Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Uutiset

Tällä sivulla näet uutisemme julkaisupäivän mukaisessa aikajärjestyksessä. Voit myös selata uutisia avainsanoittain klikkaamalla haluamaasi avainsanaa tästä:
hallinto ja taloushulevesi,  julkaisutjäsenyysjätevesi, kiertotalouskoulutus & tapahtumalainsäädäntöliete, pohjavesi, talousvesivarautuminenverkosto ja pumppaamot, vesihuolto laajasti,  vesihuoltopäivä, viestintä


 

 • Sisäilman radon vesilaitoksilla 2022

  23.3.2023

  Vuoden 2018 lopussa voimaan tullut säteilylainsäädäntö edellyttää pohjavesilaitosten työntekijöiden säteilysuojelun tehostamista. Säteilylain (859/2018) 155 §:n mukaan työnantajan on selvitettävä työtilan ja muun työskentelypaikan radonpitoisuus, jos työpaikalla käsitellään pohjavettä, joka pääsee kosketuksiin sisäilman kanssa. STUK on selvittänyt säädöksen voimaantulon jälkeen mittausten tekemistä ja havaittuja radonpitoisuuksia vesilaitosten sisäilmassa.

 • Verkostosuunnittelun kaivokorttiprosessin optimointi –BIM suunnittelusta työmaalle ja verkkotietoon

  23.3.2023

  Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoittama hanke "Verkostosuunnittelun kaivokorttiprosessin optimointi –BIM suunnittelusta työmaalle ja verkkotietoon" on valmistunut. Hankkeessa kartoitettiin ja kuvattiin kaivokorttiprosessin nykytilaa ja vaiheita sekä kehitettiin ratkaisuja kaivokorttiprosessissa havaittuihin ongelmakohtiin.Työn tavoitteena oli luoda alalle yhtenäinen käytäntö kaivokorttiprosessiin, joka säästää resursseja ja aikaa, jalostaa verkostotietoa sekä parantaa verkoston elinkaarta ja tiedonhallintaa.

 • Vesihuolto 2023 -päivien ohjelmassa Jyväskylässä on myös työpajoja

  21.3.2023

  Vesihuolto 2023 - päiville ilmoittautuneille on keskiviikkona 10.5. tarjolla kaksi työpajaa. Iltapäivän ensimmäisessä työpajassa pohditaan "Miten varmistetaan osaaminen vesihuollossa?”. Toisen työpajan teemana on ”Parempaa palvelua asiakkaalle”.

 • FCG:n projektipäällikkö Henri Haimista Aalto-yliopiston työelämäprofessori

  21.3.2023

  FCG Finnish Consulting Groupin pitkäaikainen projektipäällikkö ja prosessiasiantuntija, tekniikan tohtori Henri Haimi, on nimitetty Aalto-yliopiston rakennetun ympäristön laitoksen työelämäprofessoriksi 1.4.2023 alkaen. Professuurin ala on jäteveden käsittely. Työelämäprofessuuri kestää viisi vuotta ja on osa-aikainen.

 • VVY:n uutiskirje julkaistiin 15.3.2023

  15.3.2023

  Uutiskirjeessä kerromme, että VVY:n vuosikokous on 20.4.2023. Lisäksi esittelyssä on kaksi uutta julkaisua: "Vesihuoltoverkostojen elinkaari, kestävä operatiivinen kunnonhallinta" ja "Vesihuoltoalan pätevyysvaatimusten esiselvitys ". Uutiskirjeestä voit lukea myös, että suuri valiokunta on käsitellyt valtioneuvoston kannan yhdyskuntajätevesidirektiivin luonnokseen. Maailman vesipäivä 22.3. lähestyy, uutiskirjeessä annamme joitakin vinkkejä siitä, miten laitosten henkilöstö voisi päivän teemasta viestiä.

 • Vesihuollon organisointi tulevaisuuden haasteisiin -seminaari järjestetään 13.4.2023

  14.3.2023

  Seminaari liittyy Vesilaitosyhdistyksen ja Etelä-Savon ELY-keskuksen tilaamaan, Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston ja Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittamaan ja AFRY Finland Oy:n toteuttamaan selvitykseen vesihuollon organisoinnista.

 • Maailman vesipäivä 2023 - World Water Day 2023

  14.3.2023

  Maailman vesipäivää vietetään 22.3. Kannustamme laitoksia juhlistamaan vesipäivää esim. kertomalla laitoksen talousvedestä ja jätevesien puhdistuksesta sekä vastuullisesta veden käytöstä ja siitä mitä saa – ei saa laittaa viemäriin (”pyttyetiketti”).

 • Vesilaitosyhdistyksen vuosikokous 20.4.2023

  13.3.2023

  VVY:n vuosikokous järjestetään 20.4.2023 klo 13 Helsingissä, Original Sokos Hotel Presidentissä. Vuosikokous järjestetään läsnäkokouksena ilman etäosallistumismahdollisuutta.

 • Verkostopäivät 9.-10.5.2023 Jyväskylässä

  13.3.2023

  Verkostoasentajien, työnjohdon ja verkostomestareiden vuosittainen koulutustapahtuma. Ohjelmaan on varattu aikaa vierailla Yhdyskuntatekniikka 2023 -näyttelyssä. Tutustu ohjelmaan tarkemmin koulutuskalenterissa ja ilmoittaudu 17.4. mennessä. Varaa myös majoitus ajoissa, sillä huoneita on rajoitetusti.

 • Sähkö- ja automaatiopäivät Jyväskylässä 9.-10.5.

  13.3.2023

  Sähkö- ja automaatioasioihin keskittyvä vuosittainen tapahtuma. Tutustu ohjelmaan tarkemmin koulutuskalenterissa ja ilmoittaudu 17.4. mennessä. Varaa myös majoitus ajoissa, sillä huoneita on rajoitetusti.

 • Vesityökorttikoulutus ja talousvesihygieeninen osaamistestaus Tampereella

  8.3.2023

  Onko vesityökortti menossa vanhaksi? Ilmoittaudu mukaan vesityökorttikoulutukseen Tampereelle.

 • Vesihuoltolaitoksille suunnattu työturvallisuuskorttikoulutus 13.4.2023

  8.3.2023

  Webinaarina toteutettavassa koulutuksessa työturvallisuutta tarkastellaan vesihuoltolaitosten toimintaympäristöstä käsin. Huhtikuun alusta alkaen voimassa olevan työturvallisuuskortin voi uusia osallistumalla lyhyempään (4 h) koulutusosuuteen.

 • Hallinto ja talous 19.-20.4.2023 Helsingissä

  3.3.2023

  Vesihuoltolaitosten johdon ja kehittämisestä vastaavien vuosittainen tapaaminen, jossa käsitellään hallintoon ja talouteen liittyviä asioita, unohtamatta rakentavaa ajatustenvaihtoa hyvässä seurassa.

 • Vesihuoltoalan pätevyysvaatimusten esiselvitys on valmistunut

  3.3.2023

  Selvityksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä alan osaamisen ja koulutuksen nykytilanteesta ja vesihuoltoalalle soveltuvista ratkaisuista pätevyysvaatimusten asettamiseksi. Selvityksestä saadaan pohjatietoa vesihuoltoalan pätevyysvaatimusten edistämis- ja määrittelytyöhön. Selvitys on Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoittama.

 • VVY:n uutiskirje julkaistiin 1.3.2023

  2.3.2023

  Uutiskirjeen blogissa Sanna Varjus, liikelaitosjohtaja Hangon Vesi ja Jarmo Lahtinen, käyttöpäällikkö Oulun Vesi kertovat VVY:n vesilaitosryhmän toiminnasta. Uutiskirjeessä pääset tutustumaan Kiertotalous vesihuollossa hankkeen antiin. Mukana myös tietoa VVY:n hallituksen jäsenten valinnan valmistelusta. Haluamme muistuttaa varsinaisia jäseniä erityisesti siitä, että Veetiin ja Venlaan tulee tiedot syöttää 30.4.2023 mennessä. Venlasta ilmenee, että tähän mennessä vain 10 % jäsenlaitoksista on syöttänyt kuluvan vuoden vesihuoltomaksutiedot.

 • Ravinteet talteen ja hiili sidotuksi jätevedestä

  2.3.2023

  HSY kertoo tiedotteessan kehittämistään menetelmistä, joiden avulla yhdyskuntien tuottamasta jätevedestä voidaan ottaa talteen elintärkeitä ravinteita sekä hiiltä. RAVITA- ja pyrolyysiteknologiat mahdollistavat jäteveden ravinteiden ja hiilen tehokkaan hyödyntämisen ja edistävät siten kiertotaloutta.

 • Suuri valiokunta on käsitellyt valtioneuvoston kannan yhdyskuntajätevesidirektiivin luonnokseen

  1.3.2023

  Valtioneuvoston suhtautuu kannassaan lähtökohtaisesti myönteisesti komission ehdotukseen. Samalla valtioneuvosto toteaa pitävänsä tärkeänä, että direktiivin täytäntöönpanemiseksi tehtävät toimenpiteet ovat toteuttamiskelpoisia. Valtioneuvosto toteaa lisäksi suhtautuvansa varauksella yhdyskuntajätevesien typen poiston vaatimusten muutokseen, jossa valuma-alueella tapahtuvaa typen pidättymistä vesistössä eikä typen biologisen poistoprosessin lämpötilasidonnaisuutta otettaisi huomioon. Valtioneuvoston kanssa todetaan lisäksi, että ilmiöt ovat luonnontieteellisiä ja niiden sivuuttaminen asettaa jäsenvaltiot luonnonolosuhteiden vuoksi eriarvoiseen asemaan.

 • Vesihuoltoverkostojen elinkaari, kestävä operatiivinen kunnonhallinta

  1.3.2023

  Hankkeessa Vesihuoltoverkostojen elinkaari, kestävä operatiivinen kunnonhallinta laaditussa oppaassa käsitellään nykyisen toimintaympäristön mukaisia verkostojen hallinnan edellytyksiä ja esitellään uusia kokonaisvaltaisia ratkaisuita verkostojen elinkaaren kestävään hallintaan, jotta vesihuoltolaitokset voisivat täyttää lain edellyttämän velvollisuuden verkostojen osalta.

 • Selvitys: Kiertotaloutta voidaan toteuttaa monipuolisesti vesihuollon kaikilla osa-alueilla

  1.3.2023

  AFRY ja vesihuoltoalan toimijat selvittivät, mitkä ovat kiertotalouden merkittävimmät trendit vesihuoltoalalla ja miten kiertotaloutta voidaan edistää vesihuoltolaitoksissa. Selvityksen mukaan vesihuoltolaitoksilla on hyvät mahdollisuudet vahvistaa kiertotalouden toteutumista vesihuollon kaikilla osa-alueilla.

 • Kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä vahvistetaan EU:ssa

  28.2.2023

  Euroopan komission CER- ja NIS2-direktiivit astuivat voimaan tammikuussa 2023. CER-direktiivi koskee kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä (resilience of critical entities) yleisesti ja NIS2-direktiivi kyberturvallisuuden varmistamista.

Jaa sivu:

Tulosta