facebook twitter

Uutiset

Tällä sivulla näet uutiset julkaisupäivän mukaisessa aikajärjestyksessä.

Voit myös selata uutisia avainsanoittain klikkaamalla haluamaasi avainsanaa tästä:
hallinto ja taloushulevesi,  julkaisutjäsenyysjätevesikoulutus & tapahtumalainsäädäntöliete, pohjavesi, talousvesivarautuminenverkosto ja pumppaamot, vesihuolto laajasti,  vesihuoltopäivä, viestintä


 

 • Vaikuta vesiin - toimenpiteiden toteutuminen

  15.7.2019

  Tutustu yhdyskunnat-sektorin vesiensuojelutoiminen etenemisen tilanteesta kertovaan grafiikkaan. Uuden verkkopalvelun, josta voi seurata vesiensuojelutoimien etenemistä ovat toteuttaneet ympäristöministeriö, ELY-keskukset & Syke osana vesien- ja merenhoidon viestintää.

 • Hyvinkään Veden asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista

  11.7.2019

  ”Erityisen iloinen olen siitä, että niin moni vastasi kyselyyn. Ihmiset kertoivat numeroarvosanojen lisäksi sanallisesti, mitä mieltä he ovat toiminnastamme,” toteaa vesihuoltojohtaja Tapio Lankinen Hyvinkään Vedestä.

 • Nordiwa2019 Pohjoismaiseen jätevesikonerenssiin ilmoittautuminen

  15.7.2019

  Nordiwa2019 early bird -hinta on voimassa 1.8. asti. Nordiwa Pohjoismainen jätevesikonferenssi järjestetään tällä kertaa Helsingissä 23. – 25.9.2019. Täältä löydät linkin ilmoittautumiseen.

 • Link to Nordiwa2019, Nordic Wastewater Conference registration

  10.7.2019

  Nordiwa2019 Nordic waste water conference Early bird discount ends 1st August 2019. Nordiwa 2019 conference takes place in Helsinki, 23 – 25 September 2019. Here you will find a link to registration.

 • Rakennustietosäätiön RT-ohjekorttiehdotuksia lausunnolla

  8.7.2019

  Rakennustietosäätiö RTS on lähettänyt lausunnolle ilmastoa, ilmastonmuutosta ja ilmastotietoista suunnittelua käsittelevät RT-ohjekorttiehdotukset.

 • Haitalliset aineet Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla vuonna 2018

  11.7.2019

  Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n Nenäinniemen puhdistamolla seurattiin vuonna 2018 useiden haitallisten kemikaalien pitoisuuksia Päijänteeseen johdettavasta käsitellystä jätevedestä.

 • EU:n uusi lannoiteasetus julkaistu

  5.7.2019

  Uusi EU:n lannoiteasetus on julkaistu 25. kesäkuuta ja se astuu voimaan 15.7.2019. Asetusta tulee noudattaa 16.7.2022 alkaen joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta.

 • IWA:n maailmankongressi Kööpenhaminassa lokakuussa 2020 - esittele osaamistanne kansainvälisesti

  2.7.2019

  Kansainvälisen vesijärjestön IWA:n maailmankongressi (IWA World Water Congress & Exhibition) järjestetään Kööpenhaminassa 18-23.10.2020. Kongressin esitelmien ja workshopien ehdotusten haku on nyt auki lokakuun 2019 loppuun saakka. Suomalaistenkin vesialan toimijoiden on aika aktivoitua nyt.

 • THL:n hanke selvitti vesitornien vaikutuksia talousveden laatuun

  25.6.2019

  Hankkeessa havaittiin joidenkin vesitornien pintakerroksen veden esteettisen laadun heikentyminen.

 • Selvitys: Vesihuollon häiriöihin varautumista parannettava

  24.6.2019

  Vesihuollon häiriötilanteita vesihuolto- ja terveydensuojelulainsäädännön näkökulmista tarkastelleessa selvityksessä ehdotetaan vesihuollon riskien vähentämiseksi tarkennuksia vesihuollon lainsäädäntöön, valvontaan ja käytäntöihin. Erityisen tärkeää olisi täsmentää vesihuollon häiriötilannesuunnittelun vaatimuksia.

