facebook twitter

Vedenjakelu- ja viemäriverkoston energiatehokkuuden mallintaminen

Tutustu Kurikan vesihuolto Oy:n vedenjakelujärjestelmän mallinnukseen. Työ auttoi tunnistamaan järjestelmässä piilevät ongelmakohdat ja tarjosi hyviä ratkaisuvaihtoehtoja.

Paremman kokonaiskuvan saamiseksi Kurikan Vesihuolto päätti mallintaa koko vedenjakelujärjestelmän. Työ osoitti lukuisia tapoja tehostaa energiankäyttöä. Lopputuloksena saatiin lähes täydellinen malli Kurikan Vesihuollon vedenjakelujärjestelmästä, joka käsittää kaikki verkostoon kuuluvat johdot, tonttijohtoja lukuun ottamatta. 

Mallinnusprojektin yhteydessä löydettyjen ratkaisujen yhteenlaskettu energiansäästöpotentiaali on vuosittain noin 200 MWh.

Energiatehokas vesihuoltolaitos -hankkeessa koottu aineisto pitää sisällään kymmeniä tietokortteja vesihuoltolaitosten ydintoimintojen energiatehokkuuden parantamisesta sekä lukuisia esimerkkejä toteutetuista energiafiksuista toimista. Tutustu tietokortteihin ja esimerkkeihin Motivan verkkosivuilta www.motiva.fi/vesihuoltolaitos.

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta