Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Työehtosopimuksiin ja työlainsäädäntöön liittyviä ohjeita - päivitetty 30.3.2020

Valmiuslaissa (1552/2011) säädetään viranomaisten toimivaltuuksista poikkeusolojen aikana. Lisäksi laissa säädetään viranomaisten varautumisesta poikkeusoloihin. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää lain II osan säännösten soveltamisen aloittamisesta. Asetuksessa säädetään myös siitä, miltä osin lain mukaisia toimivaltuuksia voidaan soveltaa ja mikä on toimivaltuuksien alueellinen soveltamisala, jos niitä ei saateta sovellettaviksi koko valtakunnan alueella. Valmiuslaki koskee mm. julkis- ja yksityisoikeudellisia palvelussuhteita (13 luku) ja työvelvollisuutta (14 luku). On tärkeää huomata, että asetus voi merkitä poikkeamista järjestöjen ja muiden tahojen antamista ohjeista tai ohjeiden päivittämistä.

Työsopimuslain (55/2001) 2 luvun 7 §:n mukaan työnantajan on noudatettava vähintään valtakunnallisen, asianomaisen alalla edustavana pidettävän työehtosopimuksen (yleissitova työehtosopimus) määräyksiä. Moni vesihuoltolaitos on myös jäsenenä jossain työnantajajärjestössä.  

Eri työnantajajärjestöt ovat hiljattain antaneet jäsenilleen työehtosopimustensa ja työlainsäädännön soveltamiseen liittyviä tiedotteita, jotka ovat vapaasti luettavissa näiden järjestöjen kotisivulta. Niissä käsitellään mm. karanteenia, poissaoloa, ylitöitä, lisätöitä ja hätätöitä. Jokaisen tulee seurata oman organisaationsa (kaupungin, kunnan, yhtiön, osuuskunnan) antamia työntekoa koskevia ohjeita, mutta linkeistä on apua niiden valmistelussa ja päivittämisessä. 

Kuntatyönantajien ohjeessa viitataan lainsäädäntöön ja KVTES:n määräyksiin. Lisäksi ohjeessa on linkkejä eri viranomaisten sivustoille.  Ohje on ladattavissa seuraavasta linkistä https://www.kt.fi/sopimukset/ohjeet/kvtes/koronavirus-kuntatyopaikoilla

Vastaavasti Avaintyönantajat AVAINTA ry on antanut ohjeet, joissa viitataan lainsäädäntöön ja AVAINTES:n määräyksiin: http://www.avainta.fi/ajankohtaista/uutiset/ohjeistus-mahdollisen-koronavirusepidemian-varalle. Avainta on täydentänyt ohjeistustaan 18.3.2020 (yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstö), Sivulle, jossa ohjeet ja uutiset ovat, pääsee  linkistä http://www.avainta.fi/ajankohtaista/uutiset/taydentava-ohjeistus-liittyen-koronavirusepidemiaan

Elinkeinoelämän keskusliitto antoi seuraavat ohjeet 16.3.2020 https://ek.fi/ajankohtaista/uutiset/2020/03/16/ek-suosittelee-yrityksia-varautumaan-koronaviruksen-mahdolliseen-laajamittaiseen-leviamiseen/. Ohjeistusta on päivitetty 26.3.2020.

Energiateollisuus ry on lähettänyt jäsenilleen tiedotteen 13.3.2020 sähköpostilla. Järjestön julkisella sivulla on linkkejä keskeisten viranomaisten tiedotteisiin https://energia.fi/jarjestona/koronavirus . VVY on tiedottanut ja tiedottaa  jäsenlaitoksia vesihuoltotoimintojen ylläpitämiseen liittyvistä asioista mm. sähköpostilla, jäsensivuilla ja webinaarilla.

Tilanne elää ja muuttuu lähes päivittäin. On tärkeää seurata myös viranomaisten ohjeita ja tiedotteita koronasta. MMM ja STM ohjeistivat 13.3.2020 vesihuoltolaitoksia varautumaan koronaviruksen aiheuttamaan tautiepidemiaan, https://mmm.fi/vesi/vesihuolto. MMM:n verkkosivulla on samassa yhteydessä linkkejä myös muiden viranomaisten ohjeisiin.

Valmiuslaissa  säädetään viranomaisten toimivaltuuksista poikkeusolojen aikana. Lisäksi laissa säädetään viranomaisten varautumisesta poikkeusoloihin. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää lain II osan säännösten soveltamisen aloittamisesta. Asetuksessa säädetään myös siitä, miltä osin lain mukaisia toimivaltuuksia voidaan soveltaa ja mikä on toimivaltuuksien alueellinen soveltamisala, jos niitä ei saateta sovellettaviksi koko valtakunnan alueella. Valmiuslaki koskee mm. julkis- ja yksityisoikeudellisia palvelussuhteita (13 luku) ja työvelvollisuutta (14 luku). On tärkeää huomata, että asetuksen soveltaminen voi merkitä poikkeamista järjestöjen ja muiden tahojen antamista ohjeista tai niiden päivittämistä.

 

Jaa sivu:

Tulosta