Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Vesihuoltolaitoksen omaisuudenhallinnan käsikirja

Omaisuudenhallinnan käsikirja on tarkoitettu vesihuoltolaitosten päätöksentekijöille, johdolle, taloushallinnolle ja operatiivisen toiminnan henkilöstölle. Käsikirjaan liittyy myös kypsyysanalyysin arviointitaulukko. Molemmat valmistuivat kesällä 2019 ja ne on laatinut Jyrki Paavilainen Urban Assets Oy:stä. Työssä oli aktiivisesti mukana useiden jäsenlaitosten muodostama hankeryhmä. Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto myönsi hankkeeseen rahoituksen vuonna 2018.

Käsikirjassa esitetään pelkistetysti omaisuudenhallintajärjestelmän rakenne. Vesihuoltolaitos voi itse määritellä tavoitetason. Käsikirjassa noudatetaan pääosin ISO 55000 -standardia ja siitä johdettuja menettelyohjeita. 

Kypsyysanalyysi tarkoittaa pääpiirteissään omaisuudenhallinnan menettelyjen arviointia ja vertailua. Vesihuoltolaitos voi peilata omaa järjestelmäänsä arviointitaulukossa esitettyyn ja selvittää, mitkä kohdat vaativat kehittämistä. 

Vesihuolto-omaisuuden hyvä hallinta edellyttää, että ymmärretään omaisuuden koko elinkaaren kustannukset ja arvon muodostuminen. Toiminnan ja päätöksenteon tulisi perustua myös omaisuudelle asetettuihin tavoitteisiin ja järjestelmälliseen suunnitteluun. Vesihuoltolaitoksen omaisuudenhallinnan perustana on pitkän aikavälin suunnitelma.  Sen tulisi sisältää mm. omaisuuden palvelutasotavoitteet, kustannukset ja riskit ja omaisuudenhallinnan menettelyt. Toimenpiteet ja taloussuunnitelma tulisi esittää siinä vähintään 10 vuodelle. Suunnitelmia on syytä arvioida ja päivittää säännöllisesti.  

Vesihuoltolaitoksen omaisuudenhallinnan käsikirja ja kypsyysanalyysin malli ovat ladattavissa VVY:n kotisivulta.  

 

Jaa sivu:

Tulosta