Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Uutiset

Tällä sivulla näet uutisemme julkaisupäivän mukaisessa aikajärjestyksessä. Voit myös selata uutisia avainsanoittain klikkaamalla haluamaasi avainsanaa tästä:
hallinto ja taloushulevesi,  julkaisutjäsenyysjätevesi, kiertotalouskoulutus & tapahtumalainsäädäntöliete, pohjavesi, talousvesivarautuminenverkosto ja pumppaamot, vesihuolto laajasti,  vesihuoltopäivä, viestintä


 

 • Asiantuntijaryhmä: Jätevesien ravinteet turvaamaan ruuantuotantoa lannoitekriisissä

  27.5.2022

  Ravinneomavaraisuutta ja ruokaturvaa voidaan parantaa tehostamalla ravinteiden kierrätystä. Johtavien maatalous-, ruuantuotanto- ja ympäristöasiantuntijoiden ryhmä ehdottaa toimia, jotka turvaavat Suomen ruuantuotantoa niin kriisioloissa kuin pidemmällä tulevaisuudessa. Toimissa keskitytään erityisesti jätevesien typen kierrätykseen.

 • Uutiskirjeemme julkaistiin 25.5.

  25.5.2022

  Muutama poiminto uutiskirjeen aiheista: Vesihuoltolaitosten yhteishankkeisiin etsitään osallistujia, VVY:n numeroidut kultaiset ansiomerkit 2022, vuoden 2022 Kemira-palkinto, VVY:n 60 -vuotisjuhlastipendi, VVY:n Vesilaitosryhmä vieraili Oulussa.

 • VVY:n Viestintäverkosto

  24.5.2022

  VVY:n Viestintäverkosto tarjoaa vesihuoltolaitosten viestinnän tekijöille mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa kokemuksia alan muiden viestintää hoitavien kanssa.

 • Vesihuoltolaitosten yhteishankkeisiin etsitään osallistujia

  24.5.2022

  VVY:n hallinto-  ja talousseminaarin työpajassa ideoitiin hankkeita ja työstettiin hankeaihioita. VVY kartoittaa hankkeiden teemoista kiinnostuneita vesihuoltolaitoksia ja kutsuu vesihuoltolaitokset keskustelemaan hankkeiden jatkovalmistelusta.

 • Vesihuoltolaitoksille some-aineistoa veden arjen käyttötilanteista

  23.5.2022

  Jäsenten käyttöön tehdyissä videoissa pestään terassia, pääteemana on ”veden arjen käyttötilanne”. Tavoitteena on tehdä näkyväksi vesihuoltopalvelua. Aineistot voi ottaa käyttöön sellaisenaan tai poimia vinkkejä omien viestien tekoon.

 • THL kutsuu vesilaitoksia ja laboratorioita mukaan somaattisten kolifaagien menetelmätestaukseen

  23.5.2022

 • Vesilaitosryhmä vieraili Oulussa

  23.5.2022

  VVY:n vesilaitosryhmän matkakokous suuntautui tänä keväänä Ouluun. Kokouksessa keskusteltiin uuden juomavesidirektiivin kansallisesta toimeenpanosta, ideoitiin vesilaitosryhmän toimialaan kuuluvia kehittämishankkeita sekä keskusteltiin vesilaitosten varautumisesta tämän hetkiseen turvallisuustilanteeseen ja vesihuollolle tärkeiden materiaalien ja kemikaalien saatavuushäiriöihin.

 • Kuopion Veden asiakaslehti ilmestyi

  23.5.2022

  Uudella alustalla verkossa ilmestyvä asiakaslehti on toteutettu saavutettavasti, näin mahdollisimman moni ihminen voi käyttää sitä vaivattomasti. Vesihuoltolaitosten henkilöstön kannattaa katsoa lehdestä sisältövinkkejä omaan asiakasviestintäänsä.

 • Sitkeät myytit vesihuollon kehittämisen tiellä

  18.5.2022

  Tampereen yliopiston tutkijoiden tuore Vesihuollon myytit -teos avaa kotimaan vesihuoltoon liittyviä uskomuksia ja niiden todenperäisyyttä. Tervetuloa mukaan teoksen julkistustilaisuuteen 3.6.2022 kello 9.

 • Vesihuollon häiriötilanteiden toimintakorttien uudet mallipohjat valmistuivat

  18.5.2022

  Vesihuollon häiriötilanteista selviytymistä varten on laadittu uusia toimintakorttien mallipohjia. Toimintakortit on tarkoitettu ohjeistamaan ja helpottamaan toimintaa, kun häiriötilanne on tapahtunut ja sitä ehkäisevät riskinhallintatoimenpiteet eivät ole riittäneet. Aineisto on saatavilla nyt myös ruotsiksi.

 • Tervetuloa vesihuoltoalalle - uusi vesihuoltoalaan perehdyttävä verkkokurssi on opiskeltavissa

  17.5.2022

  Onko työpaikallasi uusia työntekijöitä tai kesätyöntekijöitä, jotka tarvitsevat perehdytystä vesihuoltoalaan? Vesihuoltoalaan perehdyttävä verkkokurssi on julkaistu ja opiskeltavissa ajasta ja paikasta riippumatta. Ilmoittaudu koulutuskalenterissamme ja saat ohjeet kurssin suorittamiseen.

