Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Ammattiasiaa talousvedestä

Talousvesi on juomavedeksi, ruoan valmistukseen tai muihin kotitaloustarkoituksiin käytettävää vettä.

(kuva: Kuivalan tekopohavesi, Kymenlaakson Vesi Oy)

Talousvesi on juomavedeksi, ruoan valmistukseen tai muihin kotitaloustarkoituksiin käytettävää vettä. Suomen vesihuoltolaitosten toimittamasta talousvedestä suurin osa, noin 75 %, on pohjavettä tai tekopohjavettä ja loput pintavedestä valmistettua. Mahdollisimman hyvälaatuiset pohja- ja pintavedet turvaavat myös talousveden laatua. Meistä jokainen voikin omalta osaltaan suojella pohja- ja pintavesiä, jotta meillä on käytössä hyvälaatuista juomavettä nyt ja tulevaisuudessa.

Vedenkäsittelyssä raakavedestä poistetaan haitallisia aineita ja mikrobeja sekä vähennetään veden syövyttävyyttä. Suomessa pohjavedet ovat yleensä sellaisenaan juomakelpoisia ja niille riittää yleensä kevyt vedenkäsittely. Tekopohjavettä muodostetaan lisäämällä luontaisen pohjavesiesiintymän antoisuutta imeyttämällä maaperään pintavettä. Tekopohjavesi vastaa laadultaan luontaista pohjavettä. Pintavesi käsitellään tehokkaalla ja monivaiheisella prosessilla talousvedeksi. Vesilaitokselta lähtevä puhdas talousvesi johdetaan vesijohtoverkostoa pitkin kiinteistöihin ja muihin käyttökohteisiin. Suomalaisista noin 90 % saa talousvetensä vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostojen kautta. Yli 50 asukasta palvelevia vesilaitoksia on noin 1.500.

Yleisesti vesilaitosten jakaman talousveden laatu on Suomessa erittäin hyvää ja täyttää sekä talousvedelle asetetut terveysperusteiset laatuvaatimukset että käyttökelpoisuuteen perustuvat laatusuositukset.

VVY:n Vesilaitosryhmässä käsitellään talousveden laatuun sekä vesilaitosten toimintaan ja tekniikkaan sekä veden jakeluun liittyviä kysymyksiä. VVY:n Vesilaitosryhmään voit tutustua tästä linkistä.

 

VVY:n asiantuntijapalvelut talousveteen liittyvissä asioissa sekä vesihuoltopoolin asiat vesiasiain päällikkö, vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö Riina Liikanen puh. (09) 8689 0113, riina.liikanen(a)vvy.fi

 

Aihepiirin uutisia VVY:n kotisivuilla

Avainsanat: talousvesi, pohjavesi

 

 

Luettelo VVY:n julkaisusarjassa ilmestyneistä aihepiirin julkaisuista:

Pohjavesilaitosten kehittäminen, 1997

Pohjavesien suojelu erityisesti vedenhankintaa silmälläpitäen, 1999

 Puhdistuksen tarve ja merkitys vesijohtoverkostossa, 1999

 Soveltamisopas talousvesiasetukseen 461/2000

Tillämpningsinstruktion gällande förordningen för hushållsvatten 461/2000

Kalkkikivialkalointi - opas veden syövyttävyyden vähentämiseksi, 2002

Torjunta-aineet pohjavesissä – opas vesilaitoksille, 2006

 Vesihuoltolaitoksen kriisiviestintäohje, 2008 **

 Anvisningar om krisinformation för vattentjänstverk, 2009 **

Sprinklerilaitteistojen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoverkostoon, 2011

Opas varavedenjakelun järjestämisestä, 2011 **

Handbok för distrivution av reservvatten, 2011 **

Vesijohtoverkostojen putkirikkotilanteet ja niiden hallittu korjaaminen, 2011

nro 51 Vesilaitostekniikka ja hygienia, 2013

nro 52 Vattenverksteknik och hygien, 2013

nro 54 Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden rakennuttamisasiakirjat, 2013

nro 55 Vesijohtojen ja viemäreiden saneeraustöiden yleinen työselostus ja määrämittausohje, 2013

nro 58  Talousveden desinfiointi ultraviolettivalolla, 2014

nro 59 Talousveden klooraus, 2014

 

Luettelo VVY:n monistesarjassa ilmestyneistä aihepiirin julkaisuista:

nro 9  Kiinteistöjen tonttivesijohtojen ja -viemäreiden saneeraus, KTVVS–tutkimus, 2002

nro 10 Muovisten vesijohtojen pitkäaikaiskestävyys, 2003

nro 14  Water Safety Plans -pilotti, 2004

nro 17 Vesihuollon verkostojen ylläpidon perusteet, 2005

nro 22 Vesihuoltolaitoksen tilan itsearviointimittaristo, 2008

nro 23 Vesihuoltolaitosten välisten sopimusten mallit selityksin, 2008

nro 30  Vuotovesien hallinta, Vesijohtovuotojen vähentäminen, 2012

nro 49  Opas elintarvikeyrityksen ja vesihuoltolaitoksen välisen talousvesisopimuksen laatimiseen, 2018**

  ** Julkaisu on maksuton ja ladattavissa VVY:n verkkokaupasta

 

 

Tarkkana siellä pohjavesialueella! -esitteet pohjaveden suojelemiseksi
 

Pohjavesien suojelu ja talousveden turvaaminen onnistuu yleensä vain ennakoimalla. Siksi on tiedettävä, miten eri tilanteissa tulee toimia. Suomen keskeiset pohjavesiasiantuntijat kokosivat yhdessä tietoa ja ohjeita erilaisille toimijoille kotitalouksista pienteollisuuteen.

Esitteet ovat pdf-muodossa vapaasti käytettävissä. Esitettä voi tulostaa tai painattaa jaettavaksi. Kirjapainoja varten on erikseen painokelpoiset tiedostot.

Pohjavesien suojelun esitteet:

  • Kotitaloudet
  • Lämmitysjärjestelmät
  • Maankäyttö
  • Maatalous
  • Pienteollisuus

Esitteet on laadittu Suomen vesilaitosyhdistyksen johdolla yhteistyössä pohjavesien suojelussa vaikuttavien toimijoiden kanssa. Hanketta on Vesilaitosyhdistyksen lisäksi rahoittanut Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys.

Löydät esitteet tästä linkistä:

 


 

Juotava hanavesi

Varsinaisten jäsenten käyttöön tuotetut "I love hana" aineistot:

  • I love hana -  etiketti vesipulloon, 2 erilaista etiketin taittopohjaa.
  • I love hana -  printti-ilmoitukset, 3 erilaista taittopohjaa. Ilmoituksia voi käyttää asiakaslehdessä, kunnan tiedotuslehdessä, paikallislehdessä sekä muussa tiedottamisessa.

Lisätietoja tiedottaja Eeva Hörkkö, eeva.horkko@vvy.fi

 

 

Lisätietoja talousvedestä

 

 

Selvityksiä ja ohjeita

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (VALVIRAhttp://www.valvira.fi/

Suomen ympäristökeskus http://www.syke.fi/fi-FI

Säteilyturvakeskus http://www.stuk.fi/

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) https://www.thl.fi/fi/

Vesi-Instituutti Wander https://www.samk.fi/tyoelama-ja-tutkimus/tutkimus/vesi-instituutti-wander/

Muita lähteitä

Jaa sivu:

Tulosta