facebook twitter

Vesihuoltonuoret

Vesilaitosyhdistys järjestää nuorille vesihuollon ammattilaisille suunnatun tilaisuuden vuosittain miniseminaarina valtakunnallisten Vesihuoltopäivien yhteydessä.

Tietoa Vesihuoltonuorten toiminnasta

Vesihuoltonuorten tilaisuus on tarkoitettu erityisesti työelämässä aloitteleville ja muutamia vuosia alalla olleille vesihuollon ammattilaisille sekä vesitekniikan opiskelijoille. Seminaarin tavoitteena on edistää osallistujien ammattitaitoa, lisätä alan tuntemusta ja auttaa nuoria keskinäisessä verkostoitumisessa.

Vesihuoltonuoret 2018

11. vesihuoltonuorten seminaari järjestettiin 23.5.2018 osana Vesihuolto 2018 –päiviä Saimaalla. Seminaarin aiheita olivat Young Water Professionals sekä työpaja vesihuoltoalan kiinnostavuuden lisäämisestä. 

Vesihuoltonuoret 2017

Kymmenes vesihuoltonuorten tapaaminen järjestettiin 10.5.2017 Jyväskylän Paviljongissa. Tapaamisessa pohdittiin miltä Suomen vesihuolto näyttäisi, jos sitä aloitettaisiin rakentamaan nyt tyhjästä. 

 

Vesihuoltonuorten seminaari Vesihuoltopäivillä 2016

Yhdeksäs vesihuoltonuorten tapaaminen järjestettiin osana Vesihuolto 2016 tapahtumaa Hämeenlinnassa. Seminaariin oli kutsuttu erityisesti työelämäänsä aloittelevia, muutamia vuosia alalla olleita henkilöitä sekä alan opiskelijoita. Paikalla oli yhteensä noin 25 osallistujaa.


Vesihuoltonuorten kohtaamisten kantava teema on edistää osallistujien ammattitaitoa, lisätä alan tuntemusta sekä auttaa nuoria verkostoitumisessa. Vuoden 2016 erityisenä tarkoituksena oli hahmottaa vesihuollon sisältöä sekä etsiä uusia näkökulmia alalle. Tämä toteutettiin työpajan avulla.


Työpajassa osallistujat jaettiin monitieteellisiin, erilaista kokemusta ja osaamista omaaviin ryhmiin, joissa aloitettiin esittelyillä ja kiinnostuskohteiden kartoituksella. Lisäksi pohdittiin muun muassa sitä, miten vesihuoltoalan eri osa-alueet nivoutuvat yhteen, miltä vesihuollon tulevaisuus näyttää ja miten omaa uraa pystyy suuntaamaan. Järjestäjien oli ilo huomata, kuinka monipuolista keskustelua syntyi ryhmien sisällä eri vaiheessa olevien henkilöiden kesken.

 Lopuksi ryhmät yhdistettiin ja käytiin läpi yhteenvedot aiheista yhteisesti. Työpajan loppuun Young Water Professionals Finland (YWP) tuli vielä lyhyesti esittelemään omaa toimintaansa.

Jaa sivu:

Tulosta