facebook twitter

VVY:n ja jäsenlaitosten kanssakäyminen

VVY:n viestintäkanavien keskeinen tehtävä on tukea jäsenlaitosten ja yhdistyksen työntekijöiden välistä viestintää.  Tämän lisäksi VVY myös omalta osaltaan pyrkii tukemaan jäsenlaitoksia viestinnän kehittämisessä. VVY:n varsinaiset ja yhteistoimintajäsenet voivat olla yhteydessä VVY:n henkilöstöön henkilökohtaisten sähköpostien lisäksi yhteisellä osoitteellamme vvy@vvy.fi

VVY:n jäsenrekisteri ja siihen liittyvien toimintatapojen kehittäminen toimistosihteeri Heli Ala-Pohja puh. (09) 8689 0110, heli.ala-pohja(a)vvy.fi

 VVY:n  varsinaisten jäsenten viestintämateriaaleista sekä VVY:n Viestintäverkoston toiminnasta lisätietoja tiedottaja Eeva Hörkkö puh. (09) 8689 0123, eeva.horkko(a)vvy.fi.

Aihepiirin uutisia VVY:n kotisivuilla löydät avainsanoilla:jäsenyys, viestintä

VVY:n ja jäsenlaitosten kanssakäymisen tärkeä onnistumistekijä on ajan tasalla oleva jäsenrekisteri ( Linkki rekisteriseloste) Kun laitoksen yhteyshenkilön tiedot ovat tiedossamme oikein, jäsenpalvelumme, kuten uudet julkaisut, jäsenkirjeet, uutiskirjeet sekä sähköpostit ja puhelut löytävät perille.

VVY lähettää vuosittain (tyypillisesti alkuvuodesta) sähköpostilla laitoksen yhteyshenkilölle kirjautumislinkin ja palvelutunnuksen, joiden avulla varsinaiset jäsenet pääsevät täyttämään jäsenyystiedot suoraan verkkopohjaiseen järjestörekisteriin. Lomakkeella kysytään:
1) yhteystiedot,
2) laskutettu vesimäärä ja jätevesilaskutuksen vesimäärä m3/vuosi sekä
3) liikevaihto euroa/vuosi.

 

Tilaus: Tästä linkistä voit tilata VVY:n uutiskirjeen:
http://uutiskirje.vvy.fi/

Kun olet tilannut uutiskirjeen oheisesta linkistä, sähköpostiisi tulee vielä vahvistuspyyntö, tarvittaessa tarkista meneekö vahvistusviesti roskapostiisi.

Sähköinen uutiskirje ilmestyy noin kaksi kertaa kuukaudessa ja sen jakelulistalle voi varsinaisten jäsenten lisäksi liittyä yhteistoimintajäsenet ja muutkin vesihuoltoalan toimijat. 

Samasta linkistä ja jokaisen uutiskirjeen lopusta löydät tarvittaessa myös uutiskirjeen peruutuslomakkeen.


Uutiskirjeet 2019

1/2019, lähetetty viikolla 2 (9.1.209)

Aiheina mm VVY:n hallituksen jäsenten valinnan valmistelu, Muutoksia Venlassa vuonna 2019, Kutsu luennoimaan Nordiwa2019, kehittämisrahaston haku kevät 2019, VVY:n jäsenten jäsenyystiedot ajantasalle, Osallistu, opi ja vaikuta, Vesihuolto esillä Kauppalehden erillisliitteessä, Pohjois-Suomen vesihuoltopäivien 2018 esitelmät, Yhdyskuntatekniikka 2019 -näyttely toukokuussa Jyväskylässä, VVY:n uutiskirje vaikka koko henkilökunnalle.
 


2/2019, lähetetty viikolla 4 (23.1.2019)

Aiheina mm. Kannanottoja "Tulevaisuuden kestävä vesihuolto" -selvitykseen, Opas vesihuoltotoimintojen yhdistämisiin, Suomalainen talousvesi on laadultaan erinomaista, Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston haku kevät 2019, Ympäristönsuojelulain sujuvoittamisen kolmannessa vaiheessa käyttöön ilmoitusmenettely, Itämeren suojelukomissio laatii Suomen johdolla kunnianhimoista merensuojelusuunnitelmaa, Tampereen infratoimijoiden yhteinen 2030- lehti, VVY:n jäsenten jäsenyystiedot ajantasalle, Vesityökorttikoulutuksia keväällä 2019, Vesihuolto 2019 - ilmoittautuminen alkaa 28.1., Pohjois-Suomen vesihuoltopäivien 2018 esitelmät,  Vuoden yhteisrakentamisteko, YT19 näyttely
 


