uutisemme julkaisupäivän mukaisessa aikajärjestyksessä. Voit myös selata uutisia avainsanoittain klikkaamalla haluamaasi avainsanaa tästä:
hallinto ja taloushulevesi,  julkaisutjäsenyysjätevesi, kiertotalouskoulutus & tapahtumalainsäädäntöliete, pohjavesi, talousvesivarautuminenverkosto ja pumppaamot, vesihuolto laajasti,  vesihuoltopäivä, viestintä


 

 • Uutiskirje julkaistiin 24.2.2021

  24.2.2021

  Voit lukea uutiskirjeestä mm. ROTI 2021-raportista, Nivos Vesi ja Lämpö Oy:n Kimmo Rintamäen blogikirjoituksen sekä Vesikolmio Oy:n ja Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n kuulumisia.

 • Jäteveden lämpö kiinnostaa – kokonaistarkastelu tarpeen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi

  22.2.2021

  HSY kertoo tiedotteessaan, että jäteveden sisältämä lämpö on merkittävä resurssi, jonka nykyistä tehokkaampaan hyödyntämiseen kohdistuu paljon ja perusteltua kiinnostusta. Jäteveden lämpö on samalla välttämättömyys jäteveden biologiselle käsittelylle, erityisesti typenpoistolle. HSY on käynnistänyt yhteishankkeen, jossa tutkitaan jätevesilämpöä yhteiskunnan lämpöenergiataloudessa.

 • Systemaattisuutta vesihuoltoverkostojen mittaukseen ja dokumentointiin

  19.2.2021

  Vesihuoltolaitoksille sekä palveluita tuottaville yrityksille kuten urakoitsijoille on tehty mittaus- ja dokumentointiohje. Yhtenäistä ohjeistusta tarvitaan, sillä kokonaisvaltainen tiedonhallinta on avainasemassa vesihuollon omaisuudenhallinnan parantamisessa. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto rahoitti hanketta.

 • Vesihuolto ROTI 2021-raportissa

  18.2.2021

  Esittelyssä joitakin nostoja vesihuollon keskeisistä teemoista tämänkertaisella ROTI-kierroksella.

 • Ympäristöministeriöltä miljoona-avustus Vesikolmiolle

  18.2.2021

  Ympäristöministeriö on myöntänyt Vesikolmio Oy:lle enintään miljoonan euron avustuksen, jolla parannetaan energiatehokkuutta jätevesien käsittelyssä sekä lisätään jätevesien ravinnekierrätystä. Avustuspäätöksen myötä Vesikolmion hanke siirtoviemärin rakentamiseksi Nivalan ja Ylivieskan välille aikaistuu vuodella.

 • ROTI 2021-raportti

  18.2.2021

  Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2021 -raportissa nostetaan esille etenkin kaupunkien merkitys talouden ja innovaatioiden moottoreina sekä kiertotalouden edistäjinä. Raportin koostamiseen osallistui yli 120 kiinteistö- ja rakennusalan asiantuntijaa. ROTI 2021 luovutettiin kuntaministeri Sirpa Paaterolle torstaina 18.2.2021 Helsingissä.

 • Kinkkutemppu teki uuden ennätyksen poikkeusvuodesta huolimatta

  12.2.2021

  Viidettä kertaa järjestetty Kinkkutemppu innosti suomalaisia jälleen kiertotaloustekoon. Osallistujamäärä kasvoi viime vuodesta huimalla 40 tuhannella, kun lähes neljännesmiljoona kotitaloutta kierrätti joulun paistinrasvat.

 • Keskuspuhdistamo-hankkeen kuulumiset

  11.2.2021

  Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n kolmannesvuosiraportti pitää sisällään tapahtumat ajalta syys-joulukuu 2020. Raportissa mukana runsaasti kiinnostavia kuvia.

 • Uutiskirje julkaistiin 10.2.2021

  10.2.2021

  Aiheina mm. katsaus vuoteen 2020, verkostotöiden vaikutukset verkostoveden mikrobiologiseen laatuun,Tampereen Veden Vesitehras-lehti, maksuttomat julkaisumme ja VVY:n lausunto Kansallisen vesihuoltouudistuksen visiosta ja sen toimeenpano-ohjelman luonnoksesta.

