Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä vahvistetaan EU:ssa

Euroopan komission CER- ja NIS2-direktiivit astuivat voimaan tammikuussa 2023. CER-direktiivi koskee kriittisten toimijoiden häiriönsietokykyä (resilience of critical entities) yleisesti ja NIS2-direktiivi kyberturvallisuuden varmistamista.

Vesihuolto kuuluu yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisenä palveluna sekä CER- että NIS2-direktiivin soveltamisalaan. Kansallisesti tullaan määrittelemään CER-direktiivin mukaiset kriittiset toimijat ja NIS2-direktiivin mukaiset keskeiset ja tärkeät toimijat, joihin direktiivien velvoitteita sovelletaan. Toimijoiden määrittely tehdään riskiperusteisesti ottaen huomioon toimijoiden palvelussa esiintyvän häiriön merkittävyys.

CER-direktiivi pyrkii vahvistamaan kriittisten toimijoiden ja toimintojen häiriönsietokykyä ja viranomaisten välistä koordinaatiota. Kriittisten toimijoiden tulee laatia riskinarviointi merkityksellisten ihmisen ja luonnon aiheuttamien vaarojen osalta ja toteuttaa oikeasuhteisia teknisiä, turvallisuuteen liittyviä ja organisatorisia toimenpiteitä häiriönsietokykynsä varmistamiseksi.  

NIS2-direktiivin tavoitteena on vahvistaa ja yhdenmukaistaa yhteiskunnan kriittisten sektoreiden kyberturvallisuuden tasoa EU:ssa ja siten se täydentää ja tarkentaa CER-direktiivin vaatimuksia kyberturvallisuuden osalta. Keskeisten ja tärkeiden toimijoiden pitää hallita kyberturvallisuusriskejä riski- ja suorituskykyperusteisesti teknisillä, operatiivisilla ja organisatorisilla toimenpiteillä estääkseen tai minimoidakseen poikkeamien vaikutuksen palvelujensa vastaanottajiin ja muihin palveluihin. NIS2-direktiivi asettaa vaatimuksia myös keskeisten ja tärkeiden toimijoiden hallintoelimille.  

Molemmat direktiivit edellyttävät toimijoiden ilmoittavan merkittävistä poikkeamista viranomaisille.

Direktiivien kansallinen toimeenpano on käynnistynyt sisäministeriön (CER-direktiivi) ja liikenne- ja viestintäministeriön (NIS2-direktiivi) johdolla. Jäsenvaltioiden on saatettava direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöä lokakuuhun 2024 mennessä.    

Linkit direktiiveihin:

CER-direktiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022L2557 

NIS2-direktiivi https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022L2555&qid=1673935710925

Jaa sivu:

Tulosta