3/2019, lähetetty viikolla 7 (13.2.2019)

Aiheina mm. Vuosi 2018 vesihuoltoalalla, Puhdistamolietteiden peltokäytön riskit pieniä, mutta jatkotutkimuksia tarvitaan, Vesiosuuskunnan mallisäännöt, Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston haku kevät 2019, VVY avasi LinkedIn- yrityssivun, VVY:n yhteistoimintajäsenjaoston perustamiskokous pidetty - kiinnostuneiden ilmoittautuminen alajaostoihin, Vesihuoltolaitoksille suunnatut Työturvallisuuskorttikoulutukset alkavat huhtikuussa, Vesityökorttikoulutuksia keväällä 2019, Säteilylainsäädännön uudistus edellyttää pohjavesilaitosten työntekijöiden säteilysuojelun tehostamista, Selvitys lämpökemiallisen käsittelyn vaikutuksesta jätevesilietteen lannoitusarvoon julkaistu, Maailman vesipäivä, World Water Day 2019, FiSTT jatkaa putkistokuvaajakoulutusta, Vesihuolto 2019, YT29 näyttely
 4/2019, lähetetty viikolla 10 (6.3.2019)

Aiheina mm. Vesilaitoksille uusi työkalu taudinaiheuttajien poistotehon arviointiin vedentuotantoketjussa, Muutoksia Venlassa, EurEau:n Lainsäädäntö- ja talouskomitea kokoontui Helsingissä,  Vaarallinen jäte kampanjamateriaalit jäsenilaitoksille, VVY:n vuosikokous on 11.4.2019, Vesihuoltolaitosten verkkopalveluiden saavutettavuus, Kehittämämisrahaston 2018 valmistuneita hankkeita, VVY:n vaalitoimikunta kokoontui, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry perustettu, Vattenverksteknik och hygien, upplagan 4., Kinkkutemppu teki jälleen ennätystuloksen, VVY avasi LinkedIn- yrityssivun, Vesihuolto 2019 , YT19 näyttely.
 


5/2019, lähetetty viikolla 12 (20.3.2019)

Aiheina mm. Maksuja koskevat ohjeet ja suositukset, Vesihuoltomaksut Venlaan, Puhdistamomullan käyttäminen on tärkeä osa kiertotaloutta, VVY:n vuosikokous on 11.4.2019,  Uusi valvontatutkimusohjelmamalli vesilaitoksille, ROTI 2019 -raportti, EU:n strateginen lähestymistapa ympäristössä oleviin lääkeaineisiin linjaa lääkekuormitusta vähentäviä toimenpiteitä, Haussa ansiokas talous- tai jätevesien puhdistaja, Vaarallinen jäte kampanjamateriaalit jäsenilaitoksille, Vesihuolto 2019, YT19 näyttely
 


6/2019, lähetetty viikolla 15 (11.4.2019)

Aiheina mm. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta rahoituspäätökset, Ilmoittaudu Nordiwa2019 konferenssiin, Sosiaalinen media vesihuoltolaitoksen arjessa, VVY:n vuosikokous on 11.4.2019, Venlassa uusi Vesihuoltomaksut -raportti, Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta tuli voimaan 1.4.2019, Uutena pelillinen esimiesvalmennus 12.6.2019, Turvaa ja tehokkuutta vesihuoltoon, VVY:n antamia lausuntoja, Pohjoismainen muoviputkiyhteistyö jatkuu ja tiivistyy, Kuntaliiton koordinoima Maaseudun INFRA-verkosto hanke, Vesihuoltopäiville ilmoittautuneita ennätysmäärä, Yhdyskuntatekniikka 2019 Jyväskylässä 15.-16.5.2019, Pytty-kampanjan videoiden oikeudet voimassa 2021, Vaarallinen jäte kampanjamateriaalit jäsenilaitoksille, pytty.fi, vaarallinenjate.fi

 


7/2019, lähetetty viikolla 17 (24.4.2019)

Aiheina mm. Toimitusjohtajan katsaus, VVY:n toimintakertomus 2018, Vesilaitosyhdistyksen vuosikokouksen antia 2019, VVY:n antamia lausuntoja, Ilmoittaudu Nordiwa2019 konferenssiin, Legionellabakteerit orgaanisissa maanparannusaineissa ja kasvualustoissa, Rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoja koskevat tekniset tuotevaatimukset sekä tuotteiden tyyppihyväksyntä, Traficom panostaa keskitettyyn sijaintitietopalveluun, Vesihuoltonuorten seminaari, Yhdyskuntatekniikka 2019 Jyväskylässä 15.-16.5.2019, Suomalaisilla parantamisen varaa vaarallisen jätteen lajittelussa, vaarallinenjate.fi

 


8/2019, lähetetty viikolla 19, (9.5.2019)

Aiheina mm. Kolme kertaa KYLLÄ täydennyskoulutukselle, Tutustu syksyn 2019 koulutustarjontaan, VVY:n viestintäverkosto kokoontui Tampereella,Uusi ohje liittymismaksujen arvonlisäverotuksesta, Lataa YT19 näyttelyapplikaatio mobiililaitteeseesi, VVY:n joukkue Infra-alan monet osaajat -kilpailussa, Käy äänestämässä YT19 uutuustuotetta, Vesihuoltonuorten seminaari, Yhdyskuntatekniikka 2019 Jyväskylässä 15.-16.5.2019, Nordiwa2019 ohjelma on julkaistu.
 


9/2019, lähetetty viikolla 21 (22.5.2019)

Aiheina mm. Vesihuoltolaitoksille täysin uudistettu opas tueksi häiriötilanneviestinnän suunnitteluun, Vesihuoltopoolin kriisiviestintäkoulutusta webinaarina, Vesihuoltolaitosten lainsäädäntöpäivä,     Nordiwa2019 Keynote Speakers, Tutustu syksyn 2019 koulutustarjontaan, Improving Collaboration towards More Resilient Water Services, YT19 -tapahtuman kävijätavoite ylitettiin reilusti!,     YT19 parhaat osastot palkittiin, YT19 uutuustuotekilpailun voittajat valittu, Infra-alan monet osaajat -kilpailun tulokset, Vesihuolto 2019 -päivien esitykset kotisivuillamme, VVY:n numeroidut kultaiset ansiomerkit 2019,  Vuoden 2019 Kemira-palkinto,     VVY:n 60-vuotisjuhlastipendi diplomi-insinööri Essi Huntukselle, SYKE Policy Brief: Ympäristöön päätyvää lääkekuormaa voidaan vähentää, Haitallisten aineiden esiintymistä vesiympäristössä selvitettiin, Vesienhoidon ympäristötavoitteiden toteuttamista koskeva raportti, Vesilaitosryhmä tutustui Ruotsin talousvesihuoltoon. Uutisiin on 23.5. lisätty kuvia YT19-näyttelystä ja vesihuoltopäiviltä.


10/2019, lähetetty viikolla 23 (5.6.2019) 

Aiheina mm. VVY päivittää strategiaansa, Kiitos koulutusideoista, EurEau valitsi uuden presidentin, Pohjavedet laskussa, Lupamuutos- ja VesiPOKE -hankkeiden loppuraportit lausunnoilla, Ympäristöministeriö rahoittaa vesiensuojelua ja ravinnekierrätystä edistäviä hankkeita, Opas kierrätyslannoitukseen, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry:n toiminta on käynnistynyt, Ilmoittaudu nyt! Nordiwa2019, HSY teki ennätystuloksen jäteveden fosforin poistossa,  Tunnelilouhinnat Sulkavuoressa, Paavolan Vesi Oy:n historiateos, Turun vesihuollon asiakaslehti.
 


11/2019, lähetetty viikolla 25 (18.6.2019)

Aiheina mm. VVY:n toimiston aukiolo kesällä, Hallitusohjelma tarjoaa vesihuollolle mahdollisuuksia uudistua, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoa, Nordiwa2019 Early bird -hinta on voimassa 1.8. asti, Koulutuksen uusia tuulia, Suositut webinaarit jatkuvat, VVY Golf 2019 Pickala Golfissa 1.8.2019, Kesäteekkarin tervehdys, Vesilaitosyhdistys päivittää selvityksen puhdistamolietteen käsittelyn ja hyödyntämisen nykytilasta, Ravinteiden kierrätyksen toimenpideohjelma, Lue Vesihuolto 2019 -päivien esitykset, Pelasta Itämeri -kampanja.


12/2019, lähetetty viikolla 32 (7.8.2019)

Aiheena syksyn koulutukset.

