facebook twitter

Uutiset

Tällä sivulla näet uutisemme julkaisupäivän mukaisessa aikajärjestyksessä. Voit myös selata uutisia avainsanoittain klikkaamalla haluamaasi avainsanaa tästä:
hallinto ja taloushulevesi,  julkaisutjäsenyysjätevesi, kiertotalouskoulutus & tapahtumalainsäädäntöliete, pohjavesi, talousvesivarautuminenverkosto ja pumppaamot, vesihuolto laajasti,  vesihuoltopäivä, viestintä


 

 • Vesilaitosyhdistyksen strategia: Visio 2030 ja tiekartta 2021-2030

  23.9.2021

  Vesilaitosyhdistyksen strategia vuosille 2021-2030 on valmistunut. Uusi strategia katsoo tulevaisuuden haasteita ja tavoitteita yhdistyksen ja vesihuoltolaitosten lisäksi laajemmin myös koko vesihuoltoalan näkökulmasta. Strategia tukee osaltaan myös käynnistyvän Kansallisen vesihuoltouudistuksen tavoitteita. Lue lisää strategiasta klikkaamalla tätä ingressitekstiä.

 • Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista

  22.9.2021

  Uutiskirjeessä 15/2021 kerrottiin ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiate-hokkuusvaatimuksia koskevan lain voimaantulosta. Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista (740/2021) tuli voimaan 2.8.2021 (HE 70/2021 vp.), https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210740.

 • 8.10. klo 10 - 11 Strategiakeskustelu: Asiakaskokemus ohjaa toiminnan kehittämistä

  22.9.2021

  VVY järjestää webinaari-sarjan, jossa alan parhaita asiantuntijoita kutsutaan keskusteleman strategiassa asetetuista tavoitteista ja pohtimaan, miten voisimme konkreettisesti edetä ja ottaa askeleita niitä kohti.

 • Tietoiskuwebinaari: Onko kotikuntasi vesihuolto kestävällä pohjalla? 28.10. klo 18

  22.9.2021

  Tietoiskuwebinaari kuntien viranhaltijoille ja vesihuoltolaitosten toiminnasta päättävien hallitusten, johtokuntien ja lautakuntien jäsenille.

 • VVY:n uutiskirjeen tilaukseen linkki

  16.9.2021

  Vesilaitosyhdistyksen maksuttoman uutiskirjeen tilauksen ja peruuttamisen teet kätevästi tästä linkistä.

 • Seuraa VVY:n kuulumisia sosiaalisessa mediassa

  16.9.2021

  Vesihuoltopäivistä käytämme aihetunnistetta #vesihuolto2021 Pysyt kärryillä alan uutisista ja siitä, mikä nousee keskusteluun sosiaalisessa mediassa, kun seuraat VVY:n Twitteriä, Facebook-sivua tai LinkedIn-yrityssivua. Löydät Twitterimme käyttäjänimellä @suomenvesi ja Facebook-sivumme nimellä @jokapaivaonvesipaiva.

 • Uutiskirje julkaistiin 15.9.2021

  15.9.2021

  Aiheina mm. Kehittämisrahaston haku, Pytty-videoiden jatkoaika, Europe’s Water in Figures -raportti. Lisäksi kehittämispäällikkö Saijariina Toivikko kertoo blogikirjoituksessa syksyn asiantuntijakeskusteluista, joissa pohditaan VVY:n strategian tavoitteita ja niiden toteutumisen edellytyksistä. Kannattaa myös huomata kutsu Vesijohtojen kuntotutkimusten etätyöpajaan 4.10.2021.

 • Kansalaisaloite ”Vesi on meidän” johtaa lainsäädännön valmisteluun

  14.9.2021

  Kansalaisaloitteeseen perustuvaa sääntelyä valmistellaan vesihuoltolainsäädännön tarkistamisen yhteydessä.

 • Maailman toimivin vesihuolto 2030 – tavoitteista tekoihin

  14.9.2021

  Kehittämispäällikkö Saijariina Toivikko kertoo blogikirjoituksessa syksyn asiantuntijakeskusteluista, joissa pohditaan strategian tavoitteita ja niiden toteutumisen edellytyksistä.

 • Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston haku on auki

  14.9.2021

  Ennakkokäsittelyyn tulee toimittaa hakemukset 15.9. mennessä. Ennakkokäsiteltyjen hakemusten lopullinen toimittaminen 13.10. mennessä. Ilman ennakkokäsittelyä jätettävät hakemukset tulee toimittaa syyskuun loppuun mennessä.