 • VVY:n lausunto Kansallisen vesihuoltouudistuksen visiosta ja sen toimeenpano-ohjelman luonnoksesta

  9.2.2021

  Vesilaitosyhdistys (VVY) on antanut maa- ja metsätalousministeriölle (MMM) lausuntonsa Kansallisen vesihuoltouudistuksen visiosta ja sen toimeenpano-ohjelman luonnoksesta. Lausunto on luettavissa kokonaisuudessaan alla. VVY:n hallitus ja sen työvaliokunta ovat osaltaan hyväksyneet lausunnon.

 • Vesilaitoksen käyttö ja kehittäminen 17.3.2021 klo 9-12

  9.2.2021

  Vesilaitoksen toimintaan ja kehittämiseen keskittyvä koulutus vesilaitoksen käyttö-, käyttöpäällikkö- ja kehittämistehtävissä toimiville.

 • Vesihuoltolaitoksille suunnattu työturvallisuuskorttikoulutus, webinaari

  9.2.2021

  Menikö työturvallisuuskortti vanhaksi? Ilmoittaudu mukaan vesihuoltolaitoksille suunnattuun työturvallisuuskorttikoulutukseen, joka toteutetaan webinaarina 9.2.

 • Ajankohtaista pohjavesilaitoksella 18.3.2021 klo 9-12

  9.2.2021

  Ajankohtaista ja käytännönläheistä asiaa pohjavesilaitosten toimintaan ja kehittämiseen liittyen.

 • Vesihuolto 2021 -päivät järjestetään lokakuussa Turussa

  8.2.2021

  Vesihuoltopäivien ilmoittautuminen avautuu kotisivuillamme 1.3.2021 klo 9.00.

 • Vuosi 2020 vesihuoltoalalla

  8.2.2021

  Katsaus päättyneen vuoden tapahtumiin vesihuoltoalalla. Kirjoitusta voivat jäsenlaitokset hyödyntää soveltuvin osin omissa vuosiraporteissaan.

 • Talousveden laatu on Suomessa erittäin hyvä

  8.2.2021

  Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen raportin mukaan Suomessa käytetään erittäin hyvälaatuista talousvettä, joka täyttää hyvin sille asetetut vaatimukset ja tavoitteet. Vuosina 2017–2019 terveydellisessä laadussa oli poikkeamia vain yksittäisillä vedenjakelualueilla..

 • Hallinto ja talousseminaari 14.4.2021

  5.2.2021

  Vesihuoltolaitosten johdon ja kehittämisestä vastaavien etätapaaminen, jossa käsitellään hallintoon ja talouteen liittyviä asioita.

 • Tampereen Veden Vesitehras-lehti

  1.2.2021

  Vesitehras on Tampereen Vesi liikelaitoksen asiakaslehti kotitalouksille. Lehti ilmestyy kerran vuodessa. Uusin lehti ilmestyi joulukuussa 2020. Lehden paperiversio jaetaan julkisena tiedotteena joka kotiin Tampereella ja Pirkkalassa.

 • HSY kehittää jätevedenpuhdistusta Viikinmäessä

  29.1.2021

  Ympäristöministeriö on myöntänyt Viikinmäen jätevedenpuhdistamon ilmastukseen ja lietteen lämmöntalteenottoon liittyviin hankkeisiin valtiontukea, perusteena on ilmastonmuutoksen hillitseminen. Rahoitettavien kehitystoimenpiteiden on laskettu vuosittain säästävän sähköä 240 MWh ja tuottavan lämpöenergiaa 2,8 GWh.

 • Vantaanjoen valuma-alueen vesilaitosten VIPPA-hanke

  28.1.2021

  VIPPA-hanke on valmistunut, hankkeessa tuotettiin muiden vesihuoltolaitosten käytettäväksi mallipumppaamo ja määrittely parhaista toimintavoista pumppaamoilla sekä viestintäaineistoja asiakasviestintään. Hankkeessa selvitettiin, miten ylivuotojen torjuntatyö etenee Vantaanjoella, ja selvitettiin muualla Suomessa käytössä olevia tai suositeltuja ratkaisuja ylivuotojen torjuntaan.

Jaa sivu:

Tulosta