Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

VVY:n strategia

Vesilaitosyhdistyksen strategia vuosille 2021-2030 on valmistunut. Uusi strategia katsoo tulevaisuuden haasteita ja tavoitteita yhdistyksen ja vesihuoltolaitosten lisäksi laajemmin myös koko vesihuoltoalan näkökulmasta. Strategia tukee osaltaan myös käynnistyvän Kansallisen vesihuoltouudistuksen tavoitteita.

Vision saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi on muodostettu kuusi strategista tavoitetta, joita arvioidaan muutaman vuoden välein. Strategiset tavoitteet ovat:

 • Toimintaedellytykset on turvattu

 • Toiminnan merkityksellisyys on tunnistettu yhteiskunnassa

 • Ala on vetovoimainen

 • Ala on bio- ja kiertotalouden sekä kestävän kehityksen edelläkävijä

 • Asiakaskokemus ohjaa toiminnan kehittämistä

 • Ala uudistuu toimijoiden laajalla yhteistyöllä

Strategian tiekartta vuosille 2021-2030 esittää kunkin kuuden strategisen tavoitteen osalta välitavoitteita ja toimenpiteitä, jotka jakautuvat aikaväleille 2021-2023, 2024-2027 ja 2028-2030. Tiekarttaa arvioidaan muutaman vuoden välein ja lähivuosien tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit esitetään tarkemmin toimintasuunnitelmissa.

Näet visiokuvan suurempana, kun lataat sen tästä:

jpg muodossa

- word muodossa

Näet tiekartan suurempana, kun lataat sen tästä:

jpg muodossa

- word muodossa

Tiekartta 2030 Maailman toimivin vesihuolto
Strateginen tavoite Välitavoitteet 2021-2023 Välitavoitteet 2024-2027  Välitavoitteet 2028-2030 

Toimintaedellytykset on turvattu

 • Kansallinen vesihuoltouudistus luo pohjan maailman toimivimmalle vesihuollolle
 • Sujuvat lupaprosessit
 • Omaisuudenhallinta keskeinen osa laitosten johtamista

 

 • Pätevyysvaatimukset käytössä
 • Taloudelliset toimintaedellytykset kunnossa

 • Henkilöstöresurssien laatu ja määrä turvattu

Toiminnan merkityksellisyys on tunnistettu  yhteiskunnassa

 • Selkeä omistajaohjaus mahdollistaa alan kehityksen
 • Aktiivinen yhteydenpito poliittisiin päättäjiin ja sidosryhmiin
 • Hyvän vesihuollon kriteerit käytössä
 • Vesihuolto nähdään osana kriittistä infrastruktuuria

 

 • Viestintäkampanjat kasvattaneet alan tunnettuutta ja kiinnostavuutta
 • Ala on omalla toiminnallaan ansainnut maineensa yhteiskunnan merkittävänä toimijana
 • Maailman toimivin vesihuolto on Suomen kilpailutekijä

Ala on vetovoimainen

 • Tunnettuutta saanut ala houkuttelee uusia osaajia
 • Vesihuoltopäivien kehittäminen
 • Laitosten aktivoiminen omassa viestinnässään
 • Vesihuollon viestintäkampanjat
 • Työturvallisuus erinomaisella kv-tasolla
 • Alan johtamisen ja esimiestyön kehittäminen saaneet tunnustusta
 • Digitaalinen toimintakulttuuri on arkipäivää

 

 • Kv-toiminnan muodot ovat vakiintuneet ja suomalainen vesihuolto on tunnustettu kumppani

Ala on bio- ja kiertotalouden sekä kestävän kehityksen edelläkävijä

 • Energia- ja resurssitehokkuuden mahdollisuudet ovat osa laitosten strategista kehittämistä
 • Alan hyvien käytäntöjen hyödyntäminen
 • Alan päästöttömyystiekartta

 

 • Ala synnyttänyt uusia innovaatioita
 • TKI-toiminnan vaikuttavuus lisääntynyt
 • Suomen vesihuolto on hiilineutraali

Asiakaskokemus ohjaa toiminnan kehittämistä

 • Uudet ja digitaaliset palvelut ovat alan kehittämisen keskiössä
 • Verrokkitoimialojen benchmarking
 • Uusien palveluiden pilotointi
 • Liiketoimintamahdollisuuksien kartoitus

 

 • Digitaaliset asiointipalvelut käytössä
 • Alalla yhteiset käytännöt asiakaskokemuksen johtamiseen ja mittaamiseen
 • Ala auttaa asiakkaitaan tekemään ympäristöä säästäviä ratkaisuja