 


13/2019, lähetetty viikolla 33 (14.8.2019)

Aiheina mm. Kansainvälisty kotikulmilla, Puhdistamolietteen termiset käsittelymenetelmät, Selvitys: Vesihuollon häiriöihin varautumista parannettava,      Vesihuoltolaitoksen omaisuudenhallinnan käsikirja, Kesän 2018 kuivuuden vaikutukset vesilaitoksilla, Vesihuoltoverkostojen elinkaaren aikainen tutkimustoiminta ja siihen liittyvät ohjeistustarpeet, Muutoksia summaaristen asioiden vireillepanoon ja oikeuspaikkoihin,  EU:n uusi lannoiteasetus julkaistu, Rahoitusta kaupunkivesien haitallisten aineiden vähentämiseksi, Huoltovarmuuden tavoitteissa painopistettä suunnattiin kriittisen infrastruktuurin toimintakyvyn varmistamiseen, THL:n hanke selvitti vesitornien vaikutuksia talousveden laatuun,  Pohjaveden pinnat laskevat edelleen kesän 2019 lopulla, Rakennustietosäätiö RTS:n lausuntopyyntö, Rakennustietosäätiön RT-ohjekorttiehdotuksia lausunnolla, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoa, Turn the tap on -hanavesikampanja,     VVY Golf 2019 pelattiin Pickala Golfissa, Vesihuolto 2020 –päivät Botniahallissa & Vaasassa,     IWA:n maailmankongressi Kööpenhaminassa lokakuussa 2020 - esittele osaamistanne kansainvälisesti.


14//2019, lähetetty viikolla 35 (28.8.2019)

Aiheina mm. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston syksyn 2019 haku, Kehittämisrahaston 2018 valmistuneita hankkeita, Kyberturvallisuutta voi lähteä kehittämään vaatimuspatteriston avulla, WHO peräänkuuluttaa muoviroskaamisen lopettamista ja lisää tutkimustietoa mikromuoveista, VVY:n sähköisten pdf-julkaisuiden hinnat laskivat, Nordiwa2019 Pohjoismainen jätevesikonferenssi, Hyvinkään Veden asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista, Haitalliset aineet Nenäinniemen jätevedenpuhdistamolla vuonna 2018, Vesihuolto 2020 –päivät Botniahallissa & Vaasassa,  IWA:n maailmankongressi Kööpenhaminassa 2020, Koulutustyöryhmä vieraili Tampereella, Jäikö uutiskirjeemme kiireessä lukematta?


15/2019, lähetetty viikolla 37 (11.9.2019)

Tutustu VVY:n antamiin lausuntoihin, Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston syksyn 2019 haku, IWA Nutrient removal and recovery conference 2020, Nordiwa2019 Pohjoismainen jätevesikonferenssi, World Water Day 2020: Water and Climate Change, VVY:n ansiomerkit, Väitös: Ruokavalio vedenkäytön tehostajana ja ruokaturvan edistäjänä, VVY:n viestintäverkosto, Hulevesiratkaisut muuttuvassa ilmastossa, Lääkeaineet yhdyskuntajätevesissä SUDDEN, muiden järjestämiä koulutuksia, avoimet työpaikat, Vesihuolto2010 kutsu luennoimaan, IWA:n maailmankongressi Kööpenhaminassa lokakuussa 2020.
 


16/2019, lähetetty viikolla 41 (9.10.2019)

Nordiwa2019,  koulutusblogi :Työhyvinvoinnilla tuottavuutta/Tiina Lakimo, Lahti Aqua, Webinaaritallenteet kuunneltavissa, VVY:n ajankohtaiset koulutukset, Forssan vesihuoltoliikelaitoksen projektiviestinnän
kehittäminen, Äänestä suosikkiasi Vuoden yhteisrakentamisteoksi, Hulevesi ei kuulu jätevesiviemäriin, Kinkkurasvat eivät kuulu viemäriin, Koillismaata ja koko Suomea voitaisiin markkinoida
näkyvämmin pohjaveden avulla, ÄlyVesi-hanke on mukana 5G – konenäköpalveluiden kehittämisessä, Vesien- ja merenhoidon toimeenpanon edistämisen teemapäivä - haitalliset aineet ja turvetuotanto, EU Water Innovation Conference 2019, Avoimet työpaikat, Muiden järjestämiä koulutuksia, Kutsu luennoimaan Vesihuolto 2020, IWA:n maailmankongressi Kööpenhaminassa lokakuussa 2020 - esittele osaamistanne kansainvälisesti.


