Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Hyvän vesihuollon kriteereistä voi antaa palautetta helmikuun loppuun saakka

 Hyvän vesihuollon kriteerit ovat nyt sähköisen webropol -alustalle toteutetun työkalun kautta helposti vesihuoltolaitosten hyödynnettävissä. Työkalu on pilottikäytössä eli työkalusta ja kysymyksistä kerätään käyttäjiltä palautetta.

Hyvän vesihuollon kriteerit

Vuonna 2021 toteutetussa hankkeessa laadittiin vesihuoltoalalle hyvän vesihuollon kriteerit. Hyvän vesihuollon tavoitteet ja mittarit määriteltiin niin, että ne ohjaavat ja kannustavat toimijoita kestävään ja laadukkaaseen toimintaan.  Työn tulokset on julkaistu VVY:n monistesarjan julkaisussa nro 65. Vesihuoltopooli on kehittänyt vuoden 2021 aikana huoltovarmuusindikaattorit, jotka osin on muokattu hyvän vesihuollon kriteereitä hyödyntäen sekä luomalla uusia kriteereitä. Vesilaitosyhdistys on edelleen muokannut kriteeristöä vuoden 2022 kuluessa siten, että kriteerit olisivat yksiselitteisiä, tasapuolisia ja sähköiseen kriteerityökaluun soveltuvia.  

Vesihuoltouudistuksen toimeenpano-ohjelmassa on todettu, että hyvän vesihuollon kriteeristöä ja sen käyttöönottoa kehitetään ja testataan toimialalla. Jatkossa arvioidaan soveltuuko kriteeristö vapaaehtoiseen vertaisarviointiin vai onko kriteereiden käytöstä tarpeen säätää osana vesihuoltolainsäädäntöä.  

Sähköinen työkalu ja kriteerien pilotointi

Hyvän vesihuollon kriteerit ovat nyt webropol -alustalle toteutetussa nettityökalussa helposti vesihuoltolaitosten hyödynnettävissä. Aluksi työkalua myös pilotoidaan eli sen avulla kerätään palautetta hyvän vesihuollon kriteereistä ja tunnistetaan mahdollisia kehittämistarpeita. Työkalussa on mahdollisuus kunkin kriteerin kriteerikysymysten jälkeen antaa palautetta. Vesilaitosyhdistys kerää palautetta 28.2.2023 saakka. Vesilaitosyhdistys tarkastelee palautteen pohjalta niin itse kriteerikysymyksiä kuin työkalun toimintaperiaatteita. Palautteen saaminen vesihuoltolaitoksilta pilotointivaiheessa on tärkeää, jotta kriteeristöstä muodostuu vesihuoltolaitoksille hyödylliseksi ja oikeudenmukaiseksi koettu työkalu toiminnan laadun arviointiin.

Työkalu ja siihen liittyvä ohjeistus löytyy VVYn nettisivuilta kohdasta https://www.vvy.fi/kehittaminen-ja-tutkimus/hyvan-vesihuollon-kriteerit-tyokalu/

(kuva: Zhang Kaiyv on Unsplash) 

Jaa sivu:

Tulosta