 • Kuvia Vesihuolto 2022 -päiviltä Vaasasta

  13.5.2022

 • Muoviteollisuus ry:n putkijaoston No-dig -kysely

  13.5.2022

  Vastaamalla Muoviteollisuus ry:n putkijaoston lyhyeen No-dig -kyselyyn autat putkijaostoa kehittämään ohjeistustaan, joka koskee kaivamattoman asennusmenetelmän ja asennettavan muoviputkituotteen käyttötapauskohtaista valintaa.

 • Pirjo Rantanen palkittiin jätevesien puhdistuksen edistämiseksi ja nitrifikaation ymmärtämiseksi tehdystä työstä

  11.5.2022

  Vuoden 2022 Kemira-palkinto on myönnetty Pirjo Rantaselle vuoden 2020 lopussa hyväksytystä ansiokkaasta väitöskirjasta, jossa tarkasteltiin typen muuntumista vesi-johtoverkoston vedessä sekä jätevedenpuhdistuksessa. Tätä ennen Pirjo on ollut vuosikymmeniä keskeisessä roolissa jätevesien typenpoiston tutkimuksessa, kanto-aineprosessien asiantuntijana sekä alhaisen lämpötilojen prosessien ymmärtäjänä.

 • VVY:n 60-vuotisjuhlastipendi diplomi-insinööri Anna-Elina Vilénille

  11.5.2022

  Vesilaitosyhdistyksen 60 -vuotisjuhlastipendi on myönnetty tänä vuonna diplomi-insinööri Anna-Elina Vilénille diplomityöstä ”Eri raaka-aineista valmistetun aktiivi-hiilen tuotannon ympäristövaikutukset”  (työn englanninkielinen nimi: ”Environmental impact of activated carbon production from various raw materials”).

 • Vesilaitosyhdistyksen numeroidut kultaiset ansiomerkit 2022

  11.5.2022

  Vesilaitosyhdistys ja sen edeltäjät ovat vuodesta 1981 alkaen jakaneet numeroituja kultaisia ansiomerkkejä. Merkkien myöntämisen edellytyksinä ovat erityiset ansiot vesihuollon kehittämisen hyväksi maassamme tehdystä työstä. Ansiomerkin saaneet henkilöt ovat olleet poikkeuksellisen ansioituneita sekä alan asiantuntemusta omaavia. Vuonna 2022 Vesilaitosyhdistyksen hallitus on myöntänyt viisi numeroitua kultaista ansiomerkkiä.

 • Tuhatkunta vesihuoltoalan ammattilaista kokoontuu Vesihuolto 2022 -päiville

  10.5.2022

  Vesihuolto 2022 -päivien mediatiedotteessa on muutama poiminto päivien kattavasta sisällöstä.

 • Uutiskirjeemme julkaistiin 10.5.2022

  10.5.2022

  Aiheina mm. koulutuspäällikkö Katri Henttosen koulutusblogi, Yhdyskuntajäteveden puhdistamisen green deal -sopimus, julkaisu hyvistä toimintatavoista kiinteistöjen kupariputkien syöpymisen ehkäisemiseksi, Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoituspäätökset sekä jäsenlaitokselta uutisena tietoa Sulkavuoren rakennus- ja tekniikkaurakoista.

 • Julkaisu hyvistä toimintatavoista kiinteistöjen kupariputkien syöpymisen ehkäisemiseksi

  6.5.2022

  Kuparisissa vesijohdoissa on viime vuosina tapahtunut ennenaikaisia korroosiovaurioita, joiden aiheuttajaa ei useimmissa tapauksissa tunneta. Vesilaitosyhdistyksen monistesarjan julkaisussa on koostettu eri toimijoille tueksi hyvät toimintatavat kiinteistöjen kuparisten vesijohtojen syöpymisen ehkäisemiseksi.

 • Yhdyskuntajäteveden puhdistamisen green deal -sopimus tuo puhdistamoiden toimintaa näkyväksi

  5.5.2022

  Jätevesien puhdistus on Suomessa korkeatasoista. EU:n yhdyskuntajätevesidirektiivin asettamat raja-arvot saavutetaan useimmiten jopa kirkkaasti ja puhdistamojen toiminta on usein varmuuden vuoksi ja vapaaehtoisesti vielä kansallisia lupamääräyksiäkin parempaa. Ympäristöministeriön green deal –konseptissa on luotu viitekehys tällaiselle vapaaehtoiselle ilman sääntelyä tapahtuvalle ympäristön suojelun tasoa parantavalle toiminnalle yhteisen sopimuksen ja erikseen tehtävien sitoumusten muodossa. Vesilaitosyhdistys kannustaa laitoksia tekemään oman sitoumuksensa sitoumus2050.fi -sivustolla!

Jaa sivu:

Tulosta