Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas

Toivomme, että kaikki Vesilaitosyhdistyksen jäsenlaitokset saattavat oppaan henkilökuntansa tietoon.

Opas (verkkosivun aineisto) on luettavaissa maksutta Työterveyslaitoksen internetsivuilla: https://www.ttl.fi/teemat/tyoturvallisuus/vesihuoltolaitosten-tyoturvallisuusopas

Vesihuollon töissä on paljon riskialttiita työtehtäviä. Riskien tunnistaminen ja niiden torjunta on edellytys työturvallisuuden toteutumiselle. Vesihuoltolaitoksille tuotettu uusi työturvallisuusopas sisältää tietoa alan työturvallisuudesta, keskeisistä riskeistä ja niiden torjunnasta niin talous- ja jätevesien käsittelyssä kuin verkostotoiminnassakin.

Työturvallisuusopas on tarkoitettu kaikille vesihuoltolaitosten työntekijöille ja urakoitsijoille sekä muille vesihuollossa toimiville. Työturvallisuuden huomioiminen on koko työporukan yhteinen asia, vaikka lähiesimiehet ovatkin tärkeässä asemassa työturvallisuuden arvioinnissa, opastamisessa ja valvonnassa. 

Linkin oppaaseen voi laittaa myös kotisivuille  tämän bannerin avulla.

 

Oppaasta löytyy toimintaohjeita myös onnettomuus- ja vaaratilanteisiin sekä tietoa työterveyshuollon palveluista. Niin ikään sisältöä oppaassa on ohjeet turvallisiin työskentelytapoihin ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä, lisäksi siinä on vesihuoltolaitoksilla käytössä olevia ohjeita ja mallilomakkeita.

– Työturvallisuuslaki korostaa riskinhallinnassa ennakointia. Työturvallisuutta kohennetaan vaikuttamalla työolosuhteisiin ennakolta eikä vasta sitten, kun epäkohtia ja vaaratekijöitä ilmenee. Työvaiheiden, aikataulujen sekä menetelmien ja toimintaympäristön suunnittelu ennen töiden aloittamista on tärkeätä, jotta työ voidaan tehdä turvallisesti, sanoo erikoistutkija Sirpa Laitinen Työterveyslaitoksesta.

Kaivannoissa työskentely aiheuttaa eniten onnettomuuksia

Vesihuoltotöissä tapaturmavaaroja aiheutuu esimerkiksi kaivannoissa tai liikenteen seassa työskentelystä sekä teline-, tikas- ja nostotöissä. Tapaturmavakuutuslaitosten liiton (TVL) keräämän tilaston mukaan vuonna 2013 vesihuoltolaitosten piiriin kuuluvilla työpaikoilla sattui 109 työpaikkatapaturmaa.

– Tapaturmista merkittävä osa tapahtui laitosten ja toimistojen ulkopuolella kaivannoissa ja muissa ulko-olosuhteissa, kertoo vanhempi asiantuntija Tuula Räsänen Työterveyslaitokselta. Oppaaseen on kirjattu tapaturmavaarallisia töitä ja niiden riskinhallintakeinoja.

Vesihuoltolaitosten työturvallisuusoppaan asiantuntijaryhmään kuuluivat erikoistyöhygieenikko Marko Ikäheimo, erikoistutkija Sirpa Laitinen, vanhempi asiantuntija Tuula Räsänen, erityisasiantuntija Jarmo Vorne ja verkkotoimittaja Sarno Ojell Työterveyslaitoksesta. Oppaan teossa olivat mukana myös Vesilaitosyhdistyksen vesi- ja viemärilaitosryhmät ja muita vesihuoltolaitoksia. Opas toteutettiin Vesihuoltolaitosten Kehittämisrahaston ja Työterveyslaitoksen rahoittamana yhteishankkeena.

Lisätietoja:
Sirpa Laitinen, erikoistutkija, Työterveyslaitos, puh. 046 851 1911, sirpa.laitinen[at]ttl.fi

Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas -sivusto: 

Vesihuoltolaitosten työturvallisuusopas

 

Jaa sivu:

Tulosta