facebook twitter

Ajankohtaista

 • Uutiskirje ilmestyi 5.8.2020

  5.8.2020

  Elokuinen tervehdys vesilaitosyhdistyksestä. Uutiskirjeessä mm. videot tonttiviemärien saneerauksen tärkeydestä, yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistaminen etenee, lainsäädännön toimivuudesta & talouden valvonnasta julkaistut selvitykset.

 • Vesihuoltolaitosten työturvallisuuspäivä 8.9.

  4.8.2020

  Koulutus toteutetaan webinaarina.

 • Yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistaminen etenee

  3.8.2020

  Yhdyskuntajätevesidirektiivin uudistamista koskeva Inception impact assessment julkaistiin heinäkuussa. Tarkoituksena on tiedottaa kansalaisille ja sidosryhmille komission suunnitelmista, jotta he voivat antaa palautetta suunnitellusta aloitteesta ja osallistua tehokkaasti tuleviin kuulemistoimiin.

 • Korttikoulutus omalle organisaatiollesi

  3.8.2020

  Vesityökorttikoulutus tai vesihuoltolaitoksille suunnattu työturvallisuuskorttikoulutus voidaan järjestää omalle organisaatiollesi räätälöitynä koulutuksena haluamassanne koulutuspaikassa ja teille parhaiten sopivana ajankohtana. Tilauskoulutuksien toteuttamisessa voitte tehdä myös yhteistyötä lähialueen vesihuoltolaitoksien kanssa.

 • Webinaaritallenteet kuunneltavissa jäsensivuillamme

  3.8.2020

  Aineistoja etäopiskeluun! VVY:n varsinaisten jäsenten henkilöstö voi ylläpitää osaamistaan webinaaritallenteiden avulla. Useimpien VVY:n toteuttamien maksuttomien webinaarien tallenteet voi kuunnella myös jälkikäteen jäsensivuilta (extranet)

 • Lietedirektiivi arvioidaan 2020-2021

  3.8.2020

  Lietedirektiivin arvioinnin tiekartta on julkaistu. Tiekarttaa voi kommentoida 25.8.saakka.

 • Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman rahoitusta haettavissa

  3.8.2020

  Maa- ja metsätalousministeriön tiedotteesta ilmenee, että kokeiluohjelman tarkoituksena on mahdollistaa pk-yrityksille pilotoinnit ja referenssitulosten tuottaminen. Uusia hankehakemuksia voi toimittaa 31.8.2020 klo 16.15 saakka, jolloin haku umpeutuu.

 • Tehokkailla jäteveden puhdistusmenetelmillä voidaan vähentää lääkepäästöjä ympäristöön

  3.8.2020

  SYKE tiedottaa laajasta tutkimushankkeesta, jossa tuotettiin uutta tietoa lääkeaineiden päästöjen vähentämisestä alkuperäisillä päästölähteillä ja kunnallisilla jätevedenpuhdistamoilla sekä tutkittiin näiden päästöjen vähentämiseen soveltuvia menetelmiä. Tarkastelussa tunnistettiin myös vesiympäristölle haitallisimpia lääkejäämiä ja niitä tehokkaimmin puhdistavia teknologisia ratkaisuja. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto osallistui hankkeen rahoittamiseen.

 • IWA:n Nutrient Recovery & Removal –virtuaalikonferenssi 1.-3.9.2020

  3.8.2020

  Aalto-yliopiston ja HSY:n järjestämä IWA:n Nutrient removal and recovery –konferenssi kokoaa yhteen ravinteiden poiston ja talteenoton huippututkijat ja innovatiiviset käytännön osaajat. Konferenssi siirtyi alkuperäisestä ajankohdasta syksyyn ja järjestetään täysin virtuaalisena.

 • Tue vesihuollon kehittämistä – vastaa kyselyyn!

  20.7.2020

  Vastaa muutamaan lyhyeen kysymykseen ja olet mukana tukemassa tärkeää kehitystyötä. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tiedottaa, että vaikka kysely liittyy kiinteästi läntisen Suomen vesihuoltostrategian valmisteluun, voivat kaikki halukkaat vastata siihen.

Koulutuskalenteri

Somefiidi

Jaa sivu:

Tulosta