Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Hallitukselta 1,4 miljoonan euron potti siniseen biotalouteen

Hallitus tukee kymmentä veteen ja vesiosaamiseen liittyvää kokeilu- ja kehittämishanketta. Rahoitusta sai mm VVY:n vesialan kansainvälistymisen vauhdittamiseen tähtäävä hanke "Vesihuoltolaitokset kansainvälisen toiminnan partnereiksi".

Maa- ja metsätalousministeriö ja Etelä-Savon ELY-keskus jakavat 1,4 miljoonaa euroa vesialan kansainvälistymiseen, vesistömatkailuun sekä vesistöjen ravinteiden ja energian uudenlaiseen hyödyntämiseen.

Hankkeissa luodaan toimintamalleja, jotta Suomen vesihuoltoa uudistavien yritysten asema vahvistuisi myös globaaleilla markkinoilla. Lisäksi käynnistetään hankkeita, joilla tuotteistetaan sinilevän tunnistavaa myrkkytestiä ja kehitetään kustannustehokkaita ratkaisuja vajaasti hyödynnettyjen särkikalojen käsittelyyn ja jalostamiseen. Hankkeissa edistetään myös yksityisen sekä julkisen sektorin kumppanuuksia. Ne ovat osa hallituksen biotalouden kärkihanketta.

– Tukipäätöksissä painotettiin rohkeita kokeiluja sekä hankkeita, joiden uskotaan tuovan kasvua vesialan kansainväliseen liiketoimintaan, matkailuun ja vesistöjen ravinteiden kierrätykseen. Onnistuessaan uudet toimintamallit ovat monistettavissa muuallekin. Esimerkiksi suomalaisten yritysten veden puhdistukseen kehittämät ratkaisut kiinnostavat maailmalla, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Esimerkiksi Suomen vesilaitosyhdistys luo uusia toimintamalleja, jotka mahdollistavat vesihuoltolaitosten osallistumisen kansainvälisiin hankkeisiin Kosovossa, Vietnamissa ja Nepalissa. Vastaavasti Suomen World Visionin pilotointihankkeessa Keniassa kehitetään ratkaisuja, joilla parannetaan puhtaan veden saatavuutta poikkeusolosuhteissa kuten pakolaisleireillä ja luonnonkatastrofeissa.  Hankkeeseen osallistuu yritysten, julkisen sektorin ja järjestöjen edustajia. 

Uudenlaisia matkailukonsepteja ja särkikalat sekä nollakuitu käyttöön

Suomen vesistömatkailussa on paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun hankkeessa tavoitteena on tuottaa avoimen datan hyödyntämiseen sekä lisättyyn todellisuuteen ja virtuaalitodellisuuteen perustuvia uusia palvelukonsepteja. Hankkeessa kehitetään palvelumuotoilun menetelmin digitaalisia matkailukonsepteja Turun ja Helsingin seudun saaristossa sekä Järvi-Suomessa. Harmaja 10 Oy puolestaan tuo markkinoille veneilyn oman Airbnb-palvelun, joka tarjoaa mahdollisuuden laiturissa seisovien veneiden käyttöön.

Myös kotimaisessa kalataloudessa ja vesistöjen ravinteiden kierrätyksessä on merkittävästi potentiaalia. Esimerkiksi OY MG-Trading Ab:n hankkeessa automatisoidaan vajaasti hyödynnettyjen särkikalojen käsittelyä. Pyrkimyksenä on kehittää ja pilotoida uusia teknologisia ratkaisuja särkikalasaaliin kustannustehokkaaseen käsittelyyn ennen kuin saalis myydään teollisille valmistajille. Särkikalojen kalastus ja hyödyntäminen ehkäisee myös vesistöjen rehevöitymistä. Tampereen kaupungin hankkeessa tavoitteena on saada järven pohjassa oleva puunjalostusteollisuudesta peräisin oleva niin sanottu nollakuitu kannattavasti hyötykäyttöön. Nollakuidusta voitaisiin mahdollisesti valmistaa niin arvokemikaaleja, biokaasua kuin orgaanisia lannoitteita.

Hankkeita hallinnoi Etelä-Savon ELY-keskus. Hakemuksia tuli 60, joista kymmentä hanketta rahoitetaan.

Sinisen biotalouden kehittämissuunnitelma valmistui vuonna 2016. Visiona on, että sininen biotalous on vuoteen 2025 mennessä vahva kasvusektori ja yritystoiminta kehittyy sopusoinnussa vesiympäristön hyvän tilan kanssa. Maa- ja metsätalousministeriössä valmistellaan parhaillaan sinisen biotalouden tutkimus- ja osaamisagendaa, joka lähtee lausunnoille maaliskuussa. Sinisellä biotaloudella tarkoitetaan uusiutuvien vesiluonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen perustuvaa liiketoimintaa. 

Rahoitettavat hankkeet ja toteuttajat

Vesialan kansainvälistymisen vauhdittaminen

1) Sinilevämyrkkytestin referenssinäytöt vientimarkkinoiden avaamiseksi, Turun yliopisto
215 500 €

2) Vesiverkostojen tehokas hallinta, Econet Oy
149 000 €

3) Vesihuoltolaitokset kansainvälisen toiminnan partnereiksi, Suomen Vesilaitosyhdistys ry
73 600 €

4) Transformational clean water solution in emergency context, Suomen World Vision ry
91 015 €

Vesistömatkailun uudet palvelukonseptit

5) BLUE-Vesistömatkailun digitaaliset palvelukonseptit, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
250 000 €

6) Järviluontokeskus - Lake Nature Center Finland, Ekokumppanit Oy
138 817 €

7) Vesistömatkailu ihmisen biologian näkökulmasta: Selkämeren kansallispuisto kehosta mitattavana kokemuksena, Turun yliopisto 
51 063 €

8) Skipperi - veneiden vuokrauspalvelu, Harmaja 10 Oy
60 000 €

Vesistöissä olevien ravinteiden ja energian kestävä hyödyntäminen

9) Hiedanrannan järvisedimentin nollakuidun hyödyntäminen, ”Zero Waste from Zero Fiber”, Tampereen kaupunki
265 000 €

10) Vähäarvoinen kala markkinoille elintarvikkeiksi, OY MG-Trading Ab
125 000 €

Lisätietoja hankkeista: mmm.fi/biotalous/sininenbiotalous/hankkeet
Lisätietoa sinisen biotalouden rahoitushausta: ely-keskus.fi/web/ely/sinisen-biotalouden-haku
Lisätietoja sinisestä biotaloudesta MMM:n sivuilla

Lisätietoja:
Seppo Rekolainen, kansainvälisen vesiyhteistyön päällikkö, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295162086, etunimi.sukunimi@mmm.fi
Juha Pulliainen, johtaja, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 162, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta