facebook twitter

Uutiset

Tällä sivulla näet uutiset julkaisupäivän mukaisessa aikajärjestyksessä.

Voit myös selata uutisia avainsanoittain klikkaamalla haluamaasi avainsanaa tästä:
hallinto ja taloushulevesi,  julkaisutjäsenyysjätevesikoulutus & tapahtumalainsäädäntöliete, pohjavesi, talousvesivarautuminenverkosto ja pumppaamot, vesihuolto laajasti,  vesihuoltopäivä, viestintä


 

 • Uutiskirjeemme ilmestyi 22.1.2020

  22.1.2020

  Uutiskirjeemme aiheina mm. Vesihuoltolaitoksen digitaaliset asiakaspalveluratkaisut, Kehittämisrahaston kevään 2020 haku, Muutoksia Venlassa vuonna 2020, Vesihuoltopäivien ilmoittautuminen alkaa 27.1., Finnpulp -päätös puhuttaa.

 • Kansallinen vesihuoltouudistus turvaamaan tulevaisuuden vesihuoltopalveluita

  21.1.2020

  Maa- ja metsätalousministeriö kertoo tiedotteessaan, että kansallisen vesihuoltouudistuksen toteuttamiseen on asetettu hanke. Ministeriön hankkeessa etsitään ratkaisuja Suomen vesihuollon uudistamiseen ja toimintaympäristön muutosten ennakointiin. Kolmevuotinen hanke tuo yhteen alan toimijat eri hallinnonaloilta ja eri päätöksenteon tasoilta.

 • Vesihuoltolaitoksen digitaaliset asiakaspalveluratkaisut – Hyvä tapa toimia

  21.1.2020

  Hankkeen tavoitteena oli määritellä vesihuoltolaitoksille toimintakäytäntöjä, joilla asiakaspalvelutoimintojen sähköistäminen voidaan ottaa haltuun. Toimintakäytännöt on kirjattu hankkeen yhteydessä tuotettuihin ohjeistuksiin, jotka sisältyvät raporttiin. Hanke ”Vesihuoltolaitoksen digitaaliset asiakaspalveluratkaisut – Hyvä tapa toimia” päättyi joulukuussa 2019.

 • Finnpulp -päätös puhuttaa

  21.1.2020

  Korkeimman hallinto-oikeuden Finnpulp Oy:n ympäristölupahakemuksen hylkäämistä on käsitelty useissa viimeaikaisissa kirjoituksissa. Näissä analyyseissa pureudutaan päätöksen oikeudelliseen taustaan ja tehdään johtopäätöksiä mm. ympäristölupia koskevan lainsäädännön muutostarpeista ja tarpeesta kehittää vesiin kohdistuvien toimintojen yhteisvaikutusten hallintaa.

 • Suomen merenhoitosuunnitelman toisen osan tarkistaminen

  21.1.2020

  Merenhoitosuunnitelman toisen osan eli seurantaohjelman kuuleminen on käynnissä 20.1.-20.3.2020.

 • Vesihuoltopäivien ilmoittautuminen alkaa 27.1.

  20.1.2020

  Vesihuolto 2020 -päivät järjestetään Vaasan alueella, Mustasaaren Botniahallissa 13.-14.5.2020. Tapahtuman ilmoittautuminen avautuu kotisivuillamme maanantaina 27.1. klo 9.00.

 • Vesilaitoksen käyttö ja kehittäminen 11.-12.3.2020 Kuopiossa

  20.1.2020

  Vesilaitoksen käyttö- , käyttöpäällikkö- tai kehittämistehtävissä työskentelevien vuotuinen koulutustapahtuma. Koulutuspäivillä tutustumme Itkonniemen saneeratulle vesilaitokselle ja ohjelmaan on varattu aikaa yhteiselle keskustelulle osallistujien ehdottamista aiheista.

 • Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston kevään 2020 haku on auki

  16.1.2020

  Hakemuksia vastaanotetaan helmikuun loppuun asti.

 • Lakiluonnos huoneistokohtaisen veden kulutuksen mittaamisesta lausunnolla

  16.1.2020

  Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja hallituksen esitysluonnoksesta, jolla uudistetaan kaukolämmön, kaukojäähdytyksen ja lämpimän käyttöveden mittaamista ja laskutusta. Tarkoituksena on ohjata vedenkulutusta energiatehokkaampaan suuntaan ja tehdä laskutuksesta oikeudenmukaisempaa. Esityksessä on mukana myös huoneistokohtaisen kylmän veden etämittaus.

