facebook twitter

Kansalaisaloite ”Vesi on meidän” johtaa lainsäädännön valmisteluun

Kansalaisaloitteeseen perustuvaa sääntelyä valmistellaan vesihuoltolainsäädännön tarkistamisen yhteydessä.

”Vesi on meidän - kansalaisaloite vesihuollon yksityistämisen estämiseksi” luovutettiin eduskunnalle maaliskuussa 2020. Maa- ja metsätalousvaliokunta käsitteli kansalaisaloitetta mietinnössään. Eduskunta hyväksyi 8.9. 2021 kansalaisaloitteeseen sisältyvän ehdotuksen valiokunnan mietinnön mukaisena. Eduskunta edellytti, että valtioneuvosto ryhtyy mahdollisimman ripeästi toimenpiteisiin sellaisen lainsäädännön valmistelemiseksi, jolla varmistetaan kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien julkisomisteisten vesihuoltotoimintojen säilyminen kuntien omistuksessa ja määräysvallassa.

Lisätietoa on eduskunnan tiedotteessa 8.9.2021 osoitteessa  https://www.eduskunta.fi/FI/tiedotteet/Sivut/Kansalaisaloite_vesihuolto_08092021.aspx .  

Jaa sivu:

Tulosta