Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Vesilaitosyhdistys on koonnut hankeideoita

Vesilaitosyhdistys on koonnut hankeideoita vesihuoltolaitosten ja sidosryhmien edustajilta. Hankeideoita kokoamalla ja työstämällä pyritään myötävaikuttamaan vesihuoltolaitoksia hyödyttävien hankkeiden syntyyn.

Hankeideoita on koottu VVY:n nettisivuilla olevan ideakorin lisäksi VVY:n hallinto- ja talousseminaarissa ja vesihuoltopäivillä järjestetyissä työpajoissa. Parhaana pidetyistä hankeideoista laadittiin työpajoissa sisältöluonnokset ja niiden jatkovalmisteluun kartoitetaan parhaillaan kiinnostuneita vesihuoltolaitoksia. Muita työpajoissa ja ideakorissa esiin nousseita hankeideoita on esitetty alla:

 • Tonttijohtojen saneeraukset, miten kiinteistöt saadaan uusimaan johtonsa
 • Omistajaohjaus/politiikka, kohtuullinen tulouttaminen
 • Rasitesopimukset, maankäyttöoikeussopimukset, mm. suullisten sopimusten pätevyys, johdon päälle rakennettujen rakenteiden korjausvastuu
 • Etäluennan hyödyntäminen prosessin hallinnassa
 • Hulevesien erittely, varsinkin kiinteistöjen osalta
 • Laitosten välinen (alueellinen) kehittämisyhteistyö
 • Omaisuudenhallinnan käytännöt ja kehittäminen (tekeillä: Vesihuollon omaisuudenhallinnan toteutusopas kts. https://vvy.etapahtuma.fi/Hankkeet-selaus-2 )
 • Laitosten väliset sopimusmallit (hanke tekeillä)
 • Vastuukysymykset padotuskorkeusvahingossa
 • Asiakkaan sähköisen asioinnin taso (yleisesti hyväksytty/tavoiteltava taso, minkälaisia ratkaisuja)
 • Opas riittävän vesihuoltomaksujen tason määrittämiseksi erilaisille vesihuoltolaitoksille
 • Saneerausvelkaselvitys  – mitä selvitetty ja mitä vielä selvitettävää, aikaisempien tutkimusten yhteenveto (laitokset+verkostot+muu infra). Kokonaiskuvan saaminen selkeäksi, mistä saneerauksissa suurin hyöty?
 • Vesilaitosten yleiset sopimusehdot kilpailutuksiin ”YSE-ehdot”
 • Asiakirjojen, sisältäen viranomaispäätökset, salaamisen hyvät käytännöt
 • Liittämiskohdan määrääminen, mikä on kohtuullinen matka asiakkaalle
 • Eri infratoimijoiden yhteistyö ja järjestelmien yhdistäminen (liete, rakentaminen, henkilöstö, sähkö, energia)
 • Saatavien valvonta, milloin kyse rikoksesta?
 • VENLA/Veeti raportointi -projekti
 • Korvaustapausten käsittely
 • Jäteveden lämmön talteenoton tehostaminen
 • Typen talteenoton mahdollistaminen (rejektivesistä)
 • Viestinnän integroiminen hanketoimintaan
 • Ravinteiden talteenoton vaikutukset muuhun jäteveden- ja lietteenkäsittelyyn
 • Ympäristövastuullisuus: hankinnat, tietoa
 • Tutkimus: Mitkä aiheet kaipaavat viestintää? Mitä kohderyhmiä huomioida erityisesti?
 • Jätevesisymbioosien edistäminen
 • Nuorten suunnittelema kampanja nuorille
 • Hankintamenetelmät (ohje)
 • Uusien raja-arvojen määrittäminen
 • Kemikaalien huoltovarmuuden parantaminen
 • Terveellinen ja turvallinen talousvesihuolto – normaalioloissa, poikkeusoloissa, kriisitilanteessa
 • Raakaveden hapetus mangaanin poistossa
 • Usean vesihuoltohankkeen (tervetuloa vesihuoltoalalle, VH-laitosten osaamiskriteerit, alalletulokoulutuksen kehittäminen) tulosten yhdistäminen ja hyödyntäminen -> paketointi
 • Vesilaitossakan jatkokäsittely- ja hyödyntämispotentiaali
 • Elinkaarisopimukset
 • Materiaalivirtojen tunnistaminen ja optimointi (alueellinen)
 • Kierrätyslannoitteiden haitta-ainevertailu
 • Miten päästään erittäin tiukkoihin fosforilupaehtoihin (0,1-0,2 mg/l) täydessä mittakaavassa
 • Ravinteikkaiden biomassojen parempi logistiikka
 • Teknis-taloudellinen soveltuvuustarkastelu eri tekniikoille
 • Toimintaohjeet epidemiatilanteessa
 • Taudinaiheuttajien poistotehon arviointi -Excel-työkalu
 • Hanke alue/talokohtaisen kuivakeräyksen kehittämiseen
Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta