Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Ammattiasiaa verkostoista ja pumppaamoista

Vesihuolto verkostoissa teknisten ratkaisujen elinkaari on pitkä yli 50, jopa yli 100 vuotta – Tulevaisuuden hyvää vesihuoltoa silmällä pitäen onkin kyettävä hahmottamaan pitkän ajan tarpeet. Suuri osa Suomen nykyisestä vesihuoltoinfrastruktuurista on rakennettu 50–60 vuotta sitten. Huolestuttava tulevaisuuden trendi onkin vesi- ja viemäriverkostojen korjausvelan kasvaminen. Toisaalta teknologian muutostrendit ja erityisesti ICT-teknologian nopea kehitys edesauttavat säätötekniikan ja informaatiojärjestelmien kehittämistä sekä verkostojen hallintaa.

Vesihuoltolaitosten verkostot koostuvat vesijohtoverkostosta, jätevesiviemäri- ja hulevesiviemäriverkostoista sekä niihin liittyvistä pumppaamoista. Vesijohtoverkostoa pitkin siirretään vesilaitokselta lähtevä puhdas talousvesi kiinteistöihin ja muihin käyttötarkoituksiin. Taajamissa jätevedet kootaan vesihuoltolaitoksen viemäreihin johdettaviksi edelleen käsiteltäviksi jätevedenpuhdistamoille. Taajamissa hulevedet kootaan hulevesiviemäreihin ja johdetaan vesistöön. Hulevesiä ovat kaduilta, pihoilta ja katoilta valuvat sade- ja sulamisvedet. Myös kiinteistöjen kuivatusvedet voidaan johtaa hulevesiviemäriin.

Vesijohtoverkostoa on yli 100 000 km ja jätevesiviemäri- ja hulevesiviemäriverkostoa yhteensä noin 50 000 km. Lukuihin eivät sisälly kiinteistöjen tonttijohdot.

 

Verkostoihin ja pumppaamoihin liittyviä asioita käsitellään Vesilaitosyhdistyksen Vesilaitosryhmässä ja Viemärilaitosryhmässä.

 

 

 

VVY:n asiantuntijapalvelut verkosto- ja laitostekniikkaan liittyvissä asioissa apulaisjohtaja Mika Rontu puh. (09) 8689 0114, mika.rontu(a)vvy.fi.

 

Aihepiirin uutisia VVY:n kotisivuilla

Avainsana: verkosto ja pumppaamot 

 

  • VVY:n julkaisu- ja monistesarjan julkaisut voit tilata verkkokaupasta.
  • VVY:n ja muiden alan toimijoiden toteuttamia kyseiseen teemaan liittyviä vapaasti ladattavissa olevia ohjeita ja malleja löydät sivuiltamme kohdasta "Ohjeet ja julkaisut" valitsemalla "verkostot"
  • Lisäksi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston hankkeiden julkaisuihin voit tutustua Hankerekisterissä tästä linkistä: Hankerekisteri.

 

Luettelo VVY:n julkaisusarjassa ilmestyneistä aihepiirin julkaisuista:

Puhdistuksen tarve ja merkitys vesijohtoverkostossa, 1999

Kalkkikivialkalointi - opas veden syövyttävyyden vähentämiseksi, 2002

Vesihuoltolaitoksen kriisiviestintäohje, 2008 **

Anvisningar om krisinformation för vattentjänstverk, 2009 **

Sprinklerilaitteistojen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostoon, 2011

Vesijohtoverkostojen putkirikkotilanteet ja niiden hallittu korjaaminen, 2011

nro 54 Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden rakennuttamisasiakirjat, 2013

nro 55  Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden yleinen työselostus ja määrämittausohje, 2013

nro 56 Viemärikaivojen kuntotutkimusohje, 2013

nro 70 Kiinteistöjen tonttivesijohtojen ja viemäreiden saneeraus, 2018**

Luettelo VVY:n monistesarjassa ilmestyneistä aihepiirin julkaisuista:

nro 1   Vedenkulutuksen väheneminen ja sen vaikutukset vesi- ja viemärilaitostoimintaan, 1998

nro 9   Kiinteistöjen tonttivesijohtojen ja -viemäreiden saneeraus, KTVVS–tutkimus, 2002

nro 10  Muovisten vesijohtojen pitkäaikaiskestävyys, 2003

nro 13 Kiinteistökohtainen paineviemärijärjestelmä, 2003

nro 17  Vesihuollon verkostojen ylläpidon perusteet, 2005

nro 23  Vesihuoltolaitosten välisten sopimusten mallit selityksin, 2008

nro 30  Vuotovesien hallinta, Vesijohtovuotojen vähentäminen, 2012

nro 40  Työkalujen kehittäminen huleveden viemäröinnistä perittävän korvauksen määrittämiseen ja kohdentamiseen, 2015**

nro 50 Viemäreiden kuntotutkimusopas, 2018**

  ** Julkaisu on maksuton ja ladattavissa VVY:n verkkokaupasta.

Löydät jäsenlaitosten käyttöön tehdyt viestintämateriaalit kootusti kohdasta 'Tukea vesihuoltolaitoksen tiedottamiseen ja viestintään'  https://www.vvy.fi/vesihuolto/tukea-vesihuoltolaitoksen-tiedottamiseen-ja-viestintaan/


Ravintoloita opastetaan rasvan käsittelyyn

Rasvaohjeen ravintoiloille on julkaissut yhteistyössä HSY, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry ja Vesilaitosyhdistys. Alunperin HSY:n tuottamasta rasvaohjeesta on muokattu valtakunnallinen esite, joka on kaikkien Vesilaitosyhdistyksen jäsenten käytettävissä.

Esitteen viimeisellä sivulla on varattu tilaa jäsenlaitoksen omille tiedoille. Halutessasi painokelpoisen tiedoston esitteestä ota yhteyttä Vesilaitosyhdistys tiedottaja Eeva Hörkkö eeva.horkko@vvy.fi


Rasvaohje esitteen nettiversio.


Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY jakaa esitettä 2014 noin 1700 pääkaupunkiseudun ravintolaan Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla.


 


Neuvontavideot jäsenlaitosten käyttöön - Ei rasvaa viemäriin, kiitos!

Vesilaitosyhdistys, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY ja Marttaliitto ovat tehneet vinkkivideot aiheista ”Lajittele kokkausrasvat oikein” ja ”Käytä paistorasva ja öljy uudelleen”. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto on ollut mukana rahoittamassa opasvideoita.

Videot on tarkoitettu neuvontakäyttöön ja niitä voi esittää esimerkiksi taloyhtiöiden asukasilloissa. Nyt kun opasvideot otetaan koko Suomessa käyttöön, kannattaa vielä varmistaa paikallisesta jätehuollosta, mihin jätteeseen kiinteä rasva alueella opastetaan laittamaan.

Videot on tarkoitettu jäsenlaitosten käyttöön. Ne voi ladata ja linkittää omille kotisivuilleen youtubesta osoitteesta https://www.youtube.com/channel/UCQM2_VjGM4gci7Iyswk03fw/featured

Videot löytää esimerkiksi hakusanalla Vesilaitosyhdistys.

Jaa sivu:

Tulosta