Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Huoltovarmuuden tavoitteissa painopistettä suunnattiin kriittisen infrastruktuurin toimintakyvyn varmistamiseen

Hallituksen joulukuussa 2018 hyväksymässä huoltovarmuuden tavoitepäätöksessä korostetaan yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen kannalta välttämättömien perusrakenteiden ja palvelujen turvaamista materiaalisen varautumisen lisäksi. Lisää huomiota laitetaan erityisesti energiansaantiin, digitaalisuuteen, logistiikkaan ja kyberturvallisuuteen, mutta myös vesihuolto kuuluu tähän kriittiseen infrastruktuuriin.

Vesihuollon osalta tavoitteissa todetaan, että vesihuolto on turvattava kotitalouksille, yhdyskunnille, sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköille, elintarviketuotannolle, sotilaalliselle maanpuolustukselle sekä huoltovarmuuskriittiselle tuotannolle ja palveluille. Edelliseen tavoitepäätökseen verrattuna nyt korostetaan vesihuollon eri tahojen, vastuuviranomaisten, vesihuoltolaitosten ja veden käyttäjien yhteistyötä häiriötilanteisiin varautumisessa. Huoltovarmuuskriittisten toimijoiden pitäisi määritellä tarpeensa vesihuollolle ja mahdollisuuksien mukaan varmistaa vedensaantinsa vaihtoehtoiset toimituslähteet yhteistyössä vesihuoltolaitosten kanssa. Kotitalouksia pitäisi ohjeistaa toiminnasta vesikatkoksen, veden pilaantumisen ja muiden häiriöiden varalta. 

Vesihuoltolaitosten häiriötilanteisiin varautumisen osalta luetellaan liuta häiriöitä, jotka pitää ottaa huomioon: fyysinen ja kyberturvallisuus, energian sekä kriittisten vesikemikaalien ja tarvikkeiden ja varaosien saantihäiriöt, poikkeukselliset sää- ja raakavesitilanteet sekä osaavan korjaustyövoiman käytettävyys. Lisäksi todetaan, että vesihuolto on riippuvainen myös tieto- ja viestintäverkkojen toimivuudesta ja vesihuollon kannalta keskeiset laboratoriopalvelut pitäisi varmistaa.

Tavoitepäätös tunnistaa myös tarpeen ylläpitää vesihuoltojärjestelmän toimintakykyä toteamalla, että vesihuoltolaitokset sekä kunnat laitosten omistajaohjaajina varmistavat, että vesi- ja viemäriverkostojen infrastruktuuriin toteutetaan toimintavarmuuden turvaavat investoinnit.

Noin viiden vuoden välein päivitettävä valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista asettaa huoltovarmuudelle yleiset tavoitteet, joissa määritellään varautumisen taso ottaen huomioon väestön ja välttämättömän talouselämän sekä maanpuolustuksen vähimmäistarpeet. Turvaamisen tason vaatimukset riippuvat yhteiskunnan uhkista ja riskeistä.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote huoltovarmuuden tavoitepäätöksestä

Valtioneuvoston päätös huoltovarmuuden tavoitteista (1048/2018)

Jaa sivu:

Tulosta