Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

VEPATUKI-klusterin tulokset ovat saatavilla CADWES-tutkimusryhmän nettisivuilla

VEPATUKI (Vesihuoltopalvelujen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioklusteri) -hankkessa on syntynyt kymmeniä julkaisuja.

VEPATUKI-klusterin tavoitteena on ollut tuottaa näkemyksellistä tietoa vastuullisen päätöksenteon tueksi sektorin keskeisistä vesihuoltopalveluihin ja niiden hallintaan liittyvistä ilmiöistä ja tarpeista. Tutkijat perehtyivät yhdessä hankkeen toteuttajien kanssa valittuihin teemoihin ja tekivät vuosittain teemahaastatteluja mukana oleville vesihuoltolaitoksille. Tämän lisäksi lähetettiin suuremmalle joukolle alan toimijoita kyselytutkimuksia, joihin vastattiin netin välityksellä. Lisäksi osallistujille toteutettiin moderoituja työpajoja ajankohtaisista aiheista. 

Hankkeessa syntyneet kymmenet julkaisut löytyvät mm. CADWES tutkimusryhmän nettisivuilta osoitteesta 
http://www.cadwes.com/vepatuki/julkaisut-vepatuki/ 
Pääraportit teemoittain: 
(i) Saneeraustarve ja toimenpiteet 
Rajala R. 2021. Hukkaan valunut vesi. Tietokirja vesihuollon ikääntyvästä infrasta. Vantaa. 
(ii) vesihuollon monialayritykset vs. vesihuollon omien organisaatioiden kehittäminen 
Juuti P. 2021. Monimuotoinen vesihuolto. Vantaa. 
(iii) vesihuoltolaitosten näkyvyys ja asiakaslähtöiset vesihuoltopalvelut 
Juuti R. 2023. Vesihuoltolaitosten näkyvyys ja asiakaslähtöiset vesihuoltopalvelut. Vantaa. 
(iv) vesihuoltolaitosten käyttöomaisuuden hallinta  
Juuti P. 2023. Vesihuoltolaitosten fyysisen omaisuuden kokonaisvaltainen hallinta. Vantaa. 
(v) vesihuollon johtaminen ja kehittäminen (Julkaistaan vuoden 2023 lopussa) 

VEPATUKI-klusterin toteuttaja oli CADWES-tutkimusryhmä Tampereen yliopistosta. Hanketta johtivat dosentit Petri Juuti ja Riikka Juuti.

Hankkeen yhteistyötahot olivat Kurikan Vesihuolto Oy,Tampereen Vesi, Ylöjärven Vesi Oy, Riihimäen Vesi, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy, Äänekosken Energia Oy, Huittisten Puhdistamo Oy, ALVA-yhtiöt Oy, Kangasalan Vesi, Kankaanpään kaupungin vesihuoltolaitos. 

Yhteistyötahojen lisäksi hanketta rahoittivat Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto sekä Maa- ja vesitekniikan tuki ry.

Kokemukset tutkimusklusterista olivat myönteisiä, joten nyt on käynnistynyt VEPATUKI2-klusteri. Tervetuloa mukaan.

Teksti: Petri Juuti & Riikka Juuti

 

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta