Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Vesilaitosyhdistys

Vesilaitosyhdistys (VVY) on vuonna 1956 perustettu vesihuoltolaitosten toimialajärjestö. Jäseninä on noin 300 vesihuoltolaitosta kattaen noin 90 % maamme vesihuollosta. Yhteistoimintajäseninä on noin 150 alalla toimivaa yritystä ja muuta alan yhteisöä.

VVY:n visio

Olemme asiantunteva, yhteistyökykyinen ja vaikuttava vesihuoltoalan edunvalvontajärjestö ja suunnannäyttäjä. Joustava palvelumme vastaa jäsenistön tarpeita. Tuellamme Suomen vesihuoltopalvelut ovat luotettavia ja korkealaatuisia.

Toiminta-ajatus

Vesilaitosyhdistys (VVY) on vesihuoltoalan yhteistyöjärjestö, jonka tehtävänä on edistää vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiä. VVY valvoo jäsentensä etuja, palvelee asiantuntemuksellaan jäsenlaitoksiaan sekä vahvistaa osaamista vesihuoltotoimialalla.

VVY:n ydintehtävät:

1. Edunvalvonta

Vesilaitosyhdistys (VVY) osallistuu aktiivisesti vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiin vaikuttavien asioiden valmisteluun sekä EU:ssa että Suomessa.  Kotisivuillamme lisätietoja edunvalvontatyöstä.

 Vesilaitosyhdistyksen edunvalvonta- ja kehittämistoiminta toimitusjohtaja Osmo Seppälä puh. (09) 8689 0122, osmo.seppala(a)vvy.fi

2. Kehittäminen

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toiminta on vakiintunut muutama vuosi tehdyn laajentamisen ja uudistamistyön pohjalta. Viimeaikojen yhteiskunnallinen kehitys on nostanut keskusteluun vesihuoltoalan tutkimus- ja kehittämistoiminnan samoin kuin koulutuksen tulevaisuuden näkymät.”

Kehittämistyössä Vesilaitosyhdistys tuottaa jäsentensä tarpeisiin erilaisia oppaita ja suosituksia sekä erilaisia teknisiä ja hallinnollisia julkaisuja. Vesilaitosyhdistyksen ylläpitämän vesihuoltolaitostentunnuslukujärjestelmän (VENLA) avulla jäsenlaitokset kokoavat laitosten tarpeita palvelevia tunnuslukuja kehittämistyön pohjaksi. Tavoitteena on yhdessä vuosittain koottavien taksatietojen kanssa tuottaa jäsenlaitosten keskenään tekemän benchmarkingin pohjaksi tarvittavaa tietoa.

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto tukee laitostoiminnan kannalta tarpeellisia kehittämishankkeita. Rahaston varat käytetään lyhentämättöminä hankkeisiin, joista päättää rahaston jäseniä edustava Kehittämisrahaston toimikunta. Vuoden 2012 alusta lähtien kaikki Vesilaitosyhdistyksen jäsenet ovat olleet myös Kehittämisrahaston jäseniä. Jäsenpohjan laajentumisen lisäksi rahaston toimintaa on uudistettu ottamalla perinteisten kaikille avoimien yleisen haun hankkeiden rinnalle ns. laitoslähtöiset hankkeet. Laitoslähtöiset hankkeet toteutetaan vesihuoltolaitoksilla havaittujen kehittämistarpeiden perusteella.

3. Koulutus

”VVY:n koulutustoiminta tarjoaa monipuolista eri ammattiryhmille suunnattua täydennyskoulutusta. Koulutustoiminnan kehittämiseen on panostettu viime vuosina, ja jatketaan edelleen vuosille 2019-2022 laaditun kehittämissuunnitelman ja osallistujapalautteen pohjalta.”

VVY:n koulutukset on pääasiassa suunniteltu sen jäsenlaitosten ja yhteistoimintajäsenten henkilöstölle. Koulutuksia järjestetään vesihuoltolaitoksilla eri työtehtävissä työskenteleville ja laitosten sidosryhmien edustajille ympäri maata. Vuosittain noin kaksi kolmannesta koulutuksista järjestetään muualla kuin pääkaupunkiseudulla kaiken kaikkiaan kymmenillä eri paikkakunnilla. Pääkaupunkiseudun koulutuksista valtaosa järjestetään omassa koulutustilassa VVY:n toimistolla. Tutustu ajankohtaisiin koulutuksiin koulutuskalenterissa.

VVY järjestää valtakunnalliset vesihuoltopäivät joka vuosi touko-kesäkuussa ja lisäksi alueellisia vesihuoltopäiviä. Vesihuoltopäivät koostuvat ajankohtaisista esitelmistä ja alan yritysten pystyttämästä näyttelystä. Vuosittain Vesihuoltopäiville osallistuu yli tuhat kuntien ja vesihuoltolaitosten luottamus- ja toimihenkilöä, viranomaisten edustajaa ja näytteilleasettajan edustajaa.Vesihuoltopäivien yhteydessä järjestetään nuorille työelämässä aloitteleville ja vesitekniikan opiskelijoille Vesihuoltonuorten seminaari,  jonka tavoitteena on edistää osallistujien ammattitaitoa, lisätä alan tuntemusta ja auttaa nuoria keskinäisessä verkostoitumisessa. VVY on myös mukana Yhdskuntatekniikka-näyttelyn suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kaikille avoimen koulutuksen lisäksi VVY tarjoaa tilauskoulutustilaisuuksia, joissa koulutuksen sisältö ja kesto räätälöidään vesihuoltolaitoksen toiveiden mukaan. Tilauskoulutuksina on pidetty erityisesti vesityökorttikoulutuksia sekä hallintoon, lainsäädäntöön ja asiakaspalveluun liittyviä koulutuksia. .

