facebook twitter

Ajankohtaista

 • Ajankohtainen Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas

  27.3.2020

  TTL:n sähköisessä oppaassa on mm. tietoa hygieniamääräyksistä ja henkilönsuojainkäytännöistä sekä jätevesien käsittelyyn liittyvästä työturvallisuudesta.

 • Ohje VVY:n jäsensivujen kertakirjautumiseen

  27.3.2020

  VVY:n jäsensivuilla (extranet) on käytössä kertakirjautuminen. Kaikki ne varsinaisten jäsenten työntekijät, joiden tiedot ovat VVY:n jäsenrekisterissä voivat käyttää kertakirjautumista.

 • VVY:n uutiskirjeen tilaukseen linkki

  27.3.2020

  Vesilaitosyhdistyksen maksuttoman uutiskirjeen tilauksen ja peruuttamisen teet kätevästi tästä linkistä.

 • Tieliikenne on merkittävä mikromuovin lähde

  26.3.2020

  Kuva Suomen meriympäristön roskaantumisesta on tarkentunut Suomen ympäristökeskuksen selvityksessä. Asutuksen lähellä sijaitsevilla rannoilla paljaalla silmällä nähtävistä roskista 90 % on erilaisia muovi- ja vaahtomuovituotteita ja yleisin muoviroska on tupakantumppi. Mikromuovin lähteistä merkittävin on tieliikenne.

 • Tukkivat jätteet haasteena? Joitakin esimerkkejä pyttyetiketin viestintään

  23.3.2020

  Koronaviruksen myötä kovassa käytössä olevat desinfioivat puhdistusliinat, kosteuspyyhkeet ja nenäliinat eivät kuulu wc-pönttöön. Koosteessa joitakin esimerkkejä jäsenlaitosten avuksi aiheesta tiedottamiseen.

 • Desinfioivat puhdistusliinat, kosteuspyyhkeet ja nenäliinat eivät kuulu wc-pönttöön

  23.3.2020

  Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY tiedottaa: Koronavirustilanteen johdosta erilaisten paperien ja puuvillakuituisten hygieniatuotteiden käyttö on lisääntynyt runsaasti. Käsi- ja muusta hygieniasta tuleekin nyt huolehtia erityisen hyvin. Desinfioivat puhdistusliinat, nenäliinat, talouspaperit yms. tulee käytön jälkeen laittaa sekajätteisiin, ei wc-pönttöön.

 • Lausunto Suomen merenhoitosuunnitelman toisen osan tarkistaminen/Varsinais-Suomen ELY-keskus, ympäristöministeriö

  20.3.2020

  Vesilaitosyhdistys pitää tarkoituksenmukaisena ja kustannustehokkaana toimintatapana sitä, että seurantaohjelmassa hyödynnetään jätevedenpuhdistamoiden tarkkailuohjelmien perusteella kerättävää tietoa.

 • Ensimmäiset tuotteet saivat laatulannoite-sertifikaatin

  18.3.2020

  Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n kuudelle tuotteelle myönnettiin Laatulannoite-sertifikaatit. Laatulannoite-sertifikaatti on osoitus tuotteen korkeasta laadusta.

 • Työehtosopimuksiin ja työlainsäädäntöön liittyviä ohjeita - päivitetty 18.3.2020

  18.3.2020

  Valmiuslaissa (1552/2011) säädetään viranomaisten toimivaltuuksista poikkeusolojen aikana. Lisäksi laissa säädetään viranomaisten varautumisesta poikkeusoloihin. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää lain II osan säännösten soveltamisen aloittamisesta. Asetuksessa säädetään myös siitä, miltä osin lain mukaisia toimivaltuuksia voidaan soveltaa ja mikä on toimivaltuuksien alueellinen soveltamisala, jos niitä ei saateta sovellettaviksi koko valtakunnan alueella. Valmiuslaki koskee mm. julkis- ja yksityisoikeudellisia palvelussuhteita (13 luku) ja työvelvollisuutta (14 luku). On tärkeää huomata, että asetus voi merkitä poikkeamista järjestöjen ja muiden tahojen antamista ohjeista tai ohjeiden päivittämistä.

 • Vesihuoltolaitosten riittävän henkilöstön turvaaminen epidemiatilanteessa

  18.3.2020

  Laaja epidemia voi vaikuttaa vesihuoltolaitosten toimintaan henkilöstön riittävyyden ja materiaalien ja palveluiden saatavuuden kautta. Vesihuoltolaitokset varautuvat turvaamaan henkilöstön riittävyyttä ainakin tärkeimpien toimintojen ylläpitämiseksi.

Koulutuskalenteri

Somefiidi

Jaa sivu:

Tulosta