Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Hyvän vesihuollon kriteerit -työkalu

Hyvän vesihuollon kriteerit ovat sähköisen webropol -alustalle toteutetun työkalun kautta helposti vesihuoltolaitosten hyödynnettävissä.

Hyvän vesihuollon kriteerit -työkalu

Tausta

Vuonna 2021 toteutetussa hankkeessa laadittiin vesihuoltoalalle hyvän vesihuollon kriteerit, jotka toimivat eri toimijatahojen ja osapuolten työkaluna. Hyvän vesihuollon tavoitteet ja mittarit määriteltiin niin, että ne ohjaavat ja kannustavat toimijoita kestävään ja laadukkaaseen toimintaan.  Työn tulokset on julkaistu VVY:n monistesarjan julkaisussa nro 65. Vesihuoltopooli on kehittänyt vuoden 2021 aikana huoltovarmuusindikaattorit, jotka osin on muokattu hyvän vesihuollon kriteereitä hyödyntäen sekä luomalla uusia kriteereitä. Vesilaitosyhdistys on edelleen muokannut kriteeristöä vuoden 2022 kuluessa siten, että kriteerit olisivat yksiselitteisiä, tasapuolisia ja sähköiseen kriteerityökaluun soveltuvia.  Hyvän vesihuollon kriteerit ovat nyt sähköisen webropol -alustalle toteutetun työkalun kautta helposti vesihuoltolaitosten hyödynnettävissä. 

Työkalu

Hyvän vesihuollon kriteerien sähköistä työkalua pääset käyttämään tämän sivun alhaalla kohdassa "Hyvän vesihuollon kriteerit sähköinen työkalu".

(Pääotsikon takana oleva kuva: Zhang Kaiyv on Unsplash.)

Hyvän vesihuollon kriteerit on helppo ottaa työkalun myötä laajasti käyttöön. Työkalun avulla halutaan myös kerätä palautetta hyvän vesihuollon kriteereistä ja tunnistaa mahdollisia kehittämistarpeita. Työkalussa onkin mahdollisuus kunkin kriteerin kysymysten jälkeen antaa palautetta. Vesilaitosyhdistys kerää annetun palautteen ja tulee sen pohjalta tarkastelemaan niin kriteereitä kuin työkalun toimintaperiaatteita.

Kriteeriluokat

Kriteerit on jaettu kolmeen kriteeriluokkaan, joiden alla on 11 kriteeriä, joita mitataan kriteerikysymyksillä. 

Osa 1 Turvallinen ja toimintavarma

1 Laadukas, raakaveden laadun huomioiva vedenkäsittelyprosessi

2 Ajantasainen varautumis- ja valmiussuunnittelu ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

3 Kriittiset asiakkaat, väliaikainen vedenjakelu ja poikkeustilanteiden viestintä

4 Kemikaalit, varaosat ja kriittiset palvelut

Osa 2 Kustannustehokas ja organisoitu

5 Laitoksella on riittävät henkilöstöresurssit ja ammattitaitoinen henkilökunta, ja varallaolo on suunniteltu

6 Omaisuuden hallinta, operointi ja kunnossapito on suunnitelmallista

7 Johtaminen on suunniteltua ja toiminta on kannattavaa

8 Käyttötalouden hallinta ja hankinnat ovat suunniteltuja, tehostettuja ja läpinäkyviä

Osa 3 Kestävä ja kehittyvä

9 Jätevesien käsittelyn ja johtamisen ympäristökuormitus minimoidaan

10 Kestävä ja energiatehokas

11 Asiakaspalvelu ja viestintä on suunniteltua ja läpinäkyvää

Kokoluokat

Jokaisen osa-alueen kriteerikysymykset on jaettu viiteen eri luokkaan, joka perustuu laitoksen kokoluokkaan.

 • Luokka 1, n. alle 500 asukasta
 • Luokka 2, n. 500–5 000 asukasta
 • Luokka 3, n. 5 000–30 000 asukasta
 • Luokka 4, n. yli 30 000 asukasta
 • Luokka 5, täydentävät kriteerit

Jokaiselle laitokselle näkyvät työkalussa sen omaa kokoluokkaa ja korkeampia kokoluokkia koskevat kriteerikysymykset. Mikäli laitos täyttää omaa kokoluokkaansa suuremman laitoksen kriteerikysymyksen, saa se siitä yhden pisteen, joka otetaan huomioon tulosten laskennassa.

Laitosten toimiala

Kriteerikysymykset on jaoteltu sen mukaan, mitä vesihuoltolaitoksen toimialaa kysymys koskee. Työkalussa ilmoitetaan vesihuoltolaitoksen toimiala seuraavan jaottelun mukaisesti:

 • Talousveden valmistus ja jakelu, jätevesien viemäröinti ja käsittely
 • Talousveden valmistus ja jakelu, jätevesien viemäröinti
 • Talousveden valmistus ja jakelu
 • Talousveden jakelu
 • Talousveden valmistus
 • talousveden jakelu ja jätevesien viemäröinti
 • talousveden jakelu ja jätevesien viemäröinti ja käsittely
 • jätevesien viemäröinti ja jätevesien käsittely
 • jätevesien viemäröinti
 • jätevesien käsittely

Toiminnan arviointi

Vesilaitokset saavat jokaisesta kolmesta osa-alueesta (Turvallinen ja toimintavarma; Kustannustehokas ja organisoitu; Kestävä ja kehittyvä) arvion. Kategorioita on neljä. 