Ala uudistuu toimijoiden laajalla yhteistyöllä

 • Alan rakenteellinen uudistuminen on edistynyt (osana kansallista vesihuoltouudistusta)
 • Eri toimialojen yhteistyön edistäminen
 • Vesihuollon huoltovarmuuden indikaattorit käytössä

 

 • Vesihuoltolaitoskentän organisoitumisen uudistaminen
 • Ala pyrkii edistämään  innovatiivisen palvelutarjonnan kehittymistä
 • Aktiivinen sidosryhmäyhteistyö turvaa alan uudistumisen
 • Vesialan sidosryhmätyö on arvostettua

VVY:n strategian kuudes keskeinen tavoite on, että vesihuoltoala uudistuu toimijoiden laajalla yhteistyöllä. Tässä strategisessa tavoitteessa kiteytyvät VVY:n, vesihuoltolaitosten ja koko toimialan lähivuosien suurimmat haasteet, mutta samalla myös mahdollisuudet ja edellytykset varmistaa maamme vesihuollon elinvoimaisuus ja edelläkävijyys myös pitkälle tulevaisuuteen. Lue VVY:n toimitusjohtajan Osmo Seppälän blogisarjan kirjoitus: Vesihuoltoala uudistuu toimijoiden laajalla yhteistyöllä.

Osmo Seppälä. Kuva: Hannu Bask.

VVY:n ja koko alan strategiaa käsittelevässä blogisarjassa toimitusjohtaja Osmo Seppälä kertoo strategian sisällöstä ja tulkitsee sitä oman näkemyksensä mukaisesti. Blogit eivät siten ole VVY:n virallisia kannanottoja. Seppälän kirjoitukset tekevät strategiaa ymmärrettäväksi ja avaavat sen liittymäkohtia vesihuoltoalalla työskentelevien arjen työhön.

Tänä vuonna ilmestyneet artikkelit voit lukea oheisista linkeistä Linkedin-palvelusta.  (Alla viimeisin julkaisu myös tekstinä). Artikkelit valottavat osaltaan uuden strategian merkitystä, mikä auttaa vesihuoltoalalla toimivia soveltamaan strategian periaatteita omassa työssään.

 1. Maailman toimivin vesihuolto 2030.
  Linkki Linkedin artikkeliin: https://www.linkedin.com/pulse/maailman-toimivin-vesihuolto-2030-osmo-sepp%C3%A4l%C3%A4/
 2. Toimintaedellytykset on turvattu.
  Linkki Linkedin artikkeliin: https://www.linkedin.com/pulse/toimintaedellytykset-turvattu-maailman-toimivin-2030-osmo-sepp%C3%A4l%C3%A4/
 3. Toiminnan merkityksellisyys on tunnistettu yhteiskunnassa.
  Linkki Linkedin artikkeliin: https://www.linkedin.com/pulse/toiminnan-merkityksellisyys-tunnistettu-maailman-toimivin-sepp%C3%A4l%C3%A4/
 4. Ala on vetovoimainen.
  Linkki Linkedin artikkeliin:  https://www.linkedin.com/pulse/ala-vetovoimainen-maailman-toimivin-vesihuolto-2030-osmo-sepp%C3%A4l%C3%A4/
 5. Ala on bio- ja kiertotalouden sekä kestävän kehityksen edelläkävijä.
  Linkki Linkedin artikkeliin: https://www.linkedin.com/pulse/ala-bio-ja-kiertotalouden-sek%C3%A4-kest%C3%A4v%C3%A4n-kehityksen-maailman-sepp%C3%A4l%C3%A4/
 6. Asiakaskokemus ohjaa toiminnan kehittämistä.
  Linkki Linkedin artikkeliin: https://www.linkedin.com/posts/osmoseppala_activity-6805482451951984640-lP9l
 7. Ala uudistuu toimijoiden laajalla yhteistyöllä.
  Linkki Linkedin artikkeliin: https://www.linkedin.com/pulse/maailman-toimivin-vesihuolto-2030-strateginen-tavoite-osmo-sepp%25C3%25A4l%25C3%25A4/

 

Maailman toimivin vesihuolto 2030 Strateginen tavoite 6: Ala uudistuu toimijoiden laajalla yhteistyöllä

VVY:n strategian kuudes keskeinen tavoite on, että vesihuoltoala uudistuu toimijoiden laajalla yhteistyöllä. Tässä strategisessa tavoitteessa kiteytyvät VVY:n, vesihuoltolaitosten ja koko toimialan lähivuosien suurimmat haasteet, mutta samalla myös mahdollisuudet ja edellytykset varmistaa maamme vesihuollon elinvoimaisuus ja edelläkävijyys myös pitkälle tulevaisuuteen.

