Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Energiatehokkuus Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston hankkeissa

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston hankkeissa on vuosien varrella tarkasteltu energiatehokkuuden parantamista monesta näkökulmasta. Hankkeiden tuloksia kannattaa edelleen hyödyntää.

Kuva: Unsplash, Hal Gatewood

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto on rahoittanut useita energiatehokkuutta ja kasvihuonekaasupäästöjä koskevaa hanketta. Alle on listattu hankkeita. 

Energiatehokas vesihuoltolaitos, Motiva

Motiva, Vesilaitosyhdistys ja useat suomalaiset vesihuoltolaitokset ovat yhteistyössä koonneet tietoa ja kokemuksia energiatehokkuustoimista ja teknisistä ratkaisuista, jotka auttavat vesilaitoksia entistä fiksummassa ja taloudellisemmassa energiankäytössä. Tietoaineisto sisältää kymmeniä tietokortteja vesihuoltolaitosten ydintoimintojen energiatehokkuuden parantamisesta sekä lukuisia esimerkkejä vesilaitoksissa toteutetuista energiatehokkuustoimista.

Tietokortit ja caset

Vesihuoltolaitosten energiatehokkuuden parantamista käsittelevät tietokortit ja käytännön toimia kuvaavat case-esimerkit löydät kunkin aihekokonaisuuden artikkelista.

Energiatehokas veden tuotanto ja jakelu:

Energiatehokas jäteveden puhdistus ja lietteen käsittely:

Muut energiatehokkuustoimet:

Muita hankkeita

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston hankerekisteristä löytyvät kaikkien rahoitettujen hankkeiden tiivistelmät ja loppuraportit. Hankkeiden tietoja voi hakea hankkeiden nimillä, hankkeiden otsikoissa esiintyvillä sanoilla, hankkeen toteuttajan nimellä, avainsanoilla sekä aihepiireittäin. 

  • Suomalaisten jätevedenpuhdistamojen hiilijalanjälki / Carbon footprint of Finnish wastewater treatment plants, 2020
  • Yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden energia- ja resurssitehokkuuden parantaminen hyödyntäen dynaamista prosessimallinnusta, Aalto yliopisto, 2018
  • Energiatehokkuuden parantaminen talousveden jakelussa, Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä, 2014
  • Påttin jätevedenpuhdistamon energiatehokkuuden parantaminen, Vaasan Vesi, 2010
  • Energiatehokas lietteenkäsittely, Termos, Suomen ympäristökeskus, 2011
  • Työkalut ja mittarointi vesilaitosten ilmastonmyönteiseen toiminnan kehittämiseen, Pöyry, 2009

Meneillään olevia hankkeita

Parhaillaan ovat tekeillä mm. seuraavat energiatehokkuusasioita käsittelevät Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston rahoittamat hankkeet:

  •  Vesihuollon hiilineutraalisuuden ja kiertotalouden edistäminen (Vesihuki) - Vesihukiverkosto, Suomen ympäristökeskus
  • Vesihuoltolaitoksen ilmastotyökalut, AFRY

 

Jaa sivu:

Tulosta