facebook twitter

Toimielimet ja työryhmät

Vesilaitosyhdistys (VVY) on vesihuoltolaitosten toimialajärjestö.

Jäseninämme on noin 300 vesihuoltolaitosta kattaen noin 90 % maamme vesihuollosta. Järjestetty vesihuolto kattaa tällä hetkellä talousveden osalta yli 90 % ja jätevesien johtamisen ja käsittelyn osalta yli 80 % Suomen väestöstä. Vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostoja on vastaavasti noin 100 000 km ja viemäriverkostoa noin 50 000 km.

Hallituksen ja toimiston apuna on neljä hallituksen nimeämää asiantuntijaryhmää eli vesilaitosryhmä, viemärilaitosryhmä, hallinto- ja talousryhmä sekä koulutustyöryhmä. Asiantuntijaryhmät osallistuvat eri tahoille annettujen lausuntojen, aloitteiden, suositusten, ohjeiden ja mallien valmisteluun sekä suunnittelivat koulutusta.

VVY:n toimihenkilöiden tiedot löydät täältä.

 

Vuosikokous päättää tilinpäätöksen, talousarvion ja jäsenmaksukertoimen sekä valitsee hallituksen ja vaalitoimikunnan. Vuosikokous pidetään yleensä huhtikuussa.

Hallituksessa on 13 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenen toimikausi on kaksi vuotta ja vuosikokouksen päätöksen mukaan jäsen voi toimia hallituksessa yhtäjaksoisesti enintään kolme kautta (6 vuotta). Puheenjohtaja voi toimia hallituksessa enintään neljä toimikautta (8 vuotta).

Hallituksen jäsenet:

Kaija Jyrki, pj., Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

Hiltula Juha, varapj., Kemin Vesi Oy

Huuha Toni, Ylivieskan Vesiosuuskunta

Kotiranta Juha, Kurikan Vesihuolto Oy

Kyntäjä Timo, Kouvolan Vesi Oy

Kytövaara Antti, Kangasalan Vesi

Lankinen Tapio, Hyvinkään Vesi

Lähdemäki Jouni, Oulun Vesi

Santtila Juha, Seinäjoen Energia Oy / Seinäjoen Vesi

Taipale Paavo, Suomen Kuntaliitto

Teini Aki, Liedon Vesi

Tyrväinen Ulla, Iisalmen Vesi

Vuorilehto Veli-Pekka, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

 

Kuva hallituksen kokouksesta loppuvuodesta 2018.

 

Hallituksen apuna toimivaan työvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä.

Työvaliokunnan jäsenet:

Kaija Jyrki, pj., Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

Hiltula Juha, varapj, Kemin Vesi Oy

Kytövaara Antti, Kangasalan Vesi

Santtila Juha, Seinäjoen Energia Oy / Seinäjoen Vesi

Kyntäjä Timo, varajäsen, Kouvolan Vesi Oy

 

 

 

 

 

Vesilaitosryhmän jäsenet:

Emmi-Maria Ukko, Kymenlaakson Vesi Oy, puheenjohtaja

Tuula Laakso, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

Jarmo Lahtinen, Oulun Vesi

Ismo Lindfors, Porin Vesi

Sanna Varjus, Hangon vesi- ja viemärilaitos

Sami Väisänen, Lappeenrannan Energia Oy

 

Vesilaitosryhmän kokouksesta syyskuussa 2018

 

Vesilaitosryhmän kokokouksesta 2017

Viemärilaitosryhmän jäsenet:

Petri Tuominen, Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy, puh.joht.

Mari Heinonen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

Mirva Levomäki, Turun seudun puhdistamo Oy

Päivi Kopran Nurmijärven Vedestä

Pekka Paavola, Kemin Vesi Oy

Hannu Roikola, Kempeleen Vesihuolto Oy

 

Viemärilaitosryhmän kokouksesta Porvoon veden vieraana 2016.

