Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Toimielimet ja työryhmät

Vesilaitosyhdistys (VVY) on vesihuoltolaitosten toimialajärjestö.

Jäseninämme on noin 300 vesihuoltolaitosta kattaen noin 90 % maamme vesihuollosta. Järjestetty vesihuolto kattaa tällä hetkellä talousveden osalta yli 90 % ja jätevesien johtamisen ja käsittelyn osalta yli 80 % Suomen väestöstä. Vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostoja on vastaavasti noin 100 000 km ja viemäriverkostoa noin 50 000 km.

Hallituksen ja toimiston apuna on neljä hallituksen nimeämää asiantuntijaryhmää eli vesilaitosryhmä, viemärilaitosryhmä, hallinto- ja talousryhmä sekä koulutustyöryhmä. Asiantuntijaryhmät osallistuvat eri tahoille annettujen lausuntojen, aloitteiden, suositusten, ohjeiden ja mallien valmisteluun sekä suunnittelivat koulutusta.

Vesilaitosyhdistyksen toimihenkilöiden tiedot löydät täältä.

 

Vuosikokous päättää tilinpäätöksen, talousarvion ja jäsenmaksukertoimen sekä valitsee hallituksen ja vaalitoimikunnan. Vuosikokous pidetään yleensä huhtikuussa.

Hallituksessa on 13 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenen toimikausi on kaksi vuotta ja vuosikokouksen päätöksen mukaan jäsen voi toimia hallituksessa yhtäjaksoisesti enintään kolme kautta (6 vuotta). Puheenjohtaja voi toimia hallituksessa enintään neljä toimikautta (8 vuotta).

Hallituksen jäsenet:

Hiltula Juha, pj., Kemin Energia ja Vesi Oy

Antila Elina, varapj., Porvoon vesi

Heinonen Mari, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

Janhunen Pentti, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

Kotiranta Juha, Kurikan Vesihuolto Oy

Lemmetyinen Juha, Joensuun Vesi

Meriluoto Jukka, HS-Vesi

Nurminen Juha, Kajaanin Vesi

Roikola Hannu, Kempeleen Vesihuolto Oy

Taipale Paavo, Suomen Kuntaliitto

Teini Aki, Liedon Vesi

Tyrväinen Ulla, Ylä-Savon Vesi Oy

Väisänen Minna, Kokkolan Vesi

Hallituksen apuna toimivaan työvaliokuntaan kuuluvat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksi hallituksen keskuudestaan valitsemaa jäsentä.

Työvaliokunnan jäsenet:

Hiltula Juha, pj, Kemin Energia ja Vesi Oy

Antila Elina, varapj, Porvoon vesi

Heinonen Mari, Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

Meriluoto Jukka, HS-Vesi

Vesilaitosryhmän toimintaa 2023

Vesilaitosryhmä käsittelee talousveden laatuun sekä vesilaitosten toimintaan ja tekniikkaan sekä veden jakeluun liittyviä kysymyksiä. Ryhmä piti vuonna 2023 neljä varsinaista kokousta. Ryhmä seurasi ja kommentoi aktiivisesti uuden juomavesidirektiivin kansallista toimeenpanoa sekä vesienhoidon sääntelyä ja evästi toimialallaan Vesilaitosyhdistyksen strategian mukaisten toimenpiteiden edistämistä. Sähkönsaannin varmistaminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, hiilineutraalisuus ja desinfiointiaineiden biosidiasetuksen mukaiset hyväksynnät olivat ryhmän kokouksissa keskustelun aiheina. Jatkuvatoimiset mittarit talousveden laadun valvonnassa vesijohtoverkostossa, Vesihuoltolaitosten yhteiset kyberturvallisuusharjoitukset, Veden etäluennan hyvät käytännöt ja Raakaveden laadun seuranta vesilaitoksen omavalvonnassa olivat merkittävimmät ryhmän ohjaamat kehityshankkeet.  

Ryhmän koordinoinnista ja asioiden valmistelusta vastaa Vesilaitosyhdistyksen vesiasiain päällikkö Riina Liikanen, riina.liikanen(a)vvy.fi.

Vesilaitosryhmän matkakokous huhtikuussa 2023 (Kuva Mika Cederberg)

Vesilaitosryhmän matkakokous toukokuussa 2022

Viemärilaitosryhmän toimintaa

Viemärilaitosryhmässä käsitellään jätevesien laatuun, lietteen käsittelyyn, kiertotalouteen, vesienhoitoon sekä jätevedenpuhdistamojen ja viemäriverkoston toimintaan liittyviä kysymyksiä. Ryhmä on viimeaikoina mm. ollut muodostamassa vesihuoltolaitosten kantaa yhdyskuntajätevesidirektiiviin sekä käsitellyt lietteeseen ja kiertotalouteen liittyviä kysymyksiä.

Ryhmän koordinoinnista ja asioiden valmistelusta vastaa Vesilaitosyhdistyksen vesiasiain päällikkö Paula Lindell, paula.lindell(a)vvy.fi.

