Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

VVY:n numeroidut kultaiset ansiomerkit 2020

Vesilaitosyhdistys ja sen edeltäjät ovat vuodesta 1981 alkaen jakaneet numeroituja kultaisia ansiomerkkejä. Merkkien myöntämisen edellytyksinä ovat erityiset ansiot vesihuollon kehittämisen hyväksi maassamme tehdystä työstä. Ansiomerkin saaneet henkilöt ovat olleet poikkeuksellisen ansioituneita sekä alan asiantuntemusta omaavia. Vuonna 2020 Vesilaitosyhdistyksen hallitus on myöntänyt neljä numeroitua kultaista ansiomerkkiä.

VVY:n kultainen ansiomerkki numero 138 myönnetään Kokkolan Veden vesilaitosjohtajalle Esa Jokelalle

Vesilaitosjohtaja Esa Jokela valmistui prosessi-insinööriksi Kokkolan teknillisestä oppilaitoksesta vuonna 1986. Työuransa hän aloitti vuosina 1977-1978 Muolon Oy:ssä muovityöntekijänä, josta syntyi kipinä vesihuoltoon. Vuodesta 1981 lähtien Jokela on työskennellyt Kokkolan kaupungin vesihuollon parissa. Vuosina 1981-1986 hän toimi vesilaitoksella moninaisissa tehtävissä kesäharjoittelusta lähtien, jolloin päätös työurasta vesihuollon parissa alkoi kypsyä. Vuosina 1987-2000 Jokela toimi vesilaitosmestarin virassa, aluksi operatiivisissa tehtävissä ja loppuaikoina lisääntyvästi hallinnollisissa tehtävissä. Kokkolan Vesi -liikelaitoksen vesilaitosjohtajana hän aloitti vuonna 2000.

Merkittäviä hankkeita Kokkolan seudulla Esa Jokelan johtajakaudella ovat olleet mm. Hopeakiven jätevedenpuhdistamon rakennuttaminen (2004-2011), alueen keskitettyyn jätevedenkäsittelyyn liittyvät mittavat siirtoviemäriratkaisut ja samassa yhteydessä toteutettu laaja talousvesihanke. Vuonna 2018 käynnistettiin uusi iso pohjavesihanke, jonka tarkoituksena on parantaa alueen vesihuollon toimintavarmuutta ja riittävyyttä pitkälle tulevaisuuteen.

Esa Jokela on osallistunut aktiivisesti VVY:n toimintaan. VVY:n hallituksen jäsen hän oli vuosina 2013-2018. Vaalitoimikunnan jäsenenä hän toimii vuosina 2021-2023. Jokela on toiminut myös Pohjois-Suomen Vesivaliokunnassa aktiivisesti, ollen kolme vuotta OuKe-työryhmän jäsen. Kuntien Putkimestarit ry:n toiminnassa hän on vaikuttanut pitkään ja istunut KPM:n hallituksessakin toistakymmentä vuotta. Lisäksi hän on vaikuttanut Keski-Pohjanmaan alan muiden organisaatioiden hallituksessa ja toiminut alueella aktiivisesti ylikunnallisen vesihuollon puolesta.

VVY:n kultainen ansiomerkki numero 139 myönnetään Taivalkosken kunnan maarakennusmestarille Kari Siikaluomalle

Maarakennusmestari Kari Siikaluoma valmistui vuonna 1979 rakennusmestariksi Hämeenlinnan teknillisestä oppilaitoksesta. Valmistuttuaan hänen toinen työpaikkansa oli Taivalkosken kunnassa työsopimussuhteisen rakennusmestarin toimi. Tehtäviin kuuluivat katujen ja vesihuollon suunnittelu sekä niiden rakentamiseen liittyvät työnjohto‐ ja valvontatehtävät. Vuonna 1984 työsuhde muuttui virkasuhteiseksi ja kunnan vesi‐ ja viemärilaitoksen toimintayksikkö tuli Siikaluoman vastattavaksi aiempien tehtävien lisäksi. Nämä uudet tehtävät käsittivät kunnan vesihuoltolaitoksen kunnossa‐ ja ylläpidon mukaan lukien investointien suunnittelun ja toteuttamisen.