 • Oivallinen
  • Kaikki oman luokan kriteerikohtaiset kysymykset täytetty.
 • Hyvä
  • 80 % tai enemmän oman luokan kriteerikohtaisista kysymyksistä täyttyy.
 • Korjattavaa
  • 50 % - 80 % luokan kriteerikohtaisista kysymyksistä täyttyy.
 • Huono
  • Alle 50 % oman luokan kriteerikohtaisista kysymyksistä täyttyy.

Tulosten laskennassa kysymyskriteerit, joissa vesilaitos täyttää omaa luokkaansa korkeamman kriteerin, kompensoi yhden omassa luokassa olevan täyttymättömän kriteerin

 

Hyvän vesihuollon kriteerit on määritelty kokoluokille 1-4. Vaativampia lisäkriteereitä on lisäksi luokassa 5. Kaikille vastaajille näkyvät oman luokan ja korkeampien luokkien kriteerit. Kunkin kriteerin perään on suluissa merkitty minkä kokoluokan laitosta kysymys koskee. Korkeampaan luokkaan kuuluvan kriteerin täyttämisestä saa lisäpisteen. Tulos lasketaan kokoluokkaasi koskevien kriteerien määrän perusteella.

Huoltovarmuuskriteerit on merkitty asteriskilla (*).

Kyselyn täyttämisen voi keskeyttää ja jatkaa tallentamista myöhemmin osion 4, 8 ja 11 jälkeen. Kunkin osion eli kriteeriluokan täyttämisen jälkeen näkyy kyseisen kriteeriluokan tulos. Yhteenveto kolmen kriteeriluokan tuloksista näkyy, kun vastukset on lähetetty. 

Kysymykset näkyvät vastaajille valitun kokoluokan ja vesihuoltolaitoksen sisältämien toimintojen perusteella. Tästä syystä kysymysten numerointi ei aina ole juokseva.

Hyvän vesihuollon kriteereistä ja sähköisestä työkalusta 2022 pidetyn tietoiskuwebinaarin tallenne on katsottavissa osoitteessa:  https://www.youtube.com/watch?v=Sb5A_eD2zXk

Hyvän vesihuollon kriteerit työkalun tietoja käsitellään VVY:n kyselyjen henkilötietorekisterin mukaisesti.

Henkilö- ja vesilaitostietojen syöttökenttien täyttäminen ei ole pakollista! Pakollisia lähtötietoja ovat vesilaitoksen kokoluokka ja toimiala.

Uudenmaan alueen vesihuoltolaitoksia pyydetään täyttämään myös henkilö- ja vesilaitostiedot, jotta tietoja voidaan hyödyntää Uudenmaan vesihuollon nykytilaselvityksessä, jota koordinoi Uudenmaan ELY-keskus.   

Lähetä-painikkeen painamisen jälkeen voit tulostaa vastauksesi, tallentaa vastauksesi pdf-tiedostona tai lähettää yhteenvedon vastauksista ja tuloksista sähköpostiisi pdf-tiedostona.

Valitse alta vesihuoltolaitoksen toimialaa ja laitoksen kokoa vastaava linkki työkaluun.  

Talousveden valmistus ja jakelu, jätevesien viemäröinti ja käsittely

Luokka 1, n. alle 500 asukasta 

Luokka 2, n. 500–5 000 asukasta 

Luokka 3, n. 5 000–30 000 asukasta 

Luokka 4, n. yli 30 000 asukasta 

Talousveden valmistus ja jakelu, jätevesien viemäröinti

Luokka 1, n. alle 500 asukasta 

Luokka 2, n. 500–5 000 asukasta 

Luokka 3, n. 5 000–30 000 asukasta

Luokka 4, n. yli 30 000 asukasta 

Talousveden valmistus ja jakelu

Luokka 1, n. alle 500 asukasta 

Luokka 2, n. 500–5 000 asukasta 

Luokka 3, n. 5 000–30 000 asukasta 

Luokka 4, n. yli 30 000 asukasta 

Talousveden jakelu

Luokka 1, n. alle 500 asukasta 

Luokka 2, n. 500–5 000 asukasta 

Luokka 3, n. 5 000–30 000 asukasta 

Luokka 4, n. yli 30 000 asukasta 

Talousveden valmistus

Luokka 1, n. alle 500 asukasta 

Luokka 2, n. 500–5 000 asukasta 

Luokka 3, n. 5 000–30 000 asukasta 

Luokka 4, n. yli 30 000 asukasta

Talousveden jakelu ja jätevesien viemäröinti

Luokka 1, n. alle 500 asukasta

Luokka 2, n. 500–5 000 asukasta 

Luokka 3, n. 5 000–30 000 asukasta 

Luokka 4, n. yli 30 000 asukasta 

Talousveden jakelu ja jätevesien viemäröinti ja käsittely

Luokka 1, n. alle 500 asukasta 

Luokka 2, n. 500–5 000 asukasta 

Luokka 3, n. 5 000–30 000 asukasta 

Luokka 4, n. yli 30 000 asukasta 

Jätevesien viemäröinti ja jätevesien käsittely

Luokka 1, n. alle 500 asukasta 

Luokka 2, n. 500–5 000 asukasta 

Luokka 3, n. 5 000–30 000 asukasta 

Luokka 4, n. yli 30 000 asukasta

Jätevesien viemäröinti

Luokka 1, n. alle 500 asukasta 

Luokka 2, n. 500–5 000 asukasta 

Luokka 3, n. 5 000–30 000 asukasta 

Luokka 4, n. yli 30 000 asukasta 

Jätevesien käsittely

Luokka 1, n. alle 500 asukasta 

Luokka 2, n. 500–5 000 asukasta 

Luokka 3, n. 5 000–30 000 asukasta

Luokka 4, n. yli 30 000 asukasta 

Jaa sivu:

Tulosta