facebook twitter

Ajankohtaista

 • Uudesta Koronaviruksesta (COVID-19) ei ole todettu aiheutuvan erityistä riskiä jätevesityöntekijöille

  14.2.2020

  Tartuntatautiepidemiat voivat lisätä jätevesityöntekijöiden riskiä sairastua infektioihin, koska jäteveden ja -lietteen mikrobit saattavat kulkeutua kosketustartunnan tai hengitysteiden kautta työntekijään. Koronavirustartunnan saaminen jätevesistä ei ole kuitenkaan todennäköistä, eikä siitä ole näyttöä. Asianmukaisesta suojautumisesta ja hygieniasta pitää kuitenkin huolehtia. Näin voidaan tartunta ehkäistä, vaikka virusta sattuisi olemaan jätevesissä tai -lietteissä. Näillä toimenpiteillä voidaan torjua samanaikaisesti muidenkin biologisten tekijöiden aiheuttamaa sairastumisriskiä.

 • Asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoihin tarkoitettujen PE-putkien ja liittimien teknisistä vaatimuksista ja tyyppihyväksynnästä

  14.2.2020

  Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja ehdotuksista ympäristöministeriön asetuksiksi koskien rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoihin tarkoitettujen PE-putkien ja niiden liittimien olennaisia teknisiä vaatimuksia ja tyyppihyväksyntää. Olennaisten teknisten vaatimusten asetuksissa säädetään vaatimukset tuoteryhmäkohtaisesti. Koska PE-putkille eikä PE-putkien liittimille ole olemassa asetusten soveltamisalan mukaisia harmonisoituja tuotestandardeja, tapahtuu tuotehyväksyntä kansallisesti.

 • Vesilaitoksen käyttö ja kehittäminen 11.-12.3.2020 Kuopiossa

  11.2.2020

  Vesilaitoksen käyttö- , käyttöpäällikkö- tai kehittämistehtävissä työskentelevien vuotuinen koulutustapahtuma. Koulutuspäivillä tutustumme Itkonniemen saneeratulle vesilaitokselle ja ohjelmaan on varattu aikaa yhteiselle keskustelulle osallistujien ehdottamista aiheista.

 • Uutiskirjeemme ilmestyi 5.2.2020

  7.2.2020

  Ajankohtaiset aiheet pitävät sisällään mm. Vesihuolto 2020 -päivien ilmoittautuminen on alkanut, kesällä Otaniemessä IWA Nutrient removal and recovery conference 2020 sekä selvitys ja ehdotus lietteitä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Ruotsissa.

 • EU:n uusi juomavesidirektiivi tuo monia merkittäviä muutoksia

  5.2.2020

  Sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö tiedottavat EU-maiden suurlähettiläiden hyväksyneen poliittisen yhteisymmärryksen uuden juomavesidirektiivin sisällöstä. Uuden juomavesidirektiivin avulla pyritään turvaamaan entistä laadukkaampi talousvesi, edistämään veden saatavuutta, lisäämään vesihuollosta tiedottamista ja parantamaan vesihuoltolaitosten energiatehokkuutta koko unionin alueella.

 • Selvitys ja ehdotus lietteitä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi Ruotsissa

  4.2.2020

  Ruotsin hallituksen tilaama selvitys lietteen maaperäkäytön rajoittamiseksi ja fosforin talteenottovaatimusten asettamiseksi valmistui tammikuussa 2020.

 • Maailman vesipäivän 22. maaliskuuta 2020

  4.2.2020

  Tänä vuonna teemana on vesi ja ilmastonmuutos. Suomessa vesihuoltolaitokset voivat Maailman vesipäivän kunniaksi kertoa maaliskuussa suurelle yleisölle omasta toiminnastaan esimerkiksi järjestämällä avointen ovien -päiviä, seminaareja tai tempauksia.

 • VVY:n vuosikokous on 16.4. Vantaalla

  4.2.2020

  Osakeyhtiömuotoisten ja osuuskuntamuotoisten jäsenten toimitusjohtajat eivät tarvitse valtakirjaa. Sen sijaan muut tarvitsevat valtakirjan.

 • Vesihuolto 2020 -päiville odotetaan jopa 900 osallistujaa

  4.2.2020

  Vesihuolto 2020 -päivien ilmoittautuminen alkoi viime viikolla ja hotellikiintiöt avautuivat myyntiin. Mukaan on ilmoittautunut jo yli 400 osallistujaa, tule sinäkin! Tapahtuma järjestetään Vaasan alueella 13.-14.5.2020.

 • Jätevedenpuhdistamon käyttö ja kehittäminen Tampereella 25.-26.3.

  4.2.2020

  Olet sitten jätevedenpuhdistamonhoitaja, käyttöpäällikkö tai muu alan asiantuntija, tule jätevedenpuhdistamon toimintaa käsittelevään koulutukseen.

Koulutuskalenteri

Somefiidi

Jaa sivu:

Tulosta