Yhteistyö on VVY:n strategian kuudesta strategisesta tavoitteesta kaikkein selvimmin koko toimialaa koskeva, jopa eri toimialojen välisen yhteistyön edistäminen kuuluu siihen. Yhteistyöllä ymmärrämme tässä yhteydessä laajaa kirjoa tavoitteita ja toimenpiteitä eri tasoilla.

Vesihuoltoalan rakenteellinen uudistuminen on välttämätöntä ainakin pidemmällä aikavälillä. Sitä pyritään edistämään osana Kansallista vesihuoltouudistusta, jonka toimeenpanosuunnitelmassa se on keskeisimpiä kahdeksasta päätoimenpiteestä. Rakenteellisen uudistumisen tarve koskee erityisesti vesihuoltolaitoksia, joiden suuri lukumäärä, keskimäärin hyvin pieni koko ja riittämättömät resurssit rajoittavat toimialan kehittymistä ja aiheuttavat haasteita toimintavarmuudelle. Vesihuoltolaitosten ohella tarvetta uudistumiselle ja kehittymiselle on kuitenkin myös muissa toimijaryhmissä, niin hallinnossa, suunnittelussa, erilaisessa palveluntarjonnassa kuin tutkimuksessa ja koulutuksessakin.

Vesihuoltolaitoksilla ja niiden omistajatahoilla on itsellään tärkeimmät avaimet uudistumiseen ja yhteistyön edistämiseen, kunhan riittävä tahtotila ja osaaminen saavutetaan. Viime vuosikymmenet ovat osoittaneet, että alan rakenteelliset muutokset tapahtuvat toivottua hitaammin. Muutosajureita tarvittaneen siten myös laitos- ja kuntakentän ja jopa toimialan ulkopuolelta. Vesihuoltolaitosten omistuksen ja organisoinnin osalta näitä muutoksia on ollut viime vuosina jo näkyvissä. Laitosten oma aktiivisuus mahdollistaa sen, että muutosten lopputulos voi olla enemmän omien toiveiden mukainen.

Kansallisen vesihuoltouudistuksen toimeenpanosuunnitelmassa alan rakenteellista uudistumista pyritään ensisijaisesti edistämään ”vapaaehtoisin toimin” ja erilaisin yhteistyömallein. Ne voivat sisältää laitosten yhdistymisen ohella väljempiä yhteistyösopimuksia, kumppanuuksia laitosten kesken sekä laitosten ja palveluntarjoajien kesken, operointimalleja sekä julkisten että yksityisten toimijoiden kesken, jne. Yhteistyön muotona voi olla muun muassa ylikunnallinen suunnitteluyhteistyö, yhteishankinnat sekä tiivis yhteistyö suurempien vesihuoltolaitosten ja niiltä palveluja ostavien vesihuoltolaitosten välillä.

Lainsäädännön ja uusien vaatimusten avulla pyritään ohjaamaan vesihuoltolaitoksia laadukkaampaan toimintaan. VVY ja muut alan järjestöt tukevat uudistumista osaltaan esimerkiksi tuottamalla laitoksille ohjeita ja toimintamalleja sekä tarjoamalla täydennyskoulutusta. Vesihuoltouudistuksen pöytälaatikossa on vapaaehtoisten ja kannustavien toimenpiteiden ohella myös järeämpiä sääntelykeinoja alan rakenneuudistuksen toteuttamiseksi, mutta niitä ei todennäköisesti oteta ainakaan lyhyellä aikavälillä käyttöön.

Kansallisen vesihuoltouudistuksen toimeenpano käynnistänee lähivuosina useita kehittämishankkeita, joista osa toteutetaan alan keskeisten toimijoiden yhteistyönä. VVY:n, Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston ja laitosten toteutettavaksi jäänee monia sellaisia hankkeita, jotka edistävät VVY:n oman strategian toteutumista ja samalla tukevat vesihuoltouudistuksen tavoitteita. Myös Vesihuoltopoolilla on tärkeä rooli alan yhteistyön edistämisessä ja vesihuollon toimintavarmuuden ja varautumisen kehittämisessä.

Parhaillaan on käynnissä usealla suuralueella vesihuollon pitkän aikavälin strategioiden valmistelu vuoteen 2050 saakka ELY-keskusten johdolla. Nämä strategiat luovat osaltaan pohjaa myös vesihuoltouudistuksen linjauksille ja toteutukselle, erityisesti myös toimijoiden välisen yhteistyön edistämiselle.

