Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Haitallisten aineiden vähentämiseen lähes miljoona euroa vesiensuojelun tehostamisohjelmasta

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä ympäristöministeriö kertoo tiedotteessaan, että Vesiensuojelun tehostamisohjelmasta rahoitetaan kuutta hanketta, joilla vähennetään haitallisten aineiden pääsemistä vesistöihin. Hankkeissa muun muassa tunnistetaan haitta-aineiden päästölähteitä ja etsitään keinoja päästöjen vähentämiselle. Lisäksi hankkeissa testataan uusia laitteita ja menetelmiä jätevesien puhdistamiseksi ja ravinteiden kierrättämiseksi.

Vesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen kaupunkien vesistöistä on yksi ympäristöministeriön koordinoiman vesiensuojelun tehostamisohjelman teemoista. Kaupunkivesiin liittyviä hankkeita hallinnoi Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Haitallisia aineita päätyy vesistöihin jätevesipuhdistamoista ja hulevesistä.

”Kaupunkien ja taajamien vesistöt, kuten järvet ja lammet, ovat lähiluontoa parhaimmillaan. Ne edistävät terveyttä ja virkistäytymistä rakennetussa ympäristössä ja niistä kannattaa pitää huolta”, ilmasto- ja ympäristöministeri Krista Mikkonen sanoo.

Rahoitusta oli tarjolla 1,33 miljoonaa euroa. Haun painopiste oli viemäröidyt yhdyskuntajätevedet. Hakemuksia toivottiin ja saatiin erityisesti seuraavista aiheista:

  • jätevesien laadun parantaminen kartoittamalla paikkoja, joissa haitalliset aineet päätyvät viemäriin ja kohdistamalla toimia päästölähteisiin,
  • jäteveden käsittely haitallisten aineiden vähentämiseksi ja poistamiseksi sekä
  • lietteen käsittely haitallisten aineiden vähentämiseksi.

Rahoitetut hankkeet

Vemo – Kaupunkien jätevesien haitallisten aineiden vähentäminen monitorointia tehostamalla

Hankkeessa kartoitetaan haitallisten aineiden päästölähteitä ja viemäriveden laatua (sairaalat, teolliset toiminnot, pesulat ym.) kohdealueilla Mikkelin kaupungissa.

Tuensaaja: Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy ja Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, yhteishanke.

Rahoitus: 280 000 euroa.

Vantaanjoen PFAS-hanke

Hankkeessa selvitetään Vantaanjoen vesistön PFAS-yhdisteiden maantieteellinen ja ajallinen esiintyminen ja siinä tapahtuva vaihtelu niin luonnonvesien, pohjaveden, hulevesien, jätevesien kuin kalojen osalta.

Tuensaaja: Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry.

Rahoitus: 86 936 euroa.

Source Track

Hankkeessa kehitetään monikäyttöisiä ja skaalattavia ratkaisuja jätevedenpuhdistamoille tulevan haitta-ainekuormituksen päästölähteiden tunnistamiseen.

Tuensaajat: Turun ammattikorkeakoulu Oy, Turun seudun puhdistamo Oy ja Turun Vesihuolto Oy, yhteishanke.

Rahoitus: 125 000 euroa.

Uudet haitalliset aineet suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla

Hankkeessa tutkitaan uusia haitallisia aineita ja niiden käyttäytymistä suomalaisilla jätevedenpuhdistamoilla.

Tuensaaja: Suomen Vesilaitosyhdistys ry.

Rahoitus: 154 250 euroa.

Tertiääripuhdistuksen innovaatiot laboratoriosta puhdistamoille

Hankkeessa tutkitaan Lappeenrannan-Lahden teknillisellä yliopistolla (LUT yliopisto) syntyneiden innovaatioiden toimivuutta jätevesien puhdistuksen ja ravinteiden talteenoton tehostamiseksi.

Tuensaaja: Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto

Rahoitus: 295 335 euroa.

PLÄTS - Plasma lääkejäämien tuhoamiseen sairaalajätevesistä

Hankkeessa suunnitellaan ja rakennetaan Etelä-Karjalan Keskussairaalan poistoviemärin yhteyteen sopiva, LUT-yliopistolla kehitettyyn plasmatekniikkaan perustuva laitteisto, jolla sairaalan jätevedestä poistetaan lääkejäämiä ennen vesien päätymistä viemäriverkkoon.

Tuensaaja: Flowrox Oy

Rahoitus: 45 860 euroa.

Viisivuotisen (2019-2023) vesiensuojelun tehostamisohjelman avulla vähennetään maa-ja metsätalouden ravinteiden päästöjä vesiin, kunnostetaan vesistöjä ja vahvistetaan asiantuntijoiden ja toimijoiden verkostoja, vähennetään kaupunkivesien haitallisten aineiden päätymistä kaupunkivesiin, saneerataan Itämeren ympäristölle vaarallisia hylkyjä sekä rahoitetaan tutkimusta ja kehitystyötä.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Ari Kangas, neuvotteleva virkamies, ympäristöministeriö, p. 0295 250 340, etunimi.sukunimi@ym.fi

Rahoitusasiantuntija Esa Pekonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 159, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

Lue alkuperäinen uutinen ympäristöministeriön verkkosivuilta: https://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Ymparistoministeriolta_223_miljoonaa_eur(56475)

Jaa sivu:

Tulosta