Lisätietoja  koulutuksista ja tilauskoulutuksista koulutuspäällikkö Katri Henttonen puh. (09) 8689 0124, katri.henttonen(a)vvy.fi

4. Jäsenpalvelut

VVY tarjoaa jäsenlaitoksilleen monipuolisesti yhteisiä ja laitoskohtaisia jäsenpalveluita. Merkittävin osa jäsenille suuntautuvasta laitoskohtaisesta palvelusta muodostuu puhelimitse, sähköpostitse ja neuvotteluissa tapahtuvasta neuvonnasta. Lisäksi jäsenille annetaan kirjallisia lausuntoja ja kommentteja.

Koulutuksen ja vesihuoltopäivien lisäksi www-sivujen yhteydessä oleville jäsensivuille kerätään listaa usein kysytyistä kysymyksistä ja niiden vastauksista. Muita jäsenille suuntautuvia palvelumuotoja ovat noin kaksi kertaa kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje, jäsenkirjeet sekä Vesitalous-lehti.  Lisätietoja tiedotteiden jakelulistoista sekä VVY:n ja jäsenlaitosten kanssakäymisestä.

Lähes kaikki Vesilaitosyhdistyksen julkaisut jaetaan jäsenille. Julkaisujen lisäkappaleista ja koulutustilaisuuksista sekä vesihuoltopäivistä perittävät maksut ovat jäsenille edullisempia kuin muille.

VVY:n ansiomerkkejä myönnetään vesihuoltolaitosten ja yritysten anomuksesta tunnustukseksi henkilöille, jotka ovat tehneet pitkäaikaista ja tuloksellista työtä vesihuoltoalan kehittämiseksi. Lisätietoja ansiomerkeistä.

VVY:n jäsenrekisteri ja siihen liittyvien toimintatapojen kehittäminen toimistosihteeri Heli Ala-Pohja puh. (09) 8689 0110, heli.ala-pohja(a)vvy.fi

5. Viestintä

VVY:n viestintätoiminnan tarkoituksena on yhtäältä tiedottaa yhdistyksen toiminnasta, julkaisuista yms. jäsenille ja muille vesihuoltoalan toimijoille, ja toisaalta tarjota tukea jäsenlaitosten omalle viestinnälle. Viestintä on VVY:n toiminnassa läpileikkaava tehtävä, joka liittyy kaikkiin neljään muuhun ydintehtävään. Lisätietoja VVY:n ja jäsenlaitosten kanssakäymisestä. sekä  jäsenlaitoksille tarkoitetuista viestinnän materiaaleista.

 

 Lisätietoja VVY:n  varsinaisten jäsenten viestintämateriaaleista sekä VVY:n Viestintäverkoston toiminnasta tiedottaja Eeva Hörkkö puh. (09) 8689 0123, eeva.horkko(a)vvy.fi.

 

Vesilaitosyhdistyksen säännöt 

Vesilaitosyhdistyksen uudet säännöt ovat voimassa 27.8.2020 alkaen, säännöt pdf-tiedosto.

VVY hyvän hallinnon käytönnöt

Vesilaitosyhdistyksen (VVY) hyvän hallinnon käytäntöjen kirjaamisen tarkoituksena on selkeyttää eri toimielinten rooleja ja vastuita, sekä ennen kaikkea määritellä yleisesti hyväksyttävät ja VVY:n arvoja kunnioittavat periaatteet jäsenistön, hallinnon ja toimielinten arkipäivän toiminnalle. (VVY hyvän hallinnon käytännöt asiakirja on kokonaisuudessaan jäsenlaitosten saatavilla VVY:n jäsensivuilla.)

Tiivistelmä VVY hyvän hallinnon käytännöt pdf-tiedosto.

Jäsenet

VVY:n varsinaisten jäsenten listaus.

VVY:n yhteistoimintajäsenten listaus Listauksissa on linkit jäsenten kotisivuille.


VVY:n strategia 

Vesilaitosyhdistyksen strategia vuosille 2021-2030 on valmistunut. Strategia katsoo tulevaisuuden haasteita ja tavoitteita yhdistyksen ja vesihuoltolaitosten lisäksi laajemmin myös koko vesihuoltoalan näkökulmasta. Strategia tukee osaltaan myös käynnistyvän Kansallisen vesihuoltouudistuksen tavoitteita. Voit tutustu strategiaan kotisivuillamme kohdassa: https://www.vvy.fi/vesilaitosyhdistys/vvy-n-strategia/

Jaa sivu:

Tulosta