Oman strategiansa puitteissa VVY jatkaa tiekartassa 2021-2030 esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista alan toimijoiden yhteistyön ja rakenneuudistuksen edistämiseksi. Tässä työssä tarvitsemme jäsenlaitostemme sitoutumista ja aktiivista osallistumista.

 

Strategiakeskustelu: Asiakaskokemus ohjaa toiminnan kehittämistä 8.10.2021

Webinaarissa keskustelivat  johtaja Kimmo Rintamäki, Nivos Vesi ja Lämpö Oy, asiakkuusjohtaja Jussi Selenius, Lappeenrannan Energia Oy sekä toimitusjohtaja Irma Hyry, Vaasan Vesi. Haastattelijana toimi kehittämispäällikkö Saijariina Toivikko, Vesilaitosyhdistys. 

Löydät tallenteen verkkokaupasta tästä linkistä: https://www.vvy.fi/verkkokauppa/tuotteet/strategiakeskustelu-asiakaskokemus-ohjaa-toiminnan-kehittamista/

Tiedote, jossa kerrotaan mm. webinaarissa tehtyjen yleisökysymysten vastaukset, on kotisivuillamme tässä linkissä: https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/webinaaritallenne-strategiakeskustelusta-asiakaskokemus-ohjaa-toiminnan-kehittamista-saatavilla/


Strategiakeskustelu: Ala uudistu toimijoiden laajalla yhteistyöllä  5.11.2021

Keskustelijoina kaupunginjohtaja Kirsi Rontu, Kerava ja johtaja Reijo Kuivamäki, AFRY sekä professori Riku Vahala, Aalto-yliopisto. Haastattelijana toimi kehittämispäällikkö Saijariina Toivikko, Vesilaitosyhdistys.

Löydät tallenteen verkkokaupasta tästä linkistä: https://www.vvy.fi/verkkokauppa/tuotteet/strategiakeskustelu-ala-uudistu-toimijoiden-laajalla-yhteistyolla/

Tiedote, jossa kerrotaan mm. webinaarissa tehtyjen yleisökysymysten tulokset, on kotisivuillamme täsä linkissä: https://www.vvy.fi/ajankohtaista/uutiset/strategiakeskustelu-ala-uudistu-toimijoiden-laajalla-yhteistyolla-katsottavissa-youtubessa/


Strategiakeskustelu: Toimintaedellytykset on turvattu 17.12.2021

Webinaarissa asiasta keskustelevat:
Juha Hiltula, vesihuoltojohtaja, Kemin Energia ja Vesi Oy 
Olli-Matti Verta, vesitalousjohtaja, maa- ja metsätalousministeriö
Antti Ryynänen, Vesihuollon yksikön johtaja, Sweco
Haastattelija: kehittämispäällikkö Saijariina Toivikko, VVY

Löydät tallenteen YouTubesta: https://youtu.be/uCgExusiyek 


Strategiakeskustelu: Ala on vetovoimainen 14.1.2022

Webinaarissa asiasta keskustelevat:
Jyrki Kaija, vt. toimialajohtaja, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 
Päivi Kopra, vesilaitoksen johtaja, Nurmijärven Vesi -liikelaitos
Seppo Wallinmaa, toimitusjohtaja, Veolia Water Technologies, Aquaflow Oy

Webinaarin tallenne on katsottavissa tämän linkin kautta YouTube-palvelusta: https://youtu.be/Ch0qwFBGcTo


 

Strategiakeskustelu:  Ala on bio- ja kiertotalouden sekä kestävän kehityksen edelläkävijä 11.2.2022.

Webinaarissa keskustelevat:
Mirva Levomäki, Turun Seudun Puhdistamo Oy,
toimitusjohtaja Miisa Tähkänen, Green Building Council Finland, johtava asiantuntija
Risto Saarinen, diplomi-insinööri

Webinaarin tallenne on katsottavissa tämän linkin kautta YouTube-palvelusta: https://youtu.be/I5MfKZjtXqo

 Strategiakeskustelu: Toiminnan merkityksellisyys on tunnistettu yhteiskunnassa  25.3.2022.

Webinaarissa keskustelevat:
Elina Antila, Porvoon vesi, toimitusjohtaja
Jouni Heinonen, Rohjeta Advisors Oy, Senior Advisor, co-founder
Mikko Ojanen, Xylem Water Solutions Suomi Oy, maajohtaja

Webinaarin tallenne on katsottavissa tämän linkin kautta YouTube-palvelusta: https://youtu.be/0y0PXbo-Ex8

 

 

Jaa sivu:

Tulosta