Viemärilaitosryhmän kokouksesta

 

Hallinto- ja talousryhmän toimintaa 2023

Hallinto- ja talousryhmässä käsitellään vesihuoltolaitosten talouteen, hallintoon, johtamiseen, lainsäädäntöön ja asiakassuhteisiin liittyviä kysymyksiä. Vuonna 2023 ryhmä piti neljä lähikokousta, joihin saattoi osallistua myös etänä.  Kokouksissa seurattiin vesihuoltolain soveltamista ja kansallista vesi huoltouudistusta. EurEaun laki- ja talouskomitean (EurEau 3) toiminnasta erityisesti esillä olivat EU:n tietoturvadirektiivin uudistaminen (NIS 2) ja EU:n komission ehdotus uudeksi direktiiviksi, jolla tähdätään kriittisten palveluiden häiriönsietokyvyn parantamiseen sekä yhdyskuntajätevesidirektiivin valmistelun eteneminen. Ryhmässä seurattiin myös hankintoja käsittelevän työryhmän työskentelyä, väyläviraston sopimuksia ja kuluttajariitakunnan päätöksiä. 

Ryhmä ohjeisti Vesilaitosyhdistyksen toimistoa vesihuoltopäivillä pidettävän asiakaspalvelua koskevan työpajan valmistelussa ja käsitteli sen tuloksia. Ryhmä kommentoi omaan toimialaansa kuuluvia hyvän vesihuollon kriteereitä niitä uudistettaessa. Ryhmä käynnisti ja toimi hankkeiden ”Vesihuoltolaitosten välisten sopimus ten mallit”, ”Ohje ja malli pitkän aikavälin investointisuunnitelman laadintaan” sekä ”Vahinkotilanteiden käsittely vesihuoltolaitoksessa -opas” ohjausryhmissä. Lisäksi ryhmä piti kaksi Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston hankehakemusten esikäsittelykokousta. Ryhmäosallistui myös Vesilaitosyhdistyksen toimiston järjestämiin kokouksiin, joissa käsiteltiin vesihuoltolakiuudistusta.

Ryhmän koordinoinnista ja asioiden valmistelusta vastaa Vesilaitosyhdistyksen lakiasiain päällikkö Joonas Jännäri, joonas.jannari(a)vvy.fi

Koulutustyöryhmä linjaa koulutustoimintaa ja sen kehittämistä, seuraa koulutuksen osallistujamääriä ja laatua sekä ideoi järjestettäviä koulutuksia ja niiden sisältöjä. Lisäksi koulutustyöryhmän toimii ohjausryhmänä oman toimialueensa kehittämishankkeissa. 

Ryhmän koordinoinnista ja asioiden valmistelusta vastaa Vesilaitosyhdistyksen koulutuspäällikkö Katri Henttonen, katri.henttonen(a)vvy.fi.

Koulutustyöryhmä matkakokouksessa Tampereella 8/2019.

Kuvia koulutustyöryhmän kokouksesta syksyllä 2018.

 

Rahaston varojen jakamisesta vesihuoltolaitosten tutkimus- ja kehittämistoimintaan päättää yhdeksänjäseninen toimikunta, jonka jäsenet nimittää Vesilaitosyhdistyksen hallitus. Vesilaitosyhdistyksen asiantuntijat toimivat esittelijöinä ja sihteerinä Vesilaitosyhdistyksen kehittämispäällikkö Saijariina Toivikko.

Lisätietoja kehittämisrahaston toiminnasta tästä linkistä

Tiedustelut yhdistyksen toimistolle vvy@vvy.fi

 

Lisätietoja tunnuslukujärjestelmä VENLAsta tästä linkistä
 

Ryhmän koordinoinnista ja asioiden valmistelusta vastaa Vesilaitosyhdistyksen apulaisjohtaja Mika Rontu, mika.rontu(a)vvy.fi.

 

VVY:n toimihenkilöiden tiedot löydät täältä.

Vesilaitosyhdistyksessä on 11 vakituista työntekijää sekä lyhyemmissä työsuhteissa toimivia projektityöntekijöitä, kuten vuosittain yhdistyksen palveluksessa työskentelevä ”kesäteekkari”.

Jäsenet

VVY:n varsinaisten jäsenten lista.

VVY:n yhteistoimintajäsenten lista. Listoilta löytyy linkit jäsenten kotisivuille.

Vesilaitosyhdistyksen yhteistoimintajäsenjaoston perustamiskokous pidettiin 21.1.2019 ja paikalla oli 32 yhteistoimintajäsenten edustajaa.

VVY:n yhteistoimintajäsenjaoston puheenjohtajana toimii Seppo Wallinmaa, Aquaflow Oy, seppo.wallinmaa(at)veolia.com. VVY:n yhteistoimintajäsenjaoston varapuheenjohtaja on Kimmo Hell, Ramboll Finland Oy, kimmo.hell(at)ramboll.fi.

Alajaostot ja niiden puheenjohtajat:

  • hallinto- ja talousjaosto, Jari Haavisto, Onninen Oy/Infra, jari.haavisto(at)onninen.com 
  • vesilaitosjaosto, Teemu Lepistö, HeadPower Oy, teemu.lepisto(a)headpower.fi
  • viemärilaitosjaosto, Mikko Ojanen, Xylem Oy, mikko.ojanen(at)xylem.com
  • koulutus- tutkimus- ja kehitysjaosto, Anne Koskela, Xylem Water Solutions Suomi Oy, anne.koskela(at)xylem.com

Toiminnasta kiinnostuneita yhteistoimintajäsenten edustajia pyydetään ilmoittautumaan suoraan ko. alajaoston puheenjohtajalle sähköpostilla.

Jaa sivu:

Tulosta