facebook twitter

Toimintakertomus

Vesilaitosyhdistyksen toimintakertomus

Toiminta 2016 pdf-tiedosto

Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2016

Vesilaitosyhdistyksen toiminta ja sen kehittäminen jatkuivat vakaasti yhdistyksen strategian linjausten (2016-2020) mukaisesti. VVY vietti marraskuussa 2016 olemassaolonsa 60-vuotisjuhlia, joskin ajanlaskumme on aloitettu edeltäjämme Vesihuoltoliiton perustamisesta vuonna 1956. Juhlavuotemme päättyessä valmistauduimme jo tulevaan Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen, jonka aikana pyrimme eri tavoin nostamaan vesihuollon näkyvyyttä ja merkitystä yhteiskunnassa.

Vesilaitosyhdistyksen jäsenmäärä vuoden 2016 lopussa oli 293. Jäsenlaitoksemme kattoivat lähes 90 % maamme vesihuoltopalveluista, joten VVY edustaa hyvin merkittävää osaa Suomen vesihuoltolaitoskentästä. Jäsenkentässä ei tapahtunut vuoden 2016 aikana erityisen isoja muutoksia. Jonkin verran organisointimuutoksia tuli mm. yhtiöittämisten muodossa ja myös monialatoimijoiden muodossa. Yhteistoimintajäseninä olevien yritysten ja oppilaitosten määrä oli vuoden lopussa 158.

VVY tarjosi jäsenlaitoksilleen aikaisempaan tapaan monipuolisesti erilaisia yhteisiä ja laitoskohtaisia jäsenpalveluita. Jäsenistön ja vesihuoltolaitosten edunvalvonta oli keskeisin sekä jäsenpalveluiden ja koulutuksen ohella työmäärältään merkittävin osa-alue toiminnassamme. Vesihuoltolainsäädännön uudistukset ja niiden toimeenpano vaikuttivat edelleen yhdistyksen toimintaan vuoden 2016 aikana. Kansallisen lainsäädännön valmistelun ja edunvalvonnan ohella Euroopan tasoinen edunvalvonta erityisesti EurEau:n piirissä työllisti yhdistystä merkittävästi. Teimme edelleen tiivistä yhteistyötä muiden pohjoismaisten järjestöjen kanssa.

Vuoden mittaan eri yhteyksissä keskusteltiin vesihuoltolaitosten roolista ja vastuusta Suomen vesihuollon kansainvälistymisen edistämiseksi. Laitoksilla nähdään olevan tärkeä rooli toimia sekä alan kehittämistoiminnan että kansainvälistymisen alustana, tarjoten mm. yrityksille, tutkimuslaitoksille ja oppilaitoksille mahdollisuuksia kehittää samalla omaa toimintaansa.

Keväällä 2016 järjestettiin maa- ja metsätalousministeriön, Kuntaliiton ja VVY:n yhteistyönä ”Vesihuollon tulevaisuuden haasteet” -seminaari, johon osallistui edustava joukko alan asiantuntijoita. Seminaari täydensi erinomaisesti hieman aiemmin valmistunutta VVY:n oman strategian päivitystä. Tulossa oleva maakuntauudistus ja sen vaikutukset vesihuoltoon puhuttivat seminaarissakin.

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston toiminta on vakiintunut muutama vuosi tehdyn laajentamisen ja uudistamistyön pohjalta. Vuoden 2016 aikana laadittiin kehittämis- ja jäsenpalvelutyön tuloksena useita laitosten käyttöön tarkoitettuja oppaita ja ohjeita. Vesihuoltoalan tutkimus- ja kehittämistoiminnan samoin kuin koulutuksen tulevaisuuden näkymistä on kannettu viime aikoina huolta.

VVY:n koulutustoiminta oli myös vuonna 2016 tarjonnaltaan monipuolista eri ammattiryhmille suunnattua täydennyskoulutusta. Koulutustoiminnan kehittämistä jatkettiin vuosille 2014-2018 laaditun kehittämissuunnitelman pohjalta. VVY käynnisti loppuvuodesta vesihuoltolaitosten osaamiskriteerien kehittämishankkeen. Valtakunnalliset Vesihuolto 2016 –päivät järjestettiin Hämeenlinnassa ja niille osallistui runsas joukko vesihuoltoväkeä.

Yhdistyksen oman viestinnän ohella tarjottiin viestinnän tukea jäsenlaitoksille. Uusia mittavia viestintäkampanjoita valmisteltiin ja käynnistettiin. VVY osallistui syksyllä 2016 Kuntamarkkinoille omalla osastollaan.

Yhdistyksen taloudellinen kokonaistulos oli hieman suunniteltua parempi ja tase on edelleen vakaalla pohjalla. VVY:n koulutusten kysyntä oli kuitenkin edelleen hieman alavireistä, minkä vuoksi koulutustoiminnan tulos jäi viime vuonnakin selvästi alijäämäiseksi.

Yhteistyö niin jäsenistön kuin sidosryhmien kanssa on sujunut hyvin, mistä esitän parhaimmat kiitokseni. Haluan kiittää erityisesti yhdistyksen eri toimielimissä toimineita jäsenlaitosten edustajia ja toimiston henkilökuntaa aktiivisesta ja tuloksellisesta työstä yhteisten asioidemme kehittämisessä.

 

Osmo Seppälä
toimitusjohtaja

Jaa sivu: