facebook twitter

Suomen julkisten hankintojen kansallisen strategian luonnos

Luonnos Suomen julkisten hankintojen kansalliseksi strategiaksi on lausunnolla 31.7.2020 saakka.

Lausunnot pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta, https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/List. Lausuntopyyntö liitteineen on myös luettavissa samalta sivustolta. Muutkin kuin jakelussa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. Lausuntopyynnön tavoitteena on saada mahdollisimman kattavasti näkemyksiä eri tahoilta strategialuonnoksen keskeisistä sisällöistä. 

Laajan yhteistyön ja valmisteluryhmän laatiman tilannekuvan pohjalta strategiaan syntyi kahdeksan tahtotilaa, joihin pääsemiseksi on luonnosteltu 25 konkreettista tavoitetta. Valmistelutyön aikana on kerätty tavoitteisiin pääsemisen tueksi myös runsaasti toimenpide-ehdotuksia, jotka tullaan työn jatkuessa saadun lausuntopalautteen pohjalta priorisoimaan ja vaiheistamaan tuleville vuosille.  Strategia lanseerataan 9.9.2020 Kuntamarkkinoilla. 

Jaa sivu:

Tulosta