facebook twitter

Selvitykset lainsäädännön toimivuudesta ja talouden valvonnasta julkaistiin

Kevään aikana laadittiin kaksi selvitystä, joiden pohjalta on tarkoitus arvioida lainsäädännön muutostarpeita kansallisen vesihuoltouudistuksen yhteydessä.

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 16.1.2020 hankkeen kansallisen vesihuoltouudistuksen toteuttamista varten. Kevään aikana laadittiin kaksi selvitystä, joiden pohjalta on tarkoitus arvioida lainsäädännön muutostarpeita. DI Risto Saarinen selvitti vesihuoltolainsäädännön toimivuutta ja   DI Paul Silfverberg Planpoint Oy:stä vesihuollon regulaatiota Euroopassa. Selvitykset valmistuivat kesällä, mutta kansallinen vesihuoltouudistus jatkuu.  

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoitti selvitysten valmistumisesta 6.7.2020 päivätyssä tiedotteessaan. Tiedote on  ministeriön verkkosivulla linkissä https://mmm.fi/-/vesihuoltolain-muutostarpeita-arvioidaan-valmistuneiden-selvitysten-pohjalta. Selvitykset ovat tiedotteen liitteinä pdf-muodossa.

Jaa sivu:

Tulosta