Hallinto- ja talousryhmän jäsenet:

Antti Kytövaara, Kangasalan Vesi, puheenjohtaja

Kristian Gullsten, Napapiirin Energia ja Vesi Oy

Tuulia Innala, Suomen Kuntaliitto

Miikka Pekkarinen, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

Tomi Saari, Kauhavan Vesi Oy

Joni Vihanta, Kannuksen Vesiosuuskunta

Ryhmän koordinoinnista ja asioiden valmistelusta vastaa Anneli Tiainen, Vesilaitosyhdistys.

 

Kuva Hallinto- ja talousryhmän kokouksesta syksyllä 2018. Kuva: Hannu Bask, Atelier Universal

 

Koulutustyöryhmän jäsenet:

Katja Arvola, Limingan Vesihuolto Oy

Tero Kilpeläinen, Oulun Vesi

Jarkko Laanti, Turun seudun puhdistamo Oy

Tiina Lakimo, Lahti Aqua Oy

Kimmo Rintamäki, Nivos Vesi ja Lämpö Oy 

Kirsi Tähti, Kuopion Vesi

Koulutustyöryhmä matkakokouksessa Tampereella 8/2019.

Kuvia koulutustyöryhmän kokouksesta syksyllä 2018.

 

Rahaston varojen jakamisesta vesihuoltolaitosten tutkimus- ja kehittämistoimintaan päättää yhdeksänjäseninen toimikunta, jonka jäsenet nimittää Vesilaitosyhdistyksen hallitus.

Lisätietoja kehittämisrahaston toiminnasta tästä linkistä. 

Tiedustelut yhdistyksen toimistolle vvy@vvy.fi

 

Lisätietoja tunnuslukujärjestelmästä tästä linkistä.

Työryhmän jäsenet:

Mats Blomberg, Porvoon vesi

Sara Alanärä, Oulun Vesi Vesi

Mervi Copeland, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

Laura Haavisto, HS-Vesi

Hanna Riihinen, Tuusulan Vesi

Kari Siikaluoma, Taivalkosken kunnan vesihuoltolaitos

 

 

VVY:n toimihenkilöiden tiedot löydät täältä.

Vesilaitosyhdistyksessä on kymmenen vakituista työntekijää sekä lyhyemmissä työsuhteissa toimivia projektityöntekijöitä, kuten vuosittain yhdistyksen palveluksessa työskentelevä ”kesäteekkari”.

Jäsenet

VVY:n varsinaisten jäsenten listaus.

VVY:n yhteistoiminta jäsenten listaus.  Listauksissa on linkit jäsenten kotisivuille.

Vesilaitosyhdistyksen yhteistoimintajäsenjaoston perustamiskokous pidettiin 21.1.2019 ja paikalla oli 32 yhteistoimintajäsenten edustajaa.

VVY:n yhteistoimintajäsenjaoston puheenjohtajana toimii Seppo Wallinmaa, Aquaflow Oy, seppo.wallinmaa(at)veolia.com. VVY:n yhteistoimintajäsenjaoston varapuheenjohtaja on Kimmo Hell, Ramboll Finland Oy, kimmo.hell(at)ramboll.fi.

Alajaostot ja niiden puheenjohtajat:

  • hallinto- ja talousjaosto, Jari Haavisto, Onninen Oy/Infra, jari.haavisto(at)onninen.com 
  • vesilaitosjaosto, Jarko Lehto, Pipelife Finland Oy, jarko.lehto(at)pipelife.com
  • viemärilaitosjaosto, Mikko Ojanen, Tecalemit Flow Oy, mikko.ojanen(at)tecaflow.fi
  • koulutus- tutkimus- ja kehitysjaosto, Anne Koskela, HyXo Oy, anne.koskela(at)hyxo.fi

Toiminnasta kiinnostuneita yhteistoimintajäsenten edustajia pyydetään ilmoittautumaan suoraan ko. alajaoston puheenjohtajalle sähköpostilla.

Jaa sivu:

Tulosta