 • Vesihuoltolaitoksille suunnattu työturvallisuuskorttikoulutus 5.3.2020 Helsingissä

  15.1.2020

  Koulutus voidaan järjestää myös teille räätälöitynä tilauskoulutuksena. Koulutukseen on silloin helppo kytkeä organisaation omat käytännöt ja tarpeet.

 • Muutoksia Venlassa vuonna 2020

  10.1.2020

  Venlan vuoden 2020 ohjeet ovat valmistuneet ja löytyvät Venlasta kohdasta "Ohjeet". Päivitetyt ohjeet ovat Syöttöohje vuonna 2020, Venlan laskemat tunnusluvut, Vesihuollon tila-raportti ja Vesihuoltomaksut. Vuodelle 2020 Venlaan on lisätty erillisraportti ”Puuttuvat perustiedot”, jonka avulla voi tarkistaa mitkä perustiedot ovat vielä syöttämättä. Raportti ilmoittaa puuttuvien perustietojen nimet ja kumpaan järjestelmään (SYKEn Veetiin vai VVY:n Venlaan) tieto olisi pitänyt syöttää. Vuonna 2020 Venlan tunnuslukujen 2101 ja 2115 laskentakaavoja on muutettu.

 • Vuoden ensimmäinen uutiskirje ilmestyi 8.1.2020

  8.1.2020

  Hyvää alkanutta vuotta! Uutiskirjeemme aiheina mm. VVY:n digistrategiaseminaarin tallenne, uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa, uuden juomavesidirektiivin sisällöstä saatiin sopimus Suomen puheenjohtajakaudella,yhdyskuntajätevesidirektiivin arviointi julkaistiin.

 • Vuoden alusta voimaantulleita muutoksia ministeriöiden hallinnonaloilla

  7.1.2020

  Ministeriöt julkaisivat vuodenvaihteen tienoilla tiedotteita 2020 alussa voimaantulleista lakimuutoksista ja muista muutoksista. Tiedotteet ovat luettavissa ministeriöiden verkkosivulta. Ne löytyvät myös valtioneuvoston tiedotteista, linkistä https://valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedotteet .

 • Vesitalous-lehdellä juhlavuosi

  7.1.2020

  Ensimmäinen Vesitalous-lehti ilmestyi vuonna 1960, joten vuosi 2020 on lehdelle juhlavuosi – Vesitalous täyttää 60 vuotta.

 • HSY saneeraa vaelluskalojen kulkureittinä toimivan hulevesiputken

  7.1.2020

  Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY aloittaa hulevesiputken saneerauksen Helsingin Kauppalanpuistossa. Kyseinen hulevesiputki on osa Haaganpuron pääuomaa ja toimii myös uhanalaisen taimenen elinympäristönä. HSY on tilannut kohteeseen uuden erikoisputken, joka mahdollistaa taimenten vaelluksen reitillä.

 • Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Finnpulp Oy:n lupahakemuksen

  20.12.2019

  Päätös noudatteli Weser-tuomiota. Ympäristölupaa ei saa myöntää, jos yksikin veden tilaa kuvaava laatutekijä heikentyy.

 • Uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa

  20.12.2019

  Uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) tulee voimaan 1.1.2020. Uudella lailla korvataan hallintolainkäyttölaki (586/1996).

 • Uuden juomavesidirektiivin sisällöstä saatiin sopimus Suomen puheenjohtajakaudella

  20.12.2019

 • Laatu ja turvallisuus ovat tärkeitä kierrätysravinnevalmisteita tuottaville yrityksille

  19.12.2019

  Lara laaturavinnehankkeen tiedotteessa kerrotaan marraskuussa 2019 toteutetun haastattelu-tutkimuksen tuloksia.

 • Vesienhoitotoimet tarpeen pohjavesien tilan paranemiseksi

  18.12.2019

  Ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan, että uusimman arvion mukaan kaikista pohjavesialueista yhteensä 380 on riskialueita, eli pohjavedessä on todettu haitallisten aineiden pitoisuuksia ja veden tila voi heikentyä ilman suojelutoimia. Määrä on noussut noin 30 alueella edelliseen riskinarvioon (2013) verrattuna.

Jaa sivu:

Tulosta