Kari Siikaluoma on käytännössä tehnyt koko noin 40 vuoden työuransa Taivalkosken kunnan palveluksessa. Kunnan vesihuoltolaitoksesta hän on myös vastannut jo 36 vuoden ajan. Ensi vuoden alussa Siikaluoman on tarkoitus jäädä eläkkeelle, mutta työnteko ei aktiiviselta mieheltä varmastikaan lopu eläkkeelle siirtymiseen.

Kari Siikaluoma on osallistunut aktiivisesti myös VVY:n toimintaan. Erityisen ansiokasta on ollut hänen panoksensa vesihuoltolaitosten tunnuslukutyöryhmässä, johon hän on tuonut tärkeää pienten laitosten näkökulmaa. Kari on ollutkin tunnuslukutyöryhmän jäsen vuodesta 2007 lähtien tähän asti, lukuun ottamatta lyhyttä taukoa 2010-luvun lopulla. Lisäksi Siikaluoma oli VVY:n hallinto- ja talousryhmän jäsen vuosina 2007-2010.

VVY:n kultainen ansiomerkki numero 140 myönnetään AFRY Finland Oy:n projektipäällikölle Kari Pellikalle

Projektipäällikkö Kari Pellikka valmistui rakennusinsinööriksi Oulun teknillisestä oppilaitoksesta tien- ja vesirakennustekniikan opintosuunnalta vuonna 1985. Myöhemmin hän valmistui vesitekniikan diplomi-insinööriksi Oulun yliopiston prosessi- ja ympäristötekniikan osastolta vuonna 2010. Pellikalla on noin 35 vuoden kokemus vesihuoltoalalta, pääasiassa suunnittelu- ja konsultointipuolelta mutta myös vesihuoltolaitoksilta.

Pellikan kädenjälki suunnittelijana näkyy hyvin monessa Pohjois-Suomen vesihuoltolaitoksessa, niin jätevedenpuhdistamoissa kuin vesilaitospuolellakin. Hänen työreferensseistään mainittakoon mm. Kuusamossa sekä Rukan että keskustaajaman uuden jätevedenpuhdistamon suunnittelun johto ja rakennuttaminen, sekä Kalajoen keskuspuhdistamon, Kaustisen, Vaalan ja Kokkolan puhdistamoiden yleissuunnittelu. Vedenhankinnan puolella Pellikka on ollut keskeisesti mukana mm. Oulun vedenhankinnan varmistamisen ja Viinivaara-hankkeen suunnittelussa.

Pellikka on ollut tuttu kasvo monissa vesihuoltoalan koulutustilaisuuksissa eri puolilla Suomea.

VVY:n kultainen ansiomerkki numero 141 myönnetään Ramboll Finland Oy:n johtajalle Kai Vakkilalle

Johtaja Kai Vakkila valmistui kunnallistekniikan rakennusinsinööriksi Lappeenrannan teknillisestä oppilaitoksesta vuonna 1990.  Vakkila on tehnyt yli 30 vuoden työuran vesihuoltoalalla sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Vakkila aloitti työuransa Lappeenrannan kaupungin palveluksessa suunnittelijana vuosina 1988-1990.  Vuodesta 1991 lähtien Vakkila on ollut Ramboll’in ja sen edeltäjien palveluksessa eri tehtävissä. Ramboll Finlandin lisäksi Vakkila on toiminut eri vaiheissa myös Rambollin Latviassa ja Virossa sijaitsevien toimipisteiden johtotehtävissä.

Kai Vakkilan työhistoriassa erityisen merkittävää on hänen laaja kokemuksensa vesihuollon kehittämiseksi Suomen lähialueilla, pääasiassa Venäjällä ja Baltian maissa. Venäjällä hän on osallistunut kymmeniin eri rahoittajien vesihuoltohankkeisiin jo 1990-luvun alkupuolelta lähtien. Suomessa viimeaikaisista hänen vastuullaan olevista suunnittelukohteistaan voidaan mainita mm. Tampereen seudun keskuspuhdistamo ja Tampereen Kaupinojan pintavesilaitos, Kuopion Lehtoniemen jätevedenpuhdistamo sekä HSY:n Blominmäen jätevedenpuhdistamo.

Lisätietoja: 

toimitusjohtaja Osmo Seppälä, Vesilaitosyhdistys, puh. 09 8689 0122

apulaisjohtaja Mika Rontu, Vesilaitosyhdistys, puh. 09 8689 0114

Vesilaitosyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Jyrki Kaija, puh. 050 4639 826

Jaa sivu:

Tulosta