Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Hallinto- ja talousjulkaisuja

Teema: Hallinto ja talous

Olemme vuodesta 2021 lähtien keskittäneet kaikki julkaisut, joissa VVY on mukana verkkokauppaan.

Pääset VVY:n verkkokauppaan tästä linkistä: Verkkokauppa.  Verkkokaupassa on sekä myynnissä olevat että maksutta ladattavat julkaisut.


Lisäksi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston hankkeiden julkaisuihin voit tutustua Hankerekisterissä tästä linkistä: Hankerekisteri.

Tällä sivulla on  VVY:n  (ennen 2021 julkaisemia) ja muiden alan toimijoiden toteuttamia kyseiseen teemaan liittyviä vapaasti ladattavissa olevia ohjeita ja malleja.

 

 • Vesihuollon talouden nykytila ja tulevaisuus

  15.3.2022

  Hiljattain valmistuneessa selvityksessä kuvataan havainnollisesti Suomen vesihuoltolaitosten talouden nykytilaa ja tulevaisuutta.  

 • Vesihuoltolaitosten laatujärjestelmän malli

  15.2.2022

  Vesihuoltolaitosten laatujärjestelmän malli -julkaisu on ilmestynyt. Hankkeessa luotiin vesihuoltolaitoksille laatujärjestelmän malli pohjautuen ISO 9001:2015- laatujärjestelmästandardiin. Tavoitteena oli tehdä vesihuoltolaitosten laatujärjestelmän luomista helpottava dokumentti ja edistää sen avulla laatujärjestelmän tai ainakin sen osien ja hyvien käytäntöjen käyttöönottoa vesihuoltolaitoksilla. Hanketta on rahoittanut Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto.

 • Tunnuslukuraportti 2019

  9.11.2020

  Tunnuslukujärjestelmän vuosittaiseen raporttiin on koottu 165 vesihuoltolaitoksen tiedot 18 keskeisen tunnusluvun osalta. Raporttiin on vuonna 2018 lisätty Vesihuollon tila – raportti, jossa vesihuollon tilaa vertaillaan kuuden keskeisen tunnusluvun osalta laadittujen kriteerien perusteella. Vesihuollon tila -raportissa on mukana 149 vesihuoltolaitosta.

 • Vesihuollon investointitarpeet vuoteen 2040

  10.9.2020

  Selvityksen tuloksena arvio vuotuisesta kokonaisinvestointitarpeesta vuoteen 2040 asti on 777 milj. €/vuosi. Kokonaisinvestointitarpeen arvioitiin siten lähes kaksinkertaistuvan nykytilanteeseen nähden.

 • Vesihuoltolaitosten digistrategia – portaat digitalisaation hyödyntämiseen/VVY

  26.2.2020

  Vesilaitosyhdistyksen (VVY) sekä Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoituksella toteutettu digistrategia on suunnattu suomalaisille vesihuoltolaitoksille yhteiskäyttöiseksi ja yhteismitalliseksi toimenpiteitä sisältäväksi oppaaksi.

 • Vesihuoltolaitoksen digitaaliset asiakaspalveluratkaisut – ”Hyvä tapa toimia”

  20.1.2020

  Vesihuollossa digitaalisten palvelujen käyttö ja taso on vaihtelevaa. Voidaan sanoa, että vesihuoltoalalta puuttuu toimialakohtaisten digitaalisten asiakaspalveluratkaisujen malli. Hankkeen tavoitteena oli luoda sellaisia toimintakäytäntöjä, joilla vesihuoltolaitokset voivat helpottaa asiakaspalvelunsa digitalisointia. Toimintakäytäntöjä kirjattiin ohjeisiin, jotka sisältyvät maksutta ladattavaan julkaisuun. Hanke sai osan rahoituksesta Vesihuoltolaitoksen kehittämisrahastosta.

 • Tunnuslukuraportti 2018

  23.10.2019

  Julkaisuun on koottu 133 vesihuoltolaitoksen tiedot 18 keskeisen tunnusluvun osalta. Raportti on suunnattu ensisijaisesti tunnuslukujärjestelmää käyttävien laitosten tarpeisiin, mutta se tarjoaa ajankohtaista tietoa suomalaisesta vesihuollosta myös muille asiasta kiinnostuneille. Vuonna 2019 julkaistu raportti on julkisilla kotisivuillamme maksutta ladattavissa.

