Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Tällä sivustolla käytetään evästeitä

Tämä sivusto hyödyntää toiminnan kannalta välttämättömiä evästeitä sekä sivuston kehittämisen mahdollistavia tilastointievästeitä. Joidenkin sisältöjen näyttäminen voi lisäksi edellyttää markkinointievästeiden hyväksymistä. Lue lisää käyttämistämme evästeistä.​​​​​​

Evästeasetuksesi on tallennettu.
facebook twitter

Kalatalousvelvoitteen määrääminen vesitalousluvan haltijalle – arviomuistio/Oikeusministeriö

Vesilaitosyhdistys toteaa, että vedenoton pysyvyyssuojan heikentäminen vesilaitosten vedenoton osalta ei olisi kalatalousvelvoitteiden kannalta perusteltua. Vedenotolla on harvoin, jos koskaan, vaikutusta kalastoon.

Lausunto word muodossa

 

Lausunto
28.02.2019                                                  

Asia:  VN/335/2019

Kalatalousvelvoitteen määrääminen vesitalousluvan haltijalle - arviomuistio

Lausunnonantajan lausunto

Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Lausuntopyyntö  17.1.2019, VN/335/2019

Kalatalousvelvoitteen määrääminen vesitalousluvan haltijalle – arviomuistio

 Vesilaitosyhdistyksen lausunto 28.2.2019

Oikeusministeriö on 17.1.2019 pyytänyt lausuntoa arviomuistiosta, jossa on tarkasteltu, turvaako nykyinen vesilaki riittävästi vaelluskalakantoja. Arviomuistion mukaan vesiin kohdistuvien tavoitteiden yhteensovittaminen edellyttää nykyistä laajempaa mahdollisuutta tarkistaa jo myönnettyjä vesitalouslupia. Vesitalousluvat ovat olleet vahvan pysyvyyssuojan piirissä ja niihin puuttuminen jälkikäteen on mahdollista vain rajallisesti. Muistiossa todetaan, ettei perusteita vesitalousluvan pysyvyyssuojan ylläpitämiselle nykyisessä laajuudessa enää ole.  

Arviomuistiossa tarkastellaan oikeudelliselta kannalta mahdollisuutta uuden kalatalousvelvoitteen sisällyttämisestä sellaiseen vesitalouslupaan, jossa sitä ei ennestään ole ja johon ei ole myöskään sisällytetty kalatalousmaksua. Käytännössä kyse on lähinnä vesivoimalaitosten rakentamisluvista, jotka ovat oikeuttaneet sulkemaan virtavesistön ja säännöstelemään vedenjuoksua vesitaloushankkeen hyväksi.  

Osalla vesihuoltolaitoksista on vedenottoon liittyviä kalatalousvelvoitteita. Kalatalousvelvoitteet, etenkin istutukset, ovat konkreettinen tapa osoittaa vedenoton ”kompensointia” ja sitä tehdään imagosyistä yleensä mielellään. Vesilaitosyhdistys toteaa, että vedenoton pysyvyyssuojan heikentäminen vesilaitosten vedenoton osalta ei olisi kalatalousvelvoitteiden kannalta perusteltua. Vedenotolla on harvoin, jos koskaan, vaikutusta kalastoon. 

Vesilaitosyhdistys toteaa, että vesihuollon näkökulmasta on tärkeää, että vesihuoltoon kohdistuvien viranomaispäätösten pysyvyyteen voidaan luottaa. Lähtökohtana tulee olla, että jos toimintaan kohdistetaan uusia velvoitteita, ne perustuvat lakiin ja niiden sisältö ja laajuus määräytyvät lain ja viranomaisluvan perusteella. Velvoitteista aiheutuvien kustannusten tulee olla oikeassa suhteessa toiminnan vaikutuksiin nähden.

Kalatalousvelvoitteiden ja muiden vesien käyttöön liittyvien velvoitteiden asianmukaisuutta on syytä ajoittain tarkistaa. Esim. vedenoton säännöstelyrajojen muuttaminen on koettu käytännössä vaikeaksi.

Rontu Mika, Suomen Vesilaitosyhdistys ry
Tiainen Anneli, Suomen Vesilaitosyhdistys ry

Avainsanat:

Jaa sivu:

Tulosta