 • Laki ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista astui voimaan 2.8.2021

  14.9.2021

  Laissa säädetään ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista. Lakia sovelletaan mm. erityisalojen hankintalain mukaisiin ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintoja koskeviin sopimuksiin ja liikennepalveluhankintoja koskeviin käyttöoikeussopimuksiin.

 • Jätevesipäivä 3.11.2021

  13.9.2021

  Teemawebinaari, johon on koottu ajankohtaisia jätevesilainsäädäntöön, jätevesien seurantaan ja tutkimukseen sekä poikkeaviin jätevesiin liittyviä aiheita.

 • Europe's Water in Figures - raportti

  13.9.2021

  Europe’s Water in Figures -julkaisu (2021) kertoo kattavasti eurooppalaisesta vesihuollosta. Aineisto sisältää kansallisia teknisiä, taloudellisia ja hallinnollisia tietoja. Esimerkiksi väestön liittymisasteet talousvesiverkostoon, jätevedenkäsittelyasteet ja hintatietoja. Tulokset osoittavat vesihuoltoalan monimuotoisuuden sekä haasteita, joita ala kohtaa erityisesti investointitarpeiden osalta.

 • Viemäreiden kunnon tutkiminen, visuaaliset tutkimusmenetelmät -ohjejulkaisu on nyt lausuntovaiheessa

  13.9.2021

  Mahdolliset lausunnot pyydetään toimittamaan sähköpostilla osoitteella matti.ojala(a)sujutek.fi viimeistään 15.9.2021. VVY:n varsinaiset jäsenet voivat ladata lausuntoversion VVY:n extranetistä. Muille se toimitetaan pyynnöstä sähköpostilla.

 • Pohjoismainen jätevesikonferenssi NORDIWA2021

  10.9.2021

  Nyt yli 230 osallistujaa, ilmoittaudu mukaan online -NORDIWA2021 -jätevesikonferenssiin - Pohjoismaiden johtavaan vesialan ammattilaisten tapahtumaan 28. syyskuuta - 1. lokakuuta 2021. Kaikki esitykset tallennetaan ja osallistujat voivat katsella niitä myös loka- ja marraskuussa. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 20. syyskuuta.

 • Vesijohtojen kuntotutkimusten etätyöpaja 4.10.2021

  7.9.2021

  Työpajan aiheena on käytännön kokemukset kuntotutkimuksista ja kunnonseurannasta ja näistä saatujen tietojen hyödyntämisestä. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto on hankkeen päärahoittaja.

 • Pytty-videoille jatkoaikaa vuoteen 2026

  6.9.2021

  Pytty-videoille on hankittu viisi vuotta jatkoaikaa, mahdollisuus käyttää videoita jatkuu siis marraskuuhun 2026.

 • Uutiskirje julkaistiin 1.9.2021

  1.9.2021

  Aiheina mm. VVY:n toimitusjohtaja Osmo Seppälän blogi: Ala uudistuu toimijoiden laajalla yhteistyöllä, Kehittämisrahaston ennakkokommentointi, Vesihuolto 2021 -päivät sekä Matti Lehtoniemen diplomityö. Lisäksi Lahti Aqua vei opettajille suunnatun lehden toimittajan tutustumaan jätevedenkäsittelyprosessiin. Kannattaa myös huomata, että viemäreiden kunnon tutkimiseen liittyvä julkaisu on nyt lausuntovaiheessa.

 • Tuloviemäritunnelin puhkaisu

  1.9.2021

  Sulkavuoren keskuspuhdistamon viemäritunneleiden louhintatöissä saavutettiin tiistaina tärkeä etappi, kun toinen viemäritunneleista puhkaistiin läpi. Nyt tuloviemäritunneli on koko matkalta auki Vihilahden ja Sulkavuoren tulopumppaamon välillä.

 • Vesihuolto esillä Opettaja-lehden Retkioppaassa

  31.8.2021

  Syksyn Opettaja-lehden Retkioppaassa Lahti Aqua Oy kertoo pohjavedestä ja vie toimittajan tutustumaan jätevedenkäsittelyprosessiin. Oppaassa myös juttu Päijännetunnelista.

Jaa sivu:

Tulosta