 • Vesihuoltolaitoksen omaisuudenhallinnan käsikirja

  12.8.2019

  Omaisuudenhallinnan käsikirja on tarkoitettu vesihuoltolaitosten päätöksentekijöille, johdolle, taloushallinnolle ja operatiivisen toiminnan henkilöstölle. Käsikirjaan liittyy myös kypsyysanalyysin arviointitaulukko. Molemmat valmistuivat kesällä 2019 ja ne on laatinut Jyrki Paavilainen Urban Assets Oy:stä. Työssä oli aktiivisesti mukana useiden jäsenlaitosten muodostama hankeryhmä. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto myönsi hankkeeseen rahoituksen vuonna 2018.

 • Vesiosuuskunnan mallisäännöt

  28.1.2019

  Mallisääntöjen tarkoituksena auttaa sääntöjen laatimisessa, kun osuuskuntaa perustetaan. Lisäksi mallisääntöjä tarvitaan, kun olemassa oleva vesiosuuskunta päivittää tai muuttaa sääntöjään.

 • Opas elintarviketeollisuusyrityksen ja vesihuoltolaitoksen välisen talousvesisopimuksen laatimiseen

  25.1.2019

  Elintarviketeollisuusliitto ry:n ja VVY:n laatimassa käsikirjassa on ohjeita elintarviketeollisuuslaitoksen ja vesihuoltolaitoksen välisteen asiakassuhteeseen. Lisäksi mukana talousvettä koskeva sopimusmalli liitteineen. Julkaisu ei koske viemärivettä.

 • Vesihuoltolaitosten alueellisten perusmaksujen määritysperusteet

  11.12.2018

  VVY:n monistesarjan julkaisussa esitetään näkökulmia ja pääosin paikkatiedon hyödyntämiseen perustuvia menetelmiä veden ja jäteveden alueellisten perusmaksujen määrittämiseen. Voit ladata julkaisun maksutta VVY:n kotisivuilta.

 • Vesihuoltolaitoksen kirjanpito, tilinpäätös ja verotus

  3.4.2018

  Opas, jonka aiheena on vesihuoltolaitoksen kirjanpito, tilinpäätös ja verotus, on julkaistu. Oppaan laati Jukka Hämäläinen Nettomaster Oy:stä.

 • Uusi liittymis- ja käyttösopimuksen sopimusehtojen malli ja yleisten toimitusehtojen malli/VVY

  14.12.2017

 • Kuntaliiton Muutoksenhakuopas

  10.10.2017

  Kuntaliiton verkkosivulla 2.10.2017 julkaistun uutisen mukaan Kuntaliiton lakimiesten kirjoittama Muutoksenhakuopas on päivitetty.

 • Vesihuollon laitossuunnittelun tehtäväluettelo/VVY

  1.1.2017

  Vesihuollon laitossuunnittelun tehtäväluetteloa käytetään suunnittelijan tehtävälaajuuden määrittelyssä, suunnittelukokonaisuuden hallinnassa sekä osana suunnittelun laadunvarmistusta.

 • Kuntaliiton opas vesihuollon kehittämisestä ja ohjaamisesta

  22.3.2016

  Vesihuoltolain mukaan kehittämissuunnitelman laatiminen ja päivittäminen ei ole enää pakollista kunnille. Millä tavoin vesihuoltoa sitten kehitetään,kun kunnilla on lain mukaan kuitenkin velvollisuus kehittää alueensa vesihuoltoa? Kehittämissuunnitelman laatimista suositellaan Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen – nimisessä julkaisussa.

 • Sopimusmalli kiinteistöjen yhteisisestä vesijohdosta/viemäristä/VVY

  2.9.2005

  Tällainen vesijohto/viemäri on vesihuoltolaitoksen näkökulmasta tonttijohto, jota käyttää useampi kuin yksi liittyjä ja josta lähtee oma tonttijohto kunkin liittyjän kiinteistölle.

 • Sopimus kiinteistöjen yhteisen johdon liittämisestä vesihuoltolaitokseen/VVY

  2.5.2005

  Vesihuoltolaitoksen tulee  yhteistyössä liittyjien kanssa selvittää tapauskohtaisesti, voidaanko sopimusmallia käyttää ja miltä osin.

Jaa sivu:

Tulosta