Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Kansallinen vesihuoltouudistus käynnistyi

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut hankkeen kansallisen vesihuoltouudistuksen toteuttamiseen. Hankkeella etsitään ratkaisuja Suomen vesihuollon uudistamiseen ja toimintaympäristön muutosten ennakointiin. Vuoden 2022 loppuun saakka jatkuva hanke tuo yhteen alan toimijat eri hallinnonaloilta ja eri päätöksenteon tasoilta.

Kansalaisille ja elinkeinoelämälle välttämättömät häiriöttömät vesihuoltopalvelut ja niiden riskien hallinta vaativat toimiakseen puuttumista alan haasteisiin. Niitä ovat muun muassa osaajien puute ja vähäiset resurssit erityisesti pienillä vesihuoltolaitoksilla, puutteelliset tiedot päätöksenteossa ja riittämätön varautuminen tulevaisuuden investointeihin. Tulevaisuuden haasteiden parempi ennakointi ja alan uudistuminen voivat luoda myös uutta liiketoimintaa.

Kevään 2020 aikana hankkeessa laaditaan arvio voimassa olevan vesihuoltolain toimivuudesta. Tavoitteena on kartoittaa eri sidosryhmien keskeiset tarpeet ja näkemykset vesihuoltolain toimivuuden ja tarkoituksenmukaisuuden kannalta. Arvioinnissa selvitetään ne vesihuoltolain kohdat, jotka aiheuttavat käytännön työssä joko vesihuoltolaitoksilla, kunnissa tai ELY-keskuksissa tai neuvontaa tekevissä organisaatioissa eniten haasteita tai joissa on muutoin havaittu selviä kehittämistarpeita.

Hyvän vesihuollon kriteeristö laaditaan

Erillisenä hankkeena, mutta kansallisen vesihuoltouudistuksen ohjelmaa tukevana työnä, laaditaan kevään 2020 aikana hyvän vesihuollon kriteeristö. Kriteeristö laaditaan Vesilaitosyhdistyksen koordinoimana konsulttityönä, jonka ohjaukseen ja rahoitukseen osallistuvat Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto, maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö ja Kuntaliitto.

Loppuvuodesta 2020 valmistuu muun muassa edellä mainittuihin selvityksiin ja arviointeihin pohjautuva kansallisen vesihuoltouudistuksen ohjelma, jonka osana kuvataan tarpeet säädösmuutoksille, yhteistyön tiivistämiselle, vesihuoltolaitosrakenteen vahvistamiselle, koulutukselle, tutkimukselle sekä muille tarpeellisille toimenpiteille.

Hankkeen johto- ja visioryhmissä on monipuolinen edustus vesihuoltoa ohjaavista ministeriöistä, vesihuoltolaitoskentästä ja keskeisistä yhteistyötahoista. Johtoryhmän puheenjohtaja on maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

VVY on osallistunut hankkeen valmisteluun viime vuoden aikana ja osallistuu sen toteutukseen. Hankkeen johtoryhmässä VVY:n edustajana on hallituksen puheenjohtaja Jyrki Kaija. Visioryhmässä VVY:n edustajina ovat toimitusjohtaja Osmo Seppälä, vesihuoltojohtaja Juha Hiltula Kemin Energia ja Vesi Oy:stä sekä toimitusjohtaja Elina Antila Porvoon vedestä. VVY organisoi hankkeen tiedonvaihtoa ja taustatukea varten tiedotus- ja keskustelufoorumin MS-Teams -ympäristöön yhdistyksen hallinnossa ja ryhmissä toimiville jäsenlaitosten edustajille.

Lisätietoa uudistuksesta myös MMM:n sivuilta:

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410837/kansallinen-vesihuoltouudistus-turvaamaan-tulevaisuuden-vesihuoltopalveluita

 

 

Kuvat: Denis Arslanbekov ja Jacek Dylag, Unsplash

Jaa sivu:

Tulosta