 • Turn the tap on -hanavesikampanja

  20.6.2019

  Syken ja yhteistyökumppaneiden kampanjalla lisätään tietoutta hanaveden laadusta ja saatavuudesta sekä ympäristöystävällisyydestä erityisesti turistien suuntaan. Kampanja kestää vuoden loppuun asti.

 • Huoltovarmuuden tavoitteissa painopistettä suunnattiin kriittisen infrastruktuurin toimintakyvyn varmistamiseen

  19.6.2019

  Hallituksen joulukuussa 2018 hyväksymässä huoltovarmuuden tavoitepäätöksessä korostetaan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta välttämättömien perusrakenteiden ja palvelujen turvaamista materiaalisen varautumisen lisäksi. Lisää huomiota laitetaan erityisesti energiansaantiin, digitaalisuuteen, logistiikkaan ja kyberturvallisuuteen, mutta myös vesihuolto kuuluu tähän kriittiseen infrastruktuuriin.

 • Rahoitusta kaupunkivesien haitallisten aineiden vähentämiseksi

  19.6.2019

  Ympäristöministeriö ja Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus etsivät toteuttajia hankkeille, joilla vähennetään haitallisten aineiden päätymistä kaupunkien vesistöihin. Haun painopiste on viemäröidyt yhdyskuntajätevedet.

 • Muutoksia summaaristen asioiden vireillepanoon ja oikeuspaikkoihin

  19.6.2019

  Summaariset riita- ja velkomisasiat ovat sellaisia asioita, jotka ratkaistaan kirjallisessa menettelyssä ja voidaan panna vireille käräjäoikeudessa tavanomaista suppeammalla haastehakemuksella. Niitä ovat esim. riidattomat vesi- ja jätevesimaksusaamiset.

 • VVY:n uutiskirje ilmestyi juhannusviikolla

  18.6.2019

  Aiheina mm. hallitusohjelma tarjoaa vesihuollolle mahdollisuuksia uudistua, Nordiwa2019 early bird -hinta 1.8. asti, VVY Golf 2019, johdon neuvottelupäivät 4.-6.9.2019, ravinteiden kierrätyksen toimenpideohjelma. Lue alan tuoreet uutiset.

 • Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoa

  18.6.2019

  Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta verkkotietojen ja verkon rakentamissuunnitelmien toimittamisesta (71/2019 M) sekä sen perustelut ja soveltaminen (MPS 71) -muistiosta ja muistiossa esitetystä määräyksen vaikutusarviosta. (Uutiseen lisätty suoralinkki lausuntopyyntöön.)

 • Hallitusohjelma tarjoaa vesihuollolle mahdollisuuksia uudistua

  18.6.2019

  Antti Rinteen tuoreen hallituksen ohjelma lupaa lisäpanostuksia muun muassa bio- ja kiertotalouteen, ilmastonmuutoksen torjuntaan, tutkimus- ja innovaatiotoimintaan, digitalisaation edistämiseen sekä kriittisen infrastruktuurin toimintakyvyn vahvistamiseen. Vesihuoltoalan pitää tarttua tarmokkaasti näihin teemoihin.

 • Kesäteekkarin terveiset!

  18.6.2019

  Tutustu VVY:n projektityöntekijänä toimivaan teekkariin ja hänen tämän kesän tehtäviin.

 • Ravinteiden kierrätyksen toimenpideohjelma

  17.6.2019

  Ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö tiedottavat, että ravinteiden kierrättämisestä halutaan tehdä Suomessa arkea vuoteen 2030 mennessä uuden toimenpideohjelman avulla.

 • Vesihuoltolaitosten johdon neuvottelupäivät 4.-6.9.2019 Rovaniemellä

  16.7.2019

  Vesihuoltolaitosten johdon vuosittainen ajankohtaisseminaari. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu viimeistään 20.8.

Jaa sivu:

Tulosta