 

17/2019, lähetetty viikolla 43 (23.10.2019)

Vesihuoltolaitosten kumppanuushankkeiden rahoitushaku on avattu, Lähetä esitysehdotuksesi kevään Vesihuolto 2020 -päiville viimeistään 19.11.2019, Venlan tunnuslukuraportti 2018, Webinaaritallenteet kuunneltavissa, STRUBIAS -raportti julkaistu, HS-Vesi julkaisi "Kodin vesioppaan", Asukkaat huuhtelevat edelleen kodin haitallisia kemikaaleja viemäriin – kemikaalitietoisuudessa parannettavaa, Muiden järjestämiä koulutuksia ja konferensseja, Avoimet työpaikat.


 

18/2019, lähetetty  viikolla 45 (6.11.2019)


Aiheina mm. Koulutuspäällikkö Katri Henttosen blogi, Työkalu taudinaiheuttajien poistotehon arviointiin vedentuotantoketjussa (2. painos), Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta rahoituspäätökset, Nordic Smart Water Solutions – esite, Lyhyistä kyberturvallisuusohjeista löytyy konkreettisia vinkkejä moniin tilanteisiin, Maa- ja vesitekniikan tuelta tunnustusta vesitutkijoille, Kinkkutemppu 2019 toteutuu sittenkin, Lähetä esitysehdotuksesi kevään Vesihuolto 2020 -päiville viimeistään 19.11.2019, Avoimet työpaikat.


 

Tästä linkistä voit tilata VVY:n uutiskirjeen:
http://uutiskirje.vvy.fi/

Kun olet tilannut uutiskirjeen oheisesta linkistä, sähköpostiisi tulee vielä vahvistuspyyntö, tarvittaessa tarkista meneekö vahvistusviesti roskapostiisi.

Sähköinen uutiskirje ilmestyy noin kaksi kertaa kuukaudessa ja sen jakelulistalle voi varsinaisten jäsenten lisäksi liittyä yhteistoimintajäsenet ja muutkin vesihuoltoalan toimijat. 

Samasta linkistä ja jokaisen uutiskirjeen lopusta löydät tarvittaessa myös uutiskirjeen peruutuslomakkeen

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Uutiskirjeet 2018

1/2018, lähetetty 18.1.2018
http://uutiskirje.vvy.fi/archive/show/92718

(tulostettava pdf-versio 1/2018, jossa linkit eivät toimi)

 

2/2018, lähetetty 1.2.2018
http://uutiskirje.vvy.fi/archive/show/97822
(tulostettava pdf-versio 2/2018, jossa linkit eivät toimi)

 

3/2018, lähetetty 15.2.2108
http://uutiskirje.vvy.fi/archive/show/102909

(tulostettava pdf-versio 3/2018, jossa linkit eivät toimi)

 

4/2018, lähetetty 1.3.2018
http://uutiskirje.vvy.fi/archive/show/108797

(tulostettava pdf-versio 4/2018, jossa linkit eivät toimi)

 

5/2018, lähetetty 22.3.2018
http://uutiskirje.vvy.fi/archive/show/117802

(tulostettava pdf-versio 5/2018, jossa linkit eivät toimi)

 

6/2018, lähetetty 5.4.2018
http://uutiskirje.vvy.fi/archive/show/122859

(tulostettava pdf-versio 6/2018, jossa linkit eivät toimi)

 

7/2018, lähetetty 19.4.2018
http://uutiskirje.vvy.fi/archive/show/128494

(tulostettava pdf-versio 7/2018, jossa linkit eivät toimi)

 

8/2018, lähetetty 3.5.2018

http://uutiskirje.vvy.fi/archive/show/134733

(tulostettava pdf-versio 8/2018, jossa linkit eivät toimi)

 

9/2018, lähetetty 31.5.2018

http://uutiskirje.vvy.fi/archive/show/149707

(tulostettava pdf-versio 9/2018, jossa linkit eivät toimi)

 

10/2018, lähetetty 18.6.2018

http://uutiskirje.vvy.fi/archive/show/156729

(tulostettava pdf-versio 10/2018 jossa linkit eivät toimi)

 

11/2018, lähetetty 20.6.2018

Voit lukea uutiskirjeen tästä linkistä: http://uutiskirje.vvy.fi/archive/show/159104

