Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Vesilaitosyhdistys

Vesilaitosyhdistys (VVY) on vuonna 1956 perustettu vesihuoltolaitosten toimialajärjestö. Jäseninä on noin 300 vesihuoltolaitosta kattaen noin 90 % maamme vesihuollosta. Yhteistoimintajäseninä on noin 180 alalla toimivaa yritystä ja muuta alan yhteisöä.

Vesilaitosyhdistyksen visio

Olemme asiantunteva, yhteistyökykyinen ja vaikuttava vesihuoltoalan edunvalvontajärjestö ja suunnannäyttäjä. Joustava palvelumme vastaa jäsenistön tarpeita. Tuellamme Suomen vesihuoltopalvelut ovat luotettavia ja korkealaatuisia.

Toiminta-ajatus

Vesilaitosyhdistys on vesihuoltoalan yhteistyöjärjestö, jonka tehtävänä on edistää vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiä. Vesilaitosyhdistys valvoo jäsentensä etuja, palvelee asiantuntemuksellaan jäsenlaitoksiaan sekä vahvistaa osaamista vesihuoltotoimialalla.

Vesilaitosyhdistyksen ydintehtävät:

1. Edunvalvonta

Vesilaitosyhdistys osallistuu aktiivisesti vesihuoltolaitosten toimintaedellytyksiin vaikuttavien asioiden valmisteluun sekä EU:ssa että Suomessa. Kotisivuillamme lisätietoja edunvalvontatyöstä.

 Vesilaitosyhdistyksen edunvalvonta- ja kehittämistoiminta toimitusjohtaja Riku Vahala puh. 050 588 4237, riku.vahala(a)vvy.fi

2. Kehittäminen

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toiminta on vakiintunut muutama vuosi tehdyn laajentamisen ja uudistamistyön pohjalta. Viimeaikojen yhteiskunnallinen kehitys on nostanut keskusteluun vesihuoltoalan tutkimus- ja kehittämistoiminnan samoin kuin koulutuksen tulevaisuuden näkymät.”

Kehittämistyössä Vesilaitosyhdistys tuottaa jäsentensä tarpeisiin erilaisia oppaita ja suosituksia sekä erilaisia teknisiä ja hallinnollisia julkaisuja. Vesilaitosyhdistyksen ylläpitämän vesihuoltolaitostentunnuslukujärjestelmän (VENLA) avulla jäsenlaitokset kokoavat laitosten tarpeita palvelevia tunnuslukuja kehittämistyön pohjaksi. Tavoitteena on yhdessä vuosittain koottavien taksatietojen kanssa tuottaa jäsenlaitosten keskenään tekemän benchmarkingin pohjaksi tarvittavaa tietoa.

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto tukee laitostoiminnan kannalta tarpeellisia kehittämishankkeita. Rahaston varat käytetään lyhentämättöminä hankkeisiin, joista päättää rahaston jäseniä edustava Kehittämisrahaston toimikunta. Vuoden 2012 alusta lähtien kaikki Vesilaitosyhdistyksen jäsenet ovat olleet myös Kehittämisrahaston jäseniä. Jäsenpohjan laajentumisen lisäksi rahaston toimintaa on uudistettu ottamalla perinteisten kaikille avoimien yleisen haun hankkeiden rinnalle ns. laitoslähtöiset hankkeet. Laitoslähtöiset hankkeet toteutetaan vesihuoltolaitoksilla havaittujen kehittämistarpeiden perusteella.

Vesilaitosyhdistyksen kehittämistoiminnan edistäminen kehittämispäällikkö Saijariina Toivikko, puh. (09) 8689 0116, saijariina.toivikko(a)vvy.fi

3. Koulutus

”Vesilaitosyhdistyksen koulutustoiminta tarjoaa monipuolista vesihuoltoalan täydennyskoulutusta eri ammattiryhmille ja eri teemoista. Koulutustoiminnan kehittämiseen on panostettu viime vuosina, ja jatketaan edelleen vuosille 2021-2024 laaditun kehittämissuunnitelman ja osallistujapalautteen pohjalta.”

Vesilaitosyhdistyksen koulutukset on pääasiassa suunniteltu jäsenlaitosten ja yhteistoimintajäsenten henkilöstölle. Ammattiryhmäkoulutukset ovat vesihuoltoalan eri ammattiryhmille suunnattuja, 1-3 päiväisiä läsnäolokoulutuksiä, joita järjestetään vuosittain ympäri Suomen. Teemakoulutukset rakentuu tietyn aihepiirin ympärille ja koulutuksen kohderyhmää ei määritellä erikseen. Teemakoulutukset ovat ½-1-päiväisiä webinaaritoteutuksia. Lisäksi järjestetään vesityökorttikoulutuksia ja vesihuoltolaitoksille suunnattuja työturvallisuuskorttikoulutuksia.  Tutustu ajankohtaisiin koulutuksiin koulutuskalenterissa.

Vesilaitosyhdistys järjestää valtakunnalliset Vesihuoltopäivät joka vuosi touko-kesäkuussa. Vesihuoltopäivät koostuvat ajankohtaisista esitelmistä ja alan yritysten pystyttämästä näyttelystä. Vuosittain Vesihuoltopäiville osallistuu yli tuhat kuntien ja vesihuoltolaitosten luottamus- ja toimihenkilöä, viranomaisten edustajaa ja näytteilleasettajan edustajaa. Vesihuoltopäivien yhteydessä järjestetään nuorille työelämässä aloitteleville ja vesitekniikan opiskelijoille Vesihuoltonuorten seminaari, jonka tavoitteena on edistää osallistujien ammattitaitoa, lisätä alan tuntemusta ja auttaa nuoria keskinäisessä verkostoitumisessa. Vesilaitosyhdistys on myös mukana Yhdskuntatekniikka-näyttelyn suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kaikille avoimen koulutuksen lisäksi Vesilaitosyhdistys tarjoaa tilauskoulutuksia, joissa koulutuksen sisältö ja kesto räätälöidään vesihuoltolaitoksen toiveiden mukaan. Tilauskoulutuksina on pidetty erityisesti vesityökorttikoulutuksia ja vesihuoltoalalle suunnattuja työturvallisuuskorttikoulutuksia. 

Lisätietoja  koulutuksista ja tilauskoulutuksista koulutuspäällikkö Katri Henttonen puh. (09) 8689 0124, katri.henttonen(a)vvy.fi

4. Jäsenpalvelut

Vesilaitosyhdistyks tarjoaa jäsenlaitoksilleen monipuolisesti yhteisiä ja laitoskohtaisia jäsenpalveluita. Merkittävin osa jäsenille suuntautuvasta laitoskohtaisesta palvelusta muodostuu puhelimitse, sähköpostitse ja neuvotteluissa tapahtuvasta neuvonnasta. Lisäksi jäsenille annetaan kirjallisia lausuntoja ja kommentteja.

Koulutuksen ja vesihuoltopäivien lisäksi www-sivujen yhteydessä oleville jäsensivuille kerätään listaa usein kysytyistä kysymyksistä ja niiden vastauksista. Muita jäsenille suuntautuvia palvelumuotoja ovat noin kaksi kertaa kuukaudessa ilmestyvä uutiskirje, jäsenkirjeet sekä Vesitalous-lehti. Lisätietoja tiedotteiden jakelulistoista sekä VVY:n ja jäsenlaitosten kanssakäymisestä.

Lähes kaikki Vesilaitosyhdistyksen julkaisut jaetaan jäsenille. Julkaisujen lisäkappaleista ja koulutustilaisuuksista sekä vesihuoltopäivistä perittävät maksut ovat jäsenille edullisempia kuin muille.

Vesilaitosyhdistyksen ansiomerkkejä myönnetään vesihuoltolaitosten ja yritysten anomuksesta tunnustukseksi henkilöille, jotka ovat tehneet pitkäaikaista ja tuloksellista työtä vesihuoltoalan kehittämiseksi. Lisätietoja ansiomerkeistä.

Vesilaitosyhdistyksen jäsenrekisteriasiat: koordinaattori Heli Ala-Pohja puh. (09) 8689 0110, heli.ala-pohja(a)vvy.fi

5. Viestintä

Vesilaitosyhdistyksen viestintätoiminnan tarkoituksena on yhtäältä tiedottaa yhdistyksen toiminnasta, julkaisuista yms. jäsenille ja muille vesihuoltoalan toimijoille, ja toisaalta tarjota tukea jäsenlaitosten omalle viestinnälle. Viestintä on Vesilaitosyhdistyksen toiminnassa läpileikkaava tehtävä, joka liittyy kaikkiin neljään muuhun ydintehtävään. Lisätietoja Vesilaitosyhdistyksen ja jäsenlaitosten kanssakäymisestä. sekä  jäsenlaitoksille tarkoitetuista viestinnän materiaaleista.

 

 Lisätietoja Vesilaitosyhdistyksen  varsinaisten jäsenten viestintämateriaaleista sekä Vesilaitosyhdistyksen viestintäverkoston toiminnasta tiedottaja Eeva Hörkkö puh. (09) 8689 0123, eeva.horkko(a)vvy.fi.


 

Vesilaitosyhdistyksen säännöt 

Vesilaitosyhdistyksen uudet säännöt ovat voimassa 27.8.2020 alkaen, säännöt pdf-tiedosto.

Vesilaitosyhdistyksenhyvän hallinnon käytönnöt

Vesilaitosyhdistyksen hyvän hallinnon käytäntöjen kirjaamisen tarkoituksena on selkeyttää eri toimielinten rooleja ja vastuita, sekä ennen kaikkea määritellä yleisesti hyväksyttävät ja Vesilaitosyhdistyksen arvoja kunnioittavat periaatteet jäsenistön, hallinnon ja toimielinten arkipäivän toiminnalle. (Yhdistyksen hyvän hallinnon käytännöt asiakirja on kokonaisuudessaan jäsenlaitosten saatavilla yhdistyksen jäsensivuilla.)

Tiivistelmä Vesilaitosyhdistyksen hyvän hallinnon käytännöt pdf-tiedosto.

Jäsenet

Vesilaitosyhdistyksen varsinaisten jäsenten listaus.

Vesilaitosyhdistyksen yhteistoimintajäsenten listaus Listauksissa on linkit jäsenten kotisivuille.


Vesilaitosyhdistyksen strategia 

Vesilaitosyhdistyksen strategia vuosille 2021-2030 on valmistunut. Strategia katsoo tulevaisuuden haasteita ja tavoitteita yhdistyksen ja vesihuoltolaitosten lisäksi laajemmin myös koko vesihuoltoalan näkökulmasta. Strategia tukee osaltaan myös käynnistyvän Kansallisen vesihuoltouudistuksen tavoitteita. Voit tutustu strategiaan kotisivuillamme kohdassa: https://www.vvy.fi/vesilaitosyhdistys/vvy-n-strategia/

 

 

Kuvaajien tiedot: R. Vahalan kuva: Terotemedia / Tero Takalo-Eskola. VVY:n muun henkilöstön kuvat: Hannu Bask.

Jaa sivu:

Tulosta