facebook twitter

Ajankohtaista

 • Sähkö- ja automaatiopäivät Tampereella 9.-10.10.2019

  14.8.2019

  Koulutuspäivien ohjelma on nyt julkaistu. Ilmoittaudu viimeistään 24.9.

 • Elokuun uutiskirje ilmestyi

  14.8.2019

  Aiheina mm. VVY Golf 2019 tuloksia, selvitys: Vesihuollon häiriöihin varautumista parannettava, summaariset riita- ja velkomisasiat (esim. riidattomat vesi- ja jätevesimaksusaamiset), ’tiekartta’ vesihuoltoverkostojen tutkimustoiminnalle, uusi EU:n lannoiteasetus astui voimaan, Pohjoismainen jätevesikonferenssi 23. – 25.9.2019. Lue lisää uutiskirjeestä.

 • Vesihuoltolaitosten työturvallisuuspäivät 18.-19.9.2019 Kuopiossa

  14.8.2019

  Päivien yhteydessä on mahdollista suorittaa työturvallisuuskortti.

 • Vesihuoltoverkostojen elinkaaren aikainen tutkimustoiminta ja siihen liittyvät ohjeistustarpeet

  14.8.2019

  Vesijohtojen ja viemäreiden elinkaaren aikainen tutkimustoiminta on kehittynyt viime vuosien aikana. Asiantuntijapiirissä on havaittu tarpeelliseksi päivittää alan julkaisuja ja laatia uusia, jotta hyviksi havaitut käytännöt saadaan alan tietoon ja käyttöön. Laadittavien julkaisujen tulee muodostaa kokonaisuus, joka parhaiten palvelee lukijoita. Nyt on aika laatia ’tiekartta’ vesihuoltoverkostojen elinkaaren aikaiselle tutkimustoiminnalle ja siihen liittyvään ohjeistustarpeeseen. Tiekartan laadintakokous pidetään tiistaina 20.8.2019 klo 12-16 VVY:ssä. Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet.

 • Rakennustietosäätiö RTS:n lausuntopyyntö

  12.8.2019

  Rakennustietosäätiö RTS on asettanut lausunnolle InfraRYL:n infrarakenteiden yleisten laatuvaatimusten työnosa –lukuja pääryhmästä 30 000 Järjestelmät.

 • Vesihuoltolaitoksen omaisuudenhallinnan käsikirja

  12.8.2019

  Omaisuudenhallinnan käsikirja on tarkoitettu vesihuoltolaitosten päätöksentekijöille, johdolle, taloushallinnolle ja operatiivisen toiminnan henkilöstölle. Käsikirjaan liittyy myös kypsyysanalyysin arviointitaulukko. Molemmat valmistuivat kesällä 2019 ja ne on laatinut Jyrki Paavilainen Urban Assets Oy:stä. Työssä oli aktiivisesti mukana useiden jäsenlaitosten muodostama hankeryhmä. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto myönsi hankkeeseen rahoituksen vuonna 2018.

 • Vesihuoltolaitoksen omaisuudenhallinnan käsikirja

  12.8.2019

  Omaisuudenhallinnan käsikirja on tarkoitettu vesihuoltolaitosten päätöksentekijöille, johdolle, taloushallinnolle ja operatiivisen toiminnan henkilöstölle. Käsikirjaan liittyy myös kypsyysanalyysin arviointitaulukko. Molemmat valmistuivat kesällä 2019 ja ne on laatinut Jyrki Paavilainen Urban Assets Oy:stä. Työssä oli aktiivisesti mukana useiden jäsenlaitosten muodostama hankeryhmä. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto myönsi hankkeeseen rahoituksen vuonna 2018.

 • Selvitys: Vesihuollon häiriöihin varautumista parannettava

  12.8.2019

  Selvityksen toteuttivat maa- ja metsätalousministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja Huoltovarmuuskeskuksen toimeksiannosta Antti Belinskij ja Risto Saarinen.

 • Kansainvälisty kotikulmilla

  12.8.2019

  Pohjoismainen jätevesikonferenssi järjestetään tänä syksynä jo 16. kerran. Tällä kertaa voit osallistua kansainväliseen konferenssiin noin kuukauden päästä Helsingissä 23.–25.9.2019. Ajan saatossa konferenssi on kehittynyt sisällöltään jatkuvasti laajemmaksi ja monipuolisemmaksi.

 • Tilauskoulutukset

  12.8.2019

  Onko työporukassanne useampia, joiden tulisi suorittaa/päivittää vesityökortti tai työturvallisuuskortti? Tai kaipaatteko koulutusta vesihuoltolaitoksen hallinnosta ja lainsäädännöstä tai asiakaspalvelusta? Kerro koulutustarpeestanne, niin räätälöimme juuri teidän organisaationne tarpeisiin sopivan koulutuksen.

Koulutuskalenteri

Somefiidi

 1. Ympäristökasvatus-lehden kirjoituksessa Laura Inha, Tapio S. Kato ja Riikka Rajala avaavat vesihuollon merkitystä muutamien yleisten uskomusten kautta. Näitä ihmisiä askarruttavia kysymyksiä on tullut esille useissa esityksissä. Totta vai tarua? https://feesuomi.fi/lehti/vesihuolto-yhdyskuntien-ympariston-turvaajana-uskomuksia-ja-todellisuuksia/

