facebook twitter

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunnan rahoituspäätökset

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toimikunta kokoontui 30.10.2020.

Yleisen haun hakemuksia oli kokouksessa käsiteltävänä yhteensä 14 kpl. Toimikunta päätti myöntää rahoitusta seuraaville yleisen haun hankkeille:

  • Jätevesiseurantatiedot epidemiatilanteen havainnointityökaluksi, 30 000 €
  • Vesihuollon talouden nykytila ja tulevaisuus, 31 000 €
  • VEPATUKI (Vesihuoltopalvelujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioklusteri)
    20 000 €.

Laitoslähtöisiä hankkeita oli kokouksessa käsiteltävänä 2 kpl. Toimikunta päätti myöntää rahoitusta seuraavalle laitoslähtöiselle hankkeelle:

  • Jatkuvatoimiset mittarit talousveden laadun valvonnassa vesijohtoverkostossa, 80 000 €
  • Selvitys vesipuitedirektiivin vaikutuksista vesilaitosten toimialalle, 21 080 €

Seuraavan kerran hakemuksia käsitellään maaliskuussa 2021. Hakemukset tulee jättää helmikuun 2021 loppuun mennessä.

Jaa sivu:

Tulosta