(tulostettava pdf-versio 11/2018, jossa linkit eivät toimi)

 

12/2018, lähetetty 16.6.2018

Voit lukea uutiskirjeen tästä linkistä: http://uutiskirje.vvy.fi/archive/show/180578

(tulostettava pdf-versio 12/2018, jossa linkit eivät toimi)

13/2018, lähetetty 6.9.2018

Voit lukea uutiskirjeen tästä linkistä: http://uutiskirje.vvy.fi/archive/show/191316

(tulostettava pdf-versio 13/2018, jossa tosin linkit eivät toimi)

 

14/2018, lähetetty 27.9.2018

Voit lukea uutiskirjeen tästä linkistä: http://uutiskirje.vvy.fi/archive/show/203002

(tulostettava pdf-versio 14/2018, jossa tosin linkit eivät toimi)

 

15/2018, lähetetty 9.10.2018

Voit lukea uutiskirjeen tästä linkistä: http://uutiskirje.vvy.fi/archive/show/209572

(tulostettava pdf-versio 15/2018, jossa tosin linkit eivät toimi)

 

16/2018, lähetetty 25.10.2018

Voit lukea uutiskirjeen, jossa linkit toimivat tästä:http://uutiskirje.vvy.fi/archive/show/218417

(tulostettava pdf-versio 16/2018, jossa tosin linkit eivät toimi)

 

17/2018, lähetetty 15.11.2018
Voit lukea uutiskirjeen, jossa linkit toimivat tästä: http://uutiskirje.vvy.fi/archive/show/229470

(tulostettava pdf-versio 17/2018, jossa tosin linkit eivät toimi)

 

18/2018, lähetetty 29.11.2018
Voit lukea uutiskirjeen, jossa linkit toimivat tästä: http://uutiskirje.vvy.fi/archive/show/237277

(tulostettava pdf-versio 18/2018, jossa tosin linkit eivät toimi)

19/2018

Voit lukea uutiskirjeen, jossa linkit toimivat tästä http://uutiskirje.vvy.fi/archive/show/243794

(tulostettava pdf-versio 19/2018, jossa tosin linkit eivät toimi)

Uutiskirjeet 2019 löydät edellisestä haitarikohdasta eli tämän haitarikohdan yläpuolelta.

Vesilaitosyhdistyksen jäsenkirje lähetetään vain varsinaisten jäsenten yhteyshenkilölle. Nämä sähköiset jäsenkirjeet käsittelevät nimenomaan varinaisille jäsenille suunnattuja aiheita tai tärkeitä ja kiireellisiä asioita. Jakelulistaan liittyvät tiedustelut sähköpostilla vvy@vvy.fi

Varsinaiset jäsenet voivat lukea kaikki jäsenkirjeet jäsensivuilta (extranet), jonne pääsee kertakirjautumisella.

VVY:n jäsensivuilla (extranet) on käytössä kertakirjautuminen. Kaikki ne varsinaisten jäsenten työntekijät, joiden tiedot ovat VVY:n jäsenrekisterissä voivat käyttää kertakirjautumista.

VVY:n jäsenrekisterin rekisteriseloste. Jäsenrekisteriin liittyvät tiedustelut ja päivitykset toivomme s-postilla vvy@vvy.fi

Ohje kertakirjautumiseen:

  1. Jäsensivuille kirjaudutaan kotisivun www.vvy.fi etusivulla oikeassa yläkulmassa sijaitsevasta  ”kirjaudu” kohdasta.
  2. Lisää esiin tulevaan ”Kirjaudu palveluun” kohtaan sähköpostiosoitteesi ja paina ”kirjaudu”.
  3. Näkyviin tulee viesti: Voit kirjautua palveluun vastaanottamasi sähköpostin kirjautumislinkillä tai palvelutunnuksella. 
  4. Avaa sähköpostisi, saat hetken kuluttua sähköpostiviestin, jossa on kertakirjautumisen mahdollistava linkki. Tarvittaessa tarkista roskapostisi. Kyseessä on ”VVY kirjautuminen” nimisen tahon lähettämä viesti, jonka otsikko on ”Kirjautumislinkki”. Klikkaa linkkiä, jolloin extranet avautuu. Kirjautumislinkki on voimassa jonkin aikaa. Jos se on ehtinyt vanhentua, tulee tehdä uusi kirjautuminen VVY:n kotisivun oikeasta ylänurkasta.
  5. Mikäli yläpalkkiin ei tule näkyviin valikko, jossa vaihtoehdot: Työryhmät – Julkaisut – Jäsenkirjeet – Usein kysyttyjä kysymyksiä - Yhteistoimintajäsenet kuten kuvassa alla, klikkaa kerran Extranet-kuvaa, jolloin sivu latautuu uudelleen.

