Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Muiden julkaisut

Tälle sivulle on koottu kekeisiä muiden tahojen vesihuoltoa ja vesihuoltolaitoksia käsitteleviä julkaisuja. Olemme keskittäneet kaikki julkaisut, joissa VVY on mukana verkkokauppaan. Löydät sieltä myös vesihuoltopoolin julkaisut omana tuoteryhmänään

Pääset VVY:n verkkokauppaan tästä linkistä: Verkkokauppa.  Verkkokaupassa on sekä myynnissä olevat että maksutta ladattavat julkaisut.

Ilmastomuutos ja vesihuolto - varautuminen ja terveysvaikutukset
Julkaistu 2019. Tekijät: Päivi Meriläinen, Timo Lanki, Ilkka Miettinen1, Anna-Maria Hokajärvi, Antti Simola, Pekka Tiittanen ja Tarja Yli-Tuomi. Linkki raporttiin: https://www.ilmastopaneeli.fi/wp-content/uploads/2019/12/Ilmastonmuutos-ja-vesihuolto_final.pdf
Aiheesta kertova uutinen Ilmastopaneelin nettisivuilla tästä linkistä https://www.ilmastopaneeli.fi/tiedotteet/suomen-vesihuollolla-on-hyvat-edellytykset-sopeutua-ilmastonmuutokseen-ennakointia-kuitenkin-tarvitaan/


Selvitys vesihuollon häiriötilanteista
Julkaistu: 2019. Tekijät: Antti Belinskij, Risto Saarinen. Linkki: https://stm.fi/-/selvitys-vesihuollon-hairioihin-varautumista-parannettava

Verkkopohjaiset WSP- ja SSP-työkalut tukevat vesihuoltolaitosten riskienhallintaa
Verkossa toimivat työkalut WSP ja SSP perustuvat Maailman terveysjärjestön WHO:n suosittelemaan malliin. Tietojärjestelmä on toteutettu sosiaali- ja terveysministeriön johdolla, yhteistyössä muiden ministeriöiden, niiden hallinnonalojen, vesihuoltolaitosten ja järjestöjen kanssa. Vesilaitokset ja jäteveden puhdistuslaitokset voivat ottaa helppokäyttöiset ja tietoturvalliset työkalut maksutta käyttöönsä. Tietojärjestelmän käyttäjätunnuksia voi hakea sähköisellä lomakkeella, joka löytyy verkkotyökalun aloitussivulta "pyydä käyttäjätiliä" -painikkeen takaa. Kirjaudu työkaluun täältä https://wspssp.fi
WSP-työkalun käytön tueksi on laadittu käyttöohje ja opetusvideot, jotka löytyvät täältä https://wspssp.fi/Wsp/Content/documents/help.html. Käyttöohjeen ja opetusvideot on laatinut Pohjoisen Keski-Suomen Ympäristötoimen vastaava ympäristötarkastaja Janne Litmanen.
Lisätietoja VVY:n sivuilta tästä.

 

 

 

Muutoksenhakuopas, 2020 
Kuntaliiton Muutoksenhakuopas on tarkoitettu käytännön käsikirjaksi kuntien ja kuntayhtymien henkilöstölle ja luottamushenkilöille. Julkaisussa on paitsi lainsäädännön soveltamisohjeita käytännön ongelmiin myös korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytäntöä ja ylimpien laillisuusvalvojien kanteluasioissa antamia kannanottoja ja menettelytapasuosituksia. Muutoksenhakuopas on maksullinen ja sen voi tilata Kuntaliiton verkkokaupasta: https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2020/509511-muutoksenhakuopas-2020

Velan vanheneminen
Kilpailu- ja kuluttajavirasto sivuilta: https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/perinta-ja-maksujarjestelyt/velan-vanhentuminen/

Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen, 2016
Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen -opas on Kuntaliiton toteuttaman Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen -projektin tuotos. Oppaan tavoitteena on kannustaa kuntia vesihuollon systemaattiseen kehittämiseen, korostaa maankäytön suunnittelun näkökulmia vesihuollon kehittämisessä, tuoda vesihuollon palvelutason määritteleminen osaksi vesihuollon kehittämistä sekä laatia kuntien käyttöön vesihuollon kehittämissuunnitelman sisältömalli. Maksutta Kuntaliiton verkkokaupasta: https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2016/1739-vesihuollon-kehittaminen-ja-ohjaaminen

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa, 2016
Päättäjille suunnattu tiivistelmä Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen oppaasta. Sisältää tiivistetysti ohjeita palvelutason määrittämiseen sekä kehittämissuunnitelman suositellun sisällön. Maksutta Kuntaliiton verkkokaupasta: https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2016/1740-vesihuollon-kehittamissuunnitelma-ja-palvelutason-maaritteleminen

Jätelaitosten vesipäästöjen raportointi – Hyvien menettelytapojen kuvaus
Julkaistu: 2010. Tritonet Oy. Linkki.

Jätteiden kierrätyksen ja polton käsittelyketjujen ympäristökuormitus ja kustannukset. Inventaarioraportti
Julkaistu: 2008. Tekijät: Myllymaa, Tuuli; Moliis, Katja; Tohka, Antti; Rantanen, Pirjo; Ollikainen, Markku; Dahlbo, Helena. Linkki: http://hdl.handle.net/10138/39792

Opas kierrätyslannoitevalmisteiden tuottajille
Julkaistu: 2018. Tekijät: Tampio, Elina; Vainio, Markku; Virkkunen, Elina; Rahtola, Mikko; Heinonen, Sampsa. Linkki: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-606-3

Opas puhdistamolietteen maatalouskäyttöön
Ohjausryhmässä mukana olleiden tahojen lisäksi opashankkeelle on saatu rahoitusta MMM:n Laatuketjusta sekä Vesihuoltolaitosten kehittämisrahastosta.
Julkaistu: 2013. Linkki:https://www.proagria.fi/uploads/archive/attachment/puhdistamolieteopas_2020_linkit_1.pdf

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT): Biokaasun tuotanto suomalaisessa toimintaympäristössä
Julkaistu: 2009. Tekijä: Latvala, Markus. Linkki: http://hdl.handle.net/10138/37998

Paras käyttökelpoinen tekniikka (BAT) - Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot
Julkaistu: 2014. Tekijät: Laitinen, Jyrki; Nieminen, Jenni; Saarinen, Risto; Toivikko, Saijariina. LInkki: http://hdl.handle.net/10138/43199

Puhdistamolietteiden sisältämien haitta-aineiden aiheuttamat riskit lannoitekäytössä
Julkaistu: 2018. Tekijät: Vieno, Niina; Sarvi, Minna; Salo, Tapio; Rämö, Sari; Ylivainio, Kari; Pitkänen, Tarja; Kusnetsov, Jaana. Linkki: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-326-661-2

Rihmaopas
Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistyksen julkaisema opas.
Julkaisuvuosi ei ole tiedossa. Osa aineistota on vuodelta 1997. Tekijät: Hakala, Iina; Myllymäki, Johanna; Saarinen, Risto. Linkki.

Selvitys kierrätyslannoitevalmisteiden laatujärjestelmän periaatteista
Julkaistu 2017. RaKi-rahoituksella Pöyry Finland Oy:n toteuttamassa työssä laadittiin alustavat periaatteet kansalliselle laatujärjestelmälle.Linkki.

Typen, fosforin ja kiintoaineksen pidättyminen vesistöissä – WSFS- Vemala-mallin arvio
Julkaistu: 2013. Tekijä: Huttunen, Markus; Vehviläinen, Bertel; Huttunen, Inese. Linkki: http://hdl.handle.net/10138/38555

Vesihuoltolaitokset 1998-2000. Viemärilaitokset
Julkaistu: 2002. Tekijät: Lapinlampi, Toivo, Raassina, Sami. Linkki: http://hdl.handle.net/10138/40605

Vesiympäristölle vaarallisia ja haitallisia aineita koskevan lainsäädännön soveltaminen, Kuvaus hyvistä menettelytavoista, 2018
Julkaistu: 2018. Toimittanut: Ari Kangas.  Linkki: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4807-1

Vesiympäristölle vaarallisista ja haitallisista aineista annettujen säädösten soveltaminen, Kuvaus hyvistä menettelytavoista, 2012
Julkaistu: 2012. Tekijät: Karvonen, Airi; Taina, Tuire; Gustafsson, Juhani; Mannio, Jaakko; Mehtonen, Jukka; Nystén, Taina; Ruoppa, Marja; Sainio, Pirjo; Siimes, Katri; Silvo, Kimmo; Tuominen, Sirkku; Verta, Matti; Vuori, Kari-Matti; Äystö, Lauri Linkki: .http://hdl.handle.net/10138/41474

Yhdyskuntajätevesien puhdistuslaitosten päästöjen seuranta ja raportointi
Vuonna 2011 ilmestynyt ympäristöhallinnon laatima ohje puhdistamoiden päästöjen seurantaan ja raportointiin. Linkki.

Yhdyskuntien jätevesien puhdistus 2010
Julkaistu: 2012. Tekijä: Säylä, Jonne; Vilpas, Riikka. Linkki: http://hdl.handle.net/10138/39681

Yhdyskuntien typpikuormitus ja pintavesien tila
Julkaistu: 2008. Tekijä: Pietiläinen, Olli-Pekka. Linkki: http://hdl.handle.net/10138/38370

EU Reference document Good Practices on Leakage Management
Julkaistu: 2015. EU Reference document Good Practices on Leakage Management WFD CIS WG PoM, PDF-Main Report
EU Reference document Good Practices on Leakage Management WFD CIS WG PoM, PDF-Case Study document
EU Reference document Good Practices on Leakage Management WFD CIS WG PoM,PDF-Dissemination plan

Vesijohtomateriaalien vauriot ja käyttöikä Suomessa
Julkaistu: 2008. Vesi-Instituutti WANDERin julkaisussa on perustietoa vesijohtoverkostomateriaalien valinnan pohjaksi ja käyttöiän pidentämiseksi sekä talousveden laadun merkityksen arvioimiseksi materiaalien kestävyydelle. Linkki SAMK.fi sivulle: Vesijohtomateriaalien vauriot ja käyttöikä Suomessa 


Esiselvitys mikromuovien esiintyvyydestä Suomen talousvesissä, 2018
Markus Sillanpää, Julia Talvitie, Maiju Lehtiniemi ja Outi Setälä, Suomen ympäristökeskus (SYKE) Hannu Kiviranta, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
Esiselvitys mikromuovien esiintyvyydestä Suomen talousvesissä pdf-tiedosto.

Elintarvikkeiden ja talousveden riskit, 2013
Eviran julkaisusta löytyy 40 vierasaineen kuvaukset ja niihin liittyvät uusimmat tutkimustiedot. Raporttiin valitut kemialliset yhdisteet ovat olleet viime vuosina mukana elintarvikkeiden ja/tai talousveden riskinhallintaa käsittelevissä valmisteluissa tai toimenpiteissä sekä kansallisella että EU-tasolla. 
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/julkaisut/julkaisusarjat/julkaisuja/elintarvikkeiden_ja_talousveden_kemialliset_vaarat.pdf

Hulevesi -teemaa on käsitelty seuraavissa:

Hulevesiopas, 2012
Kuntaliiton Hulevesiopas on ensisijassa tarkoitettu yhdyskuntasuunnittelun ja yhdyskuntatekniikan parissa toimiville ammattilaisille: kunnille, vesihuoltolaitoksille, valtion viranomaisille, konsulteille, urakoitsijoille, tuoteteollisuudelle. Oppaassa on ohjeistusta myös yksittäisille kiinteistöille. Hulevesioppaan rahoituksesta ja työn ohjauksesta vastasi työryhmä, jossa oli edustajat maa- ja metsätalousministeriöstä, ympäristöministeriöstä, Suomen ympäristökeskuksesta, Suomen Kuntaliitosta, Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksestä, Finanssialan keskusliitosta sekä Vantaan, Porin, Espoon, Helsingin, Lahden, Turun ja Tampereen kaupungeista ja näissä kaupungeissa toimivista vesihuoltolaitoksista.  Oppaan sisällön laadinnassa on ollut mukana useita eri tahojen asiantuntijoita. Voit ladata oppaan Kuntaliiton verkkokaupasta: http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=2714

Kuntaliiton Hulevesioppaan päivitetyt luvut lainsäädännön muutosten osalta löytyvät osoitteesta:
https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2017/1829-hulevesioppaan-paivitetyt-luvut-lainsaadannon-muutosten-osalta

Kuntaliitto: Hulevesien hallinta https://www.kuntaliitto.fi/yhdyskunnat-ja-ymparisto/tekniikka/hulevesien-hallinta

Kuntaliitto:  Hulevesien hallinnan organisointi kunnissa https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2020/2040-hulevesien-hallinnan-organisointi-kunnissa

Katso myös nämä hulevesi aihetta käsittelevät VVY:n raportit, julkaisut

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston hankerekisteristä Vesihuoltolaitoksen ja kunnan hulevesivastuiden rajapinnat:  https://vvy.etapahtuma.fi/eTaika_Tiedostot/5/Hanke/1463/hulevesirajapinnat_vvy_poyry_raportti29042016korjattu10052016.pdf

Työkalujen kehittäminen huleveden viemäröinnistä perittävän korvauksen määrittämiseen ja kohdentamiseen: https://www.vvy.fi/verkkokauppa/tuotteet/tyokalujen-kehittaminen-huleveden-viemaroinnista/

VVY on toteuttanut aineistoa kotitalouksien hulevesikampanjaan: https://www.vvy.fi/vesihuolto/tukea-vesihuoltolaitoksen-tiedottamiseen-ja-viestintaan/#osio-1-1538733945-6191-1 Kampanjan tavoitteena on kohentaa kiinteistön omistajien tietoisuutta hulevesistä ja kiinteistöillä tehtävien toimenpiteiden merkityksestä ympäristölle.

Lisäksi hieman hulevesi aihepiiriä VVY on toteuttanut liipaten kiinteistöjen tonttivesijohtojen ja -viemäreiden saneerauksesta kotitalouksille suunnatun esitteen: "Tiedätkö mitä pihanurmesi alla piilee?", joka on sellaisenaan käyttökelpoinen niillä laitoksilla, joilla hulevesistä huolehtii laitos ja vastuuraja on runkoputkissa. Esitteestä on olemassa suomen-, ruotsin-, ja englanninkielinen versio.


Opas kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallintaan, 2019
Tukesin oppaassa kuvaillaan rakenneratkaisuja, joiden avulla voidaan estää mahdollisten vuotojen tai kemikaalien pilaamien sammutusjätevesien pääsy maaperään, vesiin tai viemäriin. Oppaassa esitetyt rakenneratkaisut perustuvat lainsäädäntöön, standardeihin, viranomaisohjeisiin ja yleisiin hyviin käytäntöihin. Kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallinta -opas on saatavissa Tukesin verkkosivuilta.

 

Jaa sivu:

Tulosta