 2. Vesihuoltolaitosten johdon vuosittainen ajankohtaisseminaari kokoaa taas laitosjohtajat ja asiantuntijat kuulemaan… twitter.com/i/web/status/1…
 3. Jätevesistä otetaan lämpöä talteen jyväskyläläisessä taloyhtiössä yle.fi/uutiset/3-1092…
 4. Imatra harkitsee hulevesimaksujen ottamista käyttöön – kiinteistön omistajille maksu sade- ja sulamisvesien käsitte… twitter.com/i/web/status/1…
 5. Now more than 350 registered! #Nordiwa2019, Nordic Wastewater Conference, Helsinki 23.-25. 9.2019. A conference not… twitter.com/i/web/status/1…
 6. Vesilaitosyhdistys ja vesihuoltopooli selvittivät verkkokyselyllä kesän 2018 kuivuuden vaikutuksia vesihuoltolaitoksilla. Suurimmalle osalle kyselyyn vastanneista 98 vesilaitoksesta kesän 2018 kuivuus ei aiheuttanut mitään vaikutuksia omaan toimintaa tai asiakkaisiin. Tutustu raporttiin: https://www.vvy.fi/ohjeet-ja-julkaisut/vesihuoltopooli/kesan-2018-kuivuuden-vaikutukset-vesilaitoksilla/

 7. Puhdistamolietteen termiset käsittelymenetelmät ja niiden soveltuvuus Suomeen julkaisu on ilmestynyt. Maksuttomassa tietopaketissa on esitetty nykyisin käytössä ja kehitteillä olevia puhdistamolietteen termisiä käsittelymenetelmiä sekä arvioitu niiden ominaisuuksia, kehitysastetta, toteutustapaa sekä soveltuvuutta Suomeen. Lisäksi työssä selvitettiin Suomessa syntyvän puhdistamolietteen määrää ja sijaintia. Lue koko julkaisu https://bit.ly/2NOCAj8

 8. Uusi julkaisu esittelee nykyisin käytössä & kehitteillä olevia puhdistamolietteen termisiä käsittelymenetelmiä, arv… twitter.com/i/web/status/1…
 9. Kutsu luennoimaan #Vesihuolto2020 –päiville 13. – 14.5.2020 Botniahallissa & Vaasassa. Lähetä abstrakti 19.11.2019… twitter.com/i/web/status/1…
 10. Oulussa luontevasti kuntaliitoksen yhteydessä vuoden 2013 alussa toteutetun vesihuollon rakennemuutoksen tuomista hyödyistä kertoo blogissa johtaja Jouni Lähdemäki Oulun Vesi. http://blogi.oulunkaupunki.fi/?p=1156

 11. Vesihuollon häiriötilanteita vesihuolto- ja terveydensuojelulainsäädännön näkökulmista tarkastelleessa selvityksessä ehdotetaan vesihuollon riskien vähentämiseksi tarkennuksia vesihuollon lainsäädäntöön, valvontaan ja käytäntöihin. Erityisen tärkeää olisi täsmentää vesihuollon häiriötilannesuunnittelun vaatimuksia.Selvityksen toteuttivat maa- ja metsätalousministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja Huoltovarmuuskeskuksen toimeksiannosta Antti Belinskij ja Risto Saarinen. Lue STM sivulla aiheesta, siellä myös linkki raporttiin: https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/selvitys-vesihuollon-hairioihin-varautumista-parannettava

 12. Vesihuolto-omaisuuden hyvä hallinta edellyttää, että ymmärretään omaisuuden koko elinkaaren kustannukset ja arvon muodostuminen. Vesihuoltolaitoksen toiminnan ja päätöksenteon tulisi siten perustua myös omaisuudelle asetettuihin tavoitteisiin sekä järjestelmälliseen suunnitteluun, niin strategisella kuin operatiivisella tasolla. Omaisuudenhallinnan käsikirjan (2019) ja siihen liittyvän kypsyysanalyysin arviointitaulukon on laatinut Jyrki Paavilainen Urban Assets Oy:stä. Käsikirjassa esitetään pelkistetty omaisuudenhallintajärjestelmän rakenne, jonka soveltamisen tavoitetason vesihuoltolaitos voi itse määritellä. Tutustu maksuttomaan aineistoon kotisivuillamme https://bit.ly/2Z2mSWi #vesihuolto #omaisuudenhallinta

 13. Kiinteistöjen vaikutus hulevesien laatuun ja määrään on merkittävä monissa kaupungeissa. Hetkellinen virtaamapiikki, joka tulee rankkasateiden aikana katoilta, aiheuttaa suuren ongelman vesihuoltolaitoksen hulevesijärjestelmälle ja mahdolliselle sekaviemäriverkostoille.

  Vanhat tonttijohdot ovat riski. Jotta hanavesi pysyy laadukkaana & viemärit toimivat, on kiinteistöjen saneerattava omat vesi- ja viemärijohtonsa. Kysy kiinteistön ja vesihuoltolaitoksen vastuurajasta vesihuoltolaitokseltasi. #selvitävastuu

 14. Vanhat tonttijohdot ovat riski kiinteistölle ja ympäristölle.

 15. Visit Finlandin ”Water – a pure reason to visit Finland” https://youtu.be/sQ7ycu-ju44

 16. Tove Janssonin (1914–2001) ensimmäinen muumikirja Muumit ja suuri tuhotulva ilmestyi vuonna 1945. Merkkivuotta 2020 juhlistetaan muumitarinoiden hengessä suuntaamalla huomio paitsi Itämeren tilan myös sen kulttuuriperinnön suojeluun.

  ”Merkkivuoden juhlistaminen Itämerta suojelemalla sopii luontevasti tähän aikaan sekä muumien ja Tove Janssonin perusnarratiiviin. Merellä on tärkeä rooli niin muumikirjoissa kuin Janssonin elämässäkin”, sanoo Kråkström Tove Janssonin muumihahmojen käyttöoikeuksia valvovan Moomin Charactersin toimitusjohtaja.

Jaa sivu:

Tulosta