 

Jäsensivuilla on sisältöä nimenomaan yhdistyksen varsinaisille jäsenille.

Vesitalous-lehti kattaa koko vesialan ja jokaisessa numerossa on vesihuoltoa käsitteleviä artikkeleita. Lehti ilmestyy kuusi kertaa vuodessa, vuoden kolmas lehti on tyypillisesti vesihuollon teemanumero, jossa julkaistaan valtakunnallisten Vesihuolto -päivien esitelmiä. Lehden kotisivu on osoitteessa www.vesitalous.fi.

Pysyt kärryillä alan uutisista ja siitä, mikä nousee keskusteluun sosiaalisessa mediassa, kun seuraat VVY:n twitteriä, facebook-sivua tai LinkedIn-yrityssivua. Löydät twitterimme käyttäjänimellä @suomenvesi ja facebook-sivumme nimellä @jokapaivaonvesipaiva.

Vesihuoltoalan teemoista kirjoitellaan twitterissä esimerkiksi aihetunnisteella #vesihuolto. Käyttämällä kyseistä hashtagia internethaussa löydät twitterissä aiheesta käydyn keskustelun. Näin voit seurata VVY:n some-viestintää myös kirjautumatta itse käyttäjäksi. Toinen ajankohtainen hashtag on  #selvitävastuu, sitä käytetään Kiinteistöjen hulevesikampanjan aineistossa. 

VVY:n kotisivulla etusivun alareunassa olevaan Somefeediin nousevat twitterissä ja facebookissa lähettämämme viestit.  Helposti some-kanavillemme pääset myös kotisivuillamme aina aivan alimmaisena alatunnisteessa olevista linkeistä, jotka myös tässä:

VVY twitter @suomenvesi
VVY facebook jokapaivaonvesipaiva

LinkedIn on sosiaalisen median verkkoyhteisöpalvelu, joka tukee ammattilaisten verkostoitumista. Lyhyissä LinkedIn-postauksissa  VVY:n kertoo mm ammattijulkaisuista, alan asiantuntijoille suunnatuista tapahtumista ja vesihuoltoalan hankkeista. VVY LinkedIn- yrityssivu https://www.linkedin.com/company/vesilaitosyhdistys

Lisäksi Youtube-tilillä on kampanjoidemme videot, osoitteessa https://www.youtube.com/channel/UCQM2_VjGM4gci7Iyswk03fw

Löydät videot myös kätevästi käyttämällä Youtubessa hakusanaa ”Vesilaitosyhdistys”.


Lisätietoja tiedottaja Eeva Hörkkö, Vesilaitosyhdistys eeva.horkko@vvy.fi, 09 8689 0123.

Vesilaitosyhdistyksen hallituksen asettamat pysyvät asiantuntijaryhmät toimivat hallituksen ja toimiston apuna. Hallituksen nimeämänä toimii neljä asiantuntijaryhmää, jotka osallistuivat eri tahoille annettujen lausuntojen, aloitteiden, suositusten, ohjeiden ja mallien valmisteluun sekä suunnittelivat koulutusta. 

Lisätietoja linkki "Vesilaitosyhdistyksen organisaatio"

VVY:n Viestintäverkosto on jäsenlaitosten viestinnästä vastaavien ja oman toimen ohella viestintää hoitavien henkilöiden vapaamuotoinen ryhmä, joka kokoontuu muutaman kerran vuodessa jakamaan kokemuksia laitosten viestintään liittyvistä teemoista. 

Viestintäverkoston tilaisuus on tarkoitettu VVY:n varsinaisille jäsenille. Kantavana ajatuksena on, että päivän ohjelma koostuu osallistujien omista esityksiä, jotka käsittelevät viestintään liittyviä teemoja. Erityisenä tavoitteena on kannustaa kokemusten vaihtoon.

Lisätietoja VVY:n viestintäverkoston toiminnasta tiedottaja Eeva Hörkkö puh. (09) 8689 0123, eeva.horkko(a)vvy.fi

 

Jaa sivu:

Tulosta