Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Lisää vielä vesi -kampanja muistuttaa vesihuollon merkityksestä

Miten keittää aamukahvit tai huuhtoa koiran kuraiset tassut, jos vettä ei tulisikaan? Vesihuoltolaitokset tuovat veden arkisiin hetkiin, muistuttaa vesihuoltolaitosten yhteinen viestintäkampanja.

Suomessa saamme nauttia hyvälaatuisesta ja juotavasta hanavedestä. Vesihuoltolaitokset toimittavat tätä erinomaista juomaa koteihin 24/7/365 jatkuvana palveluna.  Lisäksi jätevedet puhdistetaan tehokkaasti ja näin suojellaan niin vesistöjä, ympäristöä kuin ihmisten terveyttä. 

Vesihuoltopalveluiden tuottaminen edellyttää monipuolista osaamista, mittavaa infrastruktuuria ja varautumista erilaisiin tilanteisiin. Eri alojen osaajat varmistavat yhdessä sujuvat palvelut asiakkaille ja huolehtivat vesihuollon teknisestä toimivuudesta. Vesihuoltopalvelujen toimivuus ei ole itsestäänselvyys, vaan siitä pidetään huolta esimerkiksi pitämällä vesihuoltoverkostot toimintakuntoisina niitä saneeraamalla. Verkostojen saneeraustarve tuleekin jatkossa merkittävästi lisääntymään.

Monilla vesihuoltolaitoksilla yleinen kustannusten nousu ja vanhenevan infrastruktuurin korjaustarve aiheuttavat tarvetta korottaa vesimaksuja, joten onko syytä huoleen? Kampanjan yhteydessä on laskettu juomaveden keskimääräistä hintaa omakotitaloasujalle. Lasillinen vettä omasta hanasta maksaa keskimäärin 0,0006 €.* Talousveden ja jäteveden maksuihin kuluu päivässä yhdeltä henkilöltä keskimäärin noin 0,84 euroa.* Korkealaatuisen vesihuoltopalvelun hinta on siis hyvin kohtuullinen. Vesimaksuilla varmistetaan, että vesihuollon palvelut toimivat jatkossakin sujuvasti ja hyvälaatuista vettä on saatavilla niin aamukahvin keittämiseen kuin kuratassujen pesuun.    

Lisää vielä vesi -kampanjan materiaali on tuotettu vesihuoltolaitosten yhteishankkeessa, jossa rahoittajat ja hankkeen ohjausryhmä koostuu seuraavista tahoista: Tampereen Vesi liikelaitos, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä, Keravan kaupungin vesihuoltolaitos, Kouvolan Vesi Oy, Kuopion Vesi Oy, Nivos Oy, Neve Oy, Porvoon vesi, Lappeenrannan Energia Oy, Oulun Vesi liikelaitos ja Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto /Vesilaitosyhdistys. Viestintämateriaalin laati Markkinointiosakeyhtiö i2.*Laskennan perusteet on avattu alla.

* Selvitys vesimaksujen laskennassa käytetyistä arvoista

Veden hinta on laskettu esimerkkiomakotitalolle, jonka koko on 150 m2 ja jossa asuu 2,2 henkeä. Veden hintaa laskettaessa otetaan huomioon sekä käyttömaksu että perusmaksu.  Laskennan lähtötiedoksi on otettu valtionhallinnon tietojärjestelmiin syötetyt tiedot vuodelta 2022. Laskennassa on käytetty koko maan keskiarvomaksutietoja. Veden kulutukseksi on oletettu 120 l/hlö/pvä. Tämä tieto pohjautuu Motivan vuonna 2020 laatimaan selvitykseen. Omakotitaloasukkaiden määräksi on oletettu 2,2 henkeä per asunto Tilastokeskukselta saatujen tietojen pohjalta. 

Laskennan lähtöoletukset

Veden käyttömaksu 1,89 €/m³ koko maan keskiarvo
Jätevesimaksu 3,08 €/m³ koko maan keskiarvo
Talousvesi, perusmaksu   91,75 €/vuosi  koko maan keskiarvo
Jätevesi, perusmaksu 101,74 €/vuosi koko maan keskiarvo
Kulutus 120 l/hlö/pvä  
Asukkaita 2,2 hlö/omakotitalo  

Laskennan tulos

Talousveden hinta 2,8 €/m³
Jäteveden hinta 4,1 €/m³
Talousvesi+ jätevesi 0,84 €/pvä/hlö

Kampanjassa on käytetty keskiarvoja, joten yksittäisten vesihuoltolaitosten maksut voivat poiketa kampanjassa esitetyistä. Vesilaitosten maksujen perusteella ei voi tehdä yksiselitteisiä johtopäätöksiä laitosten toiminnan taloudellisuudesta tai tehokkuudesta. Kunnan taksapolitiikasta riippuen laitosta voidaan tukea verovaroin tai se voi tuottaa ylijäämää kunnalle. Vedenhankintamahdollisuudet ja jätevesien käsittelylle asetettavat vaatimukset sekä yhdyskuntarakenne vaikuttavat huomattavasti laitosten kustannuksiin.

        

Lisätietoja:
Riku Vahala, toimitusjohtaja, Vesilaitosyhdistys, puh +358 50 588 4237

Aineistoja:
Aiheeseen liittyviä printtiin sopivia kuvia median käyttöön:

Voit katsoa kampanjan "mitä vesi maksaa" - infograafin (20 sek.) YouTube kanavaltamme tästä linkistähttps://youtube.com/shorts/bWsjVdJlB94?feature=share
Tästä  liitteestä näet mitä vesi maksaa -videon laskennan perusteet.

Lähteet:

Vesimaksut, koko maan keskiarvot, ympäristöhallinto: https://raportit.ymparisto.fi/ReportServer/Pages/ReportViewer.aspx?%2fJulkiraportti-Vesihuollon%20maksut

Motiva, selvitys veden kulutuksesta: https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot_-_yhdessa_energiatehokkaasti/vesi_ja_vedenkulutus

Sama mediatiedote World-muodossa tästä linkistä